Archives

Category Archive for ‘Μπλέ’

Cichorium pumilum

Name/Όνομα:  Κιχώριον το πυγμαίον*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Cichorium pumilum Jacq.

Common name/Κοινό Όνομα:  Dwarf chicory, αγριοραδίκι, πικραλίδα.

Family/Οικογένεια:   ASTERACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Annual, up to 60 cm high.  

Stem/s:   Erect or spreading, much branched, angled, sulcate, glabrous or with sparse stiff hairs and rather thick spreading branches.

Leaves:   Basal leaves oblong-oblanceolate or lyrate, entire or toothed, ± glabrous, often with stiff white hairs, short-stalked; upper leaves alternate, smaller, ovate or lanceolate, acute or obtuse, more hairy than basal leaves, very often with rather dense stiff hairs especially above and on the main veins beneath, partly surrounding the stem at the base.

Flowers:   Capitula in terminal and axillary, few-flowered branched spikes, on thick and leafy branches; axillary capitula stemless, terminal short-stalked; involucre campanulate; phyllaries in 2 series, the outer about 8, are semi-erect, forming a calyculus, they are ovate-elliptic, covered with sparse stiff hairs, shorter than the inner ones, apex acute or with acute, short, and reddish-brown, spine-like appendage; inner phyllaries oblong and narrow; florets blue, sometimes white, ligules spreading oblong-obovate with 5-toothed apex and short and soft hairs externally, filaments glabrous, anthers linear; style hairy above, branches arcying.

Flowering time:   March-June

Fruit:    Achene.   

Habitat:  Roadsides, field limits, stony hillsides, from 0-1200 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετές με ύψος μέχρι 60 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι ή απλωμένοι, πολύκλαδοι, γωνιώδεις και ραβδωτοί, γυμνοί ή με αραιές αδρές τρίχες και με κάπως χοντρούς και απλωμένους κλάδους.

Φύλλα:     Φύλλα βάσης προμήκη-αντιλογχοειδή ή λυροειδή, με κοντό μίσχο, ακέραια ή οδοντωτά, ± άτριχα, συχνά με ασπριδερές αδρότριχες. Ανώτερα φύλλα κατ εναλλαγή, μικρότερα, ωοειδή ή λογχοειδή, οξυκόρυφα ή πλατυκόρυφα, περισσότερο τριχωτά από της βάσης, πολύ συχνά με κάπως πυκνές αδρότριχες ειδικά στην πάνω επιφάνεια και στα κύρια νεύρα της κάτω, ενώ στη βάση τους περιβάλλουν εν μέρει τον βλαστό.

Άνθιση:   Κεφάλια σε επάκριους και μασχαλιαίους ολιγοανθείς στάχεις, σε χοντρούς και φυλλοφόρους  κλάδους.  Μασχαλιαία κεφάλια χωρίς ποδίσκο, επάκρια κεφάλια με κοντό ποδίσκο.  Σύνολο φυλλαρίων σε καμπανοειδή σχηματισμό.  Φυλλάρια σε 2 σειρές, τα περίπου 8 εξωτερικά είναι ημιόρθια, σχηματίζοντας μια κατασκευή που μοιάζει με κάλυκα, είναι ωοειδή-ελλειπτικά, και φέρουν αραιές αδρότριχες, είναι μικρότερα των εσωτερικών, οξυκόρυφα ή με κοκκινοκαστανή και ακανθώδη μικρή προεξοχή.  Εσωτερικά φυλλάρια στενά και προμήκη.  Ανθίδια μπλε, κάποτε λευκά, γλωσσίδια προμήκη-αντωειδή, με 5 δόντια στην κορυφή τους και με κοντές και μαλακές τρίχες εξωτερικά, ανθήρες γραμμοειδείς και νήμα γυμνό.  Στύλος με τρίχωμα και με καμπυλωτούς κλάδους ψηλά.

Άνθιση:  Μάρτιος-Ιούνιος.

Καρπός:   Αχαίνιο.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, όρια χωραφιών, πετρώδεις πλαγιές, από 0-1200 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

 

Staphisagria macrosperma

Name/Όνομα:   Σταφισάγρια η μακρόσπερμη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Staphisagria macrosperma** Spach

Common name/Κοινό Όνομα: Stavesacre, Staphisaigre(Fr), Lice-bane(En), matapiojos(Sp), Bit out(Tur),  Αγριοσταφίδα, Παπαζότο, Ψειροβότανο.

Family/Οικογένεια:   RANUNCULACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Synonym**   “  Delphinium staphisagria-Δελφίνιο η αγριοσταφίδα  ”

 

 

Description

Plant:    Biennial, up to 1 m high, highly toxic.

Stem/s:   Erect, robust, usually unbranched, greenish, covered with long, spreading, soft and whitish hairs.

Leaves:    Alternate, simple, blade nearly orbicular in outline, distinctly divided into 5-9, oblong-lanceolate,  and acute segments, shortly pubescent on both sides, petiole long and pubescent; upper leaves smaller with 4-5, linear-lanceolate segments.

Flowers:  Showy, zygomorphic and hermaphrodite, in lax, axillary or terminal racemes; pedicels greenish, pubescent, longer than flower; bracts with 3 linear and densely pubescent lobes; sepals 5, obovate to broadly-ovate, greenish-yellow on opening, becoming blue starting from edges, pubescent externally; spur very short;  petals 4, whitish blue, the lower pair obovate, thinly pubescent, the upper pair whitish with some bluish stripes and spur-like appendages; stamens numerous, anthers oblong becoming mature not at the same time; ovary superior, carpels 3.

Flowering time:  May-June.

Fruit:   Inflated follicles with brown seeds.

Habitat:    Streambeds and rocky slopes, 25-1075 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Φυτό με υψηλή τοξικότητα και ύψος μέχρι 1 μ.

Βλαστός/οί:   Όρθιος, δυνατός, συνήθως χωρίς διακλάδωση, πρασινωπός και καλυμμένος με μαλακές, μακρές και ασπριδερές σαν μετάξι τρίχες.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, απλά, με έλασμα σχεδόν κυκλικό στο περίγραμμα, έντονα διαιρεμένο σε 5-9, προμήκη-λογχοειδή και οξυκόρυφα τμήματα, με κοντό χνούδι και στις 2 επιφάνειες, και με τριχωτό μίσχο.  Ανώτερα φύλλα μικρότερα με 4-5 γραμμοειδή-λογχοειδή τμήματα.

Άνθη:   Εντυπωσιακά, ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε χαλαρούς, επάκριους και μασχαλιαίους βότρεις.  Ποδίσκοι πρασινωποί, τριχωτοί και μακρύτεροι των ανθέων.  Βράκτια με 3 γραμμοειδείς και τριχωτούς λοβούς.  Σέπαλα 5, αντωειδή προς πλατειά-ωοειδή, τριχωτά εξωτερικά, με κιτρινοπράσινο χρώμα στην αρχή, γίνονται σταδιακά μπλε ξεκινώντας από τα χείλη του φύλλου.  Πλήκτρο πολύ κοντό.  Πέταλα 4, με άσπρο-μπλε χρώμα, το κατώτερο ζεύγος έχει αντωειδές έλασμα και πολύ μικρό τρίχωμα, το ανώτερο ζεύγος είναι ασπριδερό με μερικές μπλε ρίγες ή ζώνες και με πληκτροειδές άκρο.  Στήμονες πολυάριθμοι με προμήκεις ανθήρες που δεν ωριμάζουν ταυτόχρονα.  Ωοθήκη επιφυής με 3 καρπόφυλλα.

Άνθιση:   Μάιος-Ιούνιος.

Καρπός:   Διογκωμένα κάρυα με καφέ σπέρματα.

Ενδιαίτημα:  Υγρά κανάλια και βραχώδεις πλαγιές, από 25-1075 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

 

Echium judaeum

Name/Όνομα:   Έχιον το ιουδαίον*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Echium judaeum Lacaita

Common name/Κοινό Όνομα:   Judean Viper´s-bugloss

Family/Οικογένεια:   BORAGINACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:    Annual growing up to 50 cm high.

Stem/s:   Erect, branched, cylindrical, covered with sparse red spots and a mixture of dense short hairs and sparse long whitish and thick hairs (hispid).

Leaves:   Alternate, simple, entire, oblong to oblong-elliptic and sessile, with rough texture, densely covered with thick and hard whitish hairs (hispid).

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite in many-flowered, terminal and pyramidal or irregularly branched cymes; calyx campanulate with 5 linear and hispid lobes; corolla trumpet-shaped, dark blue or violet, covered with short, and soft whitish hairs, while more long whitish hairs are present along the veins; stamens 5, included, very often the 2 longer exserted from corolla; filaments erect, whitish-violet and glabrous, anthers blue; style 1, white and glabrous, stigma 2-lobed.

Flowering time:   March-April.

Fruit:    4 nutlets.   

Habitat:   Very rare in Cyprus and it is found at phrygana vegetation and stony slopes on calcareous ground, from 50-100 m alt.

Native:   Endemic to Lebanon, Southern Syria and Israel.

 

 

 

Myosotis ramosissima subsp. ramosissima

Name/Όνομα:   Μυοσοτίς η πολύκλαδη υποείδ. πολύκλαδη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima

Common name/Κοινό Όνομα:   Early Forget-me-not

Family/Οικογένεια:   BORAGINACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:   Annual herb growing up 20 cm high or more.

Stem/s:   Erect or spreading, branched, cylindrical, densely hairy, green becoming purplish with age.

Leaves:  Basal leaves in a loose rosette-like arrangement, simple, entire, obovate, subsessile, densely covered with thick and straight whitish hairs above, less hairy beneath, mainly on the margins and on the midvein, apex obtuse or rounded; stem leaves alternate, the lower similar, the upper ovate-elliptic, subsessile.

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, distinctly pedicellate, terminal cymes; pedicels in fruit patent, ± straight, adpressed hairy; bracts absent; calyx campanulate, covered with a mixed of dense adpressed and hooked hairs, 5-toothed, teeth usually erect, oblong, subacute; corolla blue, tube short, limb flat or concave, 5-lobed, lobes spreading, short and  obovate, rounded at apex, glabrous; stamens 5 included; ovary superior, style 1 included, stigma capitate.

Flowering time:   March-June.

Fruit:    4 brown nutlets.   

Habitat:   Field margins, Pine or Cedrus forests, natural trails, stony slopes, from 500-1500 m alt.

Native:  Europe, Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος 20 εκ ή περισσότερο.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι ή απλωμένοι, διακλαδωμένοι, κυλινδρικοί, πυκνά τριχωτοί, πράσινοι, γινόμενοι πορφυροί με την πάροδο του χρόνου.

Φύλλα:     Φύλλα βάσης σε χαλαρή σαν ροζέτα διάταξη, είναι απλά, ακέραια, αντωειδή, σχεδόν άμισχα, πυκνά καλυμμένα με χοντρές και ίσιες ασπριδερές τρίχες στην πάνω επιφάνεια, με λιγότερες τρίχες στην κάτω που περιορίζονται στα χείλη και στο κύριο νεύρο, και έχουν στρογγυλεμένη ή πλατειά κορυφή. Φύλλα βλαστού κατ εναλλαγή, παρόμοια με της βάσης, ενώ τα ανώτερα είναι ωοειδή ελλειπτικά, σχεδόν άμισχα.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς και επάκριες κυματοειδείς ταξιανθίες με πολύ εμφανείς οριζόντιους ή σχεδόν οριζόντιους ποδίσκους που φέρουν παράλληλες με τον ποδίσκο τρίχες.  Κάλυκας καμπανοειδής καλυμμένος με ένα μίγμα από απλές μαζί με αγκιστρωτές τρίχες, με 5 προμήκη δόντια που είναι συνήθως όρθια και σχεδόν μυτερά.  Στεφάνη μπλε, σωλήνας κοντός, με 5 επίπεδους ή κοίλους, κοντούς και απλωμένους αντωειδείς λοβούς, άτριχους και με στρογγυλεμένη κορυφή.  Στήμονες 5 μέσα στο σωλήνα της στεφάνης.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1 μέσα στη στεφάνη, στίγμα 1, κεφαλωτό.

Άνθιση:   Μάρτιος-Ιούνιος.

Καρπός:   4 κάρυα με καφέ χρώμα.

Ενδιαίτημα:   Όρια χωραφιών, σε δάση πεύκων ή κέδρων, σε μονοπάτια της φύσης και πετρώδεις πλαγιές, από 500-1500 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Ευρώπη, Μεσογειακή ζώνη.

Echium plantagineum

Name/Όνομα:   Έχιον το πλαντάγινον*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Echium plantagineum L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Purple viper’s-bugloss, Paterson’s curse, Salvation Jane, Blueweed.

Family/Οικογένεια:   BORAGINACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Annual or biennial growing up to 70 cm high.

Stem/s:  Erect, angled, branched or unbranched, green, densely covered with short, stiff hairs, often with small red spots at their base, where the hairs join the stem.

Leaves:  Basal leaves ovate-oblong, simple, entire, with flat petiole, densely covered with short, stiff hairs, apex acute or obtuse; stem leaves oblanceolate, sessile, half clasping the stem at the base.

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite, in few-flowered, axillary cymes; calyx campanulate with 5 linear and hispid lobes; corolla funnel-shaped, initially red, becoming blue or purple, hairy externally only on margins and veins; stamens 5, filaments whitish-pink, unequal, thinly hairy, anthers purplish, dehiscing longitudinally; ovary superior, style 1, hairy at the lower half, stigma 2-lobed; 2 stamens and the style protruding from corolla.

Flowering time:   February-July.

Fruit:        4 ovoid angled and wrinkled nutlets.

Habitat:   Roadsides, waste ground, near streams or sandy areas, from 0-1000 m alt.

Native:   Eastern and Southern Europe, Norther Africa, Southwestern Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετές ή διετές φυτό με ύψος μέχρι 70 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, γωνιώδεις, με ή χωρίς διακλάδωση, πράσινοι, πυκνά καλυμμένοι με κοντές και σκληρές τρίχες, συχνά με κόκκινα μικρά στίγματα στη βάση τους, εκεί όπου οι τρίχες συναντούν τον βλαστό.

Φύλλα:     Φύλλα βάσης προμήκη-ωοειδή, απλά, ακέραια, πυκνά καλυμμένα με κοντές και σκληρές τρίχες, οξύκορφα ή πλατύκορφα και με επίπεδο μίσχο.  Φύλλα βλαστού προμήκη-αντιλογχοειδή, άμισχα και περίβλαστα.

Άνθη:   Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε ολιγοανθείς μασχαλιαίες κυματοειδείς ταξιανθίες.  Κάλυκας καμπανοειδής, με 5 γραμμοειδή και με σκληρές τρίχες δόντια.  Στεφάνη χοανοειδής, αρχικά κόκκινη, γινόμενη μπλε ή πορφυρή με την πάροδο του χρόνου, εξωτερικά τριχωτή μόνο πάνω στα νεύρα και στα χείλη.  Στήμονες 5, νήματα άνισα, με ασπριδερό ροζ χρώμα, ελάχιστα τριχωτά, ανθήρες πορφυροί, με κατά μήκος σχίσιμο.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, τριχωτός στο κατώτερο μισό, στίγμα 2-λοβο.  2 στήμονες και ο στύλος προεξέχουν της στεφάνης.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Ιούλιος.

Καρπός:   4 ωοειδή, γωνιώδη και ζαρωμένα κάρυα.

Ενδιαίτημα:   Παρυφές δρόμων, άγονα εδάφη, κοντά σε ρυάκια ή αμμώδη εδάφη, από 0-1500 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Δυτική και Νότια Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Νοτιοδυτική Ασία.

 

 

Nigella nigellastrum

 

Name/Όνομα: Νιγκέλλα η μαυράστερη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Nigella nigellastrum (L.) Willk.

Common name/Κοινό Όνομα:   Garidelle fausse Nigelle

Family/Οικογένεια:   RANUNCULACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:    Annual herb growing up to 40 cm high.

Stem/s:   Erect, slender, single or branched, green and glabrous with longitudinal grooves along the stem.

Leaves: Alternate, compound; lower leaves 1-2 pinnately divided into linear and glabrous leaflets, petiolate, withering during anthesis; stem leaves similar but smaller, irregularly divided into linear-lanceolate, acute and glabrous leaflets, upper stem leaves short petiolate with fewer linear-cylindrical, acute and glabrous leaflets.

Flowers:   Minute, actinomorphic, hermaphrodite, terminal and solitary; sepals 5, free, erect, ovate, boat-shaped, greenish or purplish, glabrous, acuminate; petals 5, longer than the sepals, nectariferous, whitish-blue, 2-lipped, outer lip 2-lobed, lobes lanceolate, spreading, with 2 bulgy, hairy and darker blue structures at the base; inner lobe small, dark blue, faced inwards, undivided; stamens numerous, filaments free, whitish, glabrous, anthers shortly oblong, yellow tinged purple with age; ovary superior, carpels 2, erect, green and glabrous, style 1 each carpel, stigmas yellow.

Flowering time:   March-June.

Fruit:   2 fused follicles, crowned with the 2 persistent styles, enclosing black seeds; the surface of the fruit becomes warty at maturity.    

Habitat:  Field margins, waste ground, grassy vegetation, from 0-600 m alt.

Native:   Southern Europe, Western Asia.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετές φυτό με ύψος μέχρι 40 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, λεπτοί, απλοί ή διακλαδωμένοι, με κατά μήκος αυλάκια, πράσινοι και άτριχοι.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, σύνθετα.  Κατώτερα φύλλα 1-2 φορές βαθειά διαιρεμένα σε γραμμοειδή, μυτερά, άτριχα και έμμισχα φυλλάρια, που φθείρονται κατά την διάρκεια της άνθισης.  Φύλλα βλαστού παρόμοια αλλά μικρότερα, άνισα διαιρεμένα σε γραμμοειδή-λογχοειδή, μυτερά και άτριχα φυλλάρια.  Ανώτερα φύλλα βλαστού με κοντό μίσχο και λιγότερα γραμμοειδή-κυλινδρικά, μυτερά και άτριχα φυλλάρια.

Άνθη:   Πολύ μικρά, ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, επάκρια και μεμονωμένα.  Σέπαλα 5, ελεύθερα, ωοειδή σε σχήμα βάρκας, πρασινωπά ή πορφυρά, γυμνά και μυτερά.  Πέταλα 5, μακρύτερα των σεπάλων, με νέκταρ, με λευκό-μπλε χρώμα, 2-χειλα.  Εξωτερικό χείλος 2-λοβο, με λογχοειδείς και απλωμένους λοβούς,  με 2 εμφανή, τριχωτά και με σκουρότερο μπλε χρώμα εξογκώματα στη βάση του.  Εσωτερικό χείλος μικρό, με σκούρο μπλε χρώμα, αδιαίρετο και με κατεύθυνση προς το κέντρο του άνθους.  Στήμονες πολυάριθμοι, νήμα ελεύθερο, ασπριδερό και άτριχο, ανθήρες κοντοί και προμήκεις, κίτρινοι αρχικά, με πορφυρή χροιά με την πάροδο του χρόνου.  Ωοθήκη επιφυής, όρθια, πράσινη και άτριχη, με 2 καρπόφυλλα, στίγμα 1 σε κάθε καρπόφυλλο, στίγμα  όρθια, στύλοι 1 σε κάθε καρπόφυλλο, στίγματα κίτρινα.

Άνθιση:   Μάρτιος-Ιούνιος.

Καρπός:   2 συμφυόμενα κάρυα,  στεφανωμένα από τους 2 παραμένοντες στύλους, περικλείοντας μαυριδερά σπέρματα.  Η επιφάνεια του καρπού κατά την ωρίμανση εμφανίζει εξογκώματα.

Ενδιαίτημα:   Όρια χωραφιών, άγονα εδάφη, σε χορταριασμένες επιφάνειες, από 0-600 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Νότια Ευρώπη, Δυτική Ασία.

 

Veronica anagallis-aquatica

Name/Όνομα:   Βερόνικα αναγαλλίς η υδρόφιλη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Veronica anagallis-aquatica L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Water speedwell

Family/Οικογένεια:   PLANTAGINACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Perennial or annual herb, growing up to 1 m high or more.  

Stem/s:   Erect or ascending, less often decumbent, robust, usually branched, often with branches arising from the base of the stem, thick, greenish or tinged purple at the joints leaves-stem, cylindrical above, 4-angled towards base, glabrous, sometimes glandular-pubescent.

Leaves:    Opposite, simple and glabrous, the lower obovate, elliptic or lanceolate, margins subentire or serrated, acute or obtuse, petiolate; upper leaves similar to basal, oblanceolate, acute, sessile or subsessile, irregularly serrated, amplexicaule;

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, terminal and axillary racemes; peduncles and pedicels glabrous or glandular-pubescent; bracts linear; calyx with 4 ovate-elliptic or lanceolate and spreading lobes; corolla blue or lavender, with 4 unequal, petaloid or broadly ovate and imbricate lobes, veins with darker color; stamens 2 exserted from corolla, anthers oblong and mauve; ovary superior, style 1, stigma 1, capitate.

Flowering time:   February-July.

Fruit:        Ovoid, slightly flattened capsule, enclosing numerous seeds.

Habitat:   Stream banks, wet meadows, moist areas, from 0-1500 m alt.

Native:   Uncertain.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής ή πολυετής πόα με ύψος μέχρι 1 μ ή και περισσότερο.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι ή ανερχόμενοι, λιγότερο συχνά κατακλιμένοι, δυνατοί, συνήθως διακλαδωμένοι, συχνά με κλάδους να εκφύονται από τη βάση του βλαστού, πρασινωποί ή με πορφυρή χροιά στις ενώσεις των φύλλων με τον βλαστό, κυλινδρικοί ψηλά, τετραγωνικοί προς τη βάση, άτριχοι ή με αδενώδεις τρίχες.

Φύλλα:     Αντίθετα, απλά και γυμνά, τα χαμηλότερα αντωειδή, ελλιπτικά ή προμήκη-αντιλογχοειδή, χείλη σχεδόν ακέραια ή με μικρά πριονωτά δόντια, μυτερά ή πλατύκορφα και έμμισχα.  Ανώτερα φύλλα παρόμοια, αντιλογχοειδή, μυτερά, ± άμισχα, άνισα οδοντωτά και περίβλαστα.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς, επάκριους και μασχαλιαίους βότρεις.  Ποδίσκοι ταξιανθίας και άνθους γυμνοί ή με αδενώδεις τρίχες.  Βράκτια γραμμοειδή.  Κάλυκας με 4 ωοειδείς-ελλειπτικούς, μυτερούς και απλωμένους λοβούς.  Στεφάνη με μπλε ή σε χρώμα λεβάντας χρώμα, με 4 πεταλοειδείς ή πλατειά-ωοειδείς και αλληλεπικαλυπτόμενους λοβούς, με νεύρα πιο έντονα σκούρου χρώματος.  Στήμονες 2 εξερχόμενοι της στεφάνης, ανθήρες προμήκεις και με μωβ χρώμα.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1, κεφαλωτό.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Ιούλιος.

Καρπός:   Ωοειδής, ελαφρά συμπιεσμένη κάψα με πολυάριθμα σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Όχθες ποταμών και ρυακιών, υγρά λιβάδια, υγρές περιοχές, από 0-1500 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Αβέβαιη.

Nigella damascena

Name/Όνομα:   Νιγκέλλα (Νιγέλα) η δαμασκηνή*- Μελάνθιον το δαμασκηνόν

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Nigella damascena* L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Love-in-a-mist, ragged lady, devil in the bush.

Family/Οικογένεια:   RANUNCULACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:     Αnnual, growing up to 50 cm high.

Stem/s:   Erect, usually unbranched, with longitudinal grooves along the stem, green and glabrous.

Leaves:    Alternate, compound; lower leaves pinnately divided times into linear-lanceolate and petiolate leaflets, upper leaves similar but smaller, leaflets linear, sessile or subsessile, with hard to touch surface.

Flowers:   Showy, actinomorphic, hermaphrodite, terminal and solitary; involucre spreading, deeply divided into linear, acute and scabridulous segments, similar to stem leaves; sepals 5, betaloid, obovate, clawed at the base, blue to bluish-white, slightly hairy; petals about 8, nectariferous, purplish-blue, apex 2-lobed, lobes ovate with darker blue color, minutely hairy, much smaller than the sepals; stamens ± 15, filaments free whitish, anthers oblong, greenish-yellow; ovary superior.

Flowering time:   April-June.

Fruit:  5-6 follicles fused, forming a subglobose, bladder like capsule, crowned by the persistent styles, enclosing black seeds.     

Habitat:   Roadsides, field margins, shrubby vegetation, from 0-600 m alt.

Native:   Mediterranean region, Southwestern Asia.

damascena*  = from Damascus capital of Syria.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετές φυτό με ύψος μέχρι 50 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, συνήθως χωρίς διακλάδωση, με κατά μήκος αυλάκια, πράσινοι και άτριχοι.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, σύνθετα.  Κατώτερα φύλλα βαθειά διαιρεμένα σε γραμμοειδή,- λογχοειδή, μυτερά και έμμισχα φυλλάρια, ανώτερα φύλλα παρόμοια αλλά μικρότερα, άμισχα ή σχεδόν άμισχα και με ανώμαλη επιφάνεια που φαίνεται σκληρή στην αφή.

Άνθη:   Πολύ εμφανή,  ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, επάκρια και μεμονωμένα.  Βράκτια απλωμένα, βαθειά διαιρεμένα σε γραμμοειδή, πράσινα και μυτερά τμήματα, με ανώμαλη επιφάνεια που είναι σκληρή στην αφή και που είναι παρόμοια με τα φύλλα του βλαστού.  Σέπαλα 5, πεταλοειδή, αντωειδή, με μπλε ή άσπρο-μπλε χρώμα, με νύχι στη βάση τους, ελαφρά τριχωτά.  Πέταλα περίπου 8, με νέκταρ, με πορφυρό-μπλε χρώμα, με 2-λοβη κορυφή.  Λοβοί ωοειδείς, με πιο σκούρο πορφυρό-μπλε χρώμα, με πολύ μικρά τριχίδια, πολύ μικρότερα των σεπάλων.  Στήμονες ± 15, νήμα ελεύθερο και ασπριδερό, ανθήρες προμήκεις, πρασινοκίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, στύλοι 1 σε κάθε καρπόφυλλο, σύνολο 5 ή 6, που τελικά επικαλύπτουν σαν στεφάνια τον διογκωμένο καρπό.

Άνθιση:   Απρίλιος-Ιούνιος.

Καρπός:   5 έως 6 κάρυα ενώνονται και δημιουργούν μια υποσφαιρική και διογκωμένη σαν κύστη κάψα, που φέρει σαν στεφάνι τους παραμένοντες στύλους.  Σπέρματα μαύρα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, όρια χωραφιών, σε θαμνώδη βλάστηση, από 0-600 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη, Νοτιοδυτική Ασία.

Vicia lunata

Name/Όνομα:   Βίκια (Βίτσια) η ημισέληνη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:    Vicia lunata (Boiss. & Balansa) Boiss.

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Annual herb  

Stem/s:  Sprawling or trailing, angled and glabrous.

Leaves:  Alternate, compound, oblong in outline, petiolate; leaflets up to 10, opposite, obovate, nearly glabrous, apex rounded, apiculate, base cuneate; rachis terminating in a branched or unbranched tendril at the upper leaves; stipules ovate, with 5-6 acute lobes.

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite, in 1-5 flowered, lax and axillary racemes; calyx cylindrical, green, tinged purplish, glabrous with 5 subequal, acute and purplish teeth; standard petal erect, suborbicular, emarginated, glabrous, pale blue with deep-blue lines; wings oblong-obovate, yellow and glabrous with rounded apex; keel whitish yellow, straight about the 2/3 of its length, upcurved at right angle at the other 1/3; stamens 10, filaments free for about 1/3 of their length and upcurved at a right angle, becoming parallel with the upcurved, white style which is bearded near apex; ovary superior, style 1, stigma 1.

Flowering time:  March-May.

Fruit:  Legume crescent-shaped, compressed, enclosing oblong and flattened seeds.

Habitat:  Rocky slopes, open forests, from 600-1200 m alt

Native:  Near endemic to Cyprus, also in Turkey.

 

 

Περιγραφή

Φυτό/Βλαστός: Μονοετής πόα, με βλαστούς κατακλιμένους ή έρποντες, γωνιώδεις και άτριχους.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, σύνθετα, προμήκη στο περίγραμμα, έμμισχα.  Φυλλάρια μέχρι 10, αντίθετα, αντωειδή, σχεδόν άτριχα, με στρογγυλεμένη κορυφή και με μικρή μυτερή προεκβολή και μυτερή βάση.  Η ράχη του σύνθετου φύλλου καταλήγει σε απλό ή διακλαδωμένο έλικα στα ανώτερα φύλλα.  Παράφυλλα ωοειδή με 5-6 μυτερούς λοβούς.

Άνθη:  Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε χαλαρούς και μασχαλιαίους βότρεις με 1-5 άνθη.  Κάλυκας κυλινδρικός, πράσινος με πορφυρή χροιά, γυμνός, με 5 σχεδόν ισομήκη, μυτερά και πορφυρά δόντια.  Πέτασος όρθιος, υποκυκλικός, γυμνός, με μικρή εγκοπή στην κορυφή του, με χλωμό μπλε χρώμα και με πιο έντονες και με σκούρο μπλε γραμμώσεις.  Πτέρυγες προμήκεις, αντωειδείς με στρογγυλεμένη κορυφή, κίτρινες και άτριχες.  Τρόπιδα με λευκοκίτρινο χρώμα, με ευθύ τμήμα όσο περίπου με τα 2/3 του μήκους του, ενώ το υπόλοιπο 1/3 λυγίζει προς τα πάνω σχηματίζοντας ορθή γωνία με το ευθύ τμήμα.  Στήμονες 10, νήματα ελεύθερα περίπου στο 1/3 του μήκους των, ενώ το υπόλοιπο λυγίζει προς τα πάνω σχηματίζοντας ορθή γωνία με το ευθύ μέρος και γίνονται παράλληλα με το επίσης λυγισμένο προς τα πάνω λευκό και με πυκνό τρίχωμα στην κορυφή του, στύλο.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1.

Άνθιση:  Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:  Συμπιεσμένος πλευρικά και με ημισέληνο σχήμα χέδρωψ που περικλείει προμήκη και επίπεδα σπέρματα.

Ενδιαίτημα:  Βραχώδεις πλαγιές, ανοικτά δάση, από 600-1200μ υψόμετρο. 

Πατρίδα:   Σχεδόν ενδημικό της Κύπρου, υπάρχει και στην Τουρκία.

Anchusa azurea 

Name/Όνομα:   Άγχουσα η κυανή*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Anchusa azurea  

Common name/Κοινό Όνομα:  Bugloss, blue alkanet, blue bugloss, ΒουδόγλωσσονΜόγλωσσον.   

Family/Οικογένεια:  BORAGINACEAE  

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Perennial plant growing up to 1.5 m high.   

Stem/s:  Erect, nearly cylindrical, single or branched, ± densely covered with long, white and thick hairs (hispid). 

Leaves:  Leaves alternate, simple, entire, acute, covered with bristly hairs, the lower are narrowly obovate with winged petiole, longer than upper ones, the upper linear-lanceolate, subacute or obtuse, and sessile.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in few-flowered lax cymes; pedicels purplish or reddish, hispid; bracts ovate, hispid, purplish, acuminate; calyx 5-toothed, teeth free almost to the base, acute, purplish and hispid; corolla exceeding the calyx, funnel-shaped, glabrous, 5-lobed, lobes obovate, spreading, deep blue, rounded at apex; stamens 5, included; faucal scales 5, oblong, conspicuous, papillose; ovary superior, glabrous, style 1, stigma 1, capitate.

Flowering time:  March-May.

Fruit:  4 oblong nutlets.       

Habitat:  Roadsides, waste ground, dry slopes, from 0-1350 m alt.

Native:  Europe, Western Asia, Northwestern Africa.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετές φυτό με ύψος μέχρι1.5 μ ύψος.  

Βλαστός: Όρθιοι, σχεδόν κυλινδρικοί, απλοί ή με διακλάδωση, ± πυκνά καλυμμένοι με μακριές, άσπρες αδρότριχες.

Φύλλα:  Κατ εναλλαγή, απλά, ακέραια, μυτερά, καλυμμένα με αδρότριχες, τα χαμηλότερα είναι στενά-αντωειδή με πτερυγωτό μίσχο, μακρύτερα των πιο πάνω φύλλων, τα οποία είναι γραμμοειδή-λογχοειδή, λίγο ή πολύ μυτερά και άμισχα.

Άνθη:  Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε ολιγοανθείς και χαλαρές θυσανοειδείς ταξιανθίες.  Ποδίσκοι, πορφυροί ή κοκκινωποί και φέρουν αδρότριχες.  Βράκτια ωοειδή, μυτερά, πορφυρά και με αδρότριχες.  Κάλυκας 5-δοντος, δόντια ελεύθερα σχεδόν μέχρι τη βάση, πορφυρά, μυτερά και φέρουν αδρότριχες.  Στεφάνη λίγο μακρύτερη του κάλυκα, χοανοειδής, άτριχη, 5-λοβη, λοβοί απλωμένοι, αντωειδείς, με βαθύ μπλε χρώμα και με στρογγυλεμένη κορυφή.  Στήμονες 5 μέσα στη στεφάνη.  Στο φάρυγγα της στεφάνης υπάρχουν 5 πολύ εμφανή, λεπιοειδή και τριχωτά εξαρτήματα.  Ωοθήκη επιφυής, άτριχη, στύλος 1, στίγμα 1, κεφαλωτό.

Άνθιση:  Μάρτιος-Μάιος. 

Καρπός:   4 προμήκη κάρυα.

Ενδιαίτημα:  Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη και ξηρές πλαγιές, από 0-1350 μ υψόμετρο.    

Πατρίδα:  Ευρώπη, Δυτική Ασία, Βορειοδυτική Αφρική.