Lablab purpureus

December 13, 2017 by savvas

Lablab purpureus

Name/Όνομα:   Λοβός ο πορφυρός *

Scientific name/Επιστημονικό όνομα  Lablab purpureus (L.)

Common name/ Κοινό όνομα:  Hyacinth bean, Field bean, Egyptian bean, Doli lablab, Faselbohne, Dolico lablab, Bonavista

 Family/Οικογένεια: FABACEAE

  Description

Lablab purpureus is a perennial (rarely annual) herbaceous plant growing to 90cm tall or stretching several meters from the plant.  Stems are semi erect, prostate, climbing or trailing, twining clockwise, purplish and sparsely hairy.  Leaves soft, alternate, compound, trifoliate, petiolate, dark green; petiole long purplish and sparsely hairy; leaflets 3, oblong-ovate or deltoid, entire, almost equal size, smooth above, short-haired below, especially on the prominent purplish veins; petiolules angled and short-haired, the petiolule of the terminal leaflet longer than the others two, apex acuminateFlowers many, zygomorphic, papilionaceous, hermaphrodite, in axillary  lax racemes; corolla with 5 petals, 2-lipped, upper lip orbicular(1 petal is the standard petal), lower lip(4 petals), consisted of 2 lateral ovate wings and a keel( 2 fused petals) which is sharply upcurved; petals white, pale blue, pink or purple, glabrous; flowering peduncle purplish, short-haired; calyx united at base, 2-lipped, irregularly 5-lobed, lobes green to purplish , triangular and hairy, apex acuminate or obtuse; bracts oblong, similar color, bracteoles elliptic; stamens 10,  9 fused, 1 free with longer filament; filaments white and glabrous, anthers yellow; ovary superior, style straight, thick, greenish and hairy; flowering time September-November (Cyprus).  The dehiscent pods are long, curved, rather flat, green and fleshy with curved beak formed by the persistent style and usually contain up to 6 seeds; seeds compressed, cream, white, dark brown or black depending on variety.  Native to Africa.  The plant is strongly ornamental and important food for the people living in tropical and subtropical zone.

Περιγραφή

Πολυετές, σπανιότερα μονοετές και ποώδες φυτό που μπορεί να φθάσει τα 90cm ύψος ή να αναπτυχθεί απλωμένο οριζόντια αρκετά μέτρα μακριά από το φυτό.  Βλαστοί ημιανερχόμενοι, κατακλιμένοι, έρποντες ή αναρριχόμενοι, περιστρεφόμενοι όπως οι δείκτες του ρολογιού, πορφυροί και αραιά τριχωτοί.  Φύλλα μαλακά, κατ εναλλαγή, σύνθετα, έμμισχα και σκοτεινοπράσινα.  Μίσχος μακρύς, πορφυρός και αραιά τριχωτός.  Φυλλάρια 3, ωοειδή ή δελτοειδή, ακέραια, σχεδόν ισομήκη, με κοντές τρίχες στην κάτω επιφάνεια ιδίως επί των πολύ εμφανών νεύρων της.  Μίσχοι φυλλαρίων γωνιώδεις, με κοντές τρίχες.  Μίσχος του τελικού φυλλαρίου αρκετά μεγαλύτερος των άλλων 2, ενώ η κορυφή τους είναι κατά κανόνα αιχμηρή.  Άνθη πολλά, ζυγόμορφα, ερμαφρόδιτα, σε σχήμα πεταλούδας σε μασχαλιαίους αραιούς βότρεις.  Στεφάνη με 5 πέταλα, 2-χειλη, άνω χείλος στρογγυλό και μεγαλύτερο, ο πέτασος (1 πέταλο), ενώ το κάτω χείλος αποτελείται από 4 πέταλα, 2 πτέρυγες στο πλάι και μεταξύ αυτών την τρόπιδα που προέρχεται από τη σύμφυση 2 πετάλων και είναι έντονα λυγισμένος προς τα πάνω.  Πέταλα λευκά, απαλού μπλε, ρόδινα ή πορφυρά και γυμνά.  Ανθοφόρος ποδίσκος πορφυρός και αραιά κοντότριχος.  Κάλυκας με 5 ενωμένα στη βάση σέπαλα, δίχειλος, με άνισους λοβούς.  Λοβοί πράσινοι προς πορφυροί, τριγωνικοί και τριχωτοί και με κορυφή σχεδόν αιχμηρή ή αμβλεία.  Βράκτια επιμήκη ιδίου χρώματος, βρακτίδια ελλειψοειδή.  Στήμονες 10, 9 συμφυείς και 1 ελεύθερος με μακρύτερο νήμα.  Νήμα στημόνων λευκό και γυμνό, ανθήρες κίτρινοι .  Ωοθήκη επιφυής, στύλος ευθείς, χοντρός, πρασινωπός και τριχωτός.  Άνθιση Σεπτέμβριος-Νοέμβριος( Κύπρος).  Ο καρπός είναι ένας μακρός, καμπύλος, μάλλον επίπεδος, πράσινος και σαρκώδης, με λυγισμένο ράμφος που σχηματίζεται από τον παραμένοντα στύλο.  Περικλείει συνήθως μέχρι 6 σπέρματα που είναι συμπιεσμένα, με λεμονί  λευκό, καφέ ή μαύρο χρώμα ανάλογα με την ποικιλία.  Πατρίδα του η Αφρική.  Το φυτό είναι πολύ διακοσμητικό αλλά αποτελεί και τροφή για τους κατοίκους τροπικών και υποτροπικών περιοχών.

 

Comments are closed.