Archives

Category Archive for ‘Κίτρινα’

Hypericum confertum subsp. stenobotrys 

Name/Όνομα:  Υπέρικον το συμπαγές υποείδ. στενοβότρυς*   

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Hypericum confertum subsp. stenobotrys (Boiss.) Holmboe    

Family/Οικογένεια:  Hypericaceae 

 

*Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Perennial herb reaching 35cm high.

Stems:  Erect or ascending, branched with short axillary shoots below, unbranched above, usually glabrous.

Leaves:  Leaves opposite, apparently crowded, simple, entire, lanceolate with obtuse apex or oblong-linear, margins deflexed, apex very often upturned, gradually becoming smaller towards apex; leaves on axillary stems smaller, more crowded and more narrow.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite in lax, terminal dichasial cymes; sepals 5, spreading, green, oblong or ovate, apex subacute, obtuse or rounded, connected at the base, with 3-5 whitish parallel veins, margins prominently dotted with minute black glands; petals 5, obovate, yellow, often partially dotted with black-glands on the margins and scattered black glandular lines; stamens numerous in 2 whorls, filaments and anthers yellow; ovary superior, styles 3.     

Flowering time:  June-July

Fruit:  Capsule.

Habitat:  Rocky places and open pine forests from 1200-2000m alt

Native:  Western Mediterranean region, Middle East.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα με ύψος μέχρι 35εκ.

Βλαστός-Κορμός:  Όρθιοι ή ανερχόμενοι, με διακλάδωση χαμηλά με λίγους μασχαλιαίους κλάδους, χωρίς διακλάδωση ψηλότερα, συνήθως άτριχος.

Φύλλα:  Αντίθετα, φαινομενικά μαζεμένα και πυκνά, απλά, ακέραια, λογχοειδή και πλατύκορφα ή επιμήκη-γραμμοειδή, χείλη γυρισμένα προς τα κάτω ενώ συχνά η κορυφή τους ανασηκώνεται ελαφρά, γινόμενα σταδιακά μικρότερα προς την κορυφή.  Φύλλα σε μασχαλιαίους κλάδους μικρότερα, πιο στενά και πιο πυκνά.

Άνθη:  Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα σε επάκρια θυσανοειδή διχάσια.  Σέπαλα 5, απλωμένα, πράσινα, επιμήκη ή ωοειδή, πλατύκορφα, σχεδόν οξύκορφα ή με στρογγυλή κορυφή, ενωμένα στη βάση τους, με 3-5 παράλληλα νεύρα και με χείλη έντονα στιγματισμένα με μικροσκοπικούς μαύρους αδένες.  Πέταλα 5, αντωειδή, κίτρινα, συχνά μερικώς στιγματισμένα χείλη με μαύρους αδένες όπως και τα σέπαλα ή και με μαύρες αδενώδεις γραμμές.  Στήμονες πολυάριθμοι σε 2 σπονδύλους, ανθήρες και νήματα κίτρινα.  Ωοθήκη επιφυής, στύλοι 3.     

Άνθιση:  Ιούνιος-Ιούλιος 

Καρπός:  Κάψα. 

Ενδιαίτημα:  Βραχώδη εδάφη και ανοικτά πευκοδάση από 1200-2000μ υψόμετρο. 

Πατρίδα:  Ανατολική Μεσογειακή ζώνη, Μέση Ανατολή.

Astragalus macrocarpus ssp lefkarensis

Name/Όνομα:  Αστράγαλος ο μακρόκαρπος υποειδ. των Λευκάρων  

Scientific name/Επιστημονικό όνομαAstragalus macrocarpus ssp lefkarensis Kirchoff & Meikle.

Common name/Κοινό όνομα:  Lefkara Milk-Vetch    

Family/Οικογένεια:  FABACEAE   

 

Description

Plant:  Perennial herb growing up to 100cm high.

Stem/s: Erect, much-branched, greenish, longitudinally ribbed, densely covered with long, woolly, whitish hairs (lanuginose).

Leaves:  All leaves compound, odd-pinnate, petiolate with stipules, lanuginose; basal leaves smaller with ovate stipules; upper leaves alternate with 15-29 leaflets, ovate-oblong, opposite or alternate except the terminal, petiolule short, upper side subglabrous, lanuginose beneath and on the margins, apex usually rounded, often emarginate.

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite, in axillary racemes; bracts linear, thinly lanuginose, longer than calyx tube; petals yellow, standard petal erect, oblong-obovate or oblong-rectangular, glabrous, margins reflexed, apex acuminate or rounded, greenish stripes at the center; wings glabrous, narrowly oblong, keel ovate, rather flattened, straight or upcurved, equal or shorter than wings, apex blunt, glabrous; calyx tubular with 5 green linear teeth, lanuginose externally, glabrous internally; stamens 10, 9 united + 1 free, filaments greenish, glabrous, anthers oblong, orange-yellow; ovary superior, glabrous, style 1, stigma 1.

Flowering time:  February-May.

Fruit:  Suborbicular dark red pod.

Habitat:  Calcareous slopes, phrygana, from 100-700m alt.

Native: Rare endemic (Cyprus), strictly protected

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα με ύψος μέχρι 100εκ

Βλαστοί:  Όρθιοι, πολύκλαδοι, πρασινωποί, με κατά μήκος ραβδώσεις, καλυμμένος με πυκνές, μακριές και ασπριδερές σαν μαλλί τρίχες.    

Φύλλα:  Όλα τα φύλλα είναι σύνθετα, περιττόληκτα, έμμισχα με παράφυλλα και και καλυμμένα με πυκνές και μακριές και ασπριδερές σαν μαλλί τρίχες.  Φύλλα βάσης μικρότερα με ωοειδή παράφυλλα.  Ανώτερα φύλλα κατ εναλλαγή με 15-29 φυλλάρια που είναι επιμήκη-ωοειδή, αντίθετα εκτός του τελευταίου ή κατ εναλλαγή, με μικρό μίσχο, με άνω επιφάνεια σχεδόν άτριχη, πυκνά τριχωτή την κάτω και στα χείλη, με κορυφή συνήθως στρογγυλεμένη ή με μικρή εγκοπή.

Άνθη:  Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα σε μασχαλιαίους βότρεις.  Βράκτια γραμμοειδή και ελαφρά τριχωτά, μακρύτερα του σωλήνα του κάλυκα.  Πέταλα με έντονο κίτρινο χρώμα.  Ο πέτασος είναι όρθιος, με επίμηκες-αντωειδές ή επίμηκες-ορθογώνιο σχήμα, άτριχος, με χείλη γυρισμένα προς τα πίσω, με μυτερή (συνήθως) ή στρογγυλή κορυφή και με πρασινωπές ραβδώσεις στο κέντρο του.  Πτέρυγες άτριχες, στενές και επιμήκεις.  Τρόπιδα ωοειδής, μάλλον επίπεδη ή πιεσμένη, ίσια ή λυγισμένη ελαφρά προς τα πάνω, ίση ή κοντύτερη των πτερύγων, άτριχη και όχι μυτερή.  Κάλυκας σωληνοειδής με 5 πράσινα και γραμμοειδή δόντια, εξωτερικά τριχωτός, εσωτερικά άτριχος.  Στήμονες 10, 9 με ενωμένα σε κάποιο βαθμό νήματα, 1 ελεύθερος, νήμα πρασινωπό και γυμνό, ανθήρες επιμήκεις πορτοκαλοκίτρινους.  Ωοθήκη επιφυής,  στύλος 1, στίγμα 1.   

Άνθιση:  Φεβρουάριος-Μαιος. 

Καρπός:  Υποσφαιρκός με σκούρο κόκκινο χρώμα χέδρωψ (λοβός). 

Ενδιαίτημα:  Σε φρυγανώδεις περιοχές και σε ασβεστολιθικές πλαγιές από 100-700μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Σπάνιο ενδημικό της Κύπρου αυστηρά προστατευόμενο.

Dactylorhiza romana 

Name/Όνομα:  Δακτυλόριζα η ρωμαϊκή

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Dactylorhiza romana  (Sebast.) Soó

 Common name/Κοινό όνομα:  Roman orchid       

Family/Οικογένεια:  ORCHIDACEAE

 

 Description

It is a perennial tuberous plant growing up to 50m high, but usually much smaller, about 20-30cm in Cyprus.  Stem erect, straight, green, hairless with 2-3, oblong-linear, pointed leaves, sheathing the stem; basal leaves 3-10 or more, simple, entire, linear-lanceolate, dark green, pointed, glabrous, unspotted, sheathing at the base.  Flowers yellow (Cyprus), zygomorphic and hermaphrodite, in ovoid or cylindrical, lax, few-flowered or in dense many-flowered racemes;  lateral sepals spreading, ovate, obtuse, hairless, distinctly reflexed, dorsal sepal erect , ovate to elliptic, closely attached with petals forming a hood; petals about as long as dorsal sepal or a little shorter, ovate, erect, margins incurved; bracts lanceolate, green, acute or obtuse, longer than ovary; labellum broadly obovate in outline, 3-lobbed, unspotted; median lobe, rectangular or suborbicular, lateral lobes oblong-ovate; pollinia* yellowish-brown; ovary slightly twisted; spur cylindrical, horizontal or slightly or strongly upturned, longer than the ovary; stigmatic cavity ovate-triangular to sub circular; flowering time March-May.  The fruit is a capsule.  Native to Mediterranean Europe, Middle East, and Western Asia.  A common plant in Cyprus and it is found at rocky hillsides and open pinewoods, from 150-900m alt.

*Pollinium/a = the places which produce a mass of pollen grains

 

Περιγραφή

Πολυετής και κονδυλώδης πόα με ύψος μέχρι 50cm, αλλά συνήθως αρκετά λιγότερο περίπου 20-30εκ για την Κύπρο.  Βλαστός όρθιος, ίσιος, χωρίς διακλάδωση, πράσινος και άτριχος, με 2-3 επιμήκη-γραμμοειδή και μυτερά φύλλα που αγκαλιάζουν τον βλαστό.  Φύλλα βάσης 3-10 ή περισσότερα, απλά, ακέραια, επιμήκη-λογχοειδή, γυμνά, με σκούρο πράσινο χρώμα, μυτερά, και χωρίς κηλίδες, ενώ στη βάση περιβάλλουν εν μέρει τον βλαστό.  Άνθη κίτρινα, ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε ωοειδείς ή κυλινδρικούς, ολιγανθείς και χαλαρούς ή πολυανθείς και πυκνούς βότρεις.  Πλάγια σέπαλα απλωμένα, ωοειδή και πλατύκορφα, γυμνά και έντονα γυρισμένα προς τα πίσω.  Το ραχιαίο είναι όρθιο, με ελαφρά μπροστινή κλίση και ακουμπά πάνω στα πέταλα σχηματίζοντας μια «κουκούλα».  Τα πέταλα είναι σχεδόν ισομήκη με το ραχιαίο σέπαλο ή λίγο κοντύτερα, ωοειδή, όρθια και με γυρισμένα προς τα μέσα χείλη.  Βράκτια λογχοειδή, πράσινα, οξύκορφα ή πλατύκορφα, μακρύτερα της ωοθήκης.  Χείλος πλατύ-αντωειδές στο περίγραμμα, 3-λοβο και ακηλίδωτο.  Μεσαίος λοβός επιμήκης-τετράπλευρος ή σχεδόν κυκλικός ενώ οι πλάγιοι επιμήκεις-ωοειδείς.  Πολλίνια* με κίτρινο προς καφέ χρώμα.  Ωοθήκη με μικρή στροφή.  Πλήκτρο οριζόντιο ή ελαφρά ή έντονα λυγισμένο προς τα πάνω μακρύτερο της ωοθήκης.  Στιγματική κοιλότητα ωοειδής-τριγωνική ή υποκυκλική.  Ανθίζει Μάρτιο-Μάιο.  Καρπός κάψα.  Πατρίδα του η Μεσογειακή Ευρώπη, Εγγύς Ανατολή και Δυτική Ασία.  Κοινό φυτό της Κύπρου και απαντάται σε πετρώδεις πλαγιές και ανοικτά πευκοδάση από 150-900m υψόμετρο.

 

*Πολλίνια = Οι χώροι όπου αποθηκεύονται κόκκοι γύρης.

Alyssum umbellatum

Name/Όνομα:  Άλυσσον το σκιαδανθές

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Alyssum umbellatum Desv.        

Family/Οικογένεια:  BRASSICACEAE

 

Description    

Alyssum umbellatum is an annual herb growing up to 15cm tall.  Stems 1-3 erect, prostrate or decumbent appear directly from rootstock or unbranched, greenish-purplish, densely covered with whitish adpressed-stellate hairs.  Leaves alternate, simple, entire, oblanceolate, short stalked and covered with adpressed-stellate hairs on both surfaces, apex acute or subacute; margins often tinged purplish.  Flowers are hermaphrodite and actinomorphic, in terminal umbels; pedicels unequal, densely stellate pubescence, green turn into purplish-brown with age; petals 4, erect, narrowly obovate, yellow, becoming white with age, glabrous, apex shallowly-notched; sepals 4, erect, oblong, concave, obtuse, green, becoming purplish-brown with age, shorter than petals; stamens 6, anthers yellow; ovary superior, ovoid or suborbicular, densely hairy, style 1, erect, simple, stigma 1.  Flowering time March-May.  The fruit is a suborbicular, chestnut-brown and flattened silicle*, topped by the persistent style.  A rare plant of Cyprus and it is found at stony hillsides and open pine forests, from 1100-1600m alt.

Silicle* = a short, broad silique      Silique = a narrow and linear 2-valved capsule.

 

Περιγραφή

Μονοετής πόα ύψους μέχρι 15cm.  Βλαστοί 1-3, όρθιοι, κατακλιμένοι ή γονατιστοί και εμφανίζονται απ ευθείας από τη ρίζα ή είναι χωρίς κλαδιά, πρασινωποί ή λίγο πορφυροί, καλυμμένοι με πυκνές και ασπριδερές αστεροειδείς τρίχες.  Οι ίδιες τρίχες καλύπτουν επίσης και άλλα μέρη του φυτού όπως, φύλλα, σέπαλα και ποδίσκους του άνθους.  Φύλλα κατ εναλλαγή, επιμήκη-λογχοειδή, απλά, ακέραια,  με δυσκολοδιάκριτο μίσχο, οξύκορφα ή πλατύκορφα, συχνά με χείλη που παίρνουν πορφυρή χροιά.   Άνθη ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε επάκριους ομπρελλοειδείς σχηματισμούς που μοιάζουν με σκιάδιο (εξ ου και το όνομα του είδους).  Πέταλα 4, όρθια, στενά-αντωειδή, κίτρινα, γινόμενα λευκά με την πάροδο του χρόνου, άτριχα, με μικρή εγκοπή στην κορυφή τους.  Σέπαλα 4, όρθια, κοίλα, πλατύκορφα, πράσινα στην αρχή και πορφυρά προς καφέ αργότερα, κοντύτερα από τα πέταλα.  Στήμονες 6 με όρθια, γυμνά και κιτρινωπά νήματα, ανθήρες κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, ωειδής προς υποσφαιρική, πυκνά τριχωτή, στύλος 1, όρθιος και απλός, στίγμα 1.  Άνθιση Μάρτιος-Μάιος.  Καρπός είναι ένα υποσφαιρικό, καστανό και μάλλον επίπεδο κεράτιον*, που φέρει από πάνω τον παραμένοντα στύλο.  Σπάνιο φυτό της Κύπρου, και απαντάται σε πετρώδεις λόφους και ανοικτά πευκοδάση από 1100-1600μ υψόμετρο.

Κεράτιον* = κοντό και πλατύ κέρας —   κέρας = μακρόστενος καρπός ο οποίος σχίζεται κοιλιακά και ραχιαία από κάτω προς τα πάνω, όπως ο καρπός των Σταυρανθών πχ. Λαψάνα, νεροκάρδαμο, σινάπι κλπ.

Arbutus andrachne

 

Name/ΌνομαΚόμαρος  η ανδράχνη           

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Arbutus andrachne L.     

Common name/Όνομα:  Strawberry tree, Arbutus, Αντρουκλιά, Κουμαριά, Αγριοκουμαριά   

Family/Οικογένεια:  ERICACEAE   

 

Description 

Arbutus andrachne is an evergreen perennial shrub or small tree with a suborbicular or irregular crown, growing to 10m tall, but usually much smaller (3-5m, Cyprus).  The trunk is erect or spreading, rather short, much branched, bark reddish, often peeling off in flakes revealing a grey layer; young stems are reddish and glabrous.  Leaves alternate, simple, elliptic, petiolate, leathery and glossy, entire, glabrous both surfaces, dark green above, glaucous beneath, margins entire or serrate, apex acute or subacute, base almost rounded or cuneate, petiole rather flat, reddish, slightly channeled above.  Flowers are actinomorphic and hermaphrodite, in terminal panicles; bracts ovate-triangular, acuminate, reddish and hairy; pedicels glandular-hairy; petals 5, united, corolla creamy, urn-shaped, having the top open, forming a 5-lobed rim, glabrous externally, hairy internally; lobes are more or less equal with recurved apex; calyx 5-lobed, lobes subcircular, green with yellowish margins, sometimes tinged red, overlapped; stamens 10, filaments free, hairy at the base, yellowish, anthers chestnut, with a prominent 2-parted appendage; ovary superior, conical, style simple, erect, yellowish, and glabrous, stigma capitate, greenish.  Flowering time February-May.  The fruit is a globose red berry with warty surface and is edible.  Native to the Eastern Mediterranean region and Western Asia.  A common plant in Cyprus and it is found at pine forests, open woodland, and mostly on the igneous ground, from 100-1500m alt.

 

Περιγραφή

Πολυετής και αειθαλής θάμνος ή μικρό δένδρο με υποσφαιρική ή ακανόνιστη κόμη και ύψος που φθάνει τα 10μ αλλά συνήθως αρκετά χαμηλότερο (3-5μ, Κύπρος).  Κορμός όρθιος ή απλωμένος, σχετικά κοντός, πολύκλαδος, φλοιός κοκκινωπός που συχνά σχίζεται σε φύλλα, αποκαλύπτοντας το γκρίζο υπόστρωμα.  Νεαροί βλαστοί  κοκκινωποί και άτριχοι.  Φύλλα κατ εναλλαγή, απλά, ελλειπτικά, έμμισχα, δερματώδη και στιλπνά, ακέραια ή με πριονωτό χείλος, άτριχα και στις 2 επιφάνειες, σκουροπράσινα στην άνω και γλαυκοπράσινα στην κάτω επιφάνεια, οξύκορφα ή σχεδόν οξύκορφα, με σχεδόν στρογγυλεμένη ή ευθύγραμμη βάση, και μίσχο σχεδόν επίπεδο, κοκκινωπό και αυλακωτό.  Άνθη ερμαφρόδιτα και ακτινόμορφα, σε επάκριους βότρεις.  Βράκτια ωοειδή-τριγωνικά, μυτερά, κοκκινωπά και άτριχα.  Ποδίσκοι ανθέων με αδενώδεις τρίχες.  Πέταλα 5, λευκοκίτρινα και ενωμένα σε σχήμα υδρίας με ανοικτό το άνω άκρο, όπου υπάρχουν 5 μικροί, τριγωνικοί, πρασινοκίτρινοι λοβοί με στρογγυλεμένη κορυφή.  Εσωτερικά η στεφάνη είναι τριχωτή ενώ εξωτερικά είναι άτριχη.  Κάλυκας 5-λοβος, λοβοί σχεδόν κυκλικοί, πρασινωποί με κιτρινωπά μεμβρανώδη χείλη, κάποτε με κοκκινωπή χροιά στην κορυφή και με τις πλευρές τους να επικαλύπτονται.  Στήμονες 10, νήμα ελεύθερο, κιτρινωπό και τριχωτό στη βάση του, ανθήρες 2-θηκοι, με εμφανή διμερή καστανή προεκβολή.  Ωοθήκη  επιφυής και κωνική, στύλος απλός, όρθιος, κιτρινωπός και γυμνός, στίγμα πρασινωπό και κεφαλωτό.  Άνθιση Φεβρουάριος-Μάιος.  Ο καρπός είναι μια σφαιρική και κόκκινη ράγα, που έχει κοκκώδη επιφάνεια και είναι εδώδιμη.  Πατρίδα του η Μεσογειακή ζώνη και η Δυτική Ασία  Κοινό φυτό στην Κύπρο και απαντάται σε πευκοδάση και σε ανοικτές δασώδεις και κυρίως πυριγενείς περιοχές σε υψόμετρο 100-1200m.

Ficaria chrysocephala

Name/Όνομα:  Φικάρια η χρυσοκέφαλη

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Ficaria chrysocephala (P.D.Sell) Galasso & al.

Common name/Κοινό όνομα:  Fig buttercup, Lesser celandine, Pilewort  

Family/Οικογένεια:  RANUNCULACEAE

 

Description

Ficaria chrysocephala is a perennial tuberous herb growing up to 25cm tall.  Stems usually decumbent, cylindrical, and glabrous.  Leaves alternate, simple, ovate-cordate, entire, wavy or shallowly-toothed, petiolate, glabrous on both surfaces.  Flowers actinomorphic, hermaphrodite, terminal, and solitary; petals 7-14 or more, oblong-ovate, unequal, golden yellow, glabrous, apex obtuse; sepals 3, ovate, unequal, concave, pale yellow, glabrous; stamens numerous, filaments free, anthers yellow; in the center, there are numerous greenish-yellow carpels forming a globe-shaped receptacle; ovary superior; flowering time February-March.  The fruit is an achene.  Native to Europe and Western Asia.  A rather common plant in Cyprus and it is found at moisty places and near streams from 0-1200m alt.

 

Περιγραφή

Πολυετής και βολβώδης χαμηλή πόα ύψους μέχρι 25cm.  Βλαστοί συνήθως κατακλιμένοι, κυλινδρικοί και άτριχοι.  Φύλλα κατ εναλλαγή, απλά, ωοειδή-καρδιοειδή, ακέραια ή με ελαφρύ κυματοειδές ή με κοντά δόντια χείλος, έμμισχα και άτριχα.  Άνθη ακτινόμορφα, ερμαφρόδιτα, μεμονωμένα και επάκρια.  Πέταλα 7-14 ή περισσότερα, επιμήκη-ωοειδή, άνισα, χρυσοκίτρινα , άτριχα και πλατύκορφα.  Σέπαλα 3, ωοειδή, άνισα, κοίλα, με χλωμό κίτρινο χρώμα και άτριχα.  Στήμονες πολυάριθμοι, νήμα ελεύθερο, ανθήρες κίτρινοι.  Στο κέντρο του άνθους υπάρχουν πολλά πρασινοκίτρινα καρπόφυλλα που σχηματίζουν μια σφαιροειδή ανθοδόχη.  Ωοθήκη επιφυής.  Ανθίζει Φεβρουάριο-Μάρτιο.  Ο καρπός είναι αχαίνιο.  Πατρίδα του η Μεσογειακή ζώνη και η Δυτική Ασία.  Σχετικά κοινό φυτό στην Κύπρου και απαντάται σε υγρά μέρη και κοντά σε ρυάκια από 0-1200μ υψόμετρο.

 

Alyssum akamasicum

Name/ΌνομαΆλυσσον του ακάμα   

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Alyssum akamasicum B.L.Burtt.        

Family/Οικογένεια:  BRASSICACEAE

Description    

Alyssum akamasicum is a perennial herb or subshrub growing up to 20cm tall.  Stems are erect or decumbent, much-branched, greenish-purplish, covered with dense whitish stellate hairs; dense stellate hairs appear also on leaves, sepals, pedicels, ovary, and silicles.  Leaves alternate, obovate or elliptic, simple, entire, blade glaucous-green sometimes concave, short-stalked, apex acute or obtuse, often rounded, base tapering to the stem.  Flowers are hermaphrodite and actinomorphic, in terminal unbranched racemes or in terminal branched corymbs; petals 4, opposite, spreading, narrowly obovate, yellow, glabrous, apex obtuse with a short notch; sepals 4, erect, oblong, concave, obtuse, green, becoming purplish-brown with age, shorter than petals; stamens 6, filaments erect, yellowish-green, glabrous, anthers oblong often curved, yellow; ovary superior, obovate, flat, style erect, yellowish-greenish, glabrous, stigma capitate, yellow.  Flowering time March-April.  The fruit is a suborbicular, obovate silicle*, topped by the persistent style.  A rare endemic plant of Cyprus and it is found at stony hillsides and open pine forests on the serpentine ground, at PAPHOS district (Akamas) from 50-400m alt.  Silicle* = a short, broad silique      Silique = a narrow and linear 2-valved capsule.

Περιγραφή

Πολυετής πόα ή ημίθαμνος ύψους μέχρι 20cm.  Βλαστοί όρθιοι ή κατακλιμένοι, πολύκλαδοι,  πρασινωποί ή λίγο πορφυροί, καλυμμένοι με πυκνές και ασπριδερές αστεροειδείς τρίχες.  Οι ίδιες τρίχες καλύπτουν επίσης και άλλα μέρη του φυτού όπως, φύλλα, σέπαλα, ποδίσκους του άνθους, ωοθήκες και καρπούς.  Φύλλα κατ εναλλαγή, αντωειδή ή ελλειψοειδή, απλά, ακέραια, γλαυκοπράσινα, κάποτε κοίλα, κοντόμισχα, οξύκορφα ή πλατύκορφα, συχνά με στρογγυλεμένη κορυφή, με βάση φύλλου που στενεύει προς τη βάση.  Άνθη ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε επάκριους και χωρίς διακλάδωση βότρεις ή σε επάκριους διακλαδισμένους κορύμβους.  Πέταλα 4, αντίθετα, απλωμένα, στενά αντωειδή, κίτρινα, γυμνά, πλατύκορφα με μικρή εγκοπή στην κορυφή τους.  Σέπαλα 4, όρθια, κοίλα, πλατύκορφα, πράσινα στην αρχή και πορφυρά προς καφέ με την πάροδο του χρόνου, κοντύτερα από τα πέταλα.  Στήμονες 6 με όρθια, γυμνά και πρασινοκίτρινα νήματα, ανθήρες κίτρινοι και επιμήκεις, συχνά λυγισμένα.  Ωοθήκη επιφυής, αντωειδής και επίπεδη, στύλος όρθιος, γυμνός και πρασινοκίτρινος, στίγμα κίτρινο και κεφαλωτό.  Άνθιση Μάρτιος-Απρίλιος.  Καρπός είναι ένα υποσφαιρικό και αντωειδές κεράτιον*, που φέρει από πάνω τον παραμένοντα στύλο.  Σπάνιο ενδημικό φυτό της Κύπρου, αλλά τοπικά κοινό και απαντάται σε πετρώδεις λόφους και ανοικτά πευκοδάση πάνω σε σερπεντινικά πετρώματα στην επαρχία Πάφου ( Ακάμας), από 50-400μ υψόμετρο.

Κεράτιον* = κοντό και πλατύ κέρας —   κέρας = μακρόστενος καρπός ο οποίος σχίζεται κοιλιακά και ραχιαία από κάτω προς τα πάνω, όπως ο καρπός των Σταυρανθών πχ. Λαψάνα, νεροκάρδαμο, σινάπι κλπ.

Tripodion tetraphyllum ssp tetraphyllum

 

Name/Όνομα:  Τριπόδιον τετράφυλλον υποείδ. τετράφυλλον*   

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. ssp tetraphyllum

Common name/Κοινό όνομα:   Annual Kidney Vetch, Bladder Kidney Vetch

Family/Οικογένεια: FABACEAE

 

Synonym  “Physanthyllis tetraphylla” (L.) Boiss.

*Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 Description

Tripodion tetraphyllum ssp tetraphyllum is an annual herb.  Stems prostrate, branched from the base, green when young, purplish-reddish later, angled and covered with long and thin whitish hairs pointing to the apex; tendrils absent.  Leaves alternate, compound, imparipinnate; rachis purplish and hairy, slightly canaliculated above, leaflets 3-5, simple, entire, unequal, short-stalked, covered with appressed soft and rather long whitish hairs on both surfaces; lower leaflets are somewhat elliptical and smaller, upper leaflets obovate; terminal leaflet obovate to rounded, much larger than the others, with a rounded apex and a short point at the middle.  Flowers, zygomorphic, papilionaceous and hermaphrodite, in axillary  clusters; banner (standard) petal obovate with narrower base, rounded and slightly emarginate at apex, pale yellow, hairy externally, with purplish stripes internally; wings yellow with rounded apex; keel with an upturned apex; calyx ovoid, 5-toothed, teeth erect, triangular, more or less equal, green and hairy, inflated with age; stamens 10, 9 fused, 1 free; ovary superior, style 1, stigma 1; flowering time March-May(Cyprus).  The fruit is an oblong 2-seeded pod, hidden by the persistent calyx.   Native to Mediterranean region.  A common plant in Cyprus and it is found at stony hills and open forests from 0-450m alt.

Περιγραφή

Μονοετές και ποώδες φυτό.  Βλαστοί κατακλιμένοι διακλαδωμένοι από τη βάση, πράσινοι οι νεαροί, πορφυροί ή κοκκινωποί οι παλαιότεροι, γωνιώδεις και καλυμμένοι με λεπτές και μακρές ασπριδερές τρίχες, ενώ έλικες απουσιάζουν.  Φύλλα κατ εναλλαγή, σύνθετα και διαιρεμένα μέχρι το κεντρικό νεύρο σε 3-5 φυλλάρια, που είναι απλά, ακέραια, άνισα με πολύ κοντό και δυσδιάκριτο μίσχο και καλυμμένα με μακρές ασπριδερές τρίχες παράλληλες με το έλασμα του φύλλου «δείχνοντας» την κορυφή του.  Μίσχος φύλλου λίγο αυλακωτός από πάνω, πορφυρός και τριχωτός.  Τα κατώτερα φυλλάρια είναι μικρότερα των άλλων και είναι περίπου ελλειπτικά, ενώ τα ανώτερα είναι αντωειδή όπως και το τελικό φυλλάριο που είναι πολύ μεγαλύτερο από τα άλλα, με στρογγυλεμένη κορυφή και με μικρή προεκβολή στη μέση.  Άνθη ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε σχήμα πεταλούδας( γι αυτό και λέγονται ψυχανθή-ψυχή=πεταλούδα), σε μασχαλιαίους δέσμες.  Το μεγαλύτερο πέταλο, ο πέτασος έχει αντωειδές σχήμα με στενότερη βάση, μοιάζει με καρδία, έχει στρογγυλή κορυφή με μικρή εγκοπή και έχει χλωμό κιτρινωπό χρώμα και φέρει πορφυρές ραβδώσεις μπροστά και τρίχες εξωτερικά.  Πτέρυγες με πιο έντονο κίτρινο χρώμα και στρογγυλεμένες κορυφές, ενώ η τρόπιδα έχει κορυφή λυγισμένη προς τα πάνω.  Κάλυκας σωληνοειδής-ωοειδή, με 5 όρθια, τριγωνικά, πράσινα, τριχωτά και λίγο ή πολύ ίσα δόντια, ενώ με την πάροδο του χρόνου διογκώνεται.  Στήμονες 10, 9 συμφυείς και 1 ελεύθερος.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1.    Άνθιση Μάρτιος-Μάιος( Κύπρος).  Ο καρπός είναι ένας μακρός και όρθιος χέδρωψ (λοβός) με 2 σπέρματα, που περιβάλλεται από τον διογκωμένο και παραμένοντα κάλυκα.  Πατρίδα του η Μεσογειακή ζώνη.  Κοινό φυτό στην Κύπρο και απαντάται σε πετρώδεις λόφους και ανοικτά πευκοδάση από 0-450μ υψόμετρο.

Tuberaria guttata

Name/Όνομα:   Τουπεραρία η σταλαγμώδης           

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Tuberaria guttata (L.)  Fourr.    

Common name/Όνομα:   Annual rockrose, Spotted rockrose      

Family/Οικογένεια:   CISTACEAE  

 

Description 

Tuberaria guttata is an annual herb growing up to 30cm high.  The stem is erect, usually unbranched, slender, lower part purplish, covered with long and soft straight white hairs (villous), the most of the length of the upper part is green and bears similar hairs; apex glabrous or thinly villous.  All leaves 3-nerved; lower leaves in a loose rosette, broadly elliptic or obovate, simple, entire, sessile, with stellate hairs and scattered simple hairs beneath, simple hairs above; stem leaves opposite, smaller, narrow-lanceolate, sessile, apex acute, margins often deflexed, occasionally stipulate; usually basal leaves shrivel during flowering time.  Flowers are hermaphrodite and actinomorphic, in lax and terminal cymes; pedicels reddish, glabrous; peduncle glabrous or thinly hairy; petals 5, more or less equal, obovate, yellow, glabrous, apex cuneate or slightly wavy or irregularly short-dentate, with a distinct purplish-brown blotch at the base, imbricate; sepals 5, unequal, the 2 outer smaller, ovate to lanceolate, acute or subacute, green, the 3 inner ovate, convex, whitish-green, very often brown or black-spotted; stamens many all fertile, filaments free, yellow, glabrous; ovary superior, style 1, stigma 1, woolly and capitate.  The fruit is an ovoid capsule.  Flowering time February-May.  Native to Western and southern Europe.  A common plant in Cyprus and it is found at garrigues, maquis, waste places, dry hills, sandy ground, from 0- 1000m alt.

 

Περιγραφή

Μονοετής πόα που μπορεί να φθάσει τα 30cm ύψος.  Βλαστός όρθιος, λεπτός, συνήθως χωρίς διακλάδωση.  Χαμηλά είναι πορφυρός και καλυμμένος με μακρές και μαλακές άσπρες τρίχες, ψηλότερα και στο μεγαλύτερό του μήκος είναι πράσινος και με παρόμοιες τρίχες, ενώ στην κορυφή του είναι γυμνός ή αραιά τριχωτός.  Φύλλα 3-νευρα, τα χαμηλότερα σχηματίζουν χαλαρή ροζέτα, είναι προμήκη-ελλειπτικά ή αντωειδή, απλά, ακέραια, άμισχα, με αστεροειδείς και άλλες αραιές απλές τρίχες στην κάτω επιφάνεια και με απλές τρίχες στην άνω.  Φύλλα βλαστού αντίθετα, μικρότερα, στενά λογχοειδή, άμισχα, οξύκορφα, με χείλη που συχνά λυγίζουν προς τα πίσω, και μπορεί να έχουν και παράφυλλα.  Συνήθως τα φύλλα αρχίζουν να μαραίνονται με την έναρξη της άνθισης.  Άνθη ερμαφρόδιτα και ακτινόμορφα σε επάκρια και χαλαρή κυματοειδή ταξιανθία.  Ποδίσκος ταξιανθίας άτριχος ή ελαφρά τριχωτός, ποδίσκος άνθους κοκκινωπός και γυμνός.  Πέταλα 5, σχεδόν ίσα, πλατειά αντωειδή, κίτρινα, άτριχα, με κορυφή ευθύγραμμη ή με άνισα μικρά δόντια ή ελαφρά κυματοειδής, ελαφρά αλληλεπικαλυπτόμενα και με πολύ εμφανή πορφυρή ή καφετιά περιοχή στη βάση τους.  Σέπαλα 5, άνισα, τα 2 εξωτερικά είναι μικρότερα, ωοειδή-λογχοειδή, σχεδόν οξύκορφα και πράσινα, ενώ τα 3 εσωτερικά είναι πλατιά ωοειδή, κοίλα, οξύκορφα και λευκοπράσινα  ενώ πολύ συχνά φέρουν διάσπαρτα καφετιά ή μαυριδερά στίγματα.  Στήμονες πολυάριθμοι, όλοι γόνιμοι, με κίτρινο, άτριχο και ελεύθερο νήμα.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1 τριχωτό και κεφαλωτό.  Ο καρπός είναι μια ωοειδής κάψα.  Άνθιση Φεβρουάριος-Μάιος.  Πατρίδα του η Νότια και Δυτική Ευρώπη και η Μεσογειακή ζώνη.  Σχετικά κοινό φυτό στην Κύπρο και απαντάται σε πετρώδεις πλαγιές, φρυγανότοπους, θαμνότοπους, άγονα εδάφη και αμμώδεις περιοχές από 0-1000μ υψόμετρο.

Ajuga chamaepitys  ssp palaestina

Name/Όνομα:  Αγιούγκα η χαμαιπεύκη υπ. η παλαιστίνη*     

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Ajuga chamaepitys  ssp palaestina (Boiss.) Bornm.    

Οικογένεια: LAMIACEAE

 

 *Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Ajuga chamaepitys ssp palaestina is a perennial herb growing up to 10cm high.  Stems are sprawling or prostrate, generally unbranched, greenish or purple, angled, subglabrous or sparsely covered with long woolly hairs.  Lower leaves opposite, simple, oblong-obovate, hairy on both sides, 3-lobed at apex, lobes unequal, shorter than the half the length of the leaf; median lobe much longer than the others with rounded apex; lateral lobes blunt; upper leaves similar, median lobe narrower and more oblong, apex obtuse.  Flowers sessile, zygomorphic and hermaphrodite, in dense, axillary, 2-flowered whorls; bracts similar to the leaves; calyx tubular-campanulate, 5-toothed, teeth triangular, free about the 2/3 their length, connate at the base, erect, more or less equal, green, acute, hairy externally; corolla tubular, 2-lipped, apparently 1-lipped, 4-lobed ( one of them inconspicuous); corolla bears 2 parallel rows of short, white and stiff hairs at the base of the larger lobe; median lobe yellow, scattered with red or purple markings, hairy externally, distinctly emarginate at apex, much longer than the laterals lobes which are oblong with red stripes and rounded apex; stamens 4, exserted, filaments unequal, hairy towards apex, anthers kidney-shaped; ovary superior, style 1, stigma with 2 equal lobes; flowering time January-May.  Fruit nutlets.  Native to the eastern Mediterranean region, East Aegean Islands, Turkey, Israel, Palestine, Lebanon, Cyprus.  Α common plant in Cyprus, and it is found at rocky places, waste areas and roadsides, from 0-1000m alt.

 

Περιγραφή

Πολυετής πόα που φθάνει τα 10εκ. ύψος.  Βλαστοί απλωμένοι ή κατακλιμένοι, συνήθως χωρίς διακλάδωση, γωνιώδεις, πρασινωποί ή πορφυροί και αραιά καλυμμένοι με μαλλιαρές λευκές τρίχες ή είναι σχεδόν άτριχοι.  Χαμηλά φύλλα αντίθετα, απλά, επιμήκη-αντωειδή ή επιμήκη-ελλειπτικά, τριχωτά και στις δυο επιφάνειες, 3-λοβα στην κορυφή τους, λοβοί άνισοι, πιο κοντοί από το ½ του μήκους του φύλλου.  Μεσαίος λοβός αρκετά μακρύτερος από τους πλάγιους και έχει στρογγυλή κορυφή.  Πλάγιοι λοβοί με όχι μυτερή κορυφή.  Ανώτερα φύλλα παρόμοια, μεσαίος λοβός πιο στενός και πιο μακρύς και με πιο πλατειά κορυφή.  Άνθη άμισχα, ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πυκνούς, μασχαλιαίους με 2 άνθη σπονδύλους.  Βράκτια φυλλόμορφα.  Κάλυκας σωληνοειδής-καμπανοειδής, με 5 όρθια, τριγωνικά, σχεδόν ισομήκη, οξύκορφα και εξωτερικά τριχωτά δόντια, που είναι ελεύθερα κατά τα 2/3 του μήκους τους ενώ στη βάση ενώνονται.  Στεφάνη σωληνοειδής, 2-χειλη αλλά φαινομενικά μονόχειλη, 4-λοβη με τον ένα λοβό αφανή.  Η στεφάνη φέρει 2 παράλληλες ζώνες από κοντές, ασπριδερές και κάπως αδρές τρίχες, που ξεκινούν από τη βάση του μεγάλου λοβού.  Μεσαίος λοβός κίτρινος με σκορπισμένα κόκκινα ή πορφυρά σημάδια, εξωτερικά τριχωτός, με εμφανή εγκοπή στην κορυφή του, πολύ μακρύτερος από τους άλλους που είναι επιμήκεις με κόκκινες γραμμώσεις και στρογγυλή κορυφή.  Στήμονες 4 εξερχόμενοι του σωλήνα, με άνισα νήματα, νεφροειδείς ανθήρες και με τρίχες προς την κορυφή τους.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1 με ίσους λοβούς.  Άνθιση Ιανουάριος-Μάιος.  Καρπός κάρυα.  Πατρίδα του η ανατολική Μεσογειακή ζώνη (Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Τουρκία, Λίβανος, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Κύπρος).  Σχετικά κοινό φυτό στην Κύπρο και απαντάται σε πετρώδη εδάφη, άγονες περιοχές και πλάγια δρόμων από 0-1000μ υψόμετρο.