Anchusa undulata  subsp. hybrida 

April 28, 2020 by savvas

Anchusa undulata  subsp. hybrida 

Name/Όνομα:  Άγχουσα η κυματόχειλη  υποείδ. η υβριδική.   

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Anchusa undulata  subsp. hybrida (Ten.) Bég.   

Common name/Κοινό Όνομα:  Undulate alkanet, undulate anchusa, common alkanet.   

Family/Οικογένεια:  BORAGINACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Biennial or perennial herb growing up to 60 cm high.       

Stem/s:   Erect or spreading, branched below, angled, densely covered with a mixed of short and longer white stiff hairs. 

Leaves:  Basal leaves in a loose rosette, simple, entire, oblanceolate, broadly-obovate or spathulate, up to 20 cm long, bristly, especially on the margins and on the central vein, margins conspicuously undulate with unequal rounded protuberances (tubercles), petiole flat, usually inconspicuous, sometimes up to 1/3 as long as the blade or less; stem leaves alternate, similar, smaller and sessile.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in lax, many-flowered, branched cymes, sometimes alternate along the elongated flowering axon; bracts oblong at the lower part of the stems, ovate at the upper parts, hispid, usually bending downwards; calyx cylindrical, inflated and persistent in fruit, densely hispid, 5-lobed, tube longer than the narrow-oblong lobes; corolla tube barely exceeding calyx, purple, violet or dark blue, 5-lobed, lobes broadly-triangular, obtuse, fused at the lower half, forming a funnel-shaped structure at the upper half; faucal scales 5, white or brownish, sky-blue at the rounded apex; stamens 5, included, anthers reaching the base of the faucal scales, erect, linear, blackish to dark-blue; ovary superior, style 1, persistent in fruit, stigma 1.     

Flowering time:  March-May.  

Fruit:   4, ovoid and ridged nutlets, green, becoming dark brown at maturity.         

Habitat:  Waste ground, roadsides, near cultivated fields, sandy soil and dry hillsides, from 0-1400 m    alt.

Native:  Mediterranean region.  

 

Περιγραφή

Φυτό:  Διετής ή πολυετής πόα με ύψος μέχρι 60 εκ.  

Βλαστός:  Όρθιοι ή απλωμένοι, διακλαδωμένοι χαμηλά, γωνιώδεις, πυκνά καλυμμένοι με ένα μίγμα από κοντές και πιο μακριές αδρότριχες.  

Φύλλα:  Φύλλα βάσης σε χαλαρή ροζέτα, απλά, ακέραια, αντιλογχοειδή, προμήκη αντωειδή ή σπατουλοειδή, μέχρι 20 εκ μήκος, καλυμμένοι με αδρότριχες κυρίως στα χείλη και στο κύριο νεύρο, χείλη πολύ εμφανώς και ποικιλοτρόπως κυματιστά με άνισες στρογγυλές προεκβολές (φυμάτια),  μίσχος επίπεδος, συνήθως ασήμαντος, κάποτε με μήκος ίσο με το 1/3-1/4  του ελάσματος.  Φύλλα βλαστού κατ εναλλαγή, παρόμοια αλλά μικρότερα και άμισχα.

Άνθη:  Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα σε χαλαρές, πολυανθείς και διακλαδωμένες κυματοειδείς ταξιανθίες, κάποτε κατ εναλλαγή κατά μήκος ενός επιμήκους ανθικού άξονα.  Βράκτια προμήκη στα χαμηλά μέρη των βλαστών και ωοειδή ψηλότερα, φυλλοειδή και αδρότριχα, συνήθως λυγισμένα προς το έδαφος.  Κάλυκας κυλινδρικός, διογκωμένος και επίμονος στην καρποφορία, πυκνά αδρότριχος, 5-λοβος, σωλήνας μεγαλύτερος από τους στενούς και πλατύκορφους λοβούς.  Σωλήνας στεφάνης μετά βίας προεξέχει του κάλυκα, πορφυρός, σκούρος μπλε ή με βιολετί χρώμα, 5-λοβος, λοβοί συμφυείς στο κάτω μισό, πλατειά-τριγωνικοί και πλατύκορφοι, δημιουργούν χοανοειδή κορυφή.  Εσωτερικά της στεφάνης υπάρχουν λευκά ή καστανά λεπιοειδή εξαρτήματα που όμως στην στρογγυλεμένη κορυφή τους παίρνουν ουρανί χρώμα. και τα οποία δημιουργούν στένωση του σωλήνα.  Στήμονες 5, περικλείονται στη στεφάνη, ανθήρες όρθιοι, γραμμοειδείς, με μαυριδερό ή σκούρο μπλε χρώμα που φθάνουν σχεδόν τη βάση των λεπιοειδών εξαρτημάτων.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1 που παραμένει στην καρποφορία, στίγμα 1 ροπαλοειδές..

Άνθιση:  Μάρτιος-Μάιος.  

Καρπός:  4 ωοειδή και ρυτιδωμένα καρπίδια που είναι αρχικά πράσινα και τελικά με καφέ χρώμα.

Ενδιαίτημα:  Άγονα εδάφη, κατά μήκος δρόμων, καλλιεργημένα χωράφια, αμμώδη εδάφη και ξηρές πλαγιές από 0-1400 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Μεσογειακή ζώνη.

 

Comments are closed.