Archives

Category Archive for ‘Μπλέ’

Echium plantagineum

Name/Όνομα:   Έχιον το πλαντάγινον*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Echium plantagineum L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Purple viper’s-bugloss, Paterson’s curse, Salvation Jane, Blueweed.

Family/Οικογένεια:   BORAGINACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Annual or biennial growing up to 70 cm high.

Stem/s:  Erect, angled, branched or unbranched, green, densely covered with short, stiff hairs, often with small red spots at their base, where the hairs join the stem.

Leaves:  Basal leaves ovate-oblong, simple, entire, with flat petiole, densely covered with short, stiff hairs, apex acute or obtuse; stem leaves oblanceolate, sessile, half clasping the stem at the base.

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite, in few-flowered, axillary cymes; calyx campanulate with 5 linear and hispid lobes; corolla funnel-shaped, initially red, becoming blue or purple, hairy externally only on margins and veins; stamens 5, filaments whitish-pink, unequal, thinly hairy, anthers purplish, dehiscing longitudinally; ovary superior, style 1, hairy at the lower half, stigma 2-lobed; 2 stamens and the style protruding from corolla.

Flowering time:   February-July.

Fruit:        4 ovoid angled and wrinkled nutlets.

Habitat:   Roadsides, waste ground, near streams or sandy areas, from 0-1000 m alt.

Native:   Eastern and Southern Europe, Norther Africa, Southwestern Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετές ή διετές φυτό με ύψος μέχρι 70 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, γωνιώδεις, με ή χωρίς διακλάδωση, πράσινοι, πυκνά καλυμμένοι με κοντές και σκληρές τρίχες, συχνά με κόκκινα μικρά στίγματα στη βάση τους, εκεί όπου οι τρίχες συναντούν τον βλαστό.

Φύλλα:     Φύλλα βάσης προμήκη-ωοειδή, απλά, ακέραια, πυκνά καλυμμένα με κοντές και σκληρές τρίχες, οξύκορφα ή πλατύκορφα και με επίπεδο μίσχο.  Φύλλα βλαστού προμήκη-αντιλογχοειδή, άμισχα και περίβλαστα.

Άνθη:   Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε ολιγοανθείς μασχαλιαίες κυματοειδείς ταξιανθίες.  Κάλυκας καμπανοειδής, με 5 γραμμοειδή και με σκληρές τρίχες δόντια.  Στεφάνη χοανοειδής, αρχικά κόκκινη, γινόμενη μπλε ή πορφυρή με την πάροδο του χρόνου, εξωτερικά τριχωτή μόνο πάνω στα νεύρα και στα χείλη.  Στήμονες 5, νήματα άνισα, με ασπριδερό ροζ χρώμα, ελάχιστα τριχωτά, ανθήρες πορφυροί, με κατά μήκος σχίσιμο.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, τριχωτός στο κατώτερο μισό, στίγμα 2-λοβο.  2 στήμονες και ο στύλος προεξέχουν της στεφάνης.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Ιούλιος.

Καρπός:   4 ωοειδή, γωνιώδη και ζαρωμένα κάρυα.

Ενδιαίτημα:   Παρυφές δρόμων, άγονα εδάφη, κοντά σε ρυάκια ή αμμώδη εδάφη, από 0-1500 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Δυτική και Νότια Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Νοτιοδυτική Ασία.

 

 

Nigella nigellastrum

 

Name/Όνομα: Νιγκέλλα η μαυράστερη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Nigella nigellastrum (L.) Willk.

Common name/Κοινό Όνομα:   Garidelle fausse Nigelle

Family/Οικογένεια:   RANUNCULACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:    Annual herb growing up to 40 cm high.

Stem/s:   Erect, slender, single or branched, green and glabrous with longitudinal grooves along the stem.

Leaves: Alternate, compound; lower leaves 1-2 pinnately divided into linear and glabrous leaflets, petiolate, withering during anthesis; stem leaves similar but smaller, irregularly divided into linear-lanceolate, acute and glabrous leaflets, upper stem leaves short petiolate with fewer linear-cylindrical, acute and glabrous leaflets.

Flowers:   Minute, actinomorphic, hermaphrodite, terminal and solitary; sepals 5, free, erect, ovate, boat-shaped, greenish or purplish, glabrous, acuminate; petals 5, longer than the sepals, nectariferous, whitish-blue, 2-lipped, outer lip 2-lobed, lobes lanceolate, spreading, with 2 bulgy, hairy and darker blue structures at the base; inner lobe small, dark blue, faced inwards, undivided; stamens numerous, filaments free, whitish, glabrous, anthers shortly oblong, yellow tinged purple with age; ovary superior, carpels 2, erect, green and glabrous, style 1 each carpel, stigmas yellow.

Flowering time:   March-June.

Fruit:   2 fused follicles, crowned with the 2 persistent styles, enclosing black seeds; the surface of the fruit becomes warty at maturity.    

Habitat:  Field margins, waste ground, grassy vegetation, from 0-600 m alt.

Native:   Southern Europe, Western Asia.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετές φυτό με ύψος μέχρι 40 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, λεπτοί, απλοί ή διακλαδωμένοι, με κατά μήκος αυλάκια, πράσινοι και άτριχοι.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, σύνθετα.  Κατώτερα φύλλα 1-2 φορές βαθειά διαιρεμένα σε γραμμοειδή, μυτερά, άτριχα και έμμισχα φυλλάρια, που φθείρονται κατά την διάρκεια της άνθισης.  Φύλλα βλαστού παρόμοια αλλά μικρότερα, άνισα διαιρεμένα σε γραμμοειδή-λογχοειδή, μυτερά και άτριχα φυλλάρια.  Ανώτερα φύλλα βλαστού με κοντό μίσχο και λιγότερα γραμμοειδή-κυλινδρικά, μυτερά και άτριχα φυλλάρια.

Άνθη:   Πολύ μικρά, ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, επάκρια και μεμονωμένα.  Σέπαλα 5, ελεύθερα, ωοειδή σε σχήμα βάρκας, πρασινωπά ή πορφυρά, γυμνά και μυτερά.  Πέταλα 5, μακρύτερα των σεπάλων, με νέκταρ, με λευκό-μπλε χρώμα, 2-χειλα.  Εξωτερικό χείλος 2-λοβο, με λογχοειδείς και απλωμένους λοβούς,  με 2 εμφανή, τριχωτά και με σκουρότερο μπλε χρώμα εξογκώματα στη βάση του.  Εσωτερικό χείλος μικρό, με σκούρο μπλε χρώμα, αδιαίρετο και με κατεύθυνση προς το κέντρο του άνθους.  Στήμονες πολυάριθμοι, νήμα ελεύθερο, ασπριδερό και άτριχο, ανθήρες κοντοί και προμήκεις, κίτρινοι αρχικά, με πορφυρή χροιά με την πάροδο του χρόνου.  Ωοθήκη επιφυής, όρθια, πράσινη και άτριχη, με 2 καρπόφυλλα, στίγμα 1 σε κάθε καρπόφυλλο, στίγμα  όρθια, στύλοι 1 σε κάθε καρπόφυλλο, στίγματα κίτρινα.

Άνθιση:   Μάρτιος-Ιούνιος.

Καρπός:   2 συμφυόμενα κάρυα,  στεφανωμένα από τους 2 παραμένοντες στύλους, περικλείοντας μαυριδερά σπέρματα.  Η επιφάνεια του καρπού κατά την ωρίμανση εμφανίζει εξογκώματα.

Ενδιαίτημα:   Όρια χωραφιών, άγονα εδάφη, σε χορταριασμένες επιφάνειες, από 0-600 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Νότια Ευρώπη, Δυτική Ασία.

 

Veronica anagallis-aquatica

Name/Όνομα:   Βερόνικα αναγαλλίς η υδρόφιλη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Veronica anagallis-aquatica L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Water speedwell

Family/Οικογένεια:   PLANTAGINACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Perennial or annual herb, growing up to 1 m high or more.  

Stem/s:   Erect or ascending, less often decumbent, robust, usually branched, often with branches arising from the base of the stem, thick, greenish or tinged purple at the joints leaves-stem, cylindrical above, 4-angled towards base, glabrous, sometimes glandular-pubescent.

Leaves:    Opposite, simple and glabrous, the lower obovate, elliptic or lanceolate, margins subentire or serrated, acute or obtuse, petiolate; upper leaves similar to basal, oblanceolate, acute, sessile or subsessile, irregularly serrated, amplexicaule;

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, terminal and axillary racemes; peduncles and pedicels glabrous or glandular-pubescent; bracts linear; calyx with 4 ovate-elliptic or lanceolate and spreading lobes; corolla blue or lavender, with 4 unequal, petaloid or broadly ovate and imbricate lobes, veins with darker color; stamens 2 exserted from corolla, anthers oblong and mauve; ovary superior, style 1, stigma 1, capitate.

Flowering time:   February-July.

Fruit:        Ovoid, slightly flattened capsule, enclosing numerous seeds.

Habitat:   Stream banks, wet meadows, moist areas, from 0-1500 m alt.

Native:   Uncertain.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής ή πολυετής πόα με ύψος μέχρι 1 μ ή και περισσότερο.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι ή ανερχόμενοι, λιγότερο συχνά κατακλιμένοι, δυνατοί, συνήθως διακλαδωμένοι, συχνά με κλάδους να εκφύονται από τη βάση του βλαστού, πρασινωποί ή με πορφυρή χροιά στις ενώσεις των φύλλων με τον βλαστό, κυλινδρικοί ψηλά, τετραγωνικοί προς τη βάση, άτριχοι ή με αδενώδεις τρίχες.

Φύλλα:     Αντίθετα, απλά και γυμνά, τα χαμηλότερα αντωειδή, ελλιπτικά ή προμήκη-αντιλογχοειδή, χείλη σχεδόν ακέραια ή με μικρά πριονωτά δόντια, μυτερά ή πλατύκορφα και έμμισχα.  Ανώτερα φύλλα παρόμοια, αντιλογχοειδή, μυτερά, ± άμισχα, άνισα οδοντωτά και περίβλαστα.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς, επάκριους και μασχαλιαίους βότρεις.  Ποδίσκοι ταξιανθίας και άνθους γυμνοί ή με αδενώδεις τρίχες.  Βράκτια γραμμοειδή.  Κάλυκας με 4 ωοειδείς-ελλειπτικούς, μυτερούς και απλωμένους λοβούς.  Στεφάνη με μπλε ή σε χρώμα λεβάντας χρώμα, με 4 πεταλοειδείς ή πλατειά-ωοειδείς και αλληλεπικαλυπτόμενους λοβούς, με νεύρα πιο έντονα σκούρου χρώματος.  Στήμονες 2 εξερχόμενοι της στεφάνης, ανθήρες προμήκεις και με μωβ χρώμα.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1, κεφαλωτό.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Ιούλιος.

Καρπός:   Ωοειδής, ελαφρά συμπιεσμένη κάψα με πολυάριθμα σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Όχθες ποταμών και ρυακιών, υγρά λιβάδια, υγρές περιοχές, από 0-1500 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Αβέβαιη.

Nigella damascena

Name/Όνομα:   Νιγκέλλα (Νιγέλα) η δαμασκηνή*- Μελάνθιον το δαμασκηνόν

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Nigella damascena* L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Love-in-a-mist, ragged lady, devil in the bush.

Family/Οικογένεια:   RANUNCULACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:     Αnnual, growing up to 50 cm high.

Stem/s:   Erect, usually unbranched, with longitudinal grooves along the stem, green and glabrous.

Leaves:    Alternate, compound; lower leaves pinnately divided times into linear-lanceolate and petiolate leaflets, upper leaves similar but smaller, leaflets linear, sessile or subsessile, with hard to touch surface.

Flowers:   Showy, actinomorphic, hermaphrodite, terminal and solitary; involucre spreading, deeply divided into linear, acute and scabridulous segments, similar to stem leaves; sepals 5, betaloid, obovate, clawed at the base, blue to bluish-white, slightly hairy; petals about 8, nectariferous, purplish-blue, apex 2-lobed, lobes ovate with darker blue color, minutely hairy, much smaller than the sepals; stamens ± 15, filaments free whitish, anthers oblong, greenish-yellow; ovary superior.

Flowering time:   April-June.

Fruit:  5-6 follicles fused, forming a subglobose, bladder like capsule, crowned by the persistent styles, enclosing black seeds.     

Habitat:   Roadsides, field margins, shrubby vegetation, from 0-600 m alt.

Native:   Mediterranean region, Southwestern Asia.

damascena*  = from Damascus capital of Syria.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετές φυτό με ύψος μέχρι 50 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, συνήθως χωρίς διακλάδωση, με κατά μήκος αυλάκια, πράσινοι και άτριχοι.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, σύνθετα.  Κατώτερα φύλλα βαθειά διαιρεμένα σε γραμμοειδή,- λογχοειδή, μυτερά και έμμισχα φυλλάρια, ανώτερα φύλλα παρόμοια αλλά μικρότερα, άμισχα ή σχεδόν άμισχα και με ανώμαλη επιφάνεια που φαίνεται σκληρή στην αφή.

Άνθη:   Πολύ εμφανή,  ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, επάκρια και μεμονωμένα.  Βράκτια απλωμένα, βαθειά διαιρεμένα σε γραμμοειδή, πράσινα και μυτερά τμήματα, με ανώμαλη επιφάνεια που είναι σκληρή στην αφή και που είναι παρόμοια με τα φύλλα του βλαστού.  Σέπαλα 5, πεταλοειδή, αντωειδή, με μπλε ή άσπρο-μπλε χρώμα, με νύχι στη βάση τους, ελαφρά τριχωτά.  Πέταλα περίπου 8, με νέκταρ, με πορφυρό-μπλε χρώμα, με 2-λοβη κορυφή.  Λοβοί ωοειδείς, με πιο σκούρο πορφυρό-μπλε χρώμα, με πολύ μικρά τριχίδια, πολύ μικρότερα των σεπάλων.  Στήμονες ± 15, νήμα ελεύθερο και ασπριδερό, ανθήρες προμήκεις, πρασινοκίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, στύλοι 1 σε κάθε καρπόφυλλο, σύνολο 5 ή 6, που τελικά επικαλύπτουν σαν στεφάνια τον διογκωμένο καρπό.

Άνθιση:   Απρίλιος-Ιούνιος.

Καρπός:   5 έως 6 κάρυα ενώνονται και δημιουργούν μια υποσφαιρική και διογκωμένη σαν κύστη κάψα, που φέρει σαν στεφάνι τους παραμένοντες στύλους.  Σπέρματα μαύρα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, όρια χωραφιών, σε θαμνώδη βλάστηση, από 0-600 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη, Νοτιοδυτική Ασία.

Vicia lunata

Name/Όνομα:   Βίκια (Βίτσια) η ημισέληνη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:    Vicia lunata (Boiss. & Balansa) Boiss.

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Annual herb  

Stem/s:  Sprawling or trailing, angled and glabrous.

Leaves:  Alternate, compound, oblong in outline, petiolate; leaflets up to 10, opposite, obovate, nearly glabrous, apex rounded, apiculate, base cuneate; rachis terminating in a branched or unbranched tendril at the upper leaves; stipules ovate, with 5-6 acute lobes.

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite, in 1-5 flowered, lax and axillary racemes; calyx cylindrical, green, tinged purplish, glabrous with 5 subequal, acute and purplish teeth; standard petal erect, suborbicular, emarginated, glabrous, pale blue with deep-blue lines; wings oblong-obovate, yellow and glabrous with rounded apex; keel whitish yellow, straight about the 2/3 of its length, upcurved at right angle at the other 1/3; stamens 10, filaments free for about 1/3 of their length and upcurved at a right angle, becoming parallel with the upcurved, white style which is bearded near apex; ovary superior, style 1, stigma 1.

Flowering time:  March-May.

Fruit:  Legume crescent-shaped, compressed, enclosing oblong and flattened seeds.

Habitat:  Rocky slopes, open forests, from 600-1200 m alt

Native:  Near endemic to Cyprus, also in Turkey.

 

 

Περιγραφή

Φυτό/Βλαστός: Μονοετής πόα, με βλαστούς κατακλιμένους ή έρποντες, γωνιώδεις και άτριχους.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, σύνθετα, προμήκη στο περίγραμμα, έμμισχα.  Φυλλάρια μέχρι 10, αντίθετα, αντωειδή, σχεδόν άτριχα, με στρογγυλεμένη κορυφή και με μικρή μυτερή προεκβολή και μυτερή βάση.  Η ράχη του σύνθετου φύλλου καταλήγει σε απλό ή διακλαδωμένο έλικα στα ανώτερα φύλλα.  Παράφυλλα ωοειδή με 5-6 μυτερούς λοβούς.

Άνθη:  Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε χαλαρούς και μασχαλιαίους βότρεις με 1-5 άνθη.  Κάλυκας κυλινδρικός, πράσινος με πορφυρή χροιά, γυμνός, με 5 σχεδόν ισομήκη, μυτερά και πορφυρά δόντια.  Πέτασος όρθιος, υποκυκλικός, γυμνός, με μικρή εγκοπή στην κορυφή του, με χλωμό μπλε χρώμα και με πιο έντονες και με σκούρο μπλε γραμμώσεις.  Πτέρυγες προμήκεις, αντωειδείς με στρογγυλεμένη κορυφή, κίτρινες και άτριχες.  Τρόπιδα με λευκοκίτρινο χρώμα, με ευθύ τμήμα όσο περίπου με τα 2/3 του μήκους του, ενώ το υπόλοιπο 1/3 λυγίζει προς τα πάνω σχηματίζοντας ορθή γωνία με το ευθύ τμήμα.  Στήμονες 10, νήματα ελεύθερα περίπου στο 1/3 του μήκους των, ενώ το υπόλοιπο λυγίζει προς τα πάνω σχηματίζοντας ορθή γωνία με το ευθύ μέρος και γίνονται παράλληλα με το επίσης λυγισμένο προς τα πάνω λευκό και με πυκνό τρίχωμα στην κορυφή του, στύλο.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1.

Άνθιση:  Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:  Συμπιεσμένος πλευρικά και με ημισέληνο σχήμα χέδρωψ που περικλείει προμήκη και επίπεδα σπέρματα.

Ενδιαίτημα:  Βραχώδεις πλαγιές, ανοικτά δάση, από 600-1200μ υψόμετρο. 

Πατρίδα:   Σχεδόν ενδημικό της Κύπρου, υπάρχει και στην Τουρκία.

Anchusa azurea 

Name/Όνομα:   Άγχουσα η κυανή*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Anchusa azurea  

Common name/Κοινό Όνομα:  Bugloss, blue alkanet, blue bugloss, ΒουδόγλωσσονΜόγλωσσον.   

Family/Οικογένεια:  BORAGINACEAE  

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Perennial plant growing up to 1.5 m high.   

Stem/s:  Erect, nearly cylindrical, single or branched, ± densely covered with long, white and thick hairs (hispid). 

Leaves:  Leaves alternate, simple, entire, acute, covered with bristly hairs, the lower are narrowly obovate with winged petiole, longer than upper ones, the upper linear-lanceolate, subacute or obtuse, and sessile.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in few-flowered lax cymes; pedicels purplish or reddish, hispid; bracts ovate, hispid, purplish, acuminate; calyx 5-toothed, teeth free almost to the base, acute, purplish and hispid; corolla exceeding the calyx, funnel-shaped, glabrous, 5-lobed, lobes obovate, spreading, deep blue, rounded at apex; stamens 5, included; faucal scales 5, oblong, conspicuous, papillose; ovary superior, glabrous, style 1, stigma 1, capitate.

Flowering time:  March-May.

Fruit:  4 oblong nutlets.       

Habitat:  Roadsides, waste ground, dry slopes, from 0-1350 m alt.

Native:  Europe, Western Asia, Northwestern Africa.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετές φυτό με ύψος μέχρι1.5 μ ύψος.  

Βλαστός: Όρθιοι, σχεδόν κυλινδρικοί, απλοί ή με διακλάδωση, ± πυκνά καλυμμένοι με μακριές, άσπρες αδρότριχες.

Φύλλα:  Κατ εναλλαγή, απλά, ακέραια, μυτερά, καλυμμένα με αδρότριχες, τα χαμηλότερα είναι στενά-αντωειδή με πτερυγωτό μίσχο, μακρύτερα των πιο πάνω φύλλων, τα οποία είναι γραμμοειδή-λογχοειδή, λίγο ή πολύ μυτερά και άμισχα.

Άνθη:  Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε ολιγοανθείς και χαλαρές θυσανοειδείς ταξιανθίες.  Ποδίσκοι, πορφυροί ή κοκκινωποί και φέρουν αδρότριχες.  Βράκτια ωοειδή, μυτερά, πορφυρά και με αδρότριχες.  Κάλυκας 5-δοντος, δόντια ελεύθερα σχεδόν μέχρι τη βάση, πορφυρά, μυτερά και φέρουν αδρότριχες.  Στεφάνη λίγο μακρύτερη του κάλυκα, χοανοειδής, άτριχη, 5-λοβη, λοβοί απλωμένοι, αντωειδείς, με βαθύ μπλε χρώμα και με στρογγυλεμένη κορυφή.  Στήμονες 5 μέσα στη στεφάνη.  Στο φάρυγγα της στεφάνης υπάρχουν 5 πολύ εμφανή, λεπιοειδή και τριχωτά εξαρτήματα.  Ωοθήκη επιφυής, άτριχη, στύλος 1, στίγμα 1, κεφαλωτό.

Άνθιση:  Μάρτιος-Μάιος. 

Καρπός:   4 προμήκη κάρυα.

Ενδιαίτημα:  Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη και ξηρές πλαγιές, από 0-1350 μ υψόμετρο.    

Πατρίδα:  Ευρώπη, Δυτική Ασία, Βορειοδυτική Αφρική.

Iris germanica

Name/ΌνομαΊρις η γερμανική  

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Iris germanica  L.

Common name/Κοινό Όνομα:  Bearded iris, German iris, Purple flag, Βουρτουλίτζιν, Βουρτουλισσιά   

Family/Οικογένεια:  IRIDACEAE  

 

 

Description

Plant:  Perennial herbaceous ornamental plant with spreading root system, growing up to 100 cm high.    

Stem/s:  Erect, cylindrical, robust, branched at the upper half of the stem, glaucous green, and glabrous.

Leaves:  Mostly basal, simple, entire, erect or nearly so, flattened, sword-shaped, obtuse, pale green or grayish green with parallel venation, glabrous; cauline leaves alternate, similar to basal, much smaller, surrounding the stem at the base.

Flowers:  Actinomorphic, fragrant and hermaphrodite, in terminal heads; usually about 6 heads on each stem, half of them at the top, the 2 uppermost very close together; at the base of the flower there is a spathe-like bract, enclosing the new bud; perianth-tube cylindrical, green with longitudinal brown streaks; perianth-segments 6, oblanceolate or obovate, usually in the shade or purple-violet or bluish-lilac, the lower 3(sepals)are bluish-purple, spreading or bending downwards, with white base covered with brown streaks laterally and yellow beards at the center, while the other 3 standards(petals) are erect, bluish, lilac or violet, with undulate margins ; stamens 3; ovary inferior, style 1, 3-lobed.

Flowering time:  April-June. 

Fruit:  Capsule.       

Habitat:  Roadsides, rocky slopes, waste ground, from 0-900 m alt.

Native:   Mediterranean Europe.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετές ποώδες και διακοσμητικό φυτό με απλωμένο ριζικό σύστημα και ύψος μέχρι 100 εκ.

Βλαστός-οί:  Όρθιοι. εύρωστοι, κυλινδρικοί, με διακλάδωση στο άνω μισό του βλαστού, γλαυκοπράσινοι και άτριχοι.

Φύλλα:     Κυρίως φύλλα βάσης, απλά, ακέραια, όρθια ή σχεδόν όρθια, επίπεδα, σπαθοειδή, με πλατειά κορυφή, με ανοικτό πράσινο ή γκριζοπράσινο χρώμα, άτριχα και με παράλληλη νεύρωση.  Φύλλα βλαστού κατ εναλλαγή, παρόμοια με της βάσης αλλά αρκετά μικρότερα, περιβάλλουν τον βλαστό στη βάση τους.

Άνθη:   Ακτινόμορφα, αρωματικά και ερμαφρόδιτα, σε επάκρια κεφάλια.  Συνήθως κάθε βλαστός έχει 6 κεφάλια, εκ των οποίων τα 2 τελευταία βρίσκονται πολύ κοντά.  Στη βάση κάθε άνθους υπάρχει ένα σπαθοειδές βράκτιο που περιβάλλει το νέο οφθαλμό.  Σωλήνας περιανθίου κυλινδρικός, πράσινος με κατά μήκος καφετιές ραβδώσεις.  Τμήματα περιανθίου 6, αντιλογχοειδή ή αντωειδή, συνήθως σε χρώμα πορφυρο-βιολετί ή ιώδες-μπλε ή σε αποχρώσεις αυτών, τα 3 κατώτερα (σέπαλα),  απλωμένα ή με την κορυφή λυγισμένη προς τα κάτω, με λευκή βάση που φέρει πλευρικά καφετιές ραβδώσεις και κίτρινες χοντρές τρίχες στο κέντρο, τα 3 ανώτερα (πέταλα) είναι όρθια, με μπλε, βιολετί ή λιλά χρώμα και με κυματοειδή χείλη.  Στήμονες 3.  Ωοθήκη υποφυής, στύλος, 3-λοβος.

Άνθιση:  Απρίλιος-Ιούνιος Κάψα.

Καρπός:  Κάψα.

Ενδιαίτημα:  Κατά μήκος δρόμων, βραχώδεις πλαγιές, άγονα εδάφη, από 0-900 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Μεσογειακή Ευρώπη.  

Anchusa humilis

Name/Όνομα:  Άγχουσα η χαμηλή 

Scientific name/Επιστημονικό όνομαAnchusa humilis (Desf.) I. M. Johnst.   

Common name/Κοινό όνομα:  Massed alkanet.

Family/Οικογένεια:  BORAGINACEAE 

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Annual herb growing up to 30 cm high.

Stem/s:  Erect or spreading, much branched, slightly angled, densely covered with white hispid hairs.      

Leaves:  Basal leaves obovate to oblanceolate, simple, entire, hispid, obtuse, short-petiolate, forming a loose rosette; stem leaves alternate, similar, becoming linear towards the apex, ± sessile.  

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, ± sessile, in few-flowered, terminal cymes; bracts leaf – like; calyx hispid, with 5 linear and hispid lobes; corolla tube white, straight and glabrous, with 5, tiny, spreading, bright blue, ovate, obtuse or rounded and glabrous lobes; faucal scales ovate, white and hairy; stamens 5, included, anthers reaching the base of the faucal scales, erect, oblong; ovary superior, style 1, stigma 1, capitate.

Flowering time:  February-May.    

Fruit:  Nutlets 4, half-moon shape, covered with a brown and ridged structure, resembling spinal cord of fish.          

Habitat:  Seashore areas, sandy ground and dunes at sea level.

Native:  Northern, Southern and Eastern Mediterranean region.  

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 30 εκ.    

Βλαστός/οί:  Όρθιοι ή απλωμένοι, πολύκλαδοι, ελαφρά γωνιώδεις, καλυμμένοι με πυκνές και λευκές αδρότριχες.    

Φύλλα:  Φύλλα βάσης αντωειδή ή αντιλογχοειδή, απλά, ακέραια, αδρότριχα, πλατύκορφα και κοντόμισχα, σχηματίζουν αραιή ροζέτα.  Φύλλα βλαστού κατ εναλλαγή, παρόμοια με της βάσης, αλλά προς την κορυφή γίνονται γραμμοειδή και ± άμισχα.

Άνθη:  Ακτινόμορφα, ερμαφρόδιτα και ± άμισχα, σε  επάκριες και ολιγοανθείς, θυσανοειδείς ταξιανθίες.  Βράκτια φυλλόμορφα.  Κάλυκας αδρότριχος, με 5 γραμμοειδείς λοβούς.  Σωλήνας στεφάνης λευκός, ευθύς και άτρχος, με 5, πολύ μικρούς, απλωμένους, ωοειδείς, με πλατειά ή στρογγυλεμένη κορυφή, με λαμπερό μπλε χρώμα και άτριχους λοβούς.  Εξαρτήματα κορώνας όρθια, ωοειδή και λευκά.  Στήμονες 5, μέσα στη στεφάνη, ανθήρες όρθιοι και προμήκεις, φθάνουν μέχρι τη βάση των εξαρτημάτων της στεφάνης.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1, κεφαλωτό.

Άνθιση:  Φεβρουάριος-Μάιος.  

Καρπός:   Κάρυα 4, σε σχήμα ημισελήνου, καλυμμένοι με μια καφέ και ρυτιδωμένη πλάκα που θυμίζει σπονδυλική στήλη ψαριού.

Ενδιαίτημα:  Παραλιακές περιοχές, αμμώδες έδαφος και θίνες στο ύψος της θάλασσας.  

Πατρίδα:  Βόρεια, Νότια και Δυτική Μεσογειακή ζώνη.

 

Convolvulus pentapetaloides

Name/Όνομα:  Κονβόλβουλος ο πενταπεταλοειδής.*   

Scientific name/Επιστημονικό όνομαConvolvulus pentapetaloides L.

Common name/Κοινό Όνομα:  Grassy Bindweed, Five-lobed Bindweed, Two-colored bindweed   

Family/Οικογένεια:  CONVOLVULACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Annual plant growing up to 30 cm high.

Stem/s:  Prostrate or ascending, unbranched, cylindrical or slightly angular, distinctly hairy, green when young, becoming purplish with age.  

Leaves:  Lower leaves simple, entire, oblanceolate or spathulate with flat petiole, ± pubescent, apex acute; upper leaves alternate, oblanceolate, simple, entire, undulate, pubescent, sessile.

Flowers:  Actinomorphic, hermaphrodite, solidary and axillary; bracts linear, hairy; peduncles densely hairy, curved in fruit; calyx tubular, slightly broader at the middle, ± hairy, sepals 5, greenish,  imbricate, with purplish, acute or muconulate tips; corolla 5-lobed, blue with white base and yellowish throat, lobes 3-veined, glabrous; stamens 4.5; ovary superior, styles 1, stigma 2-lobed.

Flowering time:  March-May.

Fruit:  Orbicular, glabrous capsule.

Habitat:  Roadsides, waste ground, stony slopes, cultivated fields, from 0-900 m alt.

Native:  Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Μονοετές με ύψος μέχρι 30 εκ.  

Βλαστοί:  Κατακλιμένοι ή ημιανερχόμενοι, χωρίς διακλάδωση, κυλινδρικοί ή ελαφρά γωνιώδεις, πυκνά τριχωτοί, πράσινοι αρχικά, πορφυροί αργότερα.

Φύλλα:  Χαμηλά φύλλα απλά, ακέραια, αντιλογχοειδή ή σπατουλοειδή με επίπεδο μίσχο, τριχωτά και οξύκορφα.  Ανώτερα φύλλα κατ εναλλαγή, αντιλογχοειδή, απλά, ακέραια με κυματοειδές χείλος, τριχωτά και άμισχα ή σχεδόν άμισχα.

Άνθη:  Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, μασχαλιαία και μεμονωμένα.  Βράκτια γραμμοειδή και τριχωτά.  Ποδίσκοι πυκνά τριχωτοί, έντονα λυγισμένοι στην καρποφορία.  Κάλυκας σωληνοειδής, πλατύτερος στη μέση, αραιά τριχωτός, σέπαλα 5, πρασινωπά, αλληλεπικαλυπτόμενα, με πορφυρή κορυφή ή με μυτερή προεξοχή.  Στεφάνη 5-λοβη, μπλε με λευκή βάση και κιτρινωπό φάρυγγα, λοβοί 3-νευροι και άτριχοι.  Στήμονες 4,5.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 2-λοβο.      

Άνθιση:   Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:   Σφαιρική και άτριχη κάψα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, ακαλλιέργητα ή καλλιεργημένα χωράφια, χαλικώδεις πλαγιές, από 0-900 μ υψόμετρο.

 

Cichorium intybus

Name/Όνομα:  Κιχώριον το ίντυβον   

Scientific name/Επιστημονικό όνομαCichorium intybus L.  

 Common name/Κοινό όνομα:  Chicory, Ραδίκι,        

Family/Οικογένεια:  ASTERACEAE

 

Description

Plant:  Perennial herb with thick, woody and branched rootstock, growing up to 100cm high.

Stems:  Erect, rigid, much-branched, thick and hispidulous below, dark green, angled, glabrous and leafless at the upper part.

Leaves:  Variable in shape, alternate, developing before flowering time; lower leaves form a dense rosette near the ground; alternate, simple, oblanceolate, irregularly toothed or pinnately-lobed, short-stalked, covered both sides with rough whitish hairs, especially beneath; upper leaves spreading, simple, entire or irregularly toothed towards the base, lanceolate, sessile, clasping the stem at the base with ear-like projections (auriculate), hispidulous.

Flowers:   Ray florets many, lingulate, light-blue, rarely white, solitary or In clusters, axillary or  terminal; axillary heads are sessile while heads along leafless branches are stalked; ligules 5-dentate at apex; bracts green and hairless in 2 rows; outer bracts 5, ovate, wider at the base, acute or spiny at apex, margins thinly hairy, shorter than the ½ of the inner bracts; inner bracts 8-10, erect, linear, glabrous or glandular-hairy at apex; stamens 5 with linear anthers; ovary inferior, style erect, solitary, blue, stigma 2-lobed.    

Flowering time:  May-August.

Fruit:  Achenes.

Habitat:  Limits of cultivated fields, woodland, roadsides, waste ground and meadows, from 0-1000m alt.

Native:  Mediterranean region.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα με χοντρό, ξυλώδες και διακλαδωμένο ριζικό σύστημα με ύψος μέχρι 100εκ.

Βλαστοί:  Όρθιοι, δυνατοί, πολύκλαδοι, χοντροί και αδρότριχοι στο κάτω μέρος, γωνιώδεις,  άτριχοι και άφυλλοι στο άνω μέρος.

Φύλλα:  Πολύμορφα στο σχήμα, κατ εναλλαγή και αναπτυσσόμενα πριν από την άνθιση.  Τα κατώτερα φύλλα σχηματίζουν πυκνή ροζέτα κοντά στο έδαφος, είναι κατ εναλλαγή, απλά, επιμήκη-λογχοειδή, ανομοιόμορφα οδοντωτά ή λοβωτά, κοντόμισχα και αδρότριχα κυρίως στην κάτω επιφάνεια.  Ανώτερα φύλλα απλούμενα, αδρότριχα, απλά, ακέραια ή άνισα οδοντωτά κοντά στη βάση, λογχοειδή, άμισχα και περίβλαστα με μικρές προεκβολές να προεξέχουν από το βλαστό στη βάση τους.

Άνθη:  Όλα τα ανθίδια είναι περιφερειακά, γλωσσοειδή, με λαμπερό ουρανί χρώμα, μεμονωμένα ή σε δέσμες, μασχαλιαία ή επάκρια.  Μασχαλιαία κεφάλια είναι χωρίς ποδίσκο, ενώ τα κεφάλια που αναπτύσσονται κατά μήκος των άφυλλων βλαστών είναι με κοντό ποδίσκο.  Γλωσσίδια με 5 δόντια στην κορυφή τους.  Βράκτια πράσινα και άτριχα σε 2 σειρές, τα εξωτερικά 5 είναι ωοειδή, πλατύτερα στη βάση, με μυτερή ή ακανθωτή κορυφή, χείλη ελαφρά τριχωτά, μικρότερα από το μισό του μήκους των εσωτερικών βρακτίων.  Τα 8-10 εσωτερικά βράκτια, είναι όρθια, γραμμοειδή, άτριχα ή με αδενώδεις τρίχες στην κορυφή τους.  Στήμονες 5 με γραμμοειδείς ανθήρες.  Ωοθήκη υποφυής, στύλος όρθιος και δυνατός με μπλε χρώμα, στίγμα 2-λοβο.

Άνθιση:  Μάιος-Αύγουστος. 

Καρπός:   Αχαίνιο.

Ενδιαίτημα:  Όρια καλλιεργημένων αγρών, θαμνώνες, κατά μήκος δρόμων, χορταριασμένες περιοχές, από 300-1000μ υψόμετρο.