Archives

Category Archive for ‘Βιολετί’

Vicia villosa subsp eriocarpa

Name/Όνομα:  Βίκια η τριχωτή υποείδ. εριόκαρπη.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Vicia villosa subsp eriocarpa (Hausskn.) P. W. Ball

Family/Οικογένεια:    FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Usually perennial herb growing up to 100 cm high (generally much less) or up to 150 cm long.. 

Stem/s:  Sprawling or climbing, angled and hairy.

Leaves:  Alternate, compound, and petiolate; leaflets up to 20, oblong, elliptical or lanceolate, shortly petiolulate or subsessile, apex acute, obtuse or mucronate, base cuneate or rounded, lamina hairy; rachis angled and hairy, terminated in branched tendril (usually); stipules semi-sagittate.

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite in axillary and many-flowered racemes; pedicel short; corolla blue-violet or purple-mauve; calyx gibbous at base, 5-toothed, teeth linear, green and unequal, the 3 lower longer than the 2 above, ± glabrous; standard petal erect, recurved and shallowly emarginated, wings oblong with rounded apex, keel oblong, upcurved; stamens 10, 9 fused, 1 free, anthers oblong and yellow; ovary superior, style upcurved and hairy, stigma capitate.

Flowering time:   March-June.

Fruit:  Legume flattened, green and hairy when young, enclosing subglobose seeds..     

Habitat:  Roadsides, pastures and field margins, 0-1100 m alt.

NativeEurope, Western Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Συνήθως πολυετής πόα με ύψος μέχρι 100 εκ, αλλά συνήθως αρκετά λιγότερο, ενώ σε μήκος φτάνει τα 150 εκ.

Βλαστός/οί:   Κατακλιμένοι ή αναρριχόμενοι, γωνιώδεις και τριχωτοί.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, σύνθετα και έμμισχα.  Φυλλάρια μέχρι 20, προμήκη, ελλειπτικά ή λογχοειδή, οξύκορφα, πλατύκορφα ή και με μικρή μυτερή προεξοχή στην κορυφή τους, βάση μυτερή ή στρογγυλή, έλασμα τριχωτό, ενώ ο άξονας του φύλλου είναι γωνιώδης, τριχωτός και καταλήγει σε κλαδωτό έλικα (συνήθως).  Παράφυλλα ημι-σαϊττοειδή.

Άνθη:   Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε μασχαλιαίους και πολυανθείς βότρεις.  Ποδίσκος άνθους πολύ μικρός. Στεφάνη με μπλε-βιολετί ή πορφυρό-μωβ χρώμα.  Κάλυκας με εμφανή διόγκωση στην μια πλευρά, με 5 άνισα, γραμμοειδή και πράσινα δόντια, εκ των οποίων τα 3 κοιλιακά είναι μακρύτερα των 2 ραχιαίων, με ή χωρίς τρίχωμα.  Πέτασος όρθιος και λυγισμένος προς τα πίσω, με μικρή εγκοπή στην κορυφή του, πτέρυγες προμήκεις με στρογγυλή κορυφή, τρόπιδα προμήκης με ανασηκωμένη κορυφή.  Στήμονες 10, 9 συμφυείς και 1 ελεύθερος, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος λυγισμένος προς τα πάνω και τριχωτός, στίγμα κεφαλωτό.

Άνθιση:  Μάρτιος-Ιούνιος.

Καρπός:   Χέδρωψ συμπιεσμένος ώστε να φαίνεται επίπεδος, με σχεδόν στρογγυλά σπέρματα.

Ενδιαίτημα:  Κατά μήκος δρόμων, όρια χωραφιών και κοιλάδες, από 0-1100 μ υψόμετρο.  

Πατρίδα:   Ευρώπη και Δυτική Ασία.

Vicia monantha ssp monantha

Name/Όνομα:  Βίκια η μονανθής υποείδ.μονανθής

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Vicia monantha Retz. ssp monantha

Common name/Κοινό Όνομα:   Square-stemmed vetch, one flower vetch

Family/Οικογένεια:    FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Annual herb up to 50 cm long.  

Stem/s:   Trailing or prostrate with climbing habit, strongly angled, and sparsely hairy.

Leaves:  Alternate, oblong in outline, pinnately compound and petiolate; leaflets up to 16, oblong-linear or oblanceolate, obtuse, obscurely emarginated or with a small point, ± glabrous above, thinly hairy beneath; stipules semi-sagittate, thinly hairy; tendrils ± branched.   

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite, in axillary and few-flowered (in groups of 1-2 flowers) racemes; peduncle up to 4 times as long as flower; pedicel short; calyx campanulate, hairy, with 5 unequal, hairy and triangular teeth; corolla blue-violet; stamens 10, 9 fused, 1 free, anthers oblong; standard petal oblong shallowly emarginated, wings and keel oblong; ovary superior, compressed and glabrous, style upcurved in almost right angle, stigma capitate.

Flowering time:   February-May.

Fruit:   Oblong legume, compressed, beaked, enclosing 4-6 subglobose seeds.      

Habitat:    Roadsides, waste ground, field limits, 50-150 m alt

Native:   Mediterranean region, Western and Central Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με μήκος μέχρι 50 εκ.

Βλαστός/οί:   Συρόμενοι ή κατακλιμένοι με αναρριχητική τάση, έντονα γωνιώδεις και σποραδικά τριχωτοί.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, προμήκη στο περίγραμμα, σύνθετα, πτερωτά και έμμισχα.  Φυλλάρια μέχρι 16, προμήκη-γραμμοειδή ή αντιλογχοειδή, πλατυκόρυφα, με αφανή εγκοπή ή με μικρή προεξοχή στην κορυφή τους, με ή χωρίς τρίχες στην πάνω επιφάνεια, με ελαφρό τρίχωμα στην κάτω.  Παράφυλλα ημισαϊττοειδή και ελαφρά τριχωτά.  Έλικες με ή χωρίς διακλάδωση. 

Άνθη:   Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε χαλαρούς, μασχαλιαίους και ολιγοανθείς βότρεις  ( σε ομάδες των 1-2 ).  Ποδίσκος ταξιανθίας μέχρι 4 φορές πιο μακρός από το άνθος.  Ποδίσκος άνθους κοντός.  Κάλυκας καμπανοειδής και τριχωτός, με 5 άνισα, τριγωνικά και τριχωτά δόντια.  Στεφάνη με μπλε-βιολετί χρώμα.  Στήμονες 10, 9 συμφυείς και 1 ελεύθερος, ανθήρες προμήκεις.  Πέτασος προμήκης και με αβαθή εγκοπή, πτέρυγες και τρόπιδα προμήκεις.  Ωοθήκη επιφυής, συμπιεσμένη και γυμνή, στύλος λυγισμένος προς τα πάνω σχεδόν σε ορθή γωνία, στίγμα κεφαλωτό.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Μάιος.

Καρπός:   Προμήκης χέδρωψ, πιεσμένος πλευρικά, με ράμφος στο άκρο του, με 4-6 σχεδόν σφαιρικά σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη, όρια χωραφιών, 50-150 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη, Δυτική και Κεντρική Ασία.

Picnomon acarna

Name/Όνομα:    Πίγκνομον η άκαρνα

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:    Picnomon acarna (L.) Cass

Common name/Κοινό Όνομα:   Yellow-spine thistle, Ασπράγκαθο.

Family/Οικογένεια:    ASTERACEAE

 

Description

 

Plant:   Annual herb growing up to 60 cm high or more.

Stem/s:   Erect, much branched and arachnoid-downy above, ± arachnoid below, pale or whitish green, conspicuously winged; edges of wings armored with unequal, straight and golden-yellow rigid spines.

Leaves:  Alternate and sessile, basal leaves oblong-obovate in outline, pinnatifid, arachnoid with spine-tipped lobes, cauline leaves covered with dense arachnoid downy, oblong-linear with very small lobes bearing distantly spaced clusters of golden-yellow rigid spines, with smaller spines along the margins between the clusters of bigger spines.

Flowers:   Capitula in few-flowered and terminal corymboid clusters, surrounded by the uppermost leaves; involucre ovoid with broad base; bracts oblong and narrow in several series,   the outer spreading, arachnoid-downy externally, with clusters of golden-yellow rigid spines pectinately arranged on the margins, spiny- tipped, inner bracts longer with spiny apex; florets purple, clearly exceeding involucre; corolla funnel-shaped with linear lobes; anthers linear; style branched.

Flowering time:   July-September.

Fruit:        Obovoid achenes with pappus.

Habitat:   Roadsides, waste ground and dry rocky slopes, 150-1500 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 60 εκ ή και περισσότερο

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, πολύκλαδοι, με αραχνοειδές χνούδι ψηλά, ± αραχνοειδές στρώμα χαμηλά, με ανοικτό ή ασπριδερό πράσινο χρώμα, και με εντυπωσιακές πτέρυγες.  Στις ακμές των πτερύγων υπάρχει ενίσχυση από άνισες, σκληρές και με χρυσοκίτρινο χρώμα άκανθες.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή και άμισχα, της βάσης είναι προμήκη-αντωειδή στο περίγραμμα, πτεροειδή, αραχνοειδή με λοβούς που καταλήγουν σε ακανθώδη κορυφή.  Φύλλα βλαστού καλυμμένα με πυκνό αραχνοειδές χνούδι, έλασμα προμήκες-γραμμοειδές με πολύ μικρούς λοβούς που φέρουν σε απόσταση μεταξύ τους δέσμες από χρυσοκίτρινες σκληρές άκανθες μαζί με μικρότερες άκανθες κατά μήκος των χειλιών και μεταξύ των δεσμών των μεγάλων ακανθών.

Άνθη:   Κεφάλια σε ολιγοανθείς και επάκριες κορυμβοειδείς δέσμες, περιβαλλόμενες από τα υποκείμενα φύλλα.  Σύνολο βρακτίων σε ωοειδή σχηματισμό με πλατύτερη βάση.  Βράκτια στενά και προμήκη σε αρκετές σειρές τα εξωτερικά είναι απλωμένα, αραχνοειδή εξωτερικά, με δέσμες από σκληρές χρυσοκίτρινες άκανθες που είναι σαν κτένια τοποθετημένες στα χείλη και φέρουν μυτερές ακανθώδεις κορυφές, ενώ τα εσωτερικά είναι μεγαλύτερα με επίσης ακανθώδεις κορυφές.  Ανθίδια πορφυρά, ευκρινώς προεξέχοντα των βρακτίων.  Στεφάνη χοανοειδής με γραμμοειδείς λοβούς.  Ανθήρες γραμμοειδείς.  Στύλος με διακλάδωση.

Άνθιση:   Ιούλιος-Σεπτέμβριος

Καρπός:   Αντωειδή αχαίνια με πάππο.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη και ξηρές βραχώδεις πλαγιές, από 150-1500 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

 

 

Carthamus dentatus ssp ruber

Name/Όνομα:  Κάρθαμος ο οδοντωτός υποείδ. ο κόκκινος.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Carthamus dentatus ssp ruber  (Link) Hanelt

Family/Οικογένεια:    ASTERACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Annual herb growing up to 100 cm high. 

Stem/s:   Erect, rigid, ± sulcate, whitish, unbranched below, corymbosely branched above, glandular-hairy.

Leaves:    Alternate, simple, pinnatifid, the basal narrowly-lyrate; cauline leaves sessile, amplexicaule, lanceolate, glandular-hairy, margins sparsely covered with up to 6 pairs of spinules.

Flowers:   Capitula solitary or in few-lowered terminal corymbs; involucre oblong-ovoid; bracts in many series, the outer longer than the inner, lanceolate, boat-shaped, spreading, patent or reflexed,  ending in a long, acute and yellowish apex, margins spiny; middle bracts ovate-lanceolate, glandular-hairy, margins spineless, apex terminating in an ovate and pectinate appentage; inner bracts; inner bracts similar to median with spiny apex; florets purple; corolla  almost cylindrical, 5-lobed, lobes linear with narrow black lines on the edges.

Flowering time:    June-September.

Fruit:   Achenes with scaly and brownish pappus.    

Habitat:   Rocky slopes, waste ground, limits of cultivated fields, 300-1400 m alt

Native:   Eastern Mediterranean region and Balkans to western Iran.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 100 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιος, εύρωστος, με ή χωρίς ραβδώσεις, ασπριδερός, χωρίς διακλάδωση χαμηλά, με κορυμβοειδή διακλάδωση ψηλά και με αδενώδεις τρίχες. .

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, απλά και πτερωτά.  Φύλλα βάσης στενά λυροειδή.  Φύλλα βλαστού άμισχα, εν μέρει περίβλαστα, λογχοειδή, με αδενώδεις τρίχες, χείλη καλυμμένα με μέχρι 6 ζεύγη από μικρά αγκάθια.

Άνθη:   Κεφάλια μεμονωμένα ή σε ολιγοανθείς και επάκριους κορύμβους.  Σύνολο βρακτίων σε προμήκη-ωοειδή σχηματισμό.  Βράκτια σε πολλές σειρές, τα εξωτερικά μακρύτερα των εσωτερικών, είναι λογχοειδή, βαθουλωτά (σαν την καρίνα βάρκας), απλωμένα, οριζόντια ή λυγισμένα προς τα κάτω, καταλήγοντας σε μια επιμήκη, μυτερή και κιτρινωπή κορυφή, ενώ τα χείλη φέρουν αραιές άκανθες.  Μεσαία βράκτια ωοειδή-λογχοειδή, με αδενώδεις τρίχες και χείλη χωρίς αγκάθια, αλλά με κορυφή που καταλήγει σε κτενοειδή και μυτερή προεξοχή.  Εσωτερικά βράκτια παρόμοια με τα μεσαία και με ακανθώδη κορυφή.  Ανθίδια πορφυρά λίγο πιο χαμηλά από τις κορυφές των βρακτίων.  Στεφάνη σχεδόν κυλινδρική, 5-λοβη, λοβοί γραμμοειδείς και φέρουν στενή μαύρη ζώνη μεταξύ τους.

Άνθιση:   Ιούνιος-Σεπτέμβριος.

Καρπός:   Αχαίνια με καστανό πάππο.

Ενδιαίτημα:   Βραχώδεις πλαγιές, άγονα εδάφη και όρια καλλιεργημένων χωραφιών, από 300-1400 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ανατολική Μεσογειακή ζώνη και Βαλκάνια μέχρι το δυτικό Ιράν.

Centaurea iberica

Name/Όνομα:    Κενταύρεια η ιβηρική*.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Centaurea iberica Spreng.

Common name/Κοινό Όνομα:  Iberian starthistle. Iberian centaury.

Family/Οικογένεια:    ASTERACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Annual or biennial with stout taproot, growing up to 1 m high. 

Stem/s:  Erect, much branched, ribbed, not winged, subglabrous.

Leaves:   Alternate, covered with sparse soft hairs or nearly glabrous; most of the leaves are basal forming a lax rosette, they are oblong in outline, very long, deeply pinnatisect with  oblong-dentate divisions and purplish petiole; above them leaves are smaller and sessile; towards the top they are oblanceolate, irregularly lobed, simple, entire, sessile and glabrescent.   

Flowers:   Capitula solitary and terminal; involucre vase-shaped, greenish and glabrous; phyllaries imbricate, the outer spreading, broadly-ovate with spine-like appendage, accompanied at the base with few small spines;  inner phyllaries are oblong with long and acute appendage; florets usually purple or mauve, sometimes pink or almost white, easily visible above the involucre; marginal florets are sterile while inner florets are hermaphrodite; anthers linear; ovary inferior, style included.

Flowering time:  May-July.

Fruit:   Achenes.    

Habitat:  Roadsides, waste ground, limits of cultivated fields, from 400-1100 m alt.  

Native:   Asia, India, Southeastern Europe.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετές ή διετές φυτό με δυνατή ρίζα και ύψος μέχρι 1 μ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, πολύκλαδοι, ραβδωτοί χωρίς πτέρυγες με πολύ μικρό τρίχωμα ή σχεδόν άτριχο.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, καλυμμένα  με αραιές και μαλακές τρίχες ή σχεδόν άτριχα.  Τα περισσότερα είναι στη βάση και σχηματίζουν αραιή ροζέτα, είναι πολύ μεγάλα, προμήκη στο περίγραμμα, βαθειά διαιρεμένα σε προμήκεις και οδοντωτές υποδιαιρέσεις και έχουν πορφυρό μίσχο.  Πάνω από αυτά τα φύλλα είναι μικρότερα και άμισχα, ενώ κοντά στην κορυφή είναι αντιλογχοειδή, απλά και ακέραια, άμισχα, με άνισα μικρά δόντια και σχεδόν άτριχα.

Άνθη:  Κεφάλια μεμονωμένα και επάκρια.  Σύνολο βρακτίων σε σχήμα ανθοδοχείου, πρασινωπό και άτριχο.  Βράκτια πολύ κοντά και αλληλεπικαλυπτόμενα, τα εξωτερικά απλωμένα, πλατειά-ωοειδή και με προεξοχή στην κορυφή που μοιάζει με άκανθα.  Εσωτερικά βράκτια προμήκη και μακρύτερα, μα μακρά και μυτερή προεξοχή στην κορυφή τους.  Ανθίδια με πορφυρό ή μωβ χρώμα, κάποτε με ρόδινο ή σχεδόν λευκό, φαίνονται αβίαστα πάνω από τα βράκτια.  Περιφερειακά ανθίδια είναι στείρα ενώ τα εσωτερικά είναι ερμαφρόδιτα  και επομένως γόνιμα.  Ανθήρες γραμμοειδείς.  Ωοθήκη υποφυής, στύλος μέσα.

Άνθιση:   Μάιος-Ιούλιος.

Καρπός:   Αχαίνιο.

Ενδιαίτημα:  Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη και όρια χωραφιών, από 400-1100 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Ασία, Ινδία, Νοτιοανατολική Ευρώπη.

 

 

Cynara cardunculus

Name/Όνομα:    Κυνάρα η καρδούγκουλος.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:    Cynara cardunculus L.

Common name/Κοινό Όνομα:  Cardoon, Artichoke thistle,  Αγριοτζινάρα, Αρκοτζινάρα.

Family/Οικογένεια:    ASTERACEAE

 

Description

Plant:   Perennial herb growing up to 100 cm high.

Stem/s:   Erect, robust, conspicuously sulcate, ± branched, pale green, thinly tomentose.

Leaves:  Alternate, large and numerous, oblong-lanceolate in outline, mostly basal, deeply pinnatisect, coriaceous, ± glabrous above, tomentose below; divisions are oblong, margins triangular-lobed with spines at apex; sparse bunches of spines arise from rachis and the base of leaves.

Flowers:  Capitula showy and solitary and terminal or in lax corymbs; involucre large, ovoid-conical with wide base; phyllaries in several series, imbricate and glaucous-green, the phyllaries of the lower series are broadly-ovate with flattened and triangular base, while the upper phyllaries of the lower series are longer and spiny-tipped; phyllaries of the upper series are broadly-ovate, brown, with short spines; florets hermaphrodite, 5-lobed, purple-violet, narrowly tubular; anthers linear; style branched

Flowering time:   May-July.

Fruit:   Achene with pappus.

Habitat:  Roadsides, limits of fields, rocky crevices and dry hillsides, from 0-300 m alt.  

Native:   Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής πόα με ύψος μέχρι 100 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, εύρωστοι, έντονα ραβδωτοί, με ή χωρίς διακλάδωση, με χλωμό πράσινο χρώμα και ελαφρύ μαλακό τρίχωμα.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, μεγάλα και πολυάριθμα, προμήκη-λογχοειδή στο περίγραμμα,   είναι κυρίως συγκεντρωμένα στη βάση, πολυσχιδή, δερματώδη, με ή χωρίς τρίχωμα στην πάνω επιφάνεια, με μαλακό κοντό τρίχωμα στην κάτω.  Τμήματα φύλλων προμήκη με χείλη που φέρουν τριγωνικούς λοβούς με ακανθώδη κορυφή.  Κατά  μήκος του άξονα του φύλλου, όπως επίσης και στη βάση των φύλλων υπάρχουν δέσμες από σκληρές άκανθες.

Άνθη:   Κεφάλια εντυπωσιακά, μονήρη και επάκρια ή σε χαλαρούς κορύμβους.  Σύνολο βρακτίων σε ωοειδή-κωνικό σχηματισμό με πλατειά βάση.  Βράκτια σε πολλές σειρές, αλληλεπικαλυπτόμενα και γλαυκοπράσινα.  Τα βράκτια των εξωτερικά σειρών που βρίσκονται χαμηλότερα, είναι πλατειά-ωοειδή, με επίπεδη και τριγωνική βάση, ενώ τα βράκτια των πιο πάνω σειρών είναι μακρύτερα και με ακανθώδη κορυφή.  Τέλος τα ανώτερα βράκτια είναι πλατειά-ωοειδή, με καστανό χρώμα και με κοντή άκανθα στην κορυφή τους.  Ανθίδια ερμαφρόδιτα, 5-λοβα, με πορφυρό-βιολετί χρώμα. στενά σωληνοειδή.  Ανθήρες γραμμοειδείς.  Στύλος με διακλάδωση.

Άνθιση:   Μάιος-Ιούλιος.

Καρπός:   Αχαίνιο με πάππο.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, όρια χωραφιών, βραχώδεις γκρεμνοί, ξηρές πλαγιές λόφων, από 0-300 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

Onopordum bracteatum

Name/Όνομα:    Ονόπορδον το βρακτειοφόρον.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Onopordum bracteatum Boiss & Heldr.

Common name/Κοινό Όνομα:  Seracen, Σαρακηνός, Γαουράγκαθθο.

Family/Οικογένεια:    ASTERACEAE

 

Description

 

Plant:  Biennial or perennial growing up to 250 cm. high.   

Stem/s: Erect, robust, sparingly branched above, conspicuously white-tomentose, and distinctly covered with wings bearing rigid yellowish straight spines which are brownish at the apex.

Leaves:   Alternate, lanceolate, pinnatisect, obscurely nerved, the basal forming a rosette, they are large, white-tomentose, margins moderately divided into triangular spiny lobes consisted of smaller spiny lobes with the median longer; cauline leaves similar but distinctly reduced in size.

Flowers: Capitula few, large and terminal, on the top of erect and rigid branches, armed with sharp and straight yellowish spines, arising from glaucous green triangular wings; involucre subglobose; phyllaries lanceolate, margins arachnoid at the base, spiny-tipped, the outer recurved, the inner erect; ray florets absent; disk florets hermaphrodite, purple, barely exceeding the involucre; anthers linear; corolla 5-lobed; style branched.

Flowering time:   June-August.

Fruit:   Achene.  

Habitat:  Roadsides and stony hillsides on calcareous or igneous soil, from 250-1300 m alt.

Native:   Eastern Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Διετές ή πολυετές ακανθοφόρο φυτό με ύψος μέχρι 250 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, εύρωστοι, αραιά διακλαδωμένοι ψηλά, έντονα καλυμμένοι με λευκές και μαλακές ασπριδερές τρίχες που συνυπάρχουν με ίσιες, σκληρές και κιτρινωπές άκανθες που έχουν καστανό χρώμα στην κορυφή τους.

Φύλλα:  Κατ εναλλαγή, λογχοειδή, πτεροσχιδή, με αφανή νεύρωση.  Τα φύλλα της βάσης σχηματίζουν ροζέτα, είναι εντυπωσιακά μεγάλα, με λευκό μαλακό τρίχωμα και χείλη μετρίως διαιρεμένα σε ακανθώδεις τριγωνικούς λοβούς που φέρουν μικρότερους ακανθώδεις τριγωνικούς λοβούς με μεγαλύτερο τον κεντρικό.  Φύλλα βλαστών παρόμοια αλλά με έντονη μείωση του μεγέθους των.  

Άνθη:   Κεφάλια λίγα, μεγάλα και εντυπωσιακά στην κορυφή όρθιων και δυνατών βλαστών, που είναι εξοπλισμένοι με μυτερές, ίσιες και κιτρινωπές άκανθες που αναδύονται από γλαυκοπράσινες τριγωνικές πτέρυγες..  Σύνολο φυλλαρίων σε σχεδόν σφαιρικό σχηματισμό.  Φυλλάρια λογχοειδή, με χείλη που φέρουν αραχνοειδείς τρίχες στη βάση τους, είναι μυτερά στην κορυφή, τα εξωτερικά κάμπτονται προς τα κάτω, ενώ τα εσωτερικά είναι όρθια.  Δεν υπάρχουν περιφερειακά ανθίδια, αλλά μόνον  επιδίσκια, που είναι ερμαφρόδιτα και πορφυρού χρώματος, ελαφρά ψηλότερα από τα επιδίσκια φυλλάρια.  Ανθήρες γραμμοειδείς.  Στεφάνη 5-λοβη, στύλος με βραχίονες.

Άνθιση:   Ιούνιος Αύγουστος.

Καρπός:   Αχαίνιο.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων και σε πετρώδεις πλαγιές σε ασβεστολιθικά ή πυριγενή εδάφη, από 250-1300 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Δυτική Μεσογειακή ζώνη.

Pisum sativum subsp. biflorum

Name/Όνομα:   Πίσον το σπαρτόν υποείδ. το διανθές*.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:    Pisum sativum subsp. biflorum (Raf.) Soldano

Common name/Κοινό Όνομα:   Μπιζέλι

Family/Οικογένεια:    FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:   Annual growing up to 80 cm high.

Stem/s:   Angled, ± simple, glaucous green and glabrous.

Leaves:   Alternate, compound and petiolate; leaflets usually 2-3 pairs, blade elliptical, glaucous green and glabrous, sessile, base rounded, apex apiculate, margins entire or wavy or slightly toothed; leaves usually terminate in 2-3 branched tendrils; stipules conspicuous, ovate, sessile, ± acute, glaucous green and glabrous, distinctly toothed at the base, entire or toothed towards apex, larger than leaflets.

Flowers:  Showy, large, zygomorphic and hermaphrodite, in lax, 2-flowered, axillary and long-pedunculated racemes; calyx campanulate and glabrous, tube rather short and slightly gibbous, ;teeth 5, connected at the base, oblong ovate or lanceolate, unequal; petals pink or dark purple, standard petal erect, large, broadly ovate to suborbicular with narrow base, emarginated at apex, wholly covered with darker veins, wings nearly orbicular, dark maroon, keel oblong, upcurved at apex; stamens 10, 9 fused, 1 free, filaments whitish and glabrous, anthers oblong, orange; ovary superior, style 1, upcurved and hairy at apex, stigma 1.

Flowering time:  February-May.

Fruit:  Broadly linear to nearly cylindrical legume, enclosing subglobose seeds.

Habitat:  Rare, waste ground or escape from cultivated places, 0-1200 m alt.

NativeMediterranean region to Western Asia.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετές με ύψος μέχρι 80 εκ.

Βλαστός/οί:   Γωνιώδεις,  ± απλοί, γλαυκοπράσινοι και άτριχοι.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, σύνθετα και έμμισχα.  Φυλλάρια συνήθως 2-3 ζεύγη, ελλειψοειδή, γλαυκοπράσινα και άτριχα, άμισχα, με στρογγυλή βάση και μυτερή κορυφή, χείλη ακέραια, ή κυματοειδή ή ελαφρά οδοντωτά.  Τα φύλλα συνήθως καταλήγουν σε 2-3 διακλαδισμένους έλικες.  Παράφυλλα εντυπωσιακά, μεγάλα, ωοειδή, άμισχα, ± μυτερά, γλαυκοπράσινα και άτριχα, έντονα οδοντωτά στη βάση τους, ακέραια ή οδοντωτά ψηλότερα προς την κορυφή, μεγαλύτερα των φυλλαρίων.

Άνθη:   Εντυπωσιακά, μεγάλα, ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε χαλαρούς, μασχαλιαίους, και με μακρύ ποδίσκο, διανθείς βότρεις.  Κάλυκας καμπανοειδής και γυμνός, σωλήνας κάπως κοντός και ελαφρά διογκωμένος, με 5 άνισα, προμήκη-ωοειδή ή λογχοειδή δόντια που είναι ενωμένα στη βάση τους.  Πέταλα ρόδινα ή με σκούρο πορφυρό χρώμα, πέτασος όρθιος, μεγάλος, πλατειά-ωοειδής ή σχεδόν κυκλικός με στενή βάση, με εγκοπή στην κορυφή του, καλυμμένος με πιο σκούρου χρώματος νεύρα, πτέρυγες σχεδόν κυκλικές με σκούρο βυσσινί χρώμα, τρόπιδα προμήκης με ανυψωμένη σε ορθή γωνία την κορυφή του.  Στήμονες 10, 9 ενωμένοι και 1 ελεύθερος, νήμα ασπριδερό και γυμνό, ανθήρες προμήκεις και με κάπως πορτοκαλί χρώμα.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1 με ανυψωμένη και τριχωτή κορυφή, στίγμα 1.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Μάιος.

Καρπός:   Προμήκης-γραμμοειδής ή σχεδόν κυλινδρικός χέδρωψ (λοβός ή όσπριον), που περιέχει σχεδόν σφαιρικά σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Σπάνιο, σε άγονα εδάφη ή ως δραπέτης καλλιεργειών, 0-1200 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη μέχρι την Δυτική Ασία.

 

Mirabilis jalapa

Name/Όνομα:  Μιράμπιλις γιαλάπα (το θαύμα της Γιαλάπα)

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Mirabilis jalapa*L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Marvel of Peru, Four o´ clock flower, Beauty of the night, Νυχτολούλουδο, Δειλινό.

Family/Οικογένεια:  NYCTAGINACEAE

 

Description

 

Plant:  Perennial bushy plant with tuberous root, growing up to 1 m high, sometimes more.  

Stem/s:  Erect, much branched, robust, thick, quadrangular, glabrous or slightly hairy, swollen at nodes, green when young becoming purplish later.

Leaves:    Opposite, petiolate, simple and entire, ovate, acuminate at apex, cordate at the base.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite in many-flowered, terminal cymes; perianth is trumpet-shaped, thinly hairy externally, red, crimson, yellow or white, but different combination of colors can be found on the same plant; the base of perianth is surrounded by short, calyx-like, ovate and hairy at the margins, bracts; the flowers bloom in late afternoon or early night and close next morning; stamens 5, filaments free, pink and glabrous, anthers 2-thecous, oblong, bassifixed, dehiscing longitudinally; ovary superior, 1-locular, stigma shortly lobed.

Flowering time:    May-December.

Fruit:    Indehiscent, spherical and wrinkled capsule, green becoming black at maturity.   

Habitat:   Naturalized in Cyprus and it is found in gardens and waste ground, cultivated as ornamental plant, 50 m alt.

Native:   Tropical America ( possible Peru or Mexico)

 

Jalapa* = capital of the state Vera Cruz in Mexico.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετές και θαμνώδες φυτό με κονδυλώδη ρίζα και ύψος μέχρι 1 μ, κάποτε περισσότερο.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, πολύκλαδοι, χοντροί και δυνατοί, σχεδόν τετράγωνοι, γυμνοί ή ελαφρά τριχωτοί, διογκωμένοι στα γόνατα, πράσινοι οι νεαροί, πορφυροί οι παλαιότεροι.

Φύλλα:     Αντίθετα , έμμισχα, απλά και ακέραια, ωοειδή, μυτερά στην κορυφή καρδιόσχημα στη βάση.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς και επάκριες θυσανοειδείς ταξιανθίες.  Περιάνθιο σε σχήμα τρομπέτας, ελαφρά τριχωτό εξωτερικά, σε κόκκινο, βυσσυνί, κίτρινο ή λευκό χρώμα, αλλά διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμάτων μπορούν να υπάρχουν στο ίδιο φυτό.  Η βάση του περιανθίου περιβάλλεται από κοντά και τριχωτά στα χείλη βράκτια που μοιάζουν με κάλυκα.  Τα άνθη ανοίγουν αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ και κλείνουν το επόμενο πρωί  Στήμονες 5, νήματα ελεύθερα, ρόδινα και γυμνά, ανθήρες 2-θηκοι, προμήκεις και με κατά μήκος σχίσιμο.  Ωοθήκη επιφυής και μονόχωρη, στίγμα με κοντούς λοβούς.

Άνθιση:   Μάιος-Δεκέμβριος.

Καρπός:  Αδιάρρηκτη, σφαιρική και ρυτιδωμένη κάψα, πράσινη αρχικά, μαύρη τελικά.

Ενδιαίτημα:   Ιθαγενές στην Κύπρο και απαντάται σε κήπους, πάρκα και άγονα εδάφη, σε χαμηλά υψόμετρα.

Πατρίδα:  Τροπική Αμερική, πιθανόν Μεξικό και Περού.

Jalapa* = capital of the state Vera Cruz in Mexico.

 

 

Onobrychis aequidentata

Name/Όνομα:   Ονοβρυχίς η ισόδοντη*.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Onobrychis aequidentata (Sm.) d’Urv.

Common name/Κοινό Όνομα:   Equal-toothed sainfoin, saintfoin à dentes égales, gleichzӓige Esparsette.

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Annual herb growing up to 35 cm high. 

Stem/s:  Erect or spreading, ± branched, slightly ribbed, purplish and covered with rather dense and soft whitish hairs.

Leaves:   Alternate, compound, petiolate and thinly hairy, oblong in outline, odd-pinnate, deeply divided into  up to 11 leaflets, which are opposite, simple and entire, oblong or elliptic, ± emarginated and apiculate at apex, with short petiolule at the base; rachis hairy and channeled above.

Flowers:   Zygomorphic and hermaphrodite, in few-flowered, axillary racemes; peduncle erect or ascending, hairy, longer than the leaves; bracts and bracteoles hairy; calyx-tube green and  hairy, with 5, erect, hairy, more or less equal teeth, about 5 times as long as calyx-tube;  corolla reddish-purple; standard petal erect, suborbicular  or obovate with darker veins, shallowly emarginated and shortly apiculate at apex, wings broadly oblong,  keel upcurved, longer than wings, often tinged reddish at apex; stamens 10, 9 connected, 1 free, anthers oblong; ovary superior, sessile, style 1, stigma 1.

Flowering time:   March-May.

Fruit:   Compressed legume, green and hairy with rough surfaces, bearing several triangular and acute spines; seeds kidney-shaped.    

Habitat:  Path-sides, field margins, shrubby vegetation, open pine forests, from 100-900 m alt.

Native:   South Europe to Iran.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 35 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι ή απλωμένοι, με ή χωρίς διακλάδωση, ελαφρά ραβδωτοί, πορφυροί και καλυμμένοι με μάλλον πυκνές και μαλακές ασπριδερές τρίχες.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, σύνθετα, έμμισχα και ελαφρά τριχωτά, προμήκη στο περίγραμμα, περιττόληκτα, διαιρούμενα με βαθιές τομές σε μέχρι 11 φυλλάρια, που είναι απλά και ακέραια, προμήκη ή ελλειπτικά, με ή χωρίς εγκοπή στην κορυφή τους και με μικρή μυτερή προεκβολή και κοντό μίσχο, ενώ ο  άξονας του φύλλου είναι τριχωτός και φέρει αυλάκωση από πάνω

Άνθη:  Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε ολιγοανθείς και μασχαλιαίους βότρεις.  Ποδίσκος όρθιος ή ανερχόμενος, μεγαλύτερος των φύλλων.  Βράκτια και βρακτίδια τριχωτά.  Σωλήνας του κάλυκα πράσινος και τριχωτός, με 5, όρθια, τριχωτά και σχεδόν ισομήκη δόντια, περίπου 5 φορές μακρύτερα του σωλήνα του κάλυκα.  Στεφάνη με κοκκινωπό-πορφυρό χρώμα.  Πέτασος όρθιος, σχεδόν ημικυκλικός ή αντωειδής, με πιο σκούρου χρώματος νεύρα, με αβαθή αυλάκωση και μικρή προεκβολή στην κορυφή τους, πτέρυγες πλατειά-προμήκεις, τρόπιδα με ανασηκωμένη και συχνά κοκκινωπή κορυφή, μακρύτερος των πτερύγων.  Στήμονες 10, 9 ενωμένοι και 1 ελεύθερος, ανθήρες προμήκεις.  Ωοθήκη επιφυής και άμισχη, στύλος 1, στίγμα 1.

Άνθιση:   Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:   Πιεσμένος πλευρικά χέδρωπας, πράσινος και τριχωτός, με ανώμαλη επιφάνεια, φέροντας αρκετές, τριγωνικές και μυτερές άκανθες.  Σπέρματα νεφροειδή.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος μονοπατιών, όρια χωραφιών, θαμνώνες και ανοικτά πευκοδάση, από 100-900 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Νότια Ευρώπη μέχρι Ιράν.