Archives

Category Archive for ‘Ρόδινα’

Corydalis rutifolia

Name/Όνομα:  Κορυδαλίς η ρουτόφυλλη*  

Scientific name/Επιστημονικό όνομαCorydalis rutifolia (Sm). DC.   

 Common name/Κοινό όνομα:    

Family/Οικογένεια:  PAPAVERACEAE

 

*Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

  Τα φύλλα της μοιάζουν με τα φύλλα του φυτού “Ruta graveolens” γιαυτό και το όνομα rutifolia.

 

Description

 

Plant:  Perennial herb with underground tuber, growing up to 20 cm high.

Stems:  Erect or spreading, unbranched, slightly angled, grey to glaucous green, glabrous.

Leaves: Few, 2 or 3, opposite or whorled, petiolate, compound, irregularly divided into 2 or 3 unequal, broadly obovate, obtuse, glabrous and gray-glaucous leaflets with small red tips at apex.

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite in terminal, branched, racemes; bracts obovate; sepals 2 minute; petals 4 (2 inner + 2 outer), pink or whitish pink; inner petals not visible; outer upper petal spurred, lower outer petal strongly deflexed; apex of outer petals often tinged with deeper pink color; stamens 6, anthers yellow; ovary superior.

Flowering time:  April-May.

Fruit:  Capsule.

Habitat:  Stony slopes from 400-1900m alt.

Native:  Endemic to Cyprus, locally common.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα με υπόγειο κόνδυλο και ύψος μέχρι 20 εκ. 

Βλαστός:  Όρθιος ή απλωμένος, χωρίς διακλάδωση, ελαφρά γωνιώδης, γκριζοπράσινος και άτριχος.   

Φύλλα:  Λίγα, 2 ή 3, αντίθετα ή κατά σπονδύλους, έμισχα, σύνθετα, άνισα διαιρεμένα σε 2 ή 3, πλατιά και αντωειδή φυλλάρια, έμμισχα, γυμνά, γλαυκοπράσινα και πλατύκορφα, με κόκκινο χρώμα στην κορυφή τους.

Άνθη:  Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε επάκριους και διακλαδισμένους βότρεις.  Βράκτια αντωειδή.  Σέπαλα 2, πολύ μικρά.  Πέταλα 4 (2 εσωτερικά + 2 εξωτερικά), ρόδινα ή λευκορόδινα.  Εσωτερικά πέταλα αφανή.  Εξωτερικό ανώτερο πέταλο καταλήγει σε πλήκτρο, ενώ το κατώτερο πέταλο είναι εμφανώς λυγισμένο προς τα πίσω.  Συχνά το πρόσθιο μέρος των εξωτερικών πετάλων είναι εντονότερα χρωματισμένο.  Στήμονες 6, ανθήρες κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής.

Άνθιση:  Απρίλιος-Μάιος. 

Καρπός:  Κάψα. 

Ενδιαίτημα:  Πετρώδεις πλαγιές από 400-1900 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Ενδημικό της Κύπρου, τοπικά κοινό

 

Centaurium pulchellum subsp. pulchellum    

Name/Όνομα:  Κενταύριο το ωραίο υποείδ. το ωραίο*   

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp. pulchellum    

Family/Οικογένεια:  GENTIANACEAE  

 

 * Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Annual herb growing up to 20cm high.

Stems:  Mostly erect, sometimes spreading, branched from the base, angular, greyish-green, and hairless.

Leaves:  There is no rosette of basal leaves at the base; opposite, simple, entire, sessile, hairless; lower leaves ovate, obtuse, slightly mucronate, upper leaves longer, lanceolate, acute.

Flowers:  Actinonomorphic and hermaphrodite in lax terminal or axillary cymes or solitary; pedicels long; calyx tubular, 5-lobed, lobes attached corolla, straight, long, narrow, green, glabrous, about as long as the corolla; corolla tubular terminating into 5 pink, spreading, slightly imbricate, and glabrous lobes; stamens 5, filaments, erect, whitish, and glabrous, anthers yellow; ovary superior, style erect, simple; stigma terminal, lobed.

Flowering time:  March-June

Fruit:  Dehiscent capsule.

Habitat:  Phrygana, grassland.

Native:  Mediterranean region.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 20εκ.

Βλαστός:  Συνήθως όρθιος, σποραδικά απλωμένος, διακλαδισμένος από τη βάση, έντονα γωνιώδης, πρασινωπός και άτριχος.

Φύλλα:  Δεν υπάρχει ροζέτα φύλλων γύρω από τη βάση.  Αντίθετα και σταυρωτά, απλά, ακέραια, άμισχα, άτριχα.  Χαμηλά φύλλα ωοειδή, σχεδόν πλατύκορφα, με πολύ μικρή προεκβολή στην κορυφή.  Ανώτερα φύλλα μακρύτερα, λογχοειδή και μυτερά.

Άνθη:  Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα σε χαλαρές επάκριες ή μασχαλιαίες θυσανοειδείς ταξαιανθίες, κάποτε μεμονωμένα.  Ποδίσκοι μακροί.  Κάλυκας σωληνοειδής, 5-λοβος, λοβοί σχεδόν κολλημένοι κατά μήκος της στεφάνης, ευθείς, στενοί, πράσινοι και άτριχοι, σχεδόν ισομήκεις με το σωλήνα της στεφάνης.  Στεφάνη σωληνοειδής με 5 ρόδινους, απλωμένους, ελαφρά αλληλεπικαλυπτόμενους και άτριχους λοβούς.  Στήμονες 5, νήμα όρθιο, ασπριδερό και άτριχο, ανθήρες κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος όρθιος και απλός, στίγμα λοβωτό.

Άνθιση:  Μάρτιος-Ιούνιος 

Καρπός:  Διαρρηκτή κάψα. 

Ενδιαίτημα:   Φρυγανότοποι, θαμνότοποι, χορτιαριασμένα εδάφη.

Πατρίδα:  Μεσογειακή ζώνη.

 

Dactylorhiza iberica

Name/Όνομα:  Δακτυλόριζα η Ιβηρική   

Scientific name/Επιστημονικό όνομαDactylorhiza iberica (Willd.) Soó    

Family/Οικογένεια:  ORCHIDACEAE

 

Description

Plant: It is a perennial tuberous plant growing up to 50m high.

Stem:  Erect, cylindrical, slightly ridged, green and glabrous; there are stolons below ground, at the base of the stem.

Leaves:  3-5, long, narrowly lanceolate with broad sheaths, semi-erect or spreading, acute or obtuse, glabrous, unspotted; upper leaves erect, acute and smaller.

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite, in cylindrical, lax or dense, few or many-flowered racemes; bracts lanceolate to elliptic, acute, green often tinged pinkish-brown; sepals and petals whitish-pink, connivent to form a hood; sepals ovate-elliptic; petals lanceolate; labellum rather obovate in outline, nearly flattened, whitish with pink or purple spots and steaks, 3-lobed, minutely papillose especially along the median lobe; spur downturned, cylindrical, shorter than the twisted ovary; stigmatic area greenish-pink   

Flowering time:  May-July

Fruit:  Capsule

Habitat:  Streambanks, damp ground, moisty places from 1000-1650m alt.

Native:  Eastern Mediterranean region, Western Asia.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής και βολβώδης πόα με ύψος μέχρι 50εκ. 

Βλαστός:  Όρθιος, κυλινδρικός, ελαφρά ραβδωτός, πράσινος και άτριχος.  Κάτω από το έδαφος, κοντά στο βλαστό υπάρχουν σχηματισμοί που μοιάζουν με ρίζες και που βοηθού το φυτό να εκαπλώνεται.   

Φύλλα:  3-5, μακριά, στενά-λογχοειδή με πλατείς  κολεούς, ημιανερχόμενα ή απλωμένα, οξύκορφα ή πλατύκορφα, άτριχα και χωρίς στίγματα.  Ανώτερα φύλλα μικρότερα και οξύκορφα.

Άνθη:   Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα σε κυλινδρικούς, αραιούς ή πυκνούς, με λίγα ή πολλά άνθη, βότρεις.  Βράκτια λογχοειδή-ελλειπτικά, οξύκορφα, πράσινα που συχνά παίρνουν πορφυροκαστανή χροιά.  Σέπαλα και πέταλα λευκορόδινα, ενωμένα ώστε να σχηματίζουν κουκούλα.  Σέπαλα ωοειδή-ελλειπτικά, πέταλα λογχοειδή.  Χείλος 3-λοβο, με πολύ μικρές τρίχες που μοιάζουν με θηλές κατά μήκος του μεσαίου λοβού.  Πλήκτρο λυγισμένο προς τα κάτω, κυλινδρικό, πιο κοντό από την περιστρεφόμενη ωοθήκη.  Στιγματική περιοχή με πράσινο προς ρόδινο χρώμα.

Άνθιση:  Μάιος-Ιούλιος. 

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Όχθες ρυακιών και κοντά σε υγρά εδάφη, από 1000- 1650μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ανατολική Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία.

 

Salvia willeana

Name/Όνομα:  Σάλβια η γουϊλλιανή   

Scientific name/Επιστημονικό όνομαSalvia willeana (Holmboe) Prain.

 Common name/Κοινό όνομα:  Sage, Σπατζιά    

Family/Οικογένεια:  LAMIACEAE  

 

Description

Plant:  Aromatic semi-shrub growing up to 60cm high.

Stems:  Erect or ascending, 4-angled, glandular-hairy above, with long and soft e-glandular hairs below;

Leaves:  Opposite, spreading, simple or with 2 basal lobes, ovate to elliptic, petiolate, sparsely pubescent above, with a mixture of glandular and eglandular hairs beneath, margins with small rounded scallops, apex rather obtuse, base wrinkled, rounded or cordate.

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite, in lax, few-flowered distant whorls, along to an elongate flowering axon; bracts leaf-like; Calyx tubular, green or purplish, 2-lipped, 5-toothed, teeth triangular and equal; Corolla 2-lipped, 3-lobed below, 2-lobed above, bluish-violet or pink sometimes white, glabrous internally, glandular-hairy externally; upper lip erect, cucculate (hood-like), lower lip suborbicular, the median bigger, usually pendulous (hanging); stamens 2, (the lower 2 are sterile) exserted, filaments white and glabrous, anthers oblong, narrow, and yellow; ovary superior, style included, stigmatic lobes exserted, unequal, purplish.

Flowering time:  May-October.

Fruit:  Nutlets becoming gradually mature from April to August.

Habitat:  Forests of Pinus nigra, under junipers or oaks, ground of ophiolites and serpentinites on Troodos area, from 1000-1950m alt.

Native Endemic to Cyprus, has been listed as rare at the «RED DATA BOOK OF CYPRUS»

 

Περιγραφή

Φυτό:  Αρωματικός ημίθαμνος με ύψος μέχρι 60εκ. 

Βλαστοί:  Όρθιοι ή ανερχόμενοι, τετράγωνοι, με αδενώδεις τρίχες ψηλά, με ένα μίγμα από αδενώδεις και μη αδενώδεις τρίχες χαμηλότερα.    

Φύλλα:  Αντίθετα, απλωμένα, απλά ή με 2 λοβούς στη βάση τους, ωοειδή προς ελλειπτικά, έμμισχα, αραιά τριχωτά στην πάνω, με μίγμα από αδενώδεις και μη αδενώδεις τρίχες από κάτω, χείλη σκαλωτά, κορυφή μάλλον πλατειά, βάση ρυτιδωμένη, καρδιοειδής ή στρογγυλεμένη.

Άνθη:  Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε χαλαρούς, ολιγοανθείς και σε απόσταση σπονδύλους, κατά μήκος ενός μακρού ανθικού άξονα.  Βράκτια φυλλόμορφα.  Κάλυκας σωληνοειδής, πράσινος ή πορφυρός, 2-χειλος με 5 τριγωνικά και ίσα δόντια.  Στεφάνη 2-χειλη, 3-λοβη κάτω και 2-λοβη πάνω, με ουρανί-ιώδες χρώμα ή ρόδινο, σπανιότερα λευκό, γυμνή εσωτερικά, με αδενώδεις τρίχες εξωτερικά.  Άνω χείλος όρθιο και κουκουλωτό, κάτω χείλος υποκυκλικό με το μεσαίο λοβό μεγαλύτερο και συνήθως κρεμάμενο.  Στήμονες 2 (οι άλλοι 2 είναι άγονοι), εξέρχονται της στεφάνης, νήμα λευκό και άτριχο, ανθήρες στενοί και επιμήκεις.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος μέσα στη στεφάνη, στιγματικοί λοβοί εξερχόμενοι, άνισοι και ελαφρά πορφυροί.

Άνθιση:  Μάιος-Οκτώβριος.

Καρπός:  Μικρά κάρυα που ωριμάζουν σταδιακά από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο. 

Ενδιαίτημα:  Δάση μαύρης πεύκης, κάτω από αόρατους και βαλανιδιές, σε φιόλιθους και σερπεντινικά πετρώματα του Τροόδους από 1000-1950μ υψόμετρο.   

Πατρίδα:  Ενδημικό της Κύπρου και έχει χαρακτηριστεί ως σπάνιο στο  «RED DATA BOOK OF CYPRUS» – κατάλογος Απειλούμενων Φυτών της Κύπρου

Phyla nodiflora

Name/Όνομα:  Φύλα η γονατανθής 

Scientific name/Επιστημονικό όνομαPhyla nodiflora (L.) Green.  

 Common name/Κοινό όνομα:  Matchweed, Frog fruit, Turkey tungle    

Family/Οικογένεια:  VERBENACEAE  

 

*Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Trailing perennial herb.

Stems:  Creeping, up to 80cm long, rooting at nodes, 4-angled, greenish sometimes purplish, sparsely covered with adpressed, short and whitish hairs.

Leaves:  Opposite, single, obovate or spathulate, petiolate, toothed or serrate at the terminal half, light green, base cuneate, sparsely covered with short whitish hairs.

Flowers:  Hermaphodite, zygomorphic, in dense, axillary, globose heads; peduncles squared, straight, light green, sparsely pubescent, a little swollen at apex just below flower heads, much longer than leaves; bracts green, obovate-cuspidate; calyx deeply 2-lobed, green, pubescent; corolla 2-lipped, glabrous, 4-lobed,  lobes white, pink or purplish, the upper lip erect, lower lip 3-lobed, the median bigger, toothed or emarginate; stamens 4, included, filaments free; ovary superior, stigma capitate.

Flowering time:  April-August.

Fruit:   Nutlets.

Habitat:  River beds, moist ground, marshes, sandy places near the sea.

Native:  Throughout the world.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα.    

Βλαστοί:  Έρποντες, μέχρι 80εκ.μήκος, βγάζοντας νέες ρίζες από τα γόνατα, τετράγωνοι, πρασινωποί, κάποτε πορφυροί, καλυμμένοι με αραιές, κοντές και παράλληλες με τον βλαστό τρίχες.   

Φύλλα:  Αντίθετα, απλά, αντωειδή ή σπατουλοειδή, με οδοντωτό ή πριονωτό το τελευταίο μισό του φύλλου, με ανοικτό πράσινο χρώμα, βάση μυτερή και τρίχωμα όπως του βλαστού.

Άνθη:  Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πυκνά, μασχαλιαία σφαιρικά κεφάλια.  Ποδίσκοι τετράγωνοι, ευθείς, ανοικτοπράσινοι, αραιά τριχωτοί, λίγο εξογκωμένοι στο άνω μέρος ακριβώς κάτω από το άνθος, πολύ μακρύτεροι των φύλλων.  Βράκτια πράσινα, αντωειδή, με μυτερή προεκβολή στην κορυφή τους.  Κάλυκας βαθειά 2-λοβος, πράσινος και τριχωτός.  Στεφάνη 2-χειλη, άτριχη, 4-λοβη, με λευκούς, ρόδινους ή πορφυρούς λοβούς.  Άνω χείλος κάπως όρθιο, κάτω χείλος 3-λοβο με μεγαλύτερο, οδοντωτό ή με μικρή εγκοπή στην κορυφή του μεσαίο λοβό.  Στήμονες 4, νήμα ελεύθερο.  Ωοθήκη επιφυής, στίγμα κεφαλωτό.    

Άνθιση:  Απρίλιος-Αύγουστος. 

Καρπός:  2 μικρά κάρυα

Ενδιαίτημα:  Όχθες ρυακιών, υγρά εδάφη, έλη και αμμώδεις περιοχές κοντά στη θάλασσα.

Πατρίδα:  Απροσδιόριστη με μεγαλύτερη πιθανότητα τη Μεσογειακή ζώνη

 

Misopates orontium

Name/Όνομα:  Μισοπάτες του ορόντη   

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Misopates orontium (L.) Raf.                

Common name/Όνομα: weasel’s snoutlesser snapdragon            

Family/Οικογένεια:   PLANTAGINACEAE 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.   

 

Description 

Misopates orontium is an annual herb growing up to 60cm high.  The stem is erect, usually branched at the lower part of the plant, cylindrical or slightly angled, dark green, covered with long and soft hairs at the lower part, glandular-pubescence at the upper part.   Lower leaves opposite, upper leaves alternate, linear or narrowly lanceolate, simple, entire, dark green, scabrous οn both sides, margins recurved, almost sessile, apex acute to subobtuse.  Flowers zygomorphic and hermaphrodite in lax terminal racemes; flowering stem long, erect and glandular-pubescent; pedicels very short; bracts leaf-like, linear, very long, at least twice or more than corolla; corolla 2-lipped, tubular, distended towards base, usually pink, marked with purple or red veins, sparsely villous externally, glabrous internally; upper lip 2-lobed   terminating in 2  blunt or rounded lobes; lower lip shorter than the upper lip,  3-lobed, margins strongly recurved with an ovate prominent projection at the middle; calyx with 5 sepals fused at the base, longer than petals; sepals narrow, linear, unequal, dark green, glandular-pubescent, sometimes reflexed; spur absent; stamens 4, anthers yellow ; ovary superior, ovoid, green, densely hairy, style 1, stigma 1, all closed; flowering time Mar-July.  The fruit is an ovoid, dehiscent, brown capsule enclosing dark brown or blackish seeds.  Native to Mediterranean region.  A common plant in Cyprus and it is found at cultivated fields, garrigue, open pine forest, dry hills, waste ground, from 0-1200m alt.

Περιγραφή

Μονοετές φυτό που μπορεί να φθάσει τα 60εκ ύψος.  Βλαστός όρθιος, συνήθως διακλαδισμένος χαμηλά, σχεδόν κυλινδρικός, με σκούρο πράσινο χρώμα, με μακριές και μαλακές τρίχες στο κάτω μέρος, με αδενώδεις τρίχες μαζί με κοντές μαλακές τρίχες στο άνω μέρος.  Χαμηλά φύλλα αντίθετα, τα ψηλότερα κατ εναλλαγή, γραμμοειδή ή στενά λογχοειδή, απλά, ακέραια, με σκούρο πράσινο χρώμα, με κοντές και κάπως σκληρές τρίχες και στις 2 επιφάνειες, χείλη γυρισμένα προς τα πίσω, σχεδόν άμισχα και με κορυφή μυτερή ή σχεδόν μυτερή.  Άνθη ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε  χαλαρούς επάκριους βότρεις.  Ανθικός άξονας όρθιος, πολύ μακρύς και καλυμμένος με αδενώδεις και άλλες μαλακές τρίχες.  Ποδίσκος άνθους πολύ κοντός.  Βράκτια πράσινα, φυλλόμορφα, γραμμοειδή, με μήκος διπλάσιο ή και περισσότερο από τη στεφάνη.  Στεφάνη   σωληνοειδής αλλά διογκωμένη στη βάση, συνήθως με ρόδινο χρώμα διακοσμημένη με πορφυρές ή κόκκινες γραμμώσεις (νεύρα), με μικρές, αραιές και μαλακές τρίχες εξωτερικά, γυμνή εσωτερικά.  Άνω χείλος 2-λοβο με  στρογγυλές κορυφές, κάτω χείλος 3-λοβο, με χείλη που έντονα λυγίζουν προς τα κάτω και με εμφανή ωοειδή προεκβολή στο μέσο τους.  Κάλυκας με 5 σέπαλα ενωμένα στη βάση τους, είναι μακρύτερα των πετάλων, είναι στενά-γραμμοειδή, άνισα, σκουροπράσινα και με αδενώδεις και άλλες μαλακές τρίχες, ενώ κάποτε τα άκρα τους λυγίζουν προς τα πίσω.   Πλήκτρο απουσιάζει.  Στήμονες 4, ανθήρες κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, ωοειδής, πράσινη καλυμμένη με πυκνές και μαλακές τρίχες, στύλος 1, στίγμα 1, όλα κλειστά μέσα στο σωλήνα.  Άνθιση Μάρτιος-Ιούλιος.  Ο καρπός είναι μια ωοειδής και διαρρηκτή καστανή κάψα, που περικλείει καφέ ή μαυριδερά σπέρματα.  Πατρίδα του η Μεσογειακή ζώνη.  Κοινό φυτό στην Κύπρο και απαντάται σε καλλιεργημένα εδάφη, φρύγανα, ανοιχτά πευκοδάση, ξηρούς λόφους και άγονα εδάφη, από 0-1200μ υψόμετρο.

 

Maresia nana

 Name/Όνομα:   Μαρέσια η νάνα  

Επιστημονικό όνομα:   Maresia nana (DC.) Batt.

Οικογένεια:  BRASSICACEAE   

Synonym “Malcolmia nana (DC.) Boiss va.r nana

Description

Same description as Maresia nana var. glabra but in Maresia nana the stems, leaves, sepals and fruit are covered with dense whitish stellate hairs.  Maresia nana is not endemic to Cyprus.

Περιγραφή

Η ίδια όπως στη Maresia nana var. glabra με τη διαφορά ότι οι βλαστοί, τα φύλλα, τα σέπαλα και οι καρποί, καλύπτονται από πυκνές – σαν δίκτυ- λευκές αστεροειδείς τρίχες.  Η Μαρέσια η νάνα δεν είναι ενδημικό της Κύπρου.

 

Maresia nana var glabra

Name/Όνομα:   Μαρέσια η νάνα ποικ. η γυμνή  

Επιστημονικό όνομα:   Maresia nana var glabra*  (Meikle) Christodoulou & Hand

Οικογένεια:  BRASSICACEAE   

*Formerly known as   “ Malcolmia nana var glabra ”

Description

Maresia nana var glabra is an annual herb growing up 20cm high.  Stems are short, erect or spreading, slender, usually branched near the base, purplish and glabrous.  Leaves alternate, simple, subsessile, variable in size and shape, oblong, oblanceolate, obovate or elliptic (new leaves), dark green, blade glabrous, margins usually entire, sometimes very slightly undulate (wavy), apex obtuse.  Inflorescence is a lax corymbose* at the tips of the stems; flowers are tiny and hermaphrodite; petals 4, small, obovate, pink or violet , glabrous; sepals 4, erect, oblong, purplish, glabrous, blunt (not sharp) at apex; stamens 6, free, filaments erect, white and glabrous, anthers oblong, yellow; ovary superior, cylindrical and  sessile, style short and distinct, stigma obtuse.  The fruit is an elongated, cylindrical, glabrous, straight or slightly curved and dehiscent silique*.  Flowering time March – April.  Rare endemic plant of Cyprus and it is found on sandy places near the sea.

Silique* = a narrow and linear 2-valved capsule

corymb* = inflorescence in which the pedicels of the lower flowers are longer than the others above so that all the flowers reach about the same height.

 

Περιγραφή

Μονοετής πόα που μπορεί να φθάσει τα 20εκ ύψος.  Βλαστοί όρθιοι ή απλωτοί, λεπτοί, διακλαδωμένοι συνήθως κοντά στη βάση, πορφυροί και γυμνοί.  Φύλλα κατ εναλλαγή, απλά, σχεδόν άμισχα, με ποικιλία στο μέγεθος και το σχήμα, μπορεί να είναι προμήκη, αντωειδή, λογχοειδή ή ελλειπτικά (στα νέα φύλλα, με σκούρο πράσινο χρώμα, άτριχα με χείλη ακέραια ή κάποτε πολύ ελαφρά κυματοειδή και με πλατειά κορυφή.  Ταξιανθία σε χαλαρό κόρυμβο στα άκρα των βλαστών.  Άνθη μικρά και ερμαφρόδιτα.  Πέταλα 4, μικρά, γυμνά, αντωειδή, ρόδινα ή ιώδη.  Σέπαλα 4, όρθια, προμήκη, πορφυρά, γυμνά και αμβλύκορφα.  Στήμονες 6, ελεύθεροι, νήμα όρθιο, γυμνό και λευκό, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, κυλινδρική και άμισχη, στύλος κοντός και ευδιάκριτος, στίγμα πλατύ.  Άνθιση Μάρτιος-Απρίλιος.   Ο καρπός είναι ένα  επίμηκες, κυλινδρικό, γυμνό, ευθύ ή πολύ ελαφρά λυγισμένο και διαρρηκτό κέρας*.  Σπάνιο ενδημικό φυτό της Κύπρου και απαντάται σε αμμώδεις περιοχές κοντά στη θάλασσα.

κόρυμβος* = βοτρυοειδής ταξιανθία όπου οι ποδίσκοι των κατωτέρων ανθέων είναι μεγαλύτεροι των υπερκειμένων , ώστε να φθάνουν όλοι στο ίδιο επίπεδο.   

κέρας* = μακρόστενος καρπός ο οποίος σχίζεται κοιλιακά και ραχιαία από κάτω προς τα πάνω, όπως ο καρπός των Σταυρανθών πχ. Λαψάνα, νεροκάρδαμο, σινάπι κλπ.

Η ημερομηνία των φωτογραφιών είναι πραγματική. 

Neotinea maculata

Name/Όνομα:  Νεοτινέα η στικτή*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Neotinea maculata** (Desf.) Stearn.

Common name/Κοινό όνομα:  Dense-flowered orchid

Family/Οικογένεια:  ORCHIDACEAE

 

*Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα

**Formerly known as “Orchis intacta” Link

 

Description

It is a perennial tuberous plant growing up to 40m high but usually about 20cm.  Stem erect, slender, usually glaucous-green, unbranched, hairless.  Basal leaves 2,3 spreading, oblong-elliptic, simple, entire, glaucous, glabrous, mucronate, spotted or unspotted; cauline leaves 1-3, smaller, erect, sheathing.  Flowers many and tiny, hermaphrodite and zygomorphic, in dense terminal spikes; bracts ovate, greenish, acute; sepals ovate, acuminate; sepals and petals united, bending forward at apex forming a hood, greenish-white, pinkish or purple with longitudinal greenish, pinkish or purple lines externally; labellum 3-lobbed, median lobe wider and longer, slightly notched once or twice, pink with whitish margins; side lobes linear, whitish or pinkish; stigmas 2; spur conical with obtuse apex, very short, greenish-yellow; flowering time March-April.  The fruit is a capsule.  Native to Mediterranean zone, parts of Europe, western Asia, and North Africa.  A common orchid in Cyprus and it is found on grasslands, garigues and open forest from 100-1500m alt.

Περιγραφή

Πολυετής και κονδυλώδης πόα με ύψος μέχρι 40cm.  Βλαστός όρθιος, λεπτός, συνήθως γλαυκοπράσινος, χωρίς διακλάδωση, άτριχος.  Φύλλα βάσης 2-3, απλωμένα, απλά, ακέραια, προμήκη-ελλειψοειδή, γλαυκοπράσινα, άτριχα, με μυτερή προεκβολή στην κορυφή τους, με ή χωρίς στίγματα.  Φύλλα βλαστού 1-3, μικρότερα, όρθια, ενώ στη βάση τους περιβάλλουν εν μέρει τον βλαστό.  Άνθη πολλά και μικρά, ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πυκνό επάκριο στάχυ.  Βράκτια ωοειδή, πρασινωπά και οξύκορφα.  Σέπαλα ωοειδή και μυτερά.  Τα σέπαλα και τα πέταλα ενώνονται στο μεγαλύτερό τους μέρος και σχηματίζουν «κουκούλα» «κουκούλα», έχουν χρώμα λευκοπράσινο ή ρόδινο ή πορφυρό και φέρουν επιμήκεις γραμμώσεις εξωτερικά, με πρασινωπό, ρόδινο ή πορφυρό χρώμα.  Χείλος 3-λοβο με το μεσαίο λοβό πλατύτερο και μακρύτερο από τους πλάγιους, φέρει 1 ή 2 μικρές εγκοπές στην κορυφή του, είναι ρόδινος με ασπριδερό περιθώριο.  Πλάγιοι λοβοί γραμμοειδείς, απριδεροί ή ρόδινοι.  Στίγματα 2.  πλήκτρο κωνικό αλλά με πλατειά κορυφή, πολύ κοντός, πρασινοκίτρινος.  Ανθίζει Μάρτιο-Απρίλιο.  Καρπός κάψα.  Πατρίδα του η Μεσογειακή ζώνη, μέρη της Ευρώπης, η Δυτική Ασία και η Βόρεια Αφρική.  Κοινό φυτό της Κύπρου και απαντάται σε χορταριασμένα εδάφη, θαμνώνες και ανοικτά πευκοδάση από 100-1500m υψόμετρο.

.

 

Malva aegyptia

Name/Όνομα:  Μαλάχη η αιγυπτιακή     

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Malva aegyptia  L.

Common name/ Κοινό όνομα:    Egyptian mallow

Family/Οικογένεια:  MALVACEAE

 Description

Malva aegyptia is an annual plant growing up to 20cm high.  Stems erect or decumbent, much branched, greenish or brownish covered with short and stiff appressed hairs.  Leaves are alternate, nearly orbicular in outline, deeply dissected into 3-5, flat, narrow and lobed segments, long-petiolate, glabrous above, with stiff hairs on the margins and on the surface below. Flowers actinomorphic, hermaphrodite, solitary and axillary or in terminal clusters; pedicels brownish and hairy; petals 5, alternating between sepals, emarginate, pink; sepals 5, triangular-ovate, acuminate, united at base, dark green, covered with stiff hairs , as long as the petals; epicalyx* with 2-3 linear and hairy segments; stamens numerus, filaments fused, forming a hollow, tube-like structure, allowing the connate styles passing through; ovary superior, stigmas as many as the carpels. Flowering time March – April.  Fruit mericarps.  Native to Mediterranean region.  A common plant in Cyprus and it is found on calcareous areas and stony or sandy ground from 0-500m alt

epicalyx*= is a structure below calyx, formed by free or fused bracts

Περιγραφή

Μονοετές φυτό που φθάνει τα 20εκ ύψος.  Βλαστοί όρθιοι ή κατακλιμένοι, πολύκλαδοι, πρασινωποί ή καστανοί, καλυμμένοι με κοντές και αδρές τρίχες.  Φύλλα κατ εναλλαγή, σχεδόν κυκλικά, απλά, διαιρεμένα με βαθιές τομές σε 3-5, επίπεδα, στενά και λοβωτά τμήματα, με μακρύ μίσχο, γυμνά στην άνω και με αδρές τρίχες στην κάτω επιφάνεια και πάνω στα χείλη.  Άνθη ακτινόμορφα, ερμαφρόδιτα, μεμονωμένα και μασχαλιαία ή σε επάκριες δέσμες.  Ποδίσκοι ανθέων καστανοί και τριχωτοί.  Πέταλα 5, κατ εναλλαγή μεταξύ των σεπάλων, ρόδινα και με μικρές εγκοπές στο άνω μέρος τους.  Σέπαλα 5, τριγωνικά-ωοειδή, μυτερά, ενωμένα στη βάση τους, με σκούρο πράσινο χρώμα, καλυμμένα με αδρές τρίχες και είναι περίπου ισομήκη με τα πέταλα.  Επικαλύκιον* με 2-3 γραμμοειδή και τριχωτά τμήματα.  Στήμονες πολυάριθμοι με συμφυή νήματα που σχηματίζουν σωληνοειδή κατασκευή δια της οποίας περνούν οι ενωμένοι στύλοι.  Ωοθήκη επιφυής, στίγματα όσα και τα καρπόφυλλα.  Ανθίζει Μάρτιο – Απρίλιο. Καρποί μεριστόκαρποι.  Πατρίδα του η Μεσογειακή ζώνη.  Κοινό φυτό στην Κύπρο και απαντάται σε ασβεστολιθικά πετρώματα και σε πετρώδη ή αμμώδη εδάφη από 0-500μ υψόμετρο.

Επικαλύκιον*= σχηματισμός που βρίσκεται κάτω από τα σέπαλα και δημιουργείται από την ένωση ελευθέρων ή συμφυών βρακτίων.