Archives

Author Archive for savvas

Telephium imperati ssp orientale

Name/Όνομα:  True Orpine, Telephium d’ Orient, Τελέφιον ιμπεράτη υποείδ. το ανατολικόν*   

Scientific name/Επιστημονικό όνομαTelephium imperati ssp orientale (Boiss.) Nyman      

Family/Οικογένεια:  CARYOPHYLLACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Perennial herb with thick and woody rootstock.

Stems:  Sprawling or procumbent up to 50cm long or more, branched at base, thick, rather cylindrical, greenish and glabrous.

Leaves:  Alternate, simple, entire, usually obovate, sometimes oblong-elliptic, obscurely veined with prominent midvein beneath, sessile, glaucous-green, glabrous, apex rounded, sometimes acute, base cuneate, stipules minute.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite in dense, many-flowered terminal corymb-like clusters; pedicels slender, green and glabrous as long as sepals or shorter; sepals 5, erect, unequal, oblong or boat-shaped, as long as petals, green and glabrous with membranous whitish margins, apex subacute or obtuse; petals 5, white, oblong to obovate, obtuse, glabrous;    stamens 5, opposite to sepals, alternate with petals, filaments white, glabrous, united at base, anthers oblong, yellow; ovary superior, styles 3, stigmas with recurved lobes.   

Flowering time:  June-August.

Fruit:  Erect, 3-sided pyramidal and glabrous capsule.

Habitat:  Stony slopes and rocky crevices on igneous ground from 1200-1900m alt.

Native:  Mediterranean region, Middle East, Western Asia.

 

Allium cyprium ssp cyprium

Name/Όνομα:  Άλλιον το κύπριον υπείδ. το κύπριον   

Scientific name/Επιστημονικό όνομαAllium cyprium Brullo et al. subsp. cyprium

Family/Οικογένεια:  AMARYLLIDACEAE

  

Description

Plant:  Perennial bulbous herb growing up to 30cm high; bulb ovoid with membranous brownish tunics.

Stems: Single, erect, sometimes curved near the middle of the stem, cylindrical, glabrous, greenish or purplish.

Leaves: Alternate, 2-4, linear, simple, entire with long sheaths at the lower 1/2 of the stem, they are channeled above, strongly nerved, green and glabrous, becoming brownish with age; sheaths withered during anthesis.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite in few to many-flowered, terminal, subglobose or hemispherical, umbel-like inflorescences; spathe spreading, 2-valved with wide, rather concave, ovate-lanceolate base and a long linear appendage twice as long as the base or longer; the longer valve prominently exceeding inflorescence; valves unequal, membranous with purplish-brown veins; perianth* cup-shaped, perianth-segments 6, obovate with obtuse or rounded apex, more or less equal, concave, greenish or purplish, glabrous; pedicels unequal, glaucous to purplish-green, glabrous, erect becoming spreading or pendulous during flowering time; stamens 6, filaments purplish to violet, glabrous, exceeding perianth, anthers oblong, yellow; ovary superior, erect, sessile and glabrous, style shorter than filaments, stigma truncate.

Flowering time:  May-August.

Fruit:  Capsule.

Habitat:  Pine forests, on igneous or calcareous ground, from 900-1400m alt.

NativeRare endemic to Cyprus.

Perianth* = calyx + corolla

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής και βολβώδης πόα με ύψος που φθάνει τα 30εκ.  Βολβός με αυγοειδές σχήμα και με μεμβρανώδεις καστανούς χιτώνες.

Βλαστοί:  Απλός, όρθιος, κάποτε λυγισμένος κοντά στο μέσο του βλαστού, κυλινδρικός, άτριχος, πρασινωπός ή πορφυρός.

Φύλλα:  Κατ εναλλαγή, 2-4, γραμμοειδή, απλά, ακέραια με πολύ μακρύ κολεό που περιβάλλει τον βλαστό στο κατώτερο 1/3-1/2 του μήκους του, είναι αυλακωτοί από πάνω, με εμφανή νεύρωση, πράσινοι και γυμνοί, γινόμενοι καστανοί με την πάροδο του χρόνου.  Οι κολεοί με το υπόλοιπο φύλλο αρχίζουν να εκφυλίζονται κατά την διάρκεια της άνθισης.        

Άνθη: Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα σε ολιγο ή πολυανθείς και επάκριες, υποσφαιρικές ομπρελλοειδείς ταξιανθίες.  Σπάθη απλωμένη με 2 πτέρυγες που έχουν πλατειά και λίγο κοίλη ωοειδή-λογχοειδή βάση και μια μακριά και γραμμοειδή προεκβολή που είναι διπλάσια της βάσης ή περισσότερο.  Η μεγάλη πτέρυγα προεξέχει της ταξιανθίας.  Πτέρυγες άνισοι, μεμβρανώδεις, με καστανά νεύρα.  Περιάνθιο* κυπελλοειδές με 6 αντωειδή τμήματα, με στρογγυλεμένη ή πλατειά κορυφή, περίπου ισομήκη,  μάλλον κοίλα, πράσινα ή πορφυρά και γυμνά. Ποδίσκοι άνισοι, γλαυκοπράσινοι ή πορφυροπράσινοι και άτριχοι, όρθιοι στην αρχή και κρεμάμενοι μετά κατά την άνθιση.  Στήμονες 6, εξερχόμενοι του περιανθίου, νήματα πορφυρά ή με βιολετί χρώμα και άτριχα, ανθήρες επιμήκεις και κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, όρθια όρθια, άμισχη και γυμνή, στύλος πιο κοντός από το νήμα των στημόνων, στίγμα με σχεδόν επίπεδη επιφάνεια. 

 Άνθιση:  Μάιος-Αύγουστος. 

 Καρπός:  Κάψα. 

Ενδιαίτημα:  Πευκοδάση σε πυριγενή ή ιζηματογενή πετρώματα, από 900-1400μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Σχετικά σπάνιο ενδημικό της Κύπρου 

Περιάνθιο*= Κάλυκας + στεφάνη.

Cichorium intybus

Name/Όνομα:  Κιχώριον το ίντυβον   

Scientific name/Επιστημονικό όνομαCichorium intybus L.  

 Common name/Κοινό όνομα:  Chicory, Ραδίκι,        

Family/Οικογένεια:  ASTERACEAE

 

Description

Plant:  Perennial herb with thick, woody and branched rootstock, growing up to 100cm high.

Stems:  Erect, rigid, much-branched, thick and hispidulous below, dark green, angled, glabrous and leafless at the upper part.

Leaves:  Variable in shape, alternate, developing before flowering time; lower leaves form a dense rosette near the ground; alternate, simple, oblanceolate, irregularly toothed or pinnately-lobed, short-stalked, covered both sides with rough whitish hairs, especially beneath; upper leaves spreading, simple, entire or irregularly toothed towards the base, lanceolate, sessile, clasping the stem at the base with ear-like projections (auriculate), hispidulous.

Flowers:   Ray florets many, lingulate, light-blue, rarely white, solitary or In clusters, axillary or  terminal; axillary heads are sessile while heads along leafless branches are stalked; ligules 5-dentate at apex; bracts green and hairless in 2 rows; outer bracts 5, ovate, wider at the base, acute or spiny at apex, margins thinly hairy, shorter than the ½ of the inner bracts; inner bracts 8-10, erect, linear, glabrous or glandular-hairy at apex; stamens 5 with linear anthers; ovary inferior, style erect, solitary, blue, stigma 2-lobed.    

Flowering time:  May-August.

Fruit:  Achenes.

Habitat:  Limits of cultivated fields, woodland, roadsides, waste ground and meadows, from 0-1000m alt.

Native:  Mediterranean region.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα με χοντρό, ξυλώδες και διακλαδωμένο ριζικό σύστημα με ύψος μέχρι 100εκ.

Βλαστοί:  Όρθιοι, δυνατοί, πολύκλαδοι, χοντροί και αδρότριχοι στο κάτω μέρος, γωνιώδεις,  άτριχοι και άφυλλοι στο άνω μέρος.

Φύλλα:  Πολύμορφα στο σχήμα, κατ εναλλαγή και αναπτυσσόμενα πριν από την άνθιση.  Τα κατώτερα φύλλα σχηματίζουν πυκνή ροζέτα κοντά στο έδαφος, είναι κατ εναλλαγή, απλά, επιμήκη-λογχοειδή, ανομοιόμορφα οδοντωτά ή λοβωτά, κοντόμισχα και αδρότριχα κυρίως στην κάτω επιφάνεια.  Ανώτερα φύλλα απλούμενα, αδρότριχα, απλά, ακέραια ή άνισα οδοντωτά κοντά στη βάση, λογχοειδή, άμισχα και περίβλαστα με μικρές προεκβολές να προεξέχουν από το βλαστό στη βάση τους.

Άνθη:  Όλα τα ανθίδια είναι περιφερειακά, γλωσσοειδή, με λαμπερό ουρανί χρώμα, μεμονωμένα ή σε δέσμες, μασχαλιαία ή επάκρια.  Μασχαλιαία κεφάλια είναι χωρίς ποδίσκο, ενώ τα κεφάλια που αναπτύσσονται κατά μήκος των άφυλλων βλαστών είναι με κοντό ποδίσκο.  Γλωσσίδια με 5 δόντια στην κορυφή τους.  Βράκτια πράσινα και άτριχα σε 2 σειρές, τα εξωτερικά 5 είναι ωοειδή, πλατύτερα στη βάση, με μυτερή ή ακανθωτή κορυφή, χείλη ελαφρά τριχωτά, μικρότερα από το μισό του μήκους των εσωτερικών βρακτίων.  Τα 8-10 εσωτερικά βράκτια, είναι όρθια, γραμμοειδή, άτριχα ή με αδενώδεις τρίχες στην κορυφή τους.  Στήμονες 5 με γραμμοειδείς ανθήρες.  Ωοθήκη υποφυής, στύλος όρθιος και δυνατός με μπλε χρώμα, στίγμα 2-λοβο.

Άνθιση:  Μάιος-Αύγουστος. 

Καρπός:   Αχαίνιο.

Ενδιαίτημα:  Όρια καλλιεργημένων αγρών, θαμνώνες, κατά μήκος δρόμων, χορταριασμένες περιοχές, από 300-1000μ υψόμετρο. 

Phyla nodiflora

Name/Όνομα:  Φύλα η γονατανθής 

Scientific name/Επιστημονικό όνομαPhyla nodiflora (L.) Green.  

 Common name/Κοινό όνομα:  Matchweed, Frog fruit, Turkey tungle    

Family/Οικογένεια:  VERBENACEAE  

 

*Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Trailing perennial herb.

Stems:  Creeping, up to 80cm long, rooting at nodes, 4-angled, greenish sometimes purplish, sparsely covered with adpressed, short and whitish hairs.

Leaves:  Opposite, single, obovate or spathulate, petiolate, toothed or serrate at the terminal half, light green, base cuneate, sparsely covered with short whitish hairs.

Flowers:  Hermaphodite, zygomorphic, in dense, axillary, globose heads; peduncles squared, straight, light green, sparsely pubescent, a little swollen at apex just below flower heads, much longer than leaves; bracts green, obovate-cuspidate; calyx deeply 2-lobed, green, pubescent; corolla 2-lipped, glabrous, 4-lobed,  lobes white, pink or purplish, the upper lip erect, lower lip 3-lobed, the median bigger, toothed or emarginate; stamens 4, included, filaments free; ovary superior, stigma capitate.

Flowering time:  April-August.

Fruit:   Nutlets.

Habitat:  River beds, moist ground, marshes, sandy places near the sea.

Native:  Throughout the world.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα.    

Βλαστοί:  Έρποντες, μέχρι 80εκ.μήκος, βγάζοντας νέες ρίζες από τα γόνατα, τετράγωνοι, πρασινωποί, κάποτε πορφυροί, καλυμμένοι με αραιές, κοντές και παράλληλες με τον βλαστό τρίχες.   

Φύλλα:  Αντίθετα, απλά, αντωειδή ή σπατουλοειδή, με οδοντωτό ή πριονωτό το τελευταίο μισό του φύλλου, με ανοικτό πράσινο χρώμα, βάση μυτερή και τρίχωμα όπως του βλαστού.

Άνθη:  Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πυκνά, μασχαλιαία σφαιρικά κεφάλια.  Ποδίσκοι τετράγωνοι, ευθείς, ανοικτοπράσινοι, αραιά τριχωτοί, λίγο εξογκωμένοι στο άνω μέρος ακριβώς κάτω από το άνθος, πολύ μακρύτεροι των φύλλων.  Βράκτια πράσινα, αντωειδή, με μυτερή προεκβολή στην κορυφή τους.  Κάλυκας βαθειά 2-λοβος, πράσινος και τριχωτός.  Στεφάνη 2-χειλη, άτριχη, 4-λοβη, με λευκούς, ρόδινους ή πορφυρούς λοβούς.  Άνω χείλος κάπως όρθιο, κάτω χείλος 3-λοβο με μεγαλύτερο, οδοντωτό ή με μικρή εγκοπή στην κορυφή του μεσαίο λοβό.  Στήμονες 4, νήμα ελεύθερο.  Ωοθήκη επιφυής, στίγμα κεφαλωτό.    

Άνθιση:  Απρίλιος-Αύγουστος. 

Καρπός:  2 μικρά κάρυα

Ενδιαίτημα:  Όχθες ρυακιών, υγρά εδάφη, έλη και αμμώδεις περιοχές κοντά στη θάλασσα.

Πατρίδα:  Απροσδιόριστη με μεγαλύτερη πιθανότητα τη Μεσογειακή ζώνη

 

Allium pallens

Name/Όνομα:  Άλλιον το χλωμόν*  

Scientific name/Επιστημονικό όνομαAllium pallens L.  

Family/Οικογένεια:  AMARYLLIDACEAE  

 

*Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Perennial bulbous herb growing up to 70cm high; bulb ovoid with membranous, and brownish tunics.

Stems:  Single, erect, straight, cylindrical, hollow, glabrous, greenish.

Leaves:  Alternate, 3-4, linear to filiform, simple, entire with very long sheaths at the lower 1/3 to ½ of the stem; sheaths are green and glabrous, becoming brownish with age and finally they turn to white; sheaths withered during anthesis.

Flowers: Actinomorphic and hermaphrodite in many-flowered, terminal, subglobose or hemispherical, umbel-like inflorescences; spathe spreading, 2-valved with wide, rather concave, ovate-lanceolate base and a long linear appendage twice as long as the base or longer, prominently exceeding inflorescence; valves unequal, membranous with whitish-brown veins, usually the bigger 7-nerved and the smaller about 3-5; perianth* campanulate, perianth-segments 6, obovate with rounded, truncate or slightly apiculate apex, more or less equal, rather concave, white, often with a greenish or purplish midvein, glabrous; pedicels subequal,  glabrous, erect becoming pendulous during flowering time; stamens 6, filaments white, glabrous, as long as perianth-segments or longer, united at the base forming a ring, anthers yellowish slightly exceeding perianth; ovary superior, erect, ellipsoid, sessile, 3-locular, 6-parted, greenish-yellow, glabrous, style greenish very short.

Flowering time:  May-July

Fruit:  Capsule.

Habitat:  Roadsides, phrygana, pine forest, cultivated fields, seashore places from 0-800m alt

Native:  Mediterranean region, Middle East.

 

Perianth* = calyx + corolla

 

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής και βολβώδης πόα με ύψος που φθάνει τα 70εκ.  Βολβός με αυγοειδές σχήμα και με μεμβρανώδεις καστανούς χιτώνες.

Βλαστός:  Απλός, όρθιος, ευθύς, κυλινδρικός, κοίλος, πρασινωπός και άτριχος.

Φύλλα:  Κατ εναλλαγή, 3-4, γραμμοειδή, απλά, ακέραια με πολύ μακρύ κολεό που περιβάλλει τον βλαστό στο κατώτερο 1/3-1/2 του μήκους του.  Ο κολεός* είναι πράσινος γινόμενος καστανός με την πάροδο του χρόνου και τελικά παίρνει λευκό χρώμα.  Οι κολεοί αρχίζουν να εκφυλίζονται κατά την διάρκεια της άνθισης.

Άνθη: Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα σε πολυανθείς και επάκριες, υποσφαιρικές   ομπρελλοειδείς ταξιανθίες.  Σπάθη απλωμένη με 2 πτέρυγες που έχουν πλατειά και λίγο κοίλη ωοειδή-λογχοειδή βάση και μια μακριά και γραμμοειδή σαν ράμφος προεκβολή που είναι διπλάσια της βάσης ή περισσότερο και προεξέχει εμφαντικά της ταξιανθίας.  Πτέρυγες άνισοι, μεμβρανώδεις, με καστανά νεύρα, συνήθως η μεγαλύτερη πτέρυγα είναι 7-νευρη και η μικρή 3-νευρη έως 5-νευρη.  Περιγόνιο καμπανοειδές με 6 αντωειδή τμήματα, με στρογγυλεμένη, ευθύγραμμη  ή κάποτε με μια πολύ μικρή μύτη στο κέντρο της κορυφής, περίπου ισομήκη,  μάλλον κοίλα, λευκά, συχνά με ένα πολύ εμφανές πράσινο ή πορφυρό μέσο νεύρο. Ποδίσκοι περίπο ισοι και άτριχοι, όρθιοι στην αρχή και κρεμάμενοι μετά κατά την άνθιση.  Στήμονες 6, νήματα λευκά και άτριχα, ενωμένα στη βάση τους σε δακτύλιο, ανθήρες κίτρινοι, ελαφρά εξερχόμενοι του περιανθίου.  Ωοθήκη επιφυής, όρθια, ελλειψοειδής, άμισχη, με 3 καρπόφυλλα αλλά χωρισμένη σε 6 μέρη, κιτρινοπράσινη και άτριχη, στύλος πολύ κοντός και πρασινωπός.           

Άνθιση:  Μάιος-Ιούλιος. 

Καρπός:  Κάψα. 

Ενδιαίτημα: Κατά μήκος δρόμων, φρύγανα, πευκοδάση, καλλιεργημένοι αγροί και παραλιακά μέρη από 0-800μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Μεσογειακή ζώνη και Μέση Ανατολή.

 

Κολεός* = Το άκρο του μίσχου που ακουμπά στον βλαστό.

Περιγόνιο** = Ο κάλυκας και η στεφάνη μαζί όταν δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ τους.

 

 

Teucrium scordium ssp scordioides

Name/Όνομα:  Τεύκριο το σκόρδιο υποείδ. το σκορδιοιδές

Scientific name/Επιστημονικό όνομαTeucrium scordium ssp scordioides   (Schreb.) Arcang.

 Common name/Κοινό όνομα:  Water Germander, Germandrée d’eau, Σκορδόχορτο      

Family/Οικογένεια:  LAMIACEAE  

 

Description

Plant:  Perennial herb growing up to 50m high.

Stems:  Erect or ascending, much-branched, 4-angled, densely covered with white soft and woolly hairs (tomentose).

Leaves:  Opposite, simple (verticillasters), ovate to ovate-lanceolate, sessile, wrinkled, covered with soft woolly hairs, apex blunt, base sub-cordate to cuneate, margins irregularly toothed or crenate.

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite in 2-4 flowered verticillasters* in the axils of an elongated flowering axon; pedicels green, straight, pilose, as long as calyx tube or longer; bracts leaf-like, smaller; corolla purple-pink or whitish-violet; 1-lipped, lip 5-lobed, shortly hairy; median lobe conspicuously bigger, spoon-like, lateral lobes rather ovate, obtuse, basal lobes ovate-triangular, semi-erect, often tinged purplish-brown externally; calyx campanulate, green, densely covered with soft, white hairs, 5-toothed, teeth equal, trianglular-acuminate; stamens 4 ( 2long + 2 short), exserted calyx tube,  filaments purplish, thinly hairy along to the lower half, anthers orange-yellow; ovary superior, style whitish long exceeding calyx, stigma 2-lobed, lobes subequal.         

Flowering time:  March-June.

Fruit:  Nutlets.

Habitat:  Usually on sandy ground near the sea, marshes or stony places from 0-400m alt.

Native:  Mediterranean region and Eastern Asia.

verticillasters*= flowers arranged in pairs in the axils of opposite bracts.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα με ύψος μέχρι 50εκ. 

Βλαστός:  Όρθιοι ή ανερχόμενοι, πολύκλαδοι, τετράγωνοι, καλυμμένοι με πυκνές, λευκές, μαλακές και σγουρές τρίχες.    

Φύλλα:  Αντίθετα και σταυρωτά, απλά, ωοειδή προς ωοειδή-λογχοειδή, άμισχα, εμφανώς ρυτιδωμένα και καλυμμένα με πυκνές, μαλακές και σγουρές άσπρες τρίχες, κορυφή όχι μυτερή, βάση καρδιοειδής ή λίγο ευθύγραμμη, χείλη άνισα οδοντωτά ή σκαλωτά.

Άνθη:  Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα σε 2-4 αντίθετα και σταυρωτά άνθη, στις μασχάλες ενός επιμήκους ανθικού άξονα.  Ποδίσκοι πράσινοι, ευθείς, ελαφρά τριχωτοί, ισομήκεις με τον σωλήνα του κάλυκα ή μακρύτεροι.  Βράκτια σαν φύλλα, μικρότερα.  Στεφάνη ρόδινη, πορφυρή ή με λευκό βιολετί χρώμα, μονόχειλη, με 5 δόντια και ελαφρά τριχωτή.  Μεσαίος λοβός εμφαντικά μεγαλύτερος των άλλων, σε σχήμα κουταλιού, πλάγιοι λοβοί μάλλον ωοειδείς και πλατύκορφοι, λοβοί βάσης ωοειδείς-τριγωνικοί, ημιανερχόμενοι, συχνά με πορφυρή-καστανή χροιά εξωτερικά.  Κάλυκας καμπανοειδής, πράσινος, πυκνά καλυμμένος με μαλακές και ασπριδερές τρίχες, με 5 ίσα, μυτερά και τριγωνικά δόντια.  Στήμονες 4, 2 ψηλοί και 2 κοντοί, προεξέχουν εμφαντικά του σωλήνα, νήμα με ανοικτό πορφυρό χρώμα, ελαφρά τριχωτοί στο μισό τους μήκος προς την βάση, ανθήρες πορτοκαλοκίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος ασπριδερός και άτριχος προεξέχει του σωλήνα, στίγμα 2-λοβο, λοβοί σχεδόν ίσοι.  

Άνθιση:  Μάρτιος-Ιούνιος

Καρπός:  Κάρυα  

Ενδιαίτημα:  Συνήθως σε αμμώδες έδαφος κοντά στη θάλασσα, ελώδης υγρά και ακαλλιέργητα εδάφη, πετρώδεις περιοχές από 0-400μ υψόμετρο

Πατρίδα:  Μεσογειακή ζώνη και Δυτική Ασία. 

Allium marathasicum

Name/Όνομα:  Άλλιον  της μαραθάσας     

Scientific name/Επιστημονικό όνομαAllium marathasicum Brullo & al.

Family/Οικογένεια:  AMARYLLIDACEAE

 

Description

Plant:  Slender, perennial bulbous herb growing up to 50cm high.

Stem:  Single, erect, usually straight, cylindrical, slightly striate below and leafless at the upper half of the stem, glabrous, glaucous-green below apex;

Leaves:  Usually 3-4, linear, about as long as the half of the stem or longer, channeled above with long striate sheaths at the base, glabrous, withered during flowering time;

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite in lax, many flowered, apical, umbel-like inflorescences; spathe spreading, 2-valved with wide and rather concave base and a long linear appendage much longer than the base, prominently exceeding inflorescence;  valves unequal, membranous, whitish-brown with brownish veins; perigon** campanulate, perianth*-segments 6, oblong-elliptic with rounded apex, more or less equal, concave, whitish-green or whitish brown  or purplish, glabrous; pedicels unequal, glabrous, purplish, erect becoming pendulous at anthisis; stamens 6, prominently exceeding perigon; filaments whitish and glabrous, anthers oblong, yellow; ovary superior, erect, ellipsoid, sessile,  greenish-yellow, glabrous, style short.

Flowering time:  May-August.

Fruit:  Subglobose capsule.

Habitat:  Igneous or calcareous ground, pine forests, 1300-1400m alt.

NativeRare endemic to Cyprus.

Perianth* = calyx + corolla

Perigon**= Calyx + corolla when calyx and corolla cannot be distinguished or the flower is incomplete.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Λεπτή, πολυετής και βολβώδης πόα με ύψος μέχρι 50εκ.

Βλαστός:  Απλός, όρθιος, συνήθως ευθύς, κυλινδρικός, ελαφρά ραβδωτός χαμηλά και άφυλλος στο ανώτερο μισό του βλαστού, άτριχος και γλαυκοπράσινος προς την κορυφή.

Φύλλα:  Συνήθως 3-4, γραμμοειδή, περίπου ισομήκη με το μισό του ύψους του φυτού ή μεγαλύτερα, αυλακωτά από πάνω με πολύ μακρύ και ραβδωτό κολεό*, άτριχα, ενώ κατά την άνθιση εκφυλίζονται.

ΆνθηΑκτινόμορφα και ερμαφρόδιτα σε χαλαρή, πολυανθή και κορυφαία ομπρελλοειδή ταξιανθία.  Σπάθη απλωμένη με 2 πτέρυγες, η βάση των οποίων είναι λίγο κοίλη και η κορυφή είναι μια μακριά γραμμοειδής προεκβολή πολύ μεγαλύτερη από τη βάση και προεξέχει εμφαντικά της ταξιανθίας.  Πτέρυγες άνισοι, μεμβρανώδεις, λευκοκαστανές με καστανά νεύρα.  Περιγόνιο** καμπανοειδές με 6 τμήματα, που είναι επιμήκη-ελλειπτικά με στρογγυλεμένη κορυφή, περίπου ισομήκη, κοίλα, λευκοπράσινα ή λευκοκαστανά ή πορφυρά και άτριχα.  Ποδίσκοι ανθέων άνισοι, με ανοικτό πορφυρό χρώμα, άτριχοι, όρθιοι γινόμενοι κρεμάμενοι κατά την άνθιση.  Στήμονες 6 εμφανώς εξερχόμενοι του περιγονίου.  Νήμα άτριχο και ασπριδερό, ανθήρες επιμήκεις και κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, όρθια, ελλειψοειδής, άμισχη, πρασινοκίτρινη και άτριχη, στύλος κοντός.   

Άνθιση:  Μάιος-Αύγουστος.

Καρπός:  Υποσφαιρική κάψα.

Ενδιαίτημα:  Σε πυριγενή ή ασβεστολιθικά πετρώματα σε πευκοδάση από 1300-1400μ υψόμετρο.

ΠατρίδαΣπάνιο ενδημικό της Κύπρου.

Κολεός* = Το άκρο του μίσχου που ακουμπά στον βλαστό.

Περιγόνιο** = Ο κάλυκας και η στεφάνη μαζί όταν δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ τους.

 

 

Allium exaltatum

Name/Όνομα:  Άλλιον το ανυψωμένο   

Scientific name/Επιστημονικό όνομαAllium exaltatum  (Meikle) Brullo & a 

Family/Οικογένεια:  AMARYLLIDACEAE

 

Description

Plant:  Slender, perennial bulbous herb growing up to 40cm high.

Stem:  Single, erect, straight, cylindrical, leafless at the upper part of the stem, glabrous, purplish-red;

Leaves:  All basal, 3-5 but usually 4, linear, channeled with long sheaths, glabrous, withered at or before flowering time;

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite in many-flowered, terminal, umbel-like inflorescences; spathe spreading, 2-valved with wide and rather concave base and a long linear appendage longer than the base, slightly exceeding inflorescence;  valves unequal, membranous, whitish-brown with 3-12 brown veins; usually the bigger 7-nerved and the smaller about 3-5; perigon campanulate, perianth-segments 6, oblong-elliptic with rounded apex, more or less equal, concave, whitish-green or whitish brown internally, whitish-purple or purple externally, glabrous; pedicels unequal and glabrous with a small white membranous ring at the base; stamens 6, as long as perianth-segments or slightly exceeding perigon; filaments closed to perianth-segments, white and glabrous, anthers yellowish; ovary superior, erect, ellipsoid, sessile, 3-locular, 6-parted, greenish-yellow, glabrous, style short.

Flowering time:  July-August

Fruit:  Capsule

Habitat:  Igneous ground, rocky crevices, stony hills from 1200-1600m alt.

Native:  Rare endemic to Cyprus.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Λεπτή και βολβώδης πόα με ύψος μέχρι 40εκ. 

Βλαστός:  Απλός, όρθιος, ευθύς, κυλινδρικός, άφυλλος, πορφυρός και άτριχος.

Φύλλα:  Όλα βάσης, 3-5 συνήθως 4, γραμμοειδή με μεγάλο μήκος, αυλακωτά με πολύ μακρύ περίβλαστο κολεό και άτριχα, ενώ πριν ή κατά την ανθοφορία εκφυλίζονται.

Άνθη:  Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα σε πολυανθείς και επάκριες ομπρελλοειδείς ταξιανθίες.  Σπάθη απλωμένη με 2 πτέρυγες που έχουν πλατειά και λίγο κοίλη βάση και μια μακριά και γραμμοειδή σαν ράμφος προεκβολή που είναι μακρύτερη της βάσης και προεξέχει ελαφρά της ταξιανθίας.  Πτέρυγες άνισοι, μεμβρανώδεις, με λευκοκαστανό χρώμα, με 3-12 καστανά νεύρα, συνήθως όμως η μεγαλύτερη πτέρυγα είναι 7-νευρη και η μικρή 3-νευρη έως 5-νευρη.  Περιγόνιο καμπανοειδές με 6 τμήματα, επιμήκη-ελλειπτικά με στρογγυλεμένη κορυφή, περίπου ισομήκη, κοίλα, λευκοπράσινα ή λευκοκαστανά εσωτερικά και λευκοπορφυρά ή πορφυρά εξωτερικά και άτριχα.  Ποδίσκοι άνισοι και άτριχοι με ένα μικρό λευκό και μεμβρανώδη δακτύλιο στη βάση τους.  Στήμονες 6 ισομήκεις με τα τμήματα του περιανθίου ή ελαφρά μακρύτεροι.  Νήμα κοντά στο εσωτερικό τοίχωμα των τμημάτων περιανθίου, λευκό και άτριχο, ανθήρες κιτρινωποί.  Ωοθήκη επιφυής, όρθια, ελλειψοειδής, άμισχη, με 3 καρπόφυλλα αλλά χωρισμένη σε 6 μέρη, κιτρινοπράσινη και άτριχη, στύλος κοντός.

Άνθιση:  Ιούλιος-Αύγουστος. 

Καρπός:  Κάψα. 

Ενδιαίτημα:  Πυριγενή πετρώματα, βραχώδεις κρημνούς και πετρώδεις λόφους από 1200-1600μ υψόμετρο.    

Πατρίδα:  Σπάνιο ενδημικό της Κύπρου. 

 

Epipactis condensata

Name/Όνομα:  Επιπακτίς η συμπαγής 

Scientific name/Επιστημονικό όνομαEpipactis condensata  

 Family/Οικογένεια:  ORCHIDACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Orchis growing up to 50cm high.

Stems:  Single or few stems, erect, straight, robust, pubescent above, leafy with few brownish-green sheaths near the glabrous base.

Leaves:  Lower leaves alternate, ovate-elliptic, acute, dark green, sheathing at the base; upper leaves narrow-elliptic.

Flowers:  Inflorescence dense; flowers many, usually spreading or pending; bracts narrow-elliptic, glabrous above, minutely pubescent below,  the lower exceeding flower; sepals 3, ovate to ovate-triangular, acute, concave, little spreading or pointing forward, pale green, minutely pubescent externally; dorsal sepal bends forward, acute; petals 2 (the 3rd is the labellum)smaller than sepals, whitish, often tinged yellowish externally, margins purplish, glabrous; pollinia* prominent, subglobose, yellow; rostellum** small, globose, whitish-gray; stigma more or less rectangular; hypochile*** boat-shaped, hemispherical, green and glabrous externally,  purple black internally containing nectar, margins  purplish, epichile**** triangular, width longer than length, whitish-violet, with small, purple-violet, hemispherical or conical projections (calli) at the base and with a prominent whitish V shape callus at the apex ; margins whitish or pale violet, center violet; ovary ridged, short-hairy, longer than the pedicel.

Flowering time:  July-August

Fruit:  Capsule

Habitat:  Rather rare but locally common and it is found at sunny or shady places at roadsides and open pine forests on igneous ground, from 1500-1800m alt.

Native: Eastern Mediterranean region, Western Asia, Middle East.

 

pollinia*= a mass of pollen grains produced by anthers.

rostellum**=  a projection of the column, separating the male organ (stamen) from female organ (gynoecium).

epichile**** = the apical part of the labellum.     hypochile*** = the basal part of the labellum

 

Περιγραφή

Φυτό:  Oρχιδέα με μέτριο ύψος που φθάνει τα 50εκ

Βλαστός:  Συνήθως ένας αλλά μπορεί να είναι και περισσότεροι, όρθιοι, ευθείς, δυνατοί, τριχωτοί ψηλότερα, φυλλώδεις με λίγα μεμβρανώδη καστανοπράσινα  περιβλήματα κοντά στη άτριχη βάση. 

Φύλλα:  Χαμηλά φύλλα κατ εναλλαγή, ωοειδή-ελλειπτικά, οξύκορφα, σκουροπράσινα και περίβλαστα.  Ανώτερα φύλλα στενα-ελλειπτικά.

Άνθη:  Σε πυκνή ταξιανθία, είναι πολλά, συνήθως απλωμένα ή λυγισμένα προς τα κάτω.  Βράκτια στενά-ελλειπτικά, άτριχα από πάνω, ελάχιστα τριχωτά στην κάτω επιφάνεια, τα χαμηλότερα είναι μακρύτερα του άνθους.  Σέπαλα 3, ωοειδή ή ωοειδή-τριγωνικά, οξύκορφα, κοίλα, λίγο απλωμένα ή δείχνουν προς τα εμπρός, ανοικτοπράσινα και ελάχιστα τριχωτά εξωτερικά.  Ραχιαίο σέπαλο οξύκορφο και λυγισμένο προς τα εμπρός.  Πέταλα 2(το 3ο είναι το χείλος) μικρότερα από τα σέπαλα, άτριχα, ασπριδερά και συχνά με κίτρινη χροιά εξωτερικά ενώ τα χείλη είναι ελαφρά πορφυρά.  Πολλίνια* πολύ εμφανή, υποσφαιρικά και κίτρινα.  Ροστέλλουμ**μικρό και σφαιρικό με ανοικτό γκρίζο χρώμα και στίγμα περίπου ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.  Υποχείλιο***σκαφοειδές, μοιάζει με μισό σάκο, είναι άτριχο και πράσινο εξωτερικά και με μαυρο -βιολετί εσωτερικά λόγω του νέκταρ που περιέχει, χείλη με ελαφρά βιολετί χρώμα.  Επιχείλιο****τριγωνικό, πλάτος μεγαλύτερο από το μήκος, λευκο-μωβ, με μικρά, μωβ, ημισφαιρικά ή κωνικά εξογκώματα στη βάση του και με ένα εμφανές V σχήματος κατασκεύασμα στην κορυφή του, ενώ τα χείλη είναι λευκο-μωβ και το κέντρο με πιο σκούρο μωβ χρώμα.  Ωοθήκη ραβδωτή με κοντό τρίχωμα, μακρύτερη του ποδίσκου.

Άνθιση:  Ιούλιος-Αύγουστος   

Καρπός:  Κάψα  

Ενδιαίτημα:  Σχετικά σπάνιο αλλά τοπικά κοινό, σε ηλιόλουστα αλλά και σκιερά μέρη, κατά μήκος δρόμων και σε ανοικτά πευκοδάση σε πυριγενή πετρώματα από 1500-1800μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Ανατολική Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία και Μέση Ανατολή. 

 

Epipactis troodi

Name/Όνομα:  Επιπακτίς του Τροόδους   

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Epipactis troodi  

Family/Οικογένεια:  ORCHIDACEAE

 Description

 Plant:  Slender orchid growing up to 40cm high.

Stems:  Usually solitary, unbranched, straight, dark green, leafy with few brownish-green sheaths near the base.

Leaves:  Alternate, simple, entire, ovate to elliptic, ascending or spreading, acute or acuminate, sheathing at the base, glabrous or minutely hairy.

Flowers:  Inflorescence lax and few-flowered; rachis short-haired; bracts narrow lanceolate, sessile, the lower longer than flowers; pedicels shorter than ovary; sepals 3, lateral sepals ovate-elliptic, concave, olive-green, glabrous; dorsal sepal bends forward, acute, glabrous; petals 2 (the 3rd is the labellum)smaller than petals, brownish-green or purplish-green; pollinia* prominent, subglobose, yellow; rostellum** small, globose, whitish-gray; stigma more or less rectangular; hypochile*** boat-shaped with bluish-purple margins, epichile**** triangular-ovate with 2 small, purple, hemispherical or conical projections (calli) at the base; margins purplish, center purplish-green; ovary ridged, short-hairy, sometimes slightly twisted.

Flowering time:  June-July

Fruit:  Capsule.

Habitat:  Rather rare but locally common and it is found at shady places in pine forests, from 800-1800m alt.

Native:  Near-endemic to Cyprus, also in Turkey.

 

pollinia*= a mass of pollen grains produced by anthers.

rostellum**=  a projection of the column, separating the male organ (stamen) from the female organ (gynoecium).

epichile**** = the apical part of the labellum.     hypochile*** = the basal part of the labellum

 

Περιγραφή

Φυτό:  Λεπτή ορχιδέα με ύψος μέχρι 40εκ.      

Βλαστός:  Συνήθως μεμονωμένος, χωρίς διακλάδωση, ευθείς, με σκούρο πράσινο χρώμα, φέρει φύλλα και μικρότερα περίβλαστα φυλλώδη μέρη κοντά στη βάση.    

Φύλλα:  Κατ εαναλλαγή, απλά, ακέραια, ωοειδή-ελλειπτικά, ανερχόμενα ή απλωμένα, περίβλαστα στη βάση τους και σχεδόν οξύκορφα, άτριχα ή ελάχιστα τριχωτά.

Άνθη:  Ταξιανθία χαλαρή και με λίγα άνθη.  Ανθοφόρος άξων με κοντές τρίχες.  Βράκτια στενά λογχοειδή, άμισχα, τα κατώτερα μεγαλύτερα των ανθέων.  Ποδίσκοι ανθέων κοντοί, κοντύτεροι από την ωοθήκη.  Σέπαλα 3, πλάγια σέπαλα ωοειδή-ελλειπτικά, κοίλα, με λαδί χρώμα, άτριχα, ενώ το ραχιαίο σέπαλο λυγίζει προς τα εμπρός, είναι σχεδόν οξύκορφο και άτριχο.  Πέταλα 2 (το 3ο είναι το χείλος) μικρότερα των σεπάλων, με καστανοπράσινο ή πορφυροπράσινο χρώμα.  Πολλίνια* πολύ εμφανή, υποσφαιρικά και κίτρινα.  Ροστέλλουμ**μικρό και σφαιρικό με ανοικτό γκρίζο χρώμα.  Υποχείλιο***σκαφοειδές, μοιάζει με μισό σάκο και έχει χείλη με χρώμα ουρανι-πορφυρό.  Επιχείλιο****τριγωνικό-ωοειδές με 2 μικρά, πορφυρά, ημισφαιρικά ή κωνικά εξογκώματα στη βάση του, χείλη πορφυρά, κέντρο πορφυροπράσινο.  Ωοθήκη ραβδωτή με κοντό τρίχωμα και κάποτε ελαφρά στρεφόμενη.        

Άνθιση:  Ιούνιος-Ιούλιος. 

Καρπός:  Κάψα. 

Ενδιαίτημα:  Σχετικό σπάνιο αλλά τοπικά κοινό και απαντάται σε σκιασμένες περιοχές σε πευκοδάση από 800-1800μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Σχεδόν ενδημικό, υπάρχει και στην Τουρκία. 

 

Πολλίνια*= Μάζα κόκκων γύρις που παράγονται από τους ανθήρες.

Ροστέλλουμ**=  Προεκβολή που διαχωρίζει το αρσενικό από το θηλυκό μέρος του άνθους.

Επιχείλιο***= Το τελευταίο τμήμα του χείλους.

Υποχείλιο****= Η βάση του χείλους.