Εuphorbia helioscopia ssp helioscopia

February 7, 2022 by savvas

Εuphorbia helioscopia ssp helioscopia

Name/Όνομα:   Ευφορβία το ηλιοσκόπιον*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Εuphorbia helioscopia L ssp helioscopia

Common name/Κοινό Όνομα:   Sun spurge

Family/Οικογένεια:   EUPHORBIACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:    Annual growing up to 50 cm high.

Stem/s:   Erect, usually simple, unbranched, cylindrical, purplish, sparsely covered with soft, whitish straight hairs.

Leaves:    Alternate simple, entire, and sessile; lower cauline leaves are obovate-spathulate, subglabrous or with sparse, whitish and straight soft hairs, margins serrulate and hairy, apex obtuse, becoming narrow at the base; upper cauline leaves are obovate-serrate, densely covered with whitish hairs above, near the base; ray leaves whorled, broadly obovate, raylet leaves whorled, broadly ovate with toothed margins.

Flowers: Male and female organs are located at cyathia, on compound umbel-like (pseudosciadium) inflorescences; each cyathium consists of a single female flower and few male flowers, accompanied by 4 nectary yellowish/orange glands, of various shape; male flower consists of a single stamen and the female flower consists of a single 3-locular and glabrous ovary and 3 styles which are 2-lobed at apex; flowers are surrounded by a green, cup-shaped involucre (cyathial leaves).     

Flowering time:   January-June.

Fruit:   Dehiscent capsule enclosing brown seeds.    

Habitat:  Roadsides, waste ground, phrygana and cultivated fields, from 0-1100 m alt. 

Native:   Europe, Asia, Northern Africa.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετές φυτό με ύψος μέχρι 50 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιος, συνήθως απλός, χωρίς διακλάδωση, κυλινδρικός και πορφυρός, αραιά καλυμμένος με μαλακές, ασπριδερές και ίσιες τρίχες.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, απλά, ακέραια και άμισχα.  Τα κατώτερα φύλλα του βλαστού είναι αντωειδή-σπατουλοειδή,  σχεδόν γυμνά ή με αραιές μαλακές και ασπριδερές τρίχες, με τριχωτά και στρογγυλά-πριονωτά χείλη, πλατύκορφα, ενώ στη βάση σταδιακά στενεύουν.  Ανώτερα φύλλα βλαστού αντωειδή και πριονωτά, πυκνά τριχωτά στην άνω επιφάνεια, κοντά στη βάση.  Φύλλα πρωτογενών ακτίνων πλατειά-ωοειδή σε σπονδύλους, όπως και τα φύλλα των δευτερογενών ακτίνων που έχουν οδοντωτά χείλη.

Άνθη:   Τα θηλυκά και αρσενικά όργανα βρίσκονται στα κυάθια, πάνω σε σύνθετα ψευδοσκιάδια.  Κάθε κυάθιο αποτελέιται από 1 απλό θηλυκό άνθος και μερικά αρσενικά άνθη, και συνοδεύονται από 4 νεκταριοφόρους αδένες, διαφόρου σχήματος, με κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα.  Το αρσενικό άνθος αποτελείται από ένα απλό στήμονα και το θηλυκό από  μια γυμνή ωοθήκη με 3 καρπόφυλλα και 3 στύλους με 2-λοβη κορυφή.  Τα άνθη περιβάλλονται από κυπελλοειδές σύνολο βρακτίων (φύλλα κυαθίου ).

Άνθιση:   Ιανουάριος-Ιούνιος.

Καρπός:   Διαρρηκτή κάψα με καφέ σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη, φρύγανα και καλλιεργημένα χωράφια, από 0-1100 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ευρώπη, Ασία και Βόρεια Αφρική.

Comments are closed.