Όροι Χρήσης

Η χρήση όλων των φωτογραφιών απαγορεύεται χωρίς τη γραπτή έγκριση από το φωτογράφο, εκτός εάν οι φωτογραφίες χρησιμοποιηθούν από μαθητές, φοιτητές ή εκπαιδευτικούς και μόνο για διδακτικούς σκοπούς.

Σάββας Τρύφωνος                                                                                                                                                                      23 Αυγούστου 2015

Φυσιογνώστης