Archives

Category Archive for ‘Ρόδινα’

Ballota nigra meridionalis

Name/Όνομα:  Μπαλλότα η μαύρη υποείδ. νότια *

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:    Ballota nigra meridionalis (Bég.) Bég.

Common name/Κοινό Όνομα:  Black horehound

Family/Οικογένεια:    LABIATAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Perennial herb growing up to 1 m high. 

Stem/s:   Erect, usually much-branched, squared, covered with soft whitish hairs, often purplish.

Leaves:   Opposite, simple, ovate, sessile, hairy on both surfaces, glandular beneath, apex acute or obtuse, base truncate, cuneate or cordate, margins irregularly crenate-serrate or with very small lobes.

Flowers:   Zygomorphic, sessile and hermaphrodite, in many-flowered, dense, pedunculated and distantly located verticillasters; bracts foliaceous, bracteoles thread-like, hairy; calyx hairy,  tubular below, funnel-shaped at apex, 10-nerved, longitudinally ribbed, with 5 erecto-patent teeth terminating in short mucro; corolla whitish or pinkish-purple, longer or as long as calyx tube, 2-lipped, upper lip semi-erect, oblong, shallowly emarginated at apex, densely hairy externally; lower lip 3-lobed, lateral lobes oblong, median lobe emarginated; stamens 4, 2 shorter, filaments hairy, anthers 2-thecous, divided, ovate, dark pink to dark brown; ovary superior, style white and glabrous, stigma 2-branched.

Flowering time:  June-December.

Fruit:   Nutlets.    

Habitat:    Roadsides, waste ground, cultivated fields, 1000-1400 m alt.

Native:   Western and Southeastern Europe to Caucasus.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής πόα με ύψος μέχρι 1 μ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι συνήθως πολύκλαδοι, τετράγωνοι και καλυμμένοι με μαλακές ασπριδερές τρίχες, ενώ συχνά έχουν πορφυρό χρώμα.

Φύλλα:     Αντίθετα, απλά, ωοειδή, άμισχα, τριχωτά και στις δυο επιφάνειες, με αδένες στην κάτω επιφάνεια, οξυκόρυφα ή πλατυκόρυφα, με μυτερή, ίσια ή καρδιοειδή βάση, χείλη με άνισα στρογγυλεμένα δόντια ή με πολύ μικρούς λοβούς.

Άνθη:   Ζυγόμορφα, άμισχα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς, πυκνούς, ποδισκωτούς και σε απόσταση τοποθετημένους σπονδύλους.  Βράκτια φυλλόμορφα, βρακτίδια νηματοειδή και τριχωτά.  Κάλυκας τριχωτός, σωληνοειδής χαμηλά, χοανωτός ψηλά, 10-νευρος, με κατά μήκος ραβδώσεις και 5 μισο-ανερχόμενα δόντια που καταλήγουν σε μύτη.  Στεφάνη ασπριδερή-πορφυρή ή ρόδινη-πορφυρή, μακρύτερη ή ισομήκης με τον σωλήνα του κάλυκα, 2-χειλη, άνω χείλος ημιόρθιομ προμήκες, με αβαθή εγκοπή στην κορυφή, πυκνά τριχωτό εξωτερικά.  Κάτω χείλος 3-λοβο, πλάγιοι λοβοί προμήκεις, μεσαίος λοβός με εγκοπή στην κορυφή του.  Στήμενοες 4, οι 2 κοντύτεροι, νήματα τριχωτά, ανθήρες 2-θηκοι, διαιρεμένοι, ωοειδείς και με σκούρο ρόδινο ή καφέ χρώμα. Ωοθήκη επιφυής, στύλος λευκός και γυμνός, στίγμα διχαλωτό.

Άνθιση:   Ιούνιος-Δεκέμβριος.

Καρπός:   Κάρυα.

Ενδιαίτημα:  Κατά μήκος δρόμων, άγονα και καλλιεργημένα εδάφη, από 1000-1400 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Δυτική και Νοτιοανατολική Ευρώπη μέχρι τον Καύκασο.

Dianthus strictus subsp troodi

Name/Όνομα:  Δίανθος ο άκαμπτος υποείδ. τροόδους

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Dianthus strictus subsp troodi (Post) Burdet & Greuter

Common name/Κοινό Όνομα:  Troodos pink, Yapani karanfil.

Family/Οικογένεια:    CARYOPHYLLACEAE

 

 

Description

 

Plant: Perennial herb growing up to 80 cm high, generally much shorter.  

Stem/s:   Erect and glaucous with swollen nodes, glabrous, sometimes hairy between nodes; flowering stems leafy below and branching above; stems become early woody at the base; some stems are sterile.

Leaves:   Opposite, simple and entire, the lower narrowly obovate, obtuse or subacute, sparsely hairy, especially on margins; stem leaves erect or nearly so, acuminate, the lower elliptic, the upper linear-lanceolate and hairy above.

Flowers:   Actinomorphic, hermaphrodite, terminal, solitary or in pairs; calyx ovoid, with 5 lanceolate and apiculate teeth; at the base there are up to 8 acute or mucronate bracts, the lower elliptic, the upper obovate; petals 5, pink, spreading, fused, obovate with triangular-dentate apex and clawed at the base; about the middle of their length there is a conspicuous and irregular dark red band; stamens 10Σ in 2 series; ovary superior, styles and stigmas 2-5.

Flowering time:  May-October.   

Fruit:    Ovoid capsule.   

Habitat:   Roadsides, waste areas, rocky ground, on calcareous or igneous soil, 0-1950 alt.  

Native:   Endemic to Cyprus, locally common.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής πόα με ύψος μέχρι 80 εκ., γενικά όμως πολύ λιγότερο.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι και γλαυκοπράσινοι με διογκωμένα γόνατα, γυμνοί, κάποτε τριχωτοί μεταξύ των γονάτων.  Ανθοφόροι βλαστοί στο κάτω μέρος είναι φυλλώδεις.  Οι βλαστοί γίνονται σύντομα ξυλώδεις στη βάση, ενώ κάποιοι βλαστοί είναι στείροι.

Φύλλα:   Αντίθετα, απλά και ακέραια, τα χαμηλότερα είναι στενά-αντωειδή, πλατυκόρυφα και σχεδόν μυτερά, φέρουν αραιό τρίχωμα, ειδικά στα χείλη.  Φύλλα βλαστού όρθια ή σχεδόν όρθια, μυτερά, τα χαμηλότερα ελλειπτικά, υα ψηλότερα γραμμοειδή-λογχοειδή και τριχωτά από πάνω.

Άνθη:   Ακτινόμορφα, ερμαφρόδιτα, μεμονωμένα ή σε ζεύγη.  Κάλυκας ωοειδής με 5, λογχοειδή και με μυτερή προεξοχή στην κορυφή τους, δόντια.  Στη βάση του κάλυκα υπάρχουν μέχρι 8 μυτερά ή με μυτερή προεξοχή βράκτια, τα χαμηλότερα είναι ελλειπτικά, τα ανώτερα αντωειδή.  Πέταλα 5, ρόδινα, απλωμένα, συμφυόμενα, αντωειδή με τριγωνικές-οδοντωτές προεξοχές στην κορυφή τους και με όνυχα στη βάση τους.  Στο μέσο περίπου του μήκους τους, υπάρχει μια εμφανής και αξιοπρόσεκτη ζώνη σκούρου κόκκινου χρώματος.  Στήμονες 10 σε 2 σειρές.  Ωοθήκη επιφυής, στύλοι και στίγματα 2-5.

Άνθιση:   Μάιος-Οκτώβριος.

Καρπός:   Ωοειδής κάψα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, άγονες περιοχές, και  βραχώδη εδάφη σε ασβεστολιθικά ή πυριγενή πετρώματα, 0-1950 μ. υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ενδημικό της Κύπρου, τοπικά κοινό.

Ononis mitissima

Name/Όνομα:    Ονωνίς ή ευγενής*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Ononis mitissima L.

Common name/Κοινό όνομα:  Mediterranean restharrow.

Family/Οικογένεια:    FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:    Annual herb growing up to 60 cm high.

Stem/s:   Erect or spreading, pale green, much branched, densely hairy below, thinly glandular-hairy or subglabrous above.

Leaves:   Alternate, compound, 3-foliolate, and petiolate; leaflets obovate, shortly glandular especially on the midvein beneath, margins serrate, the terminal leaflet petiolate, the others sessile; petiole channeled above, glandular.

Flowers:   Zygomorphic and hermaphrodite, in dense, terminal and many-flowered spikes; floral leaves with whitish stipules; calyx campanulate, 5-toothed, sparingly glandular, teeth lanceolate, acuminate, margins glandular-cilate, about as long as the calyx-tube;  corolla exceeding calyx; standard petal narrowly obovate, shallowly emarginated at apex, clawed at base, pink or whitish, lining with pink, wings oblong with rounded apex, keel smoothly upcurved forming a short beak; stamens 10, all fused, anthers oblong; ovary superior, oblong and glandular-hairy, style 1, stigma 1, capitate.

Flowering time:   Apr-June.

Fruit:   Dark brown ovate pod; seeds kidney-shaped to orbicular.    

Habitat:  Valleys, sandy ground, field-limits, hillsides, 0-500 m alt.   

Native:   Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 60 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι ή απλωμένοι, με χλωμό πράσινο χρώμα, πυκνά τριχωτοί χαμηλά, ελαφρά τριχωτοί ή σχεδόν γυμνοί ψηλά.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, σύνθετα, 3-φυλλα και έμμισχα.  Φυλλάρια αντωειδή, με κοντές αδενώδεις τρίχες ειδικά πάνω στο κύριο νεύρο στην κάτω επιφάνεια.  Χείλη εμφανώς πριονωτά.  Μίσχος αδενώδης και με αδενώδεις τρίχες. Τελικό φυλλάριο με μίσχο, τα πλάγια άμισχα.

Άνθη:   Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πυκνούς, πολυανθείς και επάκριους στάχεις.  Φύλλα του άνθους με ασπριδερά παράφυλλα.  Κάλυκας καμπανοειδής, 5-δοντος, με αραιές αδενώδεις τρίχες.  Δόντια λογχοειδή, μυτερά, με αδενώδη-βλεφαριδωτά χείλη, περίπου ισομήκη με το σωλήνα του κάλυκα.  Στεφάνη μακρύτερη του κάλυκα.  Πέτασος στενός και αντωειδής, ρόδινος ή ασπριδερός με ροζ γραμμώσεις, και με όνυχα στη βάση, πτέρυγες προμήκεις με στρογγυλεμένη κορυφή, τρόπιδα με ελαφρά ανασηκωμένη κορυφή σχηματίζοντας κοντό ράμφος.  Στήμονες 10, όλοι συμφυείς, ανθήρες προμήκεις.  Ωοθήκη επιφυής, προμήκης και αδενώδης, στύλος 1, στίγμα 1 κεφαλωτό.

Άνθιση:   Απρίλιος-Ιούνιος.

Καρπός:   Καστανός και ωοειδής χέδρωψ με νεφροειδή προς σφαιρικά σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Πεδιάδες, όρια χωραφιών, αμμώδη εδάφη και βουνοπλαγιές, από 0-500 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

 

Geranium rotundifolium

Name/Όνομα:    Γεράνι το στρογγυλόφυλλο*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:    Geranium rotundifolium L

Common name/Κοινό Όνομα:  Round leaved crane´s-bill

Family/Οικογένεια:    GERANIACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Annual herb growing up to 40 cm high.  

Stem/s:  Erect or ascending, purplish, densely covered with a mixed of glandular and non-glandular hairs.

Leaves:  Lower leaves alternate, long-petiolate, rounded to kidney-shaped, simple, about 1/2 palmately divided into cuneate lobes with crenate or obtuse segments, upper leaves opposite, with shorter petiole and deeper divisions.

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in 2-flowered clusters; sepals 5,  oblong-ovate, erect, imbricate, densely hairy, 3-nerved with a short cuspidate apex; petals 5, obovate, slightly emarginated, pink with whitish base; stamens 10, all fertile, anthers oblong; ovary superior, 5-lobed, style 1, stigmas 5.

Flowering time:    February-July.

Fruit:  Hairy capsule composed of 5 long-beaked mericarps, dehiscent at maturity.     

Habitat:   Roadsides, waste ground, stony hillsides, moist areas, from 0-1100 m alt.

Native:   Europe, Mediterranean region to Eastern Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 40 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι ή ανερχόμενοι, πορφυροί, καλυμμένοι με ένα μίγμα από πυκνές αδενώδεις και μη αδενώδεις τρίχες.

Φύλλα:     Χαμηλά φύλλα κατ εναλλαγή, μακρόμισχα, νεφροειδή προς στρογγυλά, απλά, το μισό περίπου του ελάσματος είναι διαιρεμένο σε λοβούς που έχουν μυτερή βάση, ενώ στην κορυφή φέρουν πριονωτά ή πλατύκορφα τμήματα.  Ανώτερα φύλλα αντίθετα, με κοντύτερο μίσχο και πιο βαθιές υποδιαιρέσεις.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα σε σκιάδια των 2 ανθέων.  Σέπαλα 5, προμήκη-ωοειδή, όρθια, αλληλεπικαλυπτόμενα, πυκνά τριχωτά, 3-νευρα, με κοντή, κάπως μυτερή προεκβολή στην κορυφή τους.  Πέταλα 5, αντωειδή, με ασπριδερή βάση και αβαθή  εγκοπή στην κορυφή τους.  Στήμονες 10, όλοι γόνιμοι, ανθήρες προμήκεις.  Ωοθήκη επιφυής, 5-λοβη, στύλος 1, στίγματα 5.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Ιούλιος.

Καρπός:   Τριχωτή κάψα που αποτελείται από 5 καρπίδια με μακρύ ρύγχος, διαρρηκτή όταν ωριμάσει.  

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη, πετρώδεις πλαγιές και υγρές πςεριοχές, από 0-1100 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ευρώπη, Μεσογειακή ζώνη μέχρι Ανατολική Ασία.

 

Allium roseum

Name/Όνομα:   Άλλιον το ρόδινο

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Allium roseum  L.

Common name/Κοινό Όνομα:  Rosy garlic.

Family/Οικογένεια:   AMARYLLIDACEAE

 

 

Description

 

Plant:  Perennial bulbous herb growing up to 50 cm high.

Stem/s:  Erect, cylindrical, dark green, and glabrous.  

Leaves:   Linear, 2-6, simple and entire, flat, minutely hairy at the margins and above, acuminate at apex, sheathing at the base.

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered terminal corymbs(umbels); unopened inflorescences are enclosed in a membranous spath; perianth cup-shaped, segments 6, obovate or elliptic, apex rounded or obtuse, white or pale to rich pink with a prominent dark pink midrib, glabrous; spath 1-valved, splitting into 3-4 lobes at anthesis; stamens 6, dorsefixed, introrse, not exceeding perianth; anthers oblong and yellow; ovary superior, 3-locular, green and glabrous, style 1, white erect and glabrous, stigma 1; inflorescences sometimes produce bulbils which may fall to form a new plant.

Flowering time:    March-May.

Fruit:   Capsule.    

Habitat:  Rare, shady roadsides, grassy meadows, dry fields, 500 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής βολβώδης πόα με ύψος μέχρι 50 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, κυλινδρικοί, με σκούρο πράσινο χρώμα και άτριχοι.

Φύλλα:     2-6, απλά και ακέραια, γραμμοειδή, επίπεδα, με μικροσκοπικό τρίχωμα στην άνω επιφάνεια και στα χείλη, με μυτερή κορυφή και περίβλαστη βάση.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς και επάκριους κορύμβους.  Πριν τα άνθη ανοίξουν περιβάλλονται από μεμβρανώδη σπάθη.  Περιάνθιο κυπελλοειδές με 6 γυμνά τμήματα, που είναι αντωειδή ή ελλειπτικά, με πλατειά ή στρογγυλεμένη κορυφή, είναι λευκά ή με απαλό ή έντονο ρόδινο χρώμα και φέρουν κεντρικό νεύρο με έντονο σκούρο χρώμα.  Σπάθη μεμβρανώδης, αρχικά συμπαγής, μετά κατά την άνθιση διαιρείται σε 3-4 λοβούς.  Στήμονες 6 που δεν ξεπερνούν το ύψος του περιανθίου, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι προσκολλημένοι ραχιαία με το νήμα και με προσανατολισμό προς το κέντρο του άνθους.  Ωοθήκη επιφυής, με 3 χώρους, πράσινη και άτριχη, στύλος 1, λευκός, όρθιος και γυμνός, στίγμα 1.  Μερικές φορές οι ταξιανθίες παράγουν βολβίδια (που μοιάζουν με μικρούς βολβούς) και τα οποία μπορούν να πέσουν στη γη και να δημιουργήσουν νέα φυτά.

Άνθιση:  Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Σπάνιο στην Κύπρο και απαντάται σε σκιασμένα πρανή δρόμων, σε χορταριασμένα λιβάδια και στεγνά χωράφια, στα 500 μ υψόμετρο.

Lactuca undulata

Name/Όνομα:   Λακτούκα η κυματόχειλη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Lactuca undulata Ledeb.

Common name:  Esek marulue (Turk), chassah gallonit (Hebrew)t

Family/Οικογένεια:   ASTERACEAE

 

* Η  απόδοση του είδους στα   Ελληνικά, είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Annual and lactiferous herb growing up to 4-5 cm high (Cyprus specimens). 

Stem/s:  Few, branched from the base or above, sticky, glaucous when young, yellowish later, nearly cylindrical or slightly ribbed, pubescent.

Leaves:   Alternate, glaucous green and glabrous; lower leaves form a lax rosette, they are petiolate, simple, oblanceolate or obovoid, with sinuate-dentate margins; stem leaves sessile, clasping the stem, oblanceolate, pinnately divided into 2-6 pairs of lobes, terminal lobe lanceolate, acute; upper leaves similar but smaller, less divided or entire; stems, leaves and flowers bear glands, they are located especially on the margins of the leaves, they produce sticky latex which is usually pale white, yellowish or dull orange and consider to be the first line of plant defense.

Flowers:   Capitula numerous, terminal, narrowly ovate to cylindrical-conical in buds, in lax panicles; pedicel short; involucre narrowly ovate to cylindrical-conical; phyllaries succulent, imbricate in 3-4 series, glabrous with reddish spots, the outer ovate and shorter, the inner linear-lanceolate; ray florets 8-12, all ligulate and fertile, pale-blue or pinkish, apex shortly 5-toothed, tinged with pink and connected with lactiferous tubes internally which cause the sticky sense when we touch them; ovary inferior, anther blackish, style 2-branched, branches whitish, unequal, filiform.     

Flowering time:   March-April.

Fruit:    Obovoid achenes with long beak.   

Habitat:  Rare in Cyprus and it is found on mountain dry slopes at 350 m alt.

Native:   Eastern Mediterranean region to Central and Eastern Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό :   Μονοετής και με γαλακτώδη χυμό πόα, με ύψος μέχρι 4-5 εκ. (Κυπριακά είδη).

Βλαστός/οί:  Λίγοι, με φτωχή διακλάδωση χαμηλά ή ψηλότερα, κολλώδεις, γλαυκοπράσινοι οι νεαροί, κιτρινωποί αργότερα, σχεδόν κυλινδρικοί ή ελαφρά ραβδωτοί και με αραιό μαλακό τρίχωμα.

Φύλλα: Κατ εναλλαγή, γλαυκοπράσινα και άτριχα, τα χαμηλότερα σχηματίζουν αραιή ροζέτα, είναι έμμισχα, απλά, αντιλογχοειδή ή αντωειδή, με οδοντωτά-πριονωτά χείλη. Φύλλα βλαστού άμισχα, περίβλαστα, αντιλογχοειδή και πτερόλοβα, με 2-6 ζεύγη λοβών, με μυτερό και λογχοειδή τον τελευταίο.  Ανώτερα φύλλα παρόμοια, αλλά μικρότερα, με λιγότερους λοβούς ή ακέραια.  Βλαστοί, άνθη και φύλλα φέρουν γαλακτοφόρους αδένες που βρίσκονται κυρίως στα χείλη των φύλλων, παράγουν γαλακτώδη χυμό που έχει συνήθως χρώμα ασπριδερό, κιτρινωπό ή ανοικτό πορτοκαλί και θεωρείται ότι αποτελεί την πρώτη άμυνα του φυτού.

Άνθη:   Κεφάλια πολυάριθμα και επάκρια, στενά-ωοειδή ή κυλινδρικά-κωνοειδή όταν είναι κλειστά, σε χαλαρή φόβη.  Κάθε κεφάλιο όταν ανοίξει φέρει 8-12 ανθίδια, που είναι όλα περιφερειακά, γλωσσοειδή και γόνιμα, με λευκό, ανοικτό μπλε ή ρόδινο χρώμα και με 5 κοντά δόντια στην κορυφή τους, που φέρουν ρόδινη απόχρωση και εσωτερικά συνδέονται με γαλακτοφόρους αδένες στους οποίους οφείλεται και η κολλώδης αίσθηση όταν τα αγγίξουμε.  Σύνολο βρακτίων σε κυλινδρικό-κωνικό σχηματισμό, γλαυκοπράσινα, κάπως σαρκώδη, άτριχα, σε 3-4 σειρές και με κοκκινωπά στίγματα, αλληλεπικαλυπτόμενα, τα εξωτερικά ωοειδή και μικρότερα, τα εσωτερικά γραμμοειδή-λογχοειδή.  Ωοθήκη υποφυής, ανθήρες μαυριδεροί, στύλος διμερής με άνισα, ασπριδερά και νηματοειδή μέρη.

Άνθιση :   Μάρτιος-Απρίλιος.

Καρπός:   Ωοειδή αχαίνια με μακρύ ρύγχος.

Ενδιαίτημα:   Σπάνιο στην Κύπρο και απαντάται σε λοφώδεις ξηρές πλαγιές στα 350 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ανατολική Μεσόγειος μέχρι Κεντρική και Ανατολική Ασία.

Orchis papilionacea ssp schirwanica

Name/Όνομα: Red butterfly orchid, Όρχις η πεταλουδωτή.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Orchis papilionacea ssp schirwanica (Woronow) Soó

Family/Οικογένεια:   ORCHIDACEAE

 

Description

 

Plant:   Growing up to 40 cm high, with 2 ovoid to to elliptic tubers.

Stem/s:   Erect, straight, greenish below, greenish-red to purplish-red above, bearing up to 5 acute sheaths.

Leaves:   Mostly basal forming a loose rozette, up to 10, lanceolate with wider base, acute or obtuse, spotless.

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite in loose, 3-15 flowered, spike; bracts elliptic, purplish-red with darker veins; sepals 3, the 2 lateral spreading, ovate, pink with darker veins; petals oblong to ovate, similar color with sepals but little smaller; sepals and petals form a loose hood over the lip at the first stages of the flower´s development; lip broadly ovate in outline with narrow base, pale to dark pink with darker stripes and spots; margins irregularly wavy; spur cylindrical, pink, gradually becoming narrow towards the apex.

Flowering time:   March-April.

Fruit:   Capsule.

Habitat:  Open grassy vegetation, limestones, garigue, up to 10 m alt. It was very rare in Cyprus and  was found in 2014 in only one place in a private field; unfortunately now does not exist as the private field cultivated. 

Native:  Mediterranean region to Middle East and Northern Africa.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Ύψος μέχρι 40 εκ., με 2 ωοειδείς ή ελλειψοειδείς κονδύλους.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, ευθύγραμμοι, πρασινωποί χαμηλά, πρασινοκόκκινοι έως πορφυροκόκκινοι ψηλά, και φέρουν μέχρι 5 μυτερά και περίβλαστα φύλλα.

Φύλλα:     Τα περισσότερα, μέχρι 10, είναι στη βάση και σχηματίζουν μια χαλαρή ροζέτα, είναι λογχοειδή με πλατύτερη βάση, οξυκόρυφα ή αμβλυκόρυφα και χωρίς σημάδια.

Άνθη:   Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε χαλαρούς, στάχεις που φέρουν 3-15 άνθη.  Βράκτια ελλειπτικά, πορφυροκόκκινα με πιο σκούρου χρώματος νεύρα.  Σέπαλα 3, τα 2 πλάγια είναι απλωμένα, ωοειδή, ρόδινα με πιο σκούρα νεύρα.  Πέταλα προμήκη προς ωοειδή, παρόμοια σε χρώμα με τα σέπαλα αλλά μικρότερα.  Τα σέπαλα μαζί με τα πέταλα σχηματίζουν μια κουκούλα πάνω από το χείλος, στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του άνθους.  Το χείλος είναι σε γενικές γραμμές πλατειά ωοειδές με στενή βάση, με ανοικτό ή βαθύ ρόδινο χρώμα, με πιο σκούρες λωρίδες και στίγματα.  Περίγραμμα χείλους ανώμαλα κυματιστό.  Πλήκτρο κυλινδρικό και ρόδινο, γινόμενο σταδιακά στενότερο προς την κορυφή.

Άνθιση:   Μάρτιος-Απρίλιος.

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Ανοικτές χορταριασμένες επιφάνειες, ασβεστολιθικά εδάφη, μέχρι 10 μ υψόμετρο.  Ήταν πολύ σπάνιο στην Κύπρο και μέχρι το 2014 υπήρχε μόνο σε μια θέση που όμως βρισκόταν σε ιδιωτική γη και δυστυχώς εξαφανίστηκε μετά την καλλιέργεια του ιδιόκτητου χωραφιού.

Πατρίδα:   Μεσογειακή περιοχή, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

Echium glomeratum

Name/Όνομα:   Έχιον το συσπειρωμένο*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Echium glomeratum Poir.

Common name/Κοινό Όνομα:   Tall Viper’s-bugloss. Eastern Mediterranean Bugloss

Family/Οικογένεια:   BORAGINACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Biennial or perennial herb, growing up to 120 cm high.    

Stem/s:   Erect, branched from the base, sulcate, more or less straight, greenish when young, becoming purple-brown later, covered with dense hispid and whitish hairs.

Leaves:  Alternate, simple and entire, oblanceolate, both sides covered with adpressed rough hairs; basal leaves in a loose rosette, ± petiolate, stem leaves smaller, sometimes amplexicaule.

Flowers:  Actinomorphic, hermaphrodite and sessile, in crowded and many-flowered axillary cymes; bracts similar to leaves, ovate, hispid and acuminate; calyx campanulate, densely hispid with 5, erect and oblong or linear lobes; corolla campanulate or funnel-shaped, pink or whitish-pink, sometimes tinged mauve; petals 5, oblong, hairy externally, glabrous internally; petals externally often tinged yellowish or orange at maturity; stamens 5, exserted from corolla-tube, filaments reddisg, anthers oblong and yellow, becoming greyish with age; ovary superior, style exserted, pinkish and glabrous, stigma conspicuously 2-lobed;

Flowering time:  May-June.  

Fruit:   4 ovoid nutlets.    

Habitat:  Roadsides and stony hills, from 150-300 m alt.  

Native:   Cyprus, Turkey, Syria, Lebanon, Israel, Palestine, Egypt.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Διετής ή πολυετής πόα με ύψος μέχρι 120 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, διακλαδωμένοι από τη βάση, ραβδωτοί, σχεδόν ευθύγραμμοι, πρασινωποί οι νεαροί, με πορφυρό-καφέ χρώμα αργότερα, καλυμμένοι με πυκνές ασπριδερές αδρότριχες.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, απλά και ακέραια, αντιλογχοειδή, καλυμμένα και από τις δύο επιφάνειες με αδρότριχες.  Φύλλα βάσης σε χαλαρή ροζέτα, ± έμμισχα.  Φύλλα βλαστού μικρότερα, κάποτε εν μέρει περίβλαστα.

Άνθη:   Ακτινόμορφα, ερμαφρόδιτα και χωρίς ποδίσκο, σε πολυανθείς, μαζεμένες, μασχαλιαίες θυσανοειδείς ταξιανθίες.  Βράκτια παρόμοια των φύλλων, ωοειδή, αδρότριχα και μυτερά.  Κάλυκας καμπανοειδής, πυκνά καλυμμένος με αδρότριχες, με 5, όρθιους, προμήκεις ή γραμμοειδείς λοβούς.  Στεφάνη καμπανοειδής ή χοανοειδής, με ρόδινο ή λευκορόδινο χρώμα, κάποτε με ανοικτό μωβ χρώμα.  Πέταλα 5, προμήκη, τριχωτά εξωτερικά, άτριχα εσωτερικά, ενώ με την πάροδο του χρόνου τα πέταλα παίρνουν εξωτερικά αποχρώσεις με κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα.  Στήμονες 5 εξερχόμενοι του σωλήνα της στεφάνης, νήμα κοκκινωπό, ανθήρες κίτρινοι και προμήκεις, με την πάροδο του χρόνου όμως παίρνουν γκρίζο χρώμα.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος εξερχόμενος της στεφάνης, ρόδινος και άτριχος, στίγμα εμφανώς δίλοβο.

Άνθιση:   Μάιος-Ιούνιος.

Καρπός:   4 ωοειδή κάρυα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων και σε πετρώδεις λόφους από 150-300 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Κύπρος, Τουρκία, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Αίγυπτος.

Clinopodium vulgare

Name/Όνομα:   Κλινοπόδιον το κοινό.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Clinopodium vulgare  L.

Common name/Κοινό Όνομα:  Wild basil, cushion calamite, αγριοβασιλικός.

Family/Οικογένεια:   LAMIACEAE

 

Description

Plant:    Perennial herb growing up to 80 cm high, usually shorter.

Stem/s:   Erect, usually unbranched, tetragonal, greenish and covered with dense white hairs pointing backwards.

Leaves:   Opposite, simple, ovate, hairy on both surfaces, subentire or with serrate-dentate margins, apex mostly obtuse, base rounded or nearly cuneate; petiole short and hairy, channeled above, often tinged purplish.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, terminal or axillary whorls; pedicels short and hairy; bracts similar to leaves but smaller; bracteoles filiform; calyx tubular, many-nerved with wider apex, covered with glandular and non-glandular hairs, 2-lipped, teeth linear, pointed, purplish-black, unequal, the lower longer; corolla funnel-shaped, pink or purple, thinly hairy externally,  throat rather densely covered with thick white hairs, 2-lipped; upper lip 2-lobed, lobes oblong, erect or suberect, emarginated and obscurely retrorse at apex, lower lip 3-lobed, the median larger, suborbicular and emarginated at apex; stamens 4, the upper shorter, included, the lower exserted, anthers purplish; ovary superior, glabrous, style 1, stigma with 2 unequal lobes.

Flowering time:  May-August.  

Fruit:   Brown nutlets.    

Habitat:    Roadsides, dry grassland, thickets, rocky slopes, near streams, from 600-1900 m alt.

Native:   Most possible India.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής πόα με ύψος μέχρι 80 εκ, αλλά συνήθως χαμηλότερο.

Βλαστός/οί:   Όρθιος, συνήθως χωρίς διακλάδωση, τετράγωνος, πρασινωπός και καλυμμένος με πυκνές άσπρες τρίχες που κατευθύνονται προς τα πίσω.

Φύλλα:  Αντίθετα, απλά, ωοειδή, τριχωτά και στις 2 επιφάνειες, σχεδόν ακέραια ή με οδοντωτά-πριονωτά χείλη, γενικά πλατυκόρυφα, ενώ η βάση είναι στρογγυλεμένη ή είναι σχεδόν ευθύγραμμη.  Μίσχος κοντός και τριχωτός, αυλακωτός από πάνω και συχνά παίρνει πορφυρή χροιά.

Άνθη:    Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς, επάκριους ή μασχαλιαίους σπονδύλους.  Ποδίσκοι κοντοί και τριχωτοί.  Βράκτια παρόμοια των φύλλων αλλά μικρότερα. Βρακτίδια νηματοειδή.  Κάλυκας σωληνοειδής με πιο ανοικτή κορυφή, πολύνευρος, καλυμμένος με αδενώδεις και μη αδενώδεις τρίχες, 2-χειλος, με 5 γραμμοειδή, μυτερά, άνισα, με σκούρο πορφυρό-μαύρο χρώμα δόντια, εκ των οποίων τα χαμηλότερα είναι μακρύτερα.  Στεφάνη χοανοειδής, ρόδινη ή πορφυρή, ελαφρά τριχωτή εξωτερικά, φάρυγγας καλυμμένος με κάπως πυκνές και χοντρές άσπρες τρίχες, είναι 2-χειλη, το άνω χείλος είναι 2-λοβο, με προμήκεις και σχεδόν όρθιους λοβούς, που φέρουν εγκοπή στην κορυφή τους, ενώ τα χείλη του είναι ανεπαίσθητα γυρισμένα προς τα πίσω.  Χαμηλό χείλος 3-λοβο εκ των οποίων το μεσαίο είναι μεγαλύτερο, σχεδόν κυκλικό και με εγκοπή στην κορυφή του. Στήμονες 4, οι 2 άνω κοντύτεροι παραμένουν μέσα στη στεφάνη, οι άλλοι 2 εξέρχονται. Ανθήρες πορφυροί.  Ωοθήκη επιφυής και άτριχη, στύλος 1, στίγμα με 2 άνισους λοβούς.

Άνθιση:  Μάιος-Αύγουστος.

Καρπός:   Καφέ κάρυα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, ξηρούς χορτοτάπητες, μικρά δάση, βραχώδεις πλαγιές και κοντά σε ρυάκια, από 600-1900 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Πιο πιθανή η Ινδία.

 

Gypsophila pilosa

Name/Όνομα:  Γυψοφίλη η τριχωτή.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Gypsophila pilosa Huds.

Common name/Κοινό Όνομα:   Baby´s-breath, Babe´s breath, Soapwort.

Family/Οικογένεια:   CARYPHYLLACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Annual herb growing up to 50 cm high.

Stem/s:   Erect, robust, thick and cylindrical, slightly swollen at nodes, usually unbranched, greenish or glaucous green, densely covered with soft, spreading brown hairs above, glabrous near base.

Leaves:   Opposite, simple, entire and sessile, the basal lanceolate, ± acuminate, glabrous, 3-5 veined, widely attached the stem at the base, the upper linear-lanceolate, more acute and densely hairy.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in lax, dichasial and branched panicles; bracts linear, hairy;  calyx campanulate, ± glandular-hairy, 5-toothed, teeth narrow-triangular, acute and ciliate, with narrow membranous margins; petals 5, oblong-linear, spreading, whitish-pink, with conspicuous emarginated or 2-lobed apex, a distinct constriction below it and a prominent linear purplish/pink stripe along the middle; stamens 10, anthers nearly orbicular, yellow; ovary superior, ovoid, styles 2, stigmas 2.

Flowering time:    April-August.

Fruit:    Ovoid, 4-lobed dehiscent capsule, containing flattened, brown or black seeds.   

Habitat:    Roadsides, waste areas, dry slopes on limestones, from 0-1400 m alt.

Native:   Tunisia to central Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 50 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιος, δυνατός, χοντρός και κυλινδρικός, ελαφρά διογκωμένος στα γόνατα, συνήθως χωρίς διακλάδωση, πρασινωπός ή γλαυκοπράσινος, καλυμμένος με πυκνές, μαλακές, και απλωμένες καστανές τρίχες ψηλά, άτριχος κοντά στη βάση.

Φύλλα:     Αντίθετα, απλά, ακέραια και άμισχα, τα της βάσης λογχοειδή, ± μυτερά, άτριχα, με 3-5 νεύρα, πλατειά στη βάση που ακουμπά στον βλαστό, τα ανώτερα γραμμοειδή-λογχοειδή, περισσότερο μυτερά και πυκνά τριχωτά.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε χαλαρή, διχάσια και διακλαδωμένη, φόβη.  Βράκτια γραμμοειδή και τριχωτά.  Κάλυκας καμπανοειδής, με ή χωρίς αδενώδεις τρίχες, 5-δοντος, δόντια στενά και τριγωνικά, μυτερά και βλεφαριδωτά., με στενά μεμβρανώδη χείλη.  Πέταλα 5, προμήκη-γραμμοειδή, απλωμένα, με απαλό ρόδινο χρώμα, με έντονη εγκοπή στην κορυφή τους, μια πολύ εμφανή περίσφιξη ακριβώς πιο κάτω και μια στενή, σκούρα πορφυρή ή ρόδινη γραμμοειδή λωρίδα, κατά μήκος του μέσου.  Στήμονες 10, ανθήρες σχεδόν σφαιρικοί και κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής και ωοειδής, στύλοι 2, στίγματα 2.

Άνθιση:   Απρίλιος-Αύγουστος.

Καρπός:   Ωοειδής, 4-λοβη και διαρρηκτή κάψα, με επίπεδα καφέ ή μαύρα σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη, ξηρές πλαγιές πάνω σε ασβεστολιθικά πετρώματα, από 0-1400 μ υψόμετρο.