Archives

Author Archive for savvas

Vicia peregrina

Name/Όνομα:   Βίτσια η ξενική*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Vicia peregrina L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Slender leaved-vetch, Rambling vetch.

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:     Annual herb.

Stem/s:   Sprawling or decumbent to erect, much-branched, angular, green and slender, sparsely covered with short whitish hairs or sybglabrous.

Leaves:   Alternate, compound, oblong in outline, even-pinnate, the lower petiolate; leaflets 3-7 pairs, oblong-linear, simple and entire, apex conspicuously truncate or shallowly emarginated with acute point at the middle of apex ( apiculate), adpressed hairy, ± sessile; tendril branched or unbranched, arising from the end of rachis; stipules with 2 entire, acute  and hairy lobes.

Flowers:   Zygomorphic, hermaphrodite, axillary and solitary; pedicel hairy, purplish, bending at fruiting-time; calyx campanulate, 2-lipped, 5-toothed, adpressed hairy, becoming purplish after anthesis; teeth unequal, purplish, pointed and hairy, the dorsal 2 shorter; corolla purple or bluish-violet, longer than pedicel; standard petal erect, obovate, distinctly emarginated, penciled with darker lines, glabrous; wings white, oblong with rounded apex, keel upcurved at apex, base inflated, purplish; stamens 10, filaments white and glabrous; anthers oblong and yellow; ovary superior, style hairy above, stigma capitate.

Flowering time:  February-June.

Fruit:  Legume, oblong, dehiscent, brown and hairy, compressed between seeds, beaked at apex, seeds 4-6, subglobose.  

Habitat:  Field margins, roadsides, grasslands, from 0-1000 m alt.

Native:   Mediterranean region, Western Asia.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα.

Βλαστός/οί:   Κατακλιμένοι, αναπτυσσόμενοι κοντά στο ΄χώμα ή ανερχόμενοι, πολύκλαδοι, γωνιώδεις, πράσινοι, λεπτοί και καλυμμένοι με αραιές, κοντές και ασπριδερές τρίχες ή σχεδόν άτριχοι.  

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, σύνθετα, προμήκη στο περίγραμμα, αρτιόληκτα, τα χαμηλότερα έμμισχα.  Φυλλάρια 3-7 ζεύγη, προμήκη-γραμμοειδή, απλά και ακέραια, με κορυφή ίσια ή με αβαθή εγκοπή και με μυτερή προεκβολή στο μέσο της κορυφής, ώστε να φαίνονται σαν 3 δόντια, με κατακλιμένες ασπριδερές τρίχες, με ή χωρίς μίσχο.  έλικας με ή χωρίς διακλάδωση, εκφύεται από το τέρμα του κεντρικού άξονα του φύλλου.  Παράφυλλα με 2, ακέραιους, μυτερούς και τριχωτούς λοβούς.

Άνθη:   Ζυγόμορφα, ερμαφρόδιτα, μασχαλιαία και μεμονωμένα.  Ποδίσκος μακρός, πορφυρός, με κλίση προς τα κάτω κατά την καρποφορία.  Κάλυκας καμπανοειδής, 2-χειλος και 5-δοντος, με κατακλιμένες τρίχες, γινόμενος πορφυρός μετά την άνθιση.  Δόντια άνισα, πορφυρά, μυτερά και τριχωτά, τα 2 ραχιαία κοντύτερα.  Στεφάνη πορφυρή ή με μπλε-βιολετί χρώμα, μακρύτερη του ποδίσκου.  Πέτασος όρθιος, αντωειδής, με έντονη εγκοπή στην κορυφή του, με σκούρες μπλε γραμμώσεις, άτριχος.  Πτέρυγες προμήκεις, με στρογγυλεμένη κορυγή και με λευκό χρώμα.  Τρόπιδα με ανασηκωμένη κορυφή και με πορφυρή και διογκωμένη βάση.  Στήμονες 10, νήμα λευκό και άτριχο, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος τριχωτός ψηλά, στίγμα κεφαλωτό.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Ιούνιος.

Καρπός:   Χέδρωψ προμήκης, διαρρρηκτός, τριχωτός και με καφέ χρώμα, συμπιεσμένος μεταξύ των σπερμάτων και με ράμφος στην κορυφή του.  Σπέρματα 4-6, υποσφαιρικά.

Ενδιαίτημα:   Όρια χωραφιών, κατά μήκος δρόμων, χλοοτάπητες, από 0-1000 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία.

Adonis annua

Name/Όνομα:   Άδωνις ο ετήσιος.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Adonis annua L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Pheasant´s-eye.

Family/Οικογένεια:   RANUNCULACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:    Annual herb growing up to 60 cm high.

Stem/s:    Single, erect, ± branched, slightly ribbed or angled, green and glabrous.

Leaves:    Alternate, 3-pinnate; basal leaves petiolate, glabrous, ultimate segments linear and narrow with acute apex, becoming purplish during anthesis;  cauline leaves similar, sessile or amplexicaule,, ultimate segments linear, narrowly—cylindrical, pointed. 

Flowers:   Actinomorphic, hermaphrodite and solitary; peduncle long, slightly inflated at apex and slightly ribbed, green and glabrous or minutely hairy at apex; sepals 5, spreading or reflexed, obovate, red, thinly hairy at the base; petals 5-8, obovate, concave, rounded at apex, crimson-red with a dark blotch at the base; stamens numerous, filaments and anthers dark purple-violet.

Flowering time:  February-May.

Fruit:    Wrinkled achenes.   

Habitat:   Field margins and grasslands on calcareous ground, from 0-900 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 60 εκ.

Βλαστός/οί:   Απλός, όρθιος, με ή χωρίς διακλάδωση, ελαφρά ραβδωτός ή γωνιώδης, πράσινος και άτριχος.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, τρις-πτερωτά.  Φύλλα βάσης έμμισχα και άτριχα, τελικά τμήματα γραμμοειδή, στενά και μυτερά, γινόμενα πορφυρά κατά την άνθιση.  Φύλλα βλαστού παρόμοια, άμισχα ή περίβλαστα, με τα τελικά τμήματα να είναι στενά, γραμμοειδή, κάπως κυλινδρικά και μυτερά.

Άνθη:   Ακτινόμορφα, ερμαφρόδιτα και μεμονωμένα.  Ποδίσκος μακρός, ελαφρά διογκωμένος στην κορυφή και λίγο ραβδωτός, πράσινος και άτριχος ή με πολύ μικρές τρίχες στην κορυφή του.  Σέπαλα 5, απλωμένα ή γυρισμένα προς τα πίσω, αντωειδή, κόκκινα, με πολύ μικρές τρίχες στην βάση τους.  Πέταλα 5-8, αντωειδή, κοίλα, με στρογγυλεμένη κορυφή, με λαμπερό κόκκινο χρώμα, ενώ στη βάση τους φέρουν σκούρα κηλίδα.  Στήμονες πολυάριθμοι, νήμα και ανθήρες με σκούρο πορφυρό ή βιολετί χρώμα.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Μάιος.

Καρπός:   Ζαρωμένα αχαίνια σε κάπως μακρύ και κυλινδρικό ποδίσκο.

Ενδιαίτημα:   Όρια χωραφιών και χλοοτάπητες πάνω σε ασβεστολιθικά εδάφη, από 0-900 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

Silene aegyptiaca

Name/Όνομα:   Σιληνή η αιγυπτιακή.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Silene aegyptiaca ( L.) L.f.

Common name/Κοινό Όνομα:  Egyptian campion

Family/Οικογένεια:   CARYOPHYLLACEAE

 

Description

Plant:   Annual herb growing up to 25 cm high.

Stem/s:   Erect, cylindrical, much-branched, purplish, glandular and sticky at the upper part, hairy below.

Leaves:    Opposite, simple, entire and obscurely veined, except the distinct median nerve; basal leaves spathulate, blade ± glabrous, petiole narrow and thinly hairy, apex obtuse and  mucronulate; cauline leaves oblong, acute and sessile, covered with short and rather hard hairs (scabrid).

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in irregularly branched cymes; pedicels purplish, short, sticky and glandular; calyx cylindrical, club-shaped, with 5 short teeth, purplish, densely covered with short and sticky glands; petals 5, spreading or deflexed, pink, obovate with a prominent bifid apex and 2 oblong-triangular lobes laterally, about the middle of the petal, and a pair of erect, white and cylindrical wings at the base of each petal, forming a central corona; stamens 10, filaments free and glabrous, anthers oblong, bluish-violet; ovary superior and cylindrical, styles 3, white and glabrous.

Flowering time:   January-April.

Fruit:        Capsule with many globose seeds.

Habitat:   Roadsides, field margins, stony slopes, from 0-600 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 25 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, κυλινδρικοί, πολύκλαδοι, πορφυροί, κολλώδεις και αδενώδεις στο άνω μέρος, τριχωτοί στο κάτω.

Φύλλα:     Αντίθετα, απλά, ακέραια και με αφανή νεύρωση, εκτός του πολύ εμφανούς κεντρικού νεύρου.  Φύλλα βάσης σπατουλοειδή, με ή χωρίς τρίχωμα στο έλασμα, μίσχος στενός και ελαφρά τριχωτός, πλατύκορφα και με μικρή μυτερή προεκβολή στην κορυφή τους.  Φύλλα βλαστού προμήκη, άμισχα και οξύκορφα, καλυμμένα με κοντές και κάπως σκληρές τρίχες.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε ακανόνιστες διακλαδωμένες κυματοειδείς ταξιανθίες.  Ποδίσκοι άνθους κοντοί, πορφυροί, κολλώδεις και αδενώδεις.  Κάλυκας κυλινδρικός σε σχήμα ροπάλου, με 5 κοντά δόντια, πορφυρός και πυκνά καλυμμένος με κοντούς και κολλώδεις αδένες.  Πέταλα 5, απλωμένα ή γυρισμένα προς τα κάτω, ρόδινα, αντωειδή με έντονη 2-λοβη κορυφή και με 2 προμήκεις-τριγωνικούς λοβούς πλευρικά, περίπου στο μέσο των πετάλων.  Στη βάση κάθε πετάλου υπάρχει ζεύγος όρθιων, λευκών και κυλινδρικών πτερύγων, που όλες μαζί συγκροτούν μια κεντρική στεφάνη.  Στήμονες 10, νήμα ελεύθερο και γυμνό, ανθήρες με μπλε-βιολετί χρώμα.  Ωοθήκη κυλινδρική και επιφυής, στύλοι 3, λευκοί και άτριχοι.

Άνθιση:   Ιανουάριος-Απρίλιος.

Καρπός:   Κάψα με πολλά ωοειδή σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, όρια χωραφιών και σε χαλικώδεις πλαγιές, από 0-600 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

 

Ranunculus asiaticus

Name/Όνομα:   Ρανούγκουλος ο ασιατικός.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Ranunculus asiaticus L.

Common name/Κοινό Όνομα:  Persian buttercup, Turpan buttercup, Νεραγκούλα, Ρανούγκουλος.

Family/Οικογένεια:   PAPAVERACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Perennial tuberous herb growing up to 45 cm high. 

Stem/s:   Erect ± branched, green and densely covered with short and soft hairs.

Leaves:   Alternate, compound and hairy; basal leaves broadly ovate, usually 3-foliate or deeply 3-lobed; lobes rather flat, variable in shape, usually fan-shaped or obovate or ovate-cuneate, margins irregularly toothed or lobed, with adpressed soft hairs, petiole hairy, flat above, sheathing at the base; stem leaves ± sessile and narrow, with narrow-lanceolate or linear and more acute lobes, sparsely covered with soft hairs.

Flowers:   Solitary, large, yellow, red or white tinged with pink; sepals 5, spreading or deflexed, ovate and pointed, concave, similar to petals in color and glabrous internally, green and densely hairy externally; petals 5-9, obovate or broadly ovate with rounded apex; stamens numerous, anthers oblong, dark purple; ovary superior.

Flowering time:  March-May.

Fruit:    Achenes, compressed and numerous.   

Habitat:   Roadsides, field margins, grasslands, rocky slopes, from 0-600 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής και βολβώδης πόα με ύψος μέχρι 45 εκ.

Βλαστός/οί:    Όρθιος, με ή χωρίς διακλάδωση, πράσινος και καλυμμένος με πυκνές, κοντές και μαλακές τρίχες.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, σύνθετα και τριχωτά.  Φύλλα βάσης πλατειά-ωοειδή, συνήθως 3-φυλλα ή βαθειά λοβωτά.  Λοβοί σχεδόν επίπεδοι, με διάφορα σχήματα, συνήθως σε σχήμα βεντάλιας ή αντωειδή ή ωοειδή με μυτερή βάση, χείλη ακανόνιστα οδοντωτά ή λοβωτά, με απλωμένες μαλακές τρίχες και μίσχο τριχωτό που είναι επίπεδος από πάνω και περίβλαστος στη βάση.  Φύλλα βλαστού ± άμισχα και στενά, με στενούς και λογχοειδείς ή γραμμοειδείς λοβούς με πιο μυτερά δόντια και με αραιές μαλακές τρίχες.

Άνθη:   Μεμονωμένα, μεγάλα, κίτρινα, κόκκινα ή λευκά με ρόδινη χροιά.  Σέπαλα 5, απλωμένα ή γυρισμένα προς τα μέσα, ωοειδή και μυτερά, κοίλα, εσωτερικά άτριχα και με χρώμα παρόμοιο με το χρώμα των πετάλων, πράσινα και πυκνά τριχωτά εξωτερικά.  Πέταλα 5-9, αντωειδή ή πλατειά ωοειδή με στρογγυλεμένη κορυφή.  Στήμονες πολυάριθμοι, ανθήρες προμήκεις με σκούρο πορφυρό χρώμα.  Ωοθήκη επιφυής.

Άνθιση:   Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:   Πολυάριθμα και συμπιεσμένα αχαίνια.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, όρια χωραφιών, χλοοτάπητες και χαλικώδεις πλαγιές, από 0-600 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

Ferula communis ssp communis.

Name/Όνομα:   Φέρουλα η κοινή.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Ferula communis L ssp communis.

Common name/Κοινό Όνομα:   Giant fennel, Νάρθηξ, Αναθρήκα.

Family/Οικογένεια:   APIACEAE

 

 

Description

Plant:    Perennial plant with woody rootstock, growing up to 3 m high or more.

Stem/s:   Erect, usually unbranched, robust, thick, striate, angled, greenish and glabrous.

Leaves:   Alternate, compound, broadly triangular in outline, green and glabrous; basal leaves 4-6 pinnate with conspicuous sheathing base; the blade is deeply divided into linear and filiform segments; stem leaves smaller, ± sessile, strongly reduced to a conspicuous sheathing base, enveloping the peduncles of the new umbels.

Flowers: Small and numerous, hermaphrodite or unisexual, in compound, terminal or lateral spherical corymbs; terminal corymbs larger with rather short peduncle and each one consist of up to 25 subequal rays,  bearing up to 20 fertile flowers (hermaphrodite);  petals 5, ovate, yellow and glabrous, incurved at apex; stamens 5, alternating with petals, filaments glabrous, anthers yellow, longitudinally dehiscent; lateral corymbs with long peduncle and male (sterile) flowers; ovary inferior, styles 2 arising from the shortly conical stylopodium*.

Flowering time:   March-May.

Fruit:  Dry, strongly compressed, bipartite mericarp, with 3 dorsal ridges and winged margins.

Habitat:   Very common plant in Cyprus and it is found at roadsides, field margins, waste areas and rocky ground, from 0-450 m alt.

Native:   Mediterranean region.

stylopodium*= a nectariferous disk coming from an enlarged style´s base.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετές φυτό με ξυλώδη ρίζα και ύψος μέχρι 3 μ ή περισσότερο.  

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, εύρωστοι, συνήθως χωρίς διακλάδωση, χοντροί, ραβδωτοί και ελαφρά γωνιώδεις, πρασινωποί και άτριχοι.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, σύνθετα, προμήκη-τριγωνικά στο περίγραμμα, πολλές φορές πτερωτά, πράσινα και άτριχα.  Φύλλα βάσης 4-6 φορές πτερωτά, με εντυπωσιακή περίβλαστη βάση.  Το έλασμα διαιρείται με βαθιές τομές σε γραμμοειδή ή νηματοειδή τμήματα.  Φύλλα βλαστού μικρότερα, ± άμισχα, με έλασμα έντονα ελαττωμένο ώστε να σχηματίζεται μια αξιοσημείωτη περίβλαστη βάση, που περιβάλλει τους ποδίσκους των νεοφυών κορύμβων

Άνθη:   Μικρά και πολυάριθμα, ερμαφρόδιτα ή μονογενή, σε σύνθετους, επάκριους ή πλάγιους σφαιρικούς κορύμβους.  Βράκτια απουσιάζουν.  Επάκριοι κόρυμβοι μεγαλύτεροι με σχετικά κοντό ποδίσκο και κάθε ένας από αυτούς αποτελείται από σχεδόν ισομήκεις ακτίνες (μέχρι 25 ) και φέρουν μέχρι 20 ερμαφρόδιτα δηλ. γόνιμα άνθη.  Πέταλα 5, ωοειδή, κίτρινα και άτριχα, με λυγισμένες προς τα πίσω κορυφές.  Στήμονες 5, κατ εναλλαγή με τα πέταλα, νήμα γυμνό, ανθήρες κίτρινοι, κατά μήκος σχίσιμο.  Πλάγιοι κόρυμβοι με μακρύ ποδίσκο και αρσενικά δηλ άγονα άνθη.  Ωοθήκη υποφυής, στύλοι 2 που εκφύονται από το σχετικά κοντό και κωνικό στυλοπόδιο*.

Άνθιση:   Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:   Ξηρό, έντονα συμπιεσμένο και 2-μερές μερικάρπιο, με 3 ραχιαίες αυλακώσεις και με πτερυγωτά χείλη.

Ενδιαίτημα:   Πολύ κοινό φυτό στην Κύπρο και απαντάται κατά μήκος δρόμων, όρια χωραφιών, άγονα εδάφη και χαλικώδη εδάφη, από 0-450 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

Στυλοπόδιο* = νεκταριοφόρος δίσκος προερχόμενος από μεγέθυνση της βάσης του στύλου.

Echium judaeum

Name/Όνομα:   Έχιον το ιουδαίον*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Echium judaeum Lacaita

Common name/Κοινό Όνομα:   Judean Viper´s-bugloss

Family/Οικογένεια:   BORAGINACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:    Annual growing up to 50 cm high.

Stem/s:   Erect, branched, cylindrical, covered with sparse red spots and a mixture of dense short hairs and sparse long whitish and thick hairs (hispid).

Leaves:   Alternate, simple, entire, oblong to oblong-elliptic and sessile, with rough texture, densely covered with thick and hard whitish hairs (hispid).

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite in many-flowered, terminal and pyramidal or irregularly branched cymes; calyx campanulate with 5 linear and hispid lobes; corolla trumpet-shaped, dark blue or violet, covered with short, and soft whitish hairs, while more long whitish hairs are present along the veins; stamens 5, included, very often the 2 longer exserted from corolla; filaments erect, whitish-violet and glabrous, anthers blue; style 1, white and glabrous, stigma 2-lobed.

Flowering time:   March-April.

Fruit:    4 nutlets.   

Habitat:   Very rare in Cyprus and it is found at phrygana vegetation and stony slopes on calcareous ground, from 50-100 m alt.

Native:   Endemic to Lebanon, Southern Syria and Israel.

 

 

 

Anthemis plutonia

Name/Όνομα:  Ανθεμίς η πλουτώνια.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Anthemis plutonia Meikle

Family/Οικογένεια:   ASTERACEAE

 

 

Description

Plant:     Perennial with woody rootstock, growing up to 20 cm long.

Stem/s:   Prostrate, usually branched, slightly angular, greenish, becoming purplish with age, densely covered with adpressed whitish hairs.

Leaves:  Alternate, oblong in outline, petiolate, deeply bipinnatisect, divisions acute to acuminate, densely covered with adpressed whitish hairs; cauline leaves similar but fewer and smaller, sessile or nearly so, having acute, and narrow-cylindrical the lower divisions near the base;

Flowers:  Capitula many, terminal and solitary; peduncles very long, greenish or purplish, hairy; involucre nearly hemispherical; bracts in 3 series, narrow oblong, thinly hairy, the lower shorter and more acute, the upper with membranous margins; all bracts become purplish-brown with age; ray florets few to many, obovate, white or pinkish, 3-lobed at apex, often distantly spaced; disk convex, florets numerous, with 5 ovate-triangular and white lobes.

Flowering time:  March-July.

Fruit:        Achenes.

Habitat:   Rocky slopes on igneous ground, from 250-1950 alt.

Native:   Endemic of Cyprus, common at Troodos mountains.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετές φυτό με ξυλώδη ρίζα και με ανάπτυξη μέχρι 20 εκ. σε μήκος.

Βλαστός/οί:  Κατακλιμένοι, συνήθως με διακλάδωση, ελαφρά γωνιώδεις, πρασινωποί, γινόμενοι πορφυροί με την ηλικία, πυκνά καλυμμένοι με παράλληλες με τον βλαστό, ασπριδερές τρίχες.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, προμήκη στο περίγραμμα, έμμισχα, βαθειά πτεροσχιδή, με κάπως μυτερές υποδιαιρέσεις, πυκνά καλυμμένοι με παράλληλες με τον βλαστό, ασπριδερές τρίχες.  Φύλλα βλαστών παρόμοια, αλλά λιγότερα και μικρότερα, ± άμισχα, έχοντας τις τελευταίες προς τη βάση υποδιαιρέσεις στενές, κυλινδρικές και μυτερές.

Άνθη:   Κεφάλια αρκετά, μεμονωμένα και επάκρια.  Ποδίσκοι κεφαλίων μακροί, πρασινωποί ή πορφυροί, και τριχωτοί.  Σύνολο βρακτίων σε ημισφαιρικό σχήμα.  Βράκτια σε 3 σειρές, είναι στενά και προμήκη, ελαφρά τριχωτά,  τα χαμηλότερα κοντύτερα και πιο μυτερά, τα ανώτερα με μεμβρανώδη χείλη.  Όλα τα βράκτια με την πάροδο του χρόνου

παίρνουν χρώμα πορφυρό προς καφέ.  Περιφερειακά ανθίδια λίγα έως αρκετά, άγονα, αντωειδή, λευκά ή ρόδινα, 3-λοβα στην κορυφή, συχνά αραιά τοποθετημένα.  Δίσκος έντονα κυρτός, επιδίσκια ανθίδια πολυάριθμα, με 5 ωοειδείς-τριγωνικούς και λευκούς λοβούς.

Άνθιση:   Μάρτιος-Ιούλιος.

Καρπός:   Αχαίνια.

Ενδιαίτημα:   Βραχώδεις πλαγιές πάνω σε πυριγενή πετρώματα, από 250-1925 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ενδημικό της Κύπρου, κοινό στο Τρόοδος.

Papaver paphium

Name/Όνομα:   Παπάβερ το πάφιον*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Papaver paphium M. V. Agab. & al.

Family/Οικογένεια:   PAPAVERACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:    Annual herb growing up to 20 cm high.

Stem/s:   Spreading or ascending, slender, 1 or 2, sometimes 3, branched below, purple, covered with sparse whitish hairs

Leaves:   Leaves alternate; leaf shape various; basal leaves in a loose rosette, they are oblong in outline, lyrate, narrow lanceolate or three to many-lobed or deeply pinnatisect, lobes rounded, obtuse or acute,  covered with sparse white and rather thick hairs; terminal lobe ovate-oblong, larger; cauline leaves 1 or 2, sometimes 3, similar to base leaves but smaller with less lobes, often 3-lobed with shorter the lower 2, sessile, ± glabrous or with sparse hairs, especially along the central vein beneath;

Flowers:   Actinomorphic, hermaphrodite, pedunculate and solitary; buds globose or ellipsoid, thinly hairy, nodding, green with purplish markings; petals 4, broadly-obovate or orbicular-cuneate, pale orange, spotless; stamens numerous, filaments blackish-red, about as long as the ovary or shorter, anthers oblong and yellow; ovary erect, green, sessile, broadly-clavate, topped by the stigmatic disc which has 5-7 rounded lobes, crowned with 5-6 radiating stigmas;

Flowering time:   April-May.

Fruit:   Capsule with kidney-shaped, brown seeds.

Habitat:   Roadsides and rocky slopes on igneous ground, from 500-1200 m alt.

Native:   Rare endemic to Cyprus but locally common at the road Stavros-Kykkos.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 20 εκ.

Βλαστός/οί:   Απλωμένοι ή ανασηκωμένοι, λεπτοί, λίγοι, συνήθως 1-2 κάποτε 3, διακλαδωμένοι χαμηλά, πορφυροί, καλυμμένοι με αραιές και ασπριδερές τρίχες.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή με διάφορα σχήματα.  Φύλλα βάσης σε χαλαρή ροζέτα, είναι προμήκη στο περίγραμμα, λυροειδή, στενά λογχοειδή ή με 3 ή περισσότερους λοβούς ή βαθειά πτεροσχιδή.  Λοβοί στρογγυλεμένοι, πλατύκορφοι ή οξύκορφοι, καλυμμένοι με αραιές, ασπριδερές και μάλλον χοντρές τρίχες.  Τελικός λοβός προμήκης-ωοειδής και μεγαλύτερος.  Φύλλα βλαστού 1 ή 2, κάποτε 3, παρόμοια με της βάσης αλλά μικρότερα και άμισχα,, με λιγότερους λοβούς που συχνά είναι 3, με κοντύτερους τους 2 στη βάση, ± άτριχα ή με αραιές τρίχες, κυρίως κατά μήκος του κεντρικού νεύρου στην κάτω επιφάνεια.

Άνθη:   Ακτνόμορφα, ερμαφρόδιτα, με μακρύ ποδίσκο και μεμονωμένα.  Μπουμπούκια σφαιροειδή ή ελλειψοειδή, ελαφρά τριχωτά, πράσινα με πορφυρούς  σχηματισμούς, συνήθως με λυγισμένο προς τα κάτω ποδίσκο ώστε να φαίνονται κρεμάμενα.  Πέταλα 4, πλατειά-αντωειδή ή στρογγυλεμένα με στενή βάση, με χλωμό πορτοκαλί χρώμα, χωρίς στίγματα.  Στήμονες πολυάριθμοι, νήματα μαυροκόκκινα, περίπου ισομήκη με την ωοθήκη ή κοντύτερα, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι.  Ωοθήκη όρθια, πράσινη, άμισχη, πλατειά-ροπαλοειδής και φέρει στην κορυφή της στιγματικό δίσκο αποτελούμενο από 5-7 στρογγυλεμένους λοβούς, πάνω στους οποίους βρίσκονται τα 5-6 ακτινοειδή στίγματα.

Άνθιση:   Απρίλιος-Μάιος.

Καρπός:   Κάψα με νεφροειδή καφέ σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων και σε βραχώδεις πλαγιές πάνω σε πυριγενή πετρώματα, από 500-1200 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Σπάνιο ενδημικό της Κύπρου, αλλά τοπικά κοινό στο δρόμο Σταυρού-Κύκκου.

Arum rupicola

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Arum rupicola Boiss.

Family/Οικογένεια:   ARACEAE

Description

Plant:     Perennial herb with tuberous stem, growing up to 1 m high at anthisis

Leaves:   Blades sagittate-hastate, dark green and hairless, margins undulate, apex pointed; stalk erect, slightly angled, greenish, glabrous, as long as or longer than blade; leaves are borne directly from the underground tuber and they are developed just before flowering.

Flowers:   Generally a spathe is a modified bract or bracts, partly or wholly enclosing the spadix, it looks like an erect and cylindrical tube, having the top opened, allowing sometimes the upper part of the spadix (inflorescence) to be exserted, but in this arum, spathe is longer than spadix; Inflorescences are purple and developed above leaves´ level; peduncle of inflorescence much longer than petiole; spathe is oblong-lanceolate with a short tube at the base, spotless, green to greenish-cream externally, becoming pinkish-purple with age, pale purple internally; spadix is cylindrical, dark purple at the upper 2/3, and it bears at the lower 1/3 the reproductive organs of the plant; male and female organs are separated by sterile filaments, but both sexes are present on the same plant.

Flowering time: April-May.

Fruit:     Numerous orange-red berries.  

Habitat:   Rocky hillsides on igneous ground, from 600-1200 m alt.

Native:  Eastern Mediterranean region, Western Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής πόα με κονδυλώδη βλαστό, με ύψος μέχρι 1 μ κατά την άνθιση..

Φύλλα: Μίσχοι όρθιοι, ελαφρά γωνιώδεις, πρασινωποί και άτριχοι, ισομήκεις ή μεγαλύτεροι του ελάσματος, που έχει σαϊττοειδές σχήμα, είναι σκουροπράσινα και άτριχα, με κυματοειδή χείλη και μυτερή κορυφή.  Τα φύλλα εκφύονται απ ´ευθείας από τον υπόγειο κόνδυλο και αναπτύσσονται λίγο πριν από την εμφάνιση του άνθους.

Άνθη:   Γενικά ή σπάθη είναι ένα μεταμορφωμένο βράκτιο ή βράκτια, περικελίοντας ολοκληρωτικά ή εν μέρει τον σπάδικα.  Οι ταξιανθίες είναι πορφυρές και αναπτύσσονται πιο πάνω από το επίπεδο των φύλλων.  Ποδίσκος ταξιανθίας πολύ μεγαλύτερος του μίσχου.  Η σπάθη είναι προμήκης-λογχοειδής, με κοντό σωλήνα στην βάση της, χωρίς στίγματα, πράσινη ή με ελαφρά κιτρινοπράσινο χρώμα εξωτερικά, γινόμενη πορφυρή-ροζ με την πάροδο του χρόνου, ενώ εσωτερικά είναι ελαφρά πορφυρή.  Ο σπάδιξ είναι κυλινδρικός, με σκούρο πορφυρό χρώμα στα ανώτερα 2/3, και στο κατώτερο 1/3 φέρει τα αναπαραγωγικά όργανα του φυτού.  Αρσενικά και θηλυκά  όργανα διαχωρίζονται από άγονα νήματα, αλλά και τα 2 είδη ευρίσκονται πάνω στο ίδιο φυτό.

Άνθιση:  Απρίλιος-Μάιος.

Καρπός:   Πολυάριθμες πορτοκαλοκόκκινες ράγες.

Ενδιαίτημα:   Βραχώδεις πλαγιές σε πυριγενή εδάφη, από 600-1200 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ανατολική Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία.

Myosotis ramosissima subsp. ramosissima

Name/Όνομα:   Μυοσοτίς η πολύκλαδη υποείδ. πολύκλαδη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima

Common name/Κοινό Όνομα:   Early Forget-me-not

Family/Οικογένεια:   BORAGINACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:   Annual herb growing up 20 cm high or more.

Stem/s:   Erect or spreading, branched, cylindrical, densely hairy, green becoming purplish with age.

Leaves:  Basal leaves in a loose rosette-like arrangement, simple, entire, obovate, subsessile, densely covered with thick and straight whitish hairs above, less hairy beneath, mainly on the margins and on the midvein, apex obtuse or rounded; stem leaves alternate, the lower similar, the upper ovate-elliptic, subsessile.

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, distinctly pedicellate, terminal cymes; pedicels in fruit patent, ± straight, adpressed hairy; bracts absent; calyx campanulate, covered with a mixed of dense adpressed and hooked hairs, 5-toothed, teeth usually erect, oblong, subacute; corolla blue, tube short, limb flat or concave, 5-lobed, lobes spreading, short and  obovate, rounded at apex, glabrous; stamens 5 included; ovary superior, style 1 included, stigma capitate.

Flowering time:   March-June.

Fruit:    4 brown nutlets.   

Habitat:   Field margins, Pine or Cedrus forests, natural trails, stony slopes, from 500-1500 m alt.

Native:  Europe, Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος 20 εκ ή περισσότερο.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι ή απλωμένοι, διακλαδωμένοι, κυλινδρικοί, πυκνά τριχωτοί, πράσινοι, γινόμενοι πορφυροί με την πάροδο του χρόνου.

Φύλλα:     Φύλλα βάσης σε χαλαρή σαν ροζέτα διάταξη, είναι απλά, ακέραια, αντωειδή, σχεδόν άμισχα, πυκνά καλυμμένα με χοντρές και ίσιες ασπριδερές τρίχες στην πάνω επιφάνεια, με λιγότερες τρίχες στην κάτω που περιορίζονται στα χείλη και στο κύριο νεύρο, και έχουν στρογγυλεμένη ή πλατειά κορυφή. Φύλλα βλαστού κατ εναλλαγή, παρόμοια με της βάσης, ενώ τα ανώτερα είναι ωοειδή ελλειπτικά, σχεδόν άμισχα.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς και επάκριες κυματοειδείς ταξιανθίες με πολύ εμφανείς οριζόντιους ή σχεδόν οριζόντιους ποδίσκους που φέρουν παράλληλες με τον ποδίσκο τρίχες.  Κάλυκας καμπανοειδής καλυμμένος με ένα μίγμα από απλές μαζί με αγκιστρωτές τρίχες, με 5 προμήκη δόντια που είναι συνήθως όρθια και σχεδόν μυτερά.  Στεφάνη μπλε, σωλήνας κοντός, με 5 επίπεδους ή κοίλους, κοντούς και απλωμένους αντωειδείς λοβούς, άτριχους και με στρογγυλεμένη κορυφή.  Στήμονες 5 μέσα στο σωλήνα της στεφάνης.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1 μέσα στη στεφάνη, στίγμα 1, κεφαλωτό.

Άνθιση:   Μάρτιος-Ιούνιος.

Καρπός:   4 κάρυα με καφέ χρώμα.

Ενδιαίτημα:   Όρια χωραφιών, σε δάση πεύκων ή κέδρων, σε μονοπάτια της φύσης και πετρώδεις πλαγιές, από 500-1500 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Ευρώπη, Μεσογειακή ζώνη.