Archives

Category Archive for ‘Κόκκινα’

Scutellaria cypria subsp. elatior 

Name/Όνομα:   Σκουτελλαρία η κυπρία υποείδ. υψηλή.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Scutellaria cypria subsp. elatior (Meikle) Hand

Common name/Κοινό Όνομα:   Cyprus skullcap.

Family/Οικογένεια:   LAMIACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:              Perennial herb growing up to 50 cm high.                                                                            

Stem/s:   Erect or ascending, much branched at the base, tetragonal, purplish, densely covered with a mixed of non-glandular, curly or spreading white hairs.

Leaves:  Opposite, simple, ovate or triangular-ovate, covered with spreading or adpressed white hairs on both surfaces, petiolate, margins shallowly serrate or serrate-crenate, apex obtuse, base truncate or nearly cordate, petiole purplish, canaliculated above, densely hairy; margins and the lower surface tinged purplish with age.       

Flowers:   Zygomorphic and hermaphrodite, in elongated, many-flowered racemes, solitary at each bract and rather crowded at apex; bracts lanceolate or ovate; pedicels densely hairy, too short, apparently sessile; calyx densely hairy, with 2 conspicuous and entire lips, the upper erect, slightly bending towards, convex, shield-like, crimson, covered with short adpressed or spreading whitish hairs, the lower tubular at first, becoming campanulate later,  rim entire, crimson, with longer whitish hairs distinctly exserted the tube; corolla crimson, densely covered with glandular and non- glandular hairs externally, tube curved upwards near base; upper lip  erect, narrow, hood-like, bending towards, emarginated at apex, lower lip with a distinct whitish-yellow, undulate blotch at the center of the median lobe, lateral lobes fused with the upper lip at the base; stamens 4, slightly exserted under the upper lip of corolla; ovary superior, glabrous, style 1, stigma 1.

Flowering time:    April-June.  

Fruit:    Hairy ovoid nutlets.   

Habitat:    Rare endemic to Cyprus and it is found on rocky slopes, steam banks, roadsides, on calcareous or igneous ground, from 400-1150 m alt.

Native:   Endemic to Cyprus.

Papaver rhoeas L. ssp rhoeas.

Name/Όνομα:   Παπάβερ η ροιάς υποείδ. η ροιάς.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Papaver rhoeas L. ssp rhoeas.

Common name/Κοινό Όνομα:  Common poppy, Corn poppy, Red poppy, Παπαρούνα, Πετεινός.  

Family/Οικογένεια:   PAPAVERACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Annual herb growing up to 30 cm high. 

Stem/s:   Erect, suberect or spreading, branched above, cylindrical, greenish, and covered with stiff hairs.

Leaves:    Alternate and covered with bristly hairs; basal leaves petiolate, narrowly obovate or oblanceolate, irregularly pinnatifid or pinnately lobed; stem leaves ± sessile, similar to base leaves.

Flowers:  Actinomorphic, hermaphrodite and solitary; peduncle long, ± hispid; buds with red hispid hairs, nodding before anthesis, becoming erect later; sepals 2, green, imbricate and hispid; petals 4, free, red, spreading, broadly cuneate, with or without basal dark blotch; stamens numerous, filaments free, dark purple, anthers ± globose, yellow, becoming dark purple with age; ovary superior, erect and sessile, yellowish and glabrous, subglobose, attenuate to the base, topped by the stigmatic disk which has 8-15 stigmatic rays.

Flowering time:   February-June.

Fruit:   Obovate capsule with kidney-shaped seeds.

Habitat:   Roadsides, waste ground, 0-1150 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 30 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι ή απλωμένοι, με διακλάδωση ψηλά, κυλινδρικοί, πρασινωποί και καλυμμένοι με αδρές τρίχες.

Φύλλα:    Κατ εναλλαγή και καλυμμένα με αδρότριχες.  Φύλλα βάσης έμμισχα, στενά αντωειδή ή αντιλογχοειδή, ακανόνιστα πτεροσχιδή ή πτερόλοβα.  Φύλλα βλαστών ± άμισχα, παρόμοια με τα φύλλα της βάσης.

Άνθη:   Ακτινόμορφα, ερμαφρόδιτα και μεμονωμένα.  Ποδίσκος μακρύς, με ή χωρίς αδρότριχες.  Τα μπουμπούκια, όταν δηλ. το άνθος δεν έχει ανοίξει ακόμα, γέρνουν προς τα κάτω και φέρουν κοκκινωπές αδρότριχες,  αλλά μετά γίνονται όρθια.  Σέπαλα 2, πράσινα, αλληλεπικαλυπτόμενα και αδρότριχα.  Πέταλα 4, ελεύθερα, κόκκινα, απλωμένα, πλατειά με στενή βάση και με ή χωρίς σκούρα κηλίδα στη βάση τους.  Στήμονες πολυάριθμοι, νήμα ελεύθερο με σκούρο πορφυρό χρώμα, ανθήρες σχεδόν στρογγύλοι, κίτρινοι αλλά με την πάροδο του χρόνου παίρνουν σκούρο πορφυρό χρώμα.  Ωοθήκη επιφυής, όρθια και άμισχη, κιτρινωπή και γυμνή, με κάπως στρογγυλεμένο σχήμα, αλλά με στενότερη βάση και φέρει στην κορυφή της στιγματκό δίσκο με 8-15 στιγματικές ακτίνες.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Ιούνιος.

Καρπός:   Αντωειδής κάψα με νεφροειδή σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Κοινό φυτό, Κατά μήκος δρόμων και σε χερσότοπους, μέχρι 1150 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

Papaver cyprium

Name/Όνομα:   Παπάβερ το κύπριον

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Papaver cyprium (Chrtek & B. Slavík) M. V. Agab. & al.

Common name/Κοινό Όνομα:  Παπαρούνα.

Family/Οικογένεια:   PAPAVERACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Annual herb growing up to 18 cm high.

Stem/s:   Few, usually 1-3, spreading or ascending, cylindrical, sparsely covered with white stiff hairs.

Leaves:  Alternate, mostly basal or 1-2 cauline, the basal petiolate, lyrate-pinnatifid or lobed, lobes obtuse, more or less strigose, petiole channeled above; cauline leaves oblanceolate in outline, smaller and narrower than basal ones, irregularly lobed, strigose.

Flowers:   Actinomorphic, hermaphrodite, and solitary with long, cylindrical, pale green or brownish and sparsely covered with whitish stiff hairs, peduncle; buds globose, nodding; sepals 2, falling early; petals 4, broadly-obovate, orange-red or crimson, imbricate and spotless; stamens numerous, filaments blackish, about as long as the ovary, anthers oblong and black; Ovary superior, erect, green, sessile, subglobose to clavate, topped by the nearly convex or shortly conical stigmatic disc, which has 7, rarely 6 or 8 rounded lobes, crowned with 5-8 radiating stigmas;

Flowering time:  March-April.

Fruit:   Capsule, subglobose to obovoid, with narrower base, glabrous, stigmatic rays 5-8; the capsule at maturity often tinged red.

Habitat:   Coastal sands.

Native:   Endemic to Cyprus.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 18 εκ.

Βλαστός/οί:   Λίγοι, συνήθως 2-3, απλωμένοι ή ανερχόμενοι, κυλινδρικοί, αραιά καλυμμένοι με λευκές αδρότριχες.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, τα περισσότερα στη βάση ή με 1-2 φύλλα στον βλαστό, τα της βάσης έμμισχα, λυροειδή-πτεροειδή ή λοβωτά, λοβοί πλατυκόρυφοι, λίγο ή πολύ καλυμμένα με αραιές αδρότριχες, ενώ ο μίσχος είναι λίγο επίπεδος αλλά και αυλακωτός από πάνω.  Φύλλα βλαστού αντιλογχοειδή στο περίγραμμα, πιο μικρά και πιο στενά από της βάσης, με άνισους αδρότριχους λοβούς.

Άνθη:   Ακτινόμορφα, ερμαφρόδιτα, μεμονωμένα και με μακρύ, κυλινδρικό, ανοικτοπράσινο ή καστανό και με αραιές ασπριδερές αδρότριχες, ποδίσκο.  Μπουμπούκια σφαιροειδή και κρεμάμενα.  Σέπαλα 2 που πέφτουν νωρίς.  Πέταλα 4, πλατειά-αντωειδή, πορτοκαλοκόκκινα ή με κάπως θερμό κόκκινο χρώμα, αλληλεπικαλυπτόμενα και ακηλίδωτα.  Στήμονες πολυάριθμοι, νήμα μαυριδερό, περίπου ισομήκες με την ωοθήκη, ανθήρες προμήκεις και μαύροι.  Ωοθήκη επιφυής, όρθια, άμισχη, πράσινη, με υποσφαιρικό ή ροπαλοειδές σχήμα, και φέρει στην κορυφή της ένα σχεδόν κυρτό ή κοντό κωνικό στιγματικό δίσκο αποτελούμενο από 7, σπανιότερα 6 ή 8 στρογγυλεμένους λοβούς,  πάνω στους οποίους βρίσκονται τα 5-8 ακτινοειδή στίγματα.

Άνθιση:   Μάρτιος-Απρίλιος.

Καρπός:   Υποσφαιρική ή αντωειδής κάψα, με στενότερη βάση, γυμνή και με 5-8 στιγματικές ακτίνες.  Κατά την ωρίμανση η κάψα συχνά φέρει κόκκινες αποχρώσεις.

Ενδιαίτημα:   Παραλιακές αμμουδιές.

Πατρίδα:   Ενδημικό της Κύπρου.

Tulipa agenensis

Name/Όνομα:   Tulip of Agen/Τουλίπα της Αζάν

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Tulipa agenensis* DC.

Common name/Κοινό Όνομα:   Sun´s-eye tulip, Λαλές

Family/Οικογένεια:   LILIACEAE

 

 

 

Description

 

Plant:   Perennial with ovoid bulb, growing up to 30 cm high. 

Stem/s:  Cylindrical, unbranched, greenish and glabrous.

Leaves:  Alternate, usually 3-5, lanceolate, slightly fleshy, glaucous-green, glabrous and pointed, with parallel venation;   basal leaves up to 30 cm long or more, the upper smaller, ± linear.

Flowers:   Actinomorphic, hermaphrodite, erect, terminal and solitary; perianth cup-shaped; perianth-segments 6, oblong, subequal, brick-red or bright scarlet, with a conspicuous, acute or obtuse black blotch with yellow border, internally, at the base of each segment; stamens 6, anthers oblong-linear, facing inwards, basifxed**, yellow, becoming blackish later; ovary oblong, superior, style inconspicuous, stigmas 3, recurved.

Flowering time:  March-April

Fruit:    Capsule.   

Habitat:   Woodlands, fields and shrublands, from 100-450 m alt.

Native:   Central and Eastern Mediterranean, Western Asia.

 

agenensis* =  refers to the town of Agent (France), where the tulips were found.

basifixed**= the base of the anther is attached to the filament

 

Περιγραφή

Φυτό:   πολυετές φυτό με ωοειδή βολβό και ύψος μέχρι 30 εκ.

Βλαστός:   Κυλινδρικός, χωρίς διακλάδωση, πρασινωπός και άτριχος.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, συνήθως 3-5, λογχοειδή, ελαφρά σαρκώδη, γλαυκοπράσινα, μυτερά και άτριχα, με παράλληλη νεύρωση.  Φύλλα βάσης μέχρι 30 εκ μήκος ή και περισσότερο, τα ανώτερα μικρότερα, ± γραμμοειδή.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, όρθια, μεμονωμένα και επάκρια.  Περιάνθιο κυπελλοειδές,  Τμήματα περιανθίου 6, σχεδόν ισομήκη, με λαμπρό κόκκινο χρώμα και με μια αξιοσημείωτη μαύρη κηλίδα με κίτρινα όρια, εσωτερικά στη βάση κάθε τμήματος.  Στήμονες 6, ανθήρες προμήκεις-γραμμοειδείς, με μέτωπο προς το κέντρο, με το νήμα να συνδέεται με τη βάση του ανθήρα που είναι αρχικά κίτρινος και αργότερα μαυριδερός.  Ωοθήκη προμήκης και επιφυής, στύλος άσημος, στίγματα 3, λυγισμένα προς τα πίσω.

Άνθιση:   Μάρτιος-Απρίλιος.

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Δασικές και θαμνώδεις περιοχές, ανοικτά χωράφια, από 100-450 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Κεντρική και Ανατολική Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία.

 agenensis*= αναφέρεται στη Γαλλική πόλη Αζάν, όπου βρέθηκε η τουλίπα.

Adonis annua

Name/Όνομα:   Άδωνις ο ετήσιος.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Adonis annua L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Pheasant´s-eye.

Family/Οικογένεια:   RANUNCULACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:    Annual herb growing up to 60 cm high.

Stem/s:    Single, erect, ± branched, slightly ribbed or angled, green and glabrous.

Leaves:    Alternate, 3-pinnate; basal leaves petiolate, glabrous, ultimate segments linear and narrow with acute apex, becoming purplish during anthesis;  cauline leaves similar, sessile or amplexicaule,, ultimate segments linear, narrowly—cylindrical, pointed. 

Flowers:   Actinomorphic, hermaphrodite and solitary; peduncle long, slightly inflated at apex and slightly ribbed, green and glabrous or minutely hairy at apex; sepals 5, spreading or reflexed, obovate, red, thinly hairy at the base; petals 5-8, obovate, concave, rounded at apex, crimson-red with a dark blotch at the base; stamens numerous, filaments and anthers dark purple-violet.

Flowering time:  February-May.

Fruit:    Wrinkled achenes.   

Habitat:   Field margins and grasslands on calcareous ground, from 0-900 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 60 εκ.

Βλαστός/οί:   Απλός, όρθιος, με ή χωρίς διακλάδωση, ελαφρά ραβδωτός ή γωνιώδης, πράσινος και άτριχος.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, τρις-πτερωτά.  Φύλλα βάσης έμμισχα και άτριχα, τελικά τμήματα γραμμοειδή, στενά και μυτερά, γινόμενα πορφυρά κατά την άνθιση.  Φύλλα βλαστού παρόμοια, άμισχα ή περίβλαστα, με τα τελικά τμήματα να είναι στενά, γραμμοειδή, κάπως κυλινδρικά και μυτερά.

Άνθη:   Ακτινόμορφα, ερμαφρόδιτα και μεμονωμένα.  Ποδίσκος μακρός, ελαφρά διογκωμένος στην κορυφή και λίγο ραβδωτός, πράσινος και άτριχος ή με πολύ μικρές τρίχες στην κορυφή του.  Σέπαλα 5, απλωμένα ή γυρισμένα προς τα πίσω, αντωειδή, κόκκινα, με πολύ μικρές τρίχες στην βάση τους.  Πέταλα 5-8, αντωειδή, κοίλα, με στρογγυλεμένη κορυφή, με λαμπερό κόκκινο χρώμα, ενώ στη βάση τους φέρουν σκούρα κηλίδα.  Στήμονες πολυάριθμοι, νήμα και ανθήρες με σκούρο πορφυρό ή βιολετί χρώμα.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Μάιος.

Καρπός:   Ζαρωμένα αχαίνια σε κάπως μακρύ και κυλινδρικό ποδίσκο.

Ενδιαίτημα:   Όρια χωραφιών και χλοοτάπητες πάνω σε ασβεστολιθικά εδάφη, από 0-900 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

Ranunculus asiaticus

Name/Όνομα:   Ρανούγκουλος ο ασιατικός.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Ranunculus asiaticus L.

Common name/Κοινό Όνομα:  Persian buttercup, Turpan buttercup, Νεραγκούλα, Ρανούγκουλος.

Family/Οικογένεια:   PAPAVERACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Perennial tuberous herb growing up to 45 cm high. 

Stem/s:   Erect ± branched, green and densely covered with short and soft hairs.

Leaves:   Alternate, compound and hairy; basal leaves broadly ovate, usually 3-foliate or deeply 3-lobed; lobes rather flat, variable in shape, usually fan-shaped or obovate or ovate-cuneate, margins irregularly toothed or lobed, with adpressed soft hairs, petiole hairy, flat above, sheathing at the base; stem leaves ± sessile and narrow, with narrow-lanceolate or linear and more acute lobes, sparsely covered with soft hairs.

Flowers:   Solitary, large, yellow, red or white tinged with pink; sepals 5, spreading or deflexed, ovate and pointed, concave, similar to petals in color and glabrous internally, green and densely hairy externally; petals 5-9, obovate or broadly ovate with rounded apex; stamens numerous, anthers oblong, dark purple; ovary superior.

Flowering time:  March-May.

Fruit:    Achenes, compressed and numerous.   

Habitat:   Roadsides, field margins, grasslands, rocky slopes, from 0-600 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής και βολβώδης πόα με ύψος μέχρι 45 εκ.

Βλαστός/οί:    Όρθιος, με ή χωρίς διακλάδωση, πράσινος και καλυμμένος με πυκνές, κοντές και μαλακές τρίχες.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, σύνθετα και τριχωτά.  Φύλλα βάσης πλατειά-ωοειδή, συνήθως 3-φυλλα ή βαθειά λοβωτά.  Λοβοί σχεδόν επίπεδοι, με διάφορα σχήματα, συνήθως σε σχήμα βεντάλιας ή αντωειδή ή ωοειδή με μυτερή βάση, χείλη ακανόνιστα οδοντωτά ή λοβωτά, με απλωμένες μαλακές τρίχες και μίσχο τριχωτό που είναι επίπεδος από πάνω και περίβλαστος στη βάση.  Φύλλα βλαστού ± άμισχα και στενά, με στενούς και λογχοειδείς ή γραμμοειδείς λοβούς με πιο μυτερά δόντια και με αραιές μαλακές τρίχες.

Άνθη:   Μεμονωμένα, μεγάλα, κίτρινα, κόκκινα ή λευκά με ρόδινη χροιά.  Σέπαλα 5, απλωμένα ή γυρισμένα προς τα μέσα, ωοειδή και μυτερά, κοίλα, εσωτερικά άτριχα και με χρώμα παρόμοιο με το χρώμα των πετάλων, πράσινα και πυκνά τριχωτά εξωτερικά.  Πέταλα 5-9, αντωειδή ή πλατειά ωοειδή με στρογγυλεμένη κορυφή.  Στήμονες πολυάριθμοι, ανθήρες προμήκεις με σκούρο πορφυρό χρώμα.  Ωοθήκη επιφυής.

Άνθιση:   Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:   Πολυάριθμα και συμπιεσμένα αχαίνια.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, όρια χωραφιών, χλοοτάπητες και χαλικώδεις πλαγιές, από 0-600 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

Lathyrus blepharicarpos

Name/Όνομα:   Λάθυρος ο βλεφαριδωτός*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Lathyrus blepharicarpos Boiss.

Common name/Κοινό Όνομα:   Ciliate vetchling.

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:    Annual herb growing up to 40 cm high or more.

Stem/s:   Erect or sprawling, much-branched, winged, angled, green, and thinly hairy.

Leaves:    Alternate, compound, 2-foliolate, petiolate; leaflets 2, elliptic, sessile, with 5 almost parallel veins, pointed at apex, cuneate at the base, glabrous above, thinly hairy beneath; at the base of the upper leaflet there is a simple tendril; stipules 2, semi-sagittate, pointed and thinly hairy.

Flowers:   Zygomorphic, hermaphrodite, axillary and solitary; peduncles hairy; bracts unequal, very narrow, thinly hairy; calyx campanulate, green and glabrous; teeth 5, lanceolate, glabrous externally, hairy at the margins; petals 5, red-orange or reddish-pink, standard petal suborbicular, shortly emarginated at apex, clawed at the base, veins with darker color; wings obovate with rounded apex, keel boat-shaped, abruptly upcurved at apex; stamens 10 ( 9 united + 1 free), anthers oblong, orange-yellow; ovary superior, style 1, upcurved at apex forming a right angle, stigma 1.

Flowering time:   February – April.

Fruit:    Legume, dehiscent, oblong, laterally compressed, with the persistent calyx covering its base, ciliate and short beaked, with 3 sutures; the 2 dorsal sutures are bordered by conspicuous wings; seeds up to 4, suborbicular;

Habitat:   Roadsides, field limits, garigue, open Pine forests, stony slopes, from 0-1000 m alt.

Native:   Eastern Mediterranean region.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 40 εκ. ή και περισσότερο.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι ή απλωμένοι, πολύκλαδοι, πτερυγωτοί, γωνιώδεις, πράσινοι και ελαφρά τριχωτοί.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, σύνθετα, 2-φυλλα και έμμισχα.  Φυλλάρια 2, ελλειπτικά, άμισχα, με 5 σχεδόν παράλληλα νεύρα, μυτερά στην κορυφή και με οξεία βάση, άτριχα στην πάνω επιφάνεια, ελαφρά τριχωτά στην κάτω.  Στη βάση του ανώτερου φυλλαρίου υπάρχει ένας απλός έλικας.  Παράφυλλα 2, ημισαϊττοειδή, μυτερά σε κορυφή και βάση και ελαφρά τριχωτά.

Άνθη:   Ζυγόμορφα, ερμαφρόδιτα, μασχαλιαία και μεμονωμένα.  Ποδίσκοι ταξιανθίας τριχωτοί.  Βράκτια άνισα, στενά και ελαφρά τριχωτά.  Κάλυκας καμπανοειδής, πράσινος και άτριχος.  Δόντια 5, λογχοειδή, άτριχα εξωτερικά, τριχωτά στα χείλη.  Πέταλα 5, με πορτοκαλί-κόκκινο ή κοκκινωπό-ροζ χρώμα, πέτασος υποκυκλικός, με αβαθή εγκοπή στην κορυφή του, με νύχι στη βάση και με πιο σκούρου χρώματος νευρώσεις, πτέρυγες αντωειδείς με στρογγυλεμένη κορυφή, τρόπιδα σε σχήμα καρίνας βάρκας και με κορυφή απότομα ανασηκωμένη προς τα πάνω.  Στήμονες 10, 9 συμφυείς και 1 ελεύθερος, ανθήρες προμήκεις και πορτοκαλοκίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1 με ανασηκωμένη κορυφή σχηματίζοντας σχεδόν ορθή γωνία, στίγμα 1.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Απρίλιος.

Καρπός:   Χέδρωψ, διαρρηκτός, προμήκης, πλευρικά πιεσμένος, με τον παραμένοντα κάλυκα στη βάση του, βλεφαριδωτός, με κοντό ράμφος και με 3 ραφές εκ των οποίων οι 2 ραχιαίες περιβάλλονται από εντυπωσιακές πτέρυγες.  Σπέρματα υποσφαιρικά, μέχρι 4.

Ενδιαίτημα:   Παρυφές δρόμων, όρια χωραφιών, γκαρίκες, ανοικτά πευκοδάση και πετρώδεις πλαγιές, από 0-1200 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ανατολική Μεσογειακή ζώνη.

Lathyrus cicera

Name/Όνομα:   Λάθυρος η ρεβυθιά

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Lathyrus cicera L.

Common name/Κοινό Όνομα:  Flat-podded vetchling, red vetchling, chickling vetch.  

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Climbing annual.   

Stem/s:   Climbing or sprawling, branched, angular or winged, green and glabrous; 3-branched tendrils with hooked tips, arise from the base of the upper leaves.

Leaves:   Alternate, 1 or 2 pairs, 2-foliolate; leaflets linear-lanceolate or elliptical, with 5 parallel veins, nearly glabrous; stipules semi-sagittate with 2 minute median teeth.

Flowers:  Zygomorphic, hermaphrodite and solitary; calyx campanulate with 5, triangular, equal, acute, green and glabrous teeth; corolla red or crimson; standard petal erect, suborbicular, shortly emarginated at apex, clearly veined; wings oblong-ovate, keel whitish, upcurved; stamens 10 ( 9 united + 1 free); ovary superior.

Flowering time:   February-May.

Fruit:   Oblong, compressed, green and glabrous pod, turning brown at maturity, containing 2-6 seeds.    

Habitat:  Waste ground, cultivated fields, hillsides, from 0-1200 m alt.

Native:   Europe, North Africa, Middle East.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Αναρριχόμενο μονοετές.

Βλαστός/οί:   Αναρριχόμενοι ή απλωμένοι, διακλαδωμένοι, πτερυγωτοί ή γωνιώδεις, πράσινοι και άτριχοι, με τριμερείς έλικες που φύονται από την βάση των άνω φύλλων.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, 1 ή 2 ζεύγη, δίφυλλα, με φυλλάρια γραμμοειδή-λογχοειδή ή ελλειψοειδή, με 5 παράλληλα νεύρα, σχεδόν άτριχα.  Παράφυλλα ημισαϊτοειδή με 2 πολύ μικρά δόντια στη μέση.

Άνθη:   Ζυγόμορφα, ερμαφρόδιτα και μεμονωμένα.  Κάλυκας καμπανοειδής με 5, τριγωνικά, ισομήκη, μυτερά, πράσινα και άτριχα δόντια.  Στεφάνη κοκκινωπή ή κόκκινη.  Πέτασος όρθιος, σχεδόν κυκλικός, με μικρή εγκοπή στην κορυφή του και με πολύ εμφανή νεύρωση.  πτέρυγες προμήκεις-ωοειδείς, τρόπιδα ασπριδερή, με ήπια κάμψη προς τα πάνω.  Στήμονες 10, 9 ενωμένοι, 1 ελεύθερος.  Ωοθήκη επιφυής.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Μάιος.

Καρπός:   Χέδρωψ (λοβός) προμήκης, συμπιεσμένος πλευρικά, πράσινος και άτριχος αρχικά, με καφέ χρώμα στην ωρίμανση, με 2-6 σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Άγονα εδάφη, καλλιεργημένοι αγροί και λόφοι, από 0-1200 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Μέση Ανατολή.

 

Cynoglossum natolicum

Name/Όνομα:  Κυνόγλωσσο το ανατολικό*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Cynoglossum natolicum (Bornm.) Sutorý     

Family/Οικογένεια:  BORAGINACEAE 

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Biennial herb growing up to 70 cm high.

Stem/s:   Erect, unbranched or branched near the base or branched at the upper part of the plant, where inflorescences occur, slightly striate, densely covered with spreading or ± adpressed, long whitish hairs.

Leaves:  Basal leaves ± crowded, alternate, simple, oblong-elliptical, petiolate, hairy on both surfaces, acute or obtuse; cauline leaves alternate, simple, entire, ovate-oblong, hairy both surfaces, amplexicaule, subacute or obtuse; upper cauline leaves very small, oblong-ovate.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, terminal or subterminal branches; flowers evenly spaced, pedicels densely hairy; calyx 5-lobed; lobes oblong, densely hairy; corolla 5-lobed; lobes united at the base, free parts nearly Π shaped, ± shallowly emarginated, red, purple, violet, glabrous; stamens 5, included; ovary superior, style 1, stigma 1.

Flowering time:  May-July.  

Fruit:  4, convex or subovoid, pale nutlets, evenly covered with small and straight spines.

Habitat:  High altitude, from 1600-1900 m, at igneous soil, forests of Pinus nigra ssp pallasiana.

Native:  Mediterranean region, Western Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Διετής πόα με ύψος μέχρι 70 εκ.  

Βλαστός:  Όρθιος, απλός ή με διακλάδωση στη βάση ή στα ψηλότερα μέρη όπου θα σχηματισθούν τα άνθη, ελαφρά ραβδωτός, καλυμμένος με απλωμένες, πυκνές και ± σχεδόν παράλληλες και κοντά στον βλαστό, μακριές και ασπριδερές τρίχες.  

Φύλλα:  Φύλλα βάσης ± μαζεμένα, κατ εναλλαγή, απλά, προμήκη-ελλειψοειδή, έμμισχα, τριχωτά και στις 2 επιφάνειες, μυτερά ή πλατύκορφα.  Φύλλα βλαστού κατ εναλλαγή, απλά, ακέραια, προμήκη-ωοειδή, τριχωτά, περίβλαστα, πλατύκορφα ή σχεδόν οξύκορφα.  Ανώτερα φύλλα βλαστού πολύ μικρότερα, προμήκη-ωοειδή.

Άνθη:  Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε  πολυανθείς, επάκριους ή πλευρικούς κλάδους.  Άνθη ομοιόμορφα τοποθετημένα σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις.  Ποδίσκος πυκνά τριχωτός.  Κάλυκας 5-λοβος.  Λοβοί προμήκεις και πυκνά τριχωτοί.  Στεφάνη 5-λοβη, λοβοί ενωμένοι στη βάση τους, το ελεύθερο τμήμα έχει σχήμα περίπου Π, ± με μικρή εγκοπή στην κορυφή τους, κόκκινα, πορφυρά ή με βαθύ βιολετί χρώμα.  Στήμονες 5, μέσα στη στεφάνη.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1.

Άνθιση:   Μάιος-Ιούλιος.

Καρπός:   4, κυρτά ή υποσφαιρικά κάρυα, ομοιόμορφα καλυμμένα με ίσιες άκανθες.

Ενδιαίτημα:  Σε μέρη μεγάλου υψομέτρου, από 1600- 1900 μ, σε πυριγενή πετρώματα και σε δάση μαύρης πεύκης (μαντόπευκος).

Πατρίδα:  Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία.

Crepis aspera

Name/Όνομα:  Κρεπίς η τραχεία 

Scientific name/Επιστημονικό όνομαCrepis aspera L.   

Common name/Κοινό Όνομα: Hawk’s-beard, נִיסָנִית, سَراغَة,  سَراغَة, hindiba,  Içel kıskısı.   

Family/Οικογένεια:  ASTERACEAE  

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Annual herb growing up to 70 cm high.       

Stem/s:  Erect, much branched, slightly ribbed, green becoming purple with age, sparsely covered with straight, yellowish, black-based and sharp bristles, vertically located to the stem; sometimes glabrous or with whitish short hairs.

Leaves:  Leaves alternate, simple, with scattered short whitish hairs on both surfaces, especially on the midrib beneath; lower leaves oblong or obovate, pinnatifid, lobes triangular or oblong, acute, terminal lobe rhomboid and conspicuously larger, margins denticulate, amplexicaul-auriculate at the base; upper leaves smaller, sessile, triangular in outline, pinnatisect, acute.

Flowers:  Capitula several with up to 100 flowers, in spreading branches; peduncles with sparse bristles or ± hispid; involucre campanulate; outer bracts rather spreading, ovate, acute, glabrous or hispid, with membranous margins (scarious); inner bracts erect, oblong-ovate, with blackish and acute apex, hispid, margins scarious, about twice as long as the inner ones; corolla tongue-shaped, yellow, tinged purple externally, 5-toothed at apex; filaments glabrous, anthers yellowish; styles hairy above, branched.

Flowering time:  March-June.

Fruit:    Achenes of 2 kinds.   

Habitat:  Roadsides, stony hillsides, limits of cultivated fields, from 0-1500 m alt.

Native:  Eastern Mediterranean region.  

 

 

Περιγραφή

Φυτό: Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 70 εκ.                 

Βλαστός:  Όρθιος, πολύκλαδος, πράσινος αρχικά, πορφυρός αργότερα, καλυμμένος με αραιές, ίσιες, κιτρινωπές, κοφτερές και με μαυριδερή βάση τρίχες, τοποθετημένες κάθετα στον βλαστό.  Κάποτε μπορεί να είναι άτριχος ή με κοντές και ασπριδερές τρίχες. 

Φύλλα:  Κατ εναλλαγή, απλά, με διάσπαρτες κοντές και ασπριδερές τρίχες και στις 2  επιφάνειες, ειδικά στο κεντρικό νεύρο στην κάτω επιφάνεια.  Χαμηλά φύλλα προμήκη ή αντωειδή, πτερόλοβα, λοβοί τριγωνικοί ή προμήκεις, μυτεροί, τελικός λοβός ρομβοειδής και αισθητά μεγαλύτερος των άλλων, χείλη με μικρά δόντια, ενώ στη βάση περιβάλλουν εν μέρει τον βλαστό (περίβλαστα) με μυτερούς λοβούς που προεξέχουν.  Ανώτερα φύλλα μικρότερα, άμισχα, τριγωνικά στο περίγραμμα, πτεροσχιδή και μυτερά.

Άνθη:  Κεφάλια αρκετά που μπορεί να φέρουν μέχρι 100 άνθη, σε απλωμένους και διακλαδωμένους ανθικούς άξονες.  Ποδίσκοι με αραιές χοντρές τρίχες ή με ± σκληρές τρίχες.  Σύνολο βρακτίων σε καμπανοειδή σχηματισμό.  Εξωτερικά βράκτια απλωμένα, ωοειδή, μυτερά, γυμνά ή με σκληρές τρίχες και με μεμβρανώδη χείλη, ενώ τα εσωτερικά βράκτια είναι όρθια, προμήκη-ωοειδή με μυτερή και μαυριδερή κορυφή, με σκληρές τρίχες και με μήκος διπλάσιο περίπου των εσωτερικών βρακτίων.  Στεφάνη γλωσσοειδής, κίτρινη με πορφυρές αποχρώσεις εξωτερικά και με 5 δόντια στην κορυφή.  Νήμα στημόνων γυμνό, ανθήρες κίτρινοι.  Στύλοι διακλαδωμένοι και τριχωτοί ψηλά.    

Άνθιση:  Μάρτιος-Ιούνιος.

Καρπός:   Αχαίνιο σε 2 διαφορετικά είδη.

Ενδιαίτημα:  Κατά μήκος δρόμων, χαλικώδεις πλαγιές και όρια καλλιεργημένων χωραφιών, από 0-1500 μ υψόμετρο.  

Πατρίδα:   Ανατολική Μεσογειακή ζώνη.