Archives

Category Archive for ‘Άσπρα’

Eremogone picta

Name/Όνομα:   Ερε(ι)μογόνη η έγχρωμη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:    Eremogone picta* (Sm.) Dillenb. & Kadereit

Common name/Κοινό Όνομα:  Sandwort, English sandwort. Ergen tistis(Turk.), Tzelalit na´ah (Hebr.).  

Family/Οικογένεια:    CARYOPHYLLACEAE

 

Syn “Minuartia picta (Sm.) Bornm.

 

* Η απόδοση της ονομασίας στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:   Annual herb growing up to 12 cm high. 

Stem/s:   Erect, usually unbranched, thin, sticky, glandular, slightly swollen at nodes, often reddish.

Leaves:   Opposite, decussate*, simple, entire, linear, glandular or bristly hairy, mucronate at apex; very often leaves arise in fascicles at the lower 1/2 of the plant; stipules absent.

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in lax, few-flowered, repeated dichasia(cymes); peduncle long and   ± glandular; bracts very small, triangular; sepals 5, oblong and glabrous, with rounded apex and membranous margins, united at base; petals 5, spreading, imbricate, oblong, white internally, red or tinged reddish externally, with shallowly emarginated or truncate apex, longer than sepals; stamens 10 in 2 series, the inner opposite the sepals  and the outer opposite the petals; anthers oblong, blackish-green; ovary superior, 1-locular, styles 3, white.

Flowering time:   January-May.

Fruit:   Capsule    

Habitat:   Sandy ground, shrubby vegetation, hillsides, from 0-1200 m alt.

Native:   Mediterranean region to Pakistan

 

Eremogone picta*- “Eremogone” comes from the Greek word « Έριμος»= Erimos, means «desert».

«picta» means «painted».

 

Περιγραφή

Φυτό:  Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 12 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, συνήθως χωρίς διακλάδωση, λεπτοί, αδενώδεις και κολλώδεις, ελαφρά διογκωμένοι στα γόνατα, συχνά κοκκινωποί

Φύλλα:   Αντίθετα και σταυρωτά,  απλά, ακέραια, γραμμοειδή, με αδενώδεις τρίχες ή μη αδενώδεις αδρότριχες και με μικρή μυτερή προεκβολή στην κορυφή τους.  Πολύ συχνά τα φύλλα φαίνονται να αναπτύσσονται κατά δέσμες στο κατώτερο μισό του φυτού.  Παράφυλλα απουσιάζουν.

  Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε χαλαρά, ολιγοανθή και επαναλαμβανόμενα διχάσια (κυματοειδείς ταξιανθίες).   Ποδίσκοι μακροί και ± αδενώδεις.  Βράκτια πολύ μικρά και τριγωνικά.  Σέπαλα 5, προμήκη και άτριχα, με στρογγυλή κορυφή και μεμβρανώδη χείλη, ενώ στη βάση ενώνονται.  Πέταλα 5, απλωμένα, αλληλεπικαλυπτόμενα, προμήκη, λευκά εσωτερικά, κόκκινα ή με κόκκινες ταινίες ή αποχρώσεις εξωτερικά, με αβαθή εγκοπή στην κορυφή τους ή με ευθυγραμμισμένη κορυφή, μακρύτερα των σεπάλων.  Στήμονες 10 σε 2 σειρές, οι εσωτερικοί απέναντι των σεπάλων και οι εξωτερικοί απέναντι των πετάλων.  Ανθήρες προμήκεις με μαυριδερό-πράσινο χρώμα.  Ωοθήκη επιφυής, μονόχωρη, στύλοι 3, λευκοί.

Άνθιση:   Ιανουάριος-Μάιος.

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Αμμώδη εδάφη, θαμνότοποι, λοφοπλαγιές, από 0.1200 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη μέχρι το Πακιστάν.

 

Ερημογόνη* = Ελληνική λέξη από ΅έρημος΅και ¨γόνος¨.

 

Eremogone picta*- “Eremogone” comes from the Greek word « Έριμος»= Erimos, means «desert».

«picta» means «painted».

 

Bellardia trixago

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Bellardia trixago (L.) All.

Common name/Κοινό Όνομα:   Bellardia. Bartsia, Mediterranean lineseed.

Family/Οικογένεια:    OROBANCHACEAE

 

 

Description

Plant:   Semi-parasitic and glandular-hairy annual, growing up to 30 cm high or more. 

Stem/s:   Erect, usually simple, slightly angled to terete, greenish or purplish, thinly hairy below, more hairy above.

Leaves:   Lower leaves opposite, oblong-linear, sessile, glandular, margins serrate with oblong, rounded tipped lobes, obscurely veined; upper leaves somewhat alternate, cordate, entire, sessile and glandular hairy.

Flowers:  Showy, ± sessile, zygomorphic and hermaphrodite, in dense, terminal spikes; bracts similar to leaves but smaller; calyx ovate, 2-lipped, each lip 2-lobed, glandular; corolla 2-lipped, lips white or pink (usually the upper is pink and the lower white), sometimes both lips are yellow; upper lip entire or 2-lobed, hood-like, densely glandular externally; lower lip 3-lobed, lobes are rounded with the median lobe smaller; each lateral lobe forms a linear protuberance; stamens 4 (2 long and 2 short), filaments white and glabrous, anthers ovate-oblong, 2-thecous, introrse, dorsifixed, dehiscent longitudinally, hairy; ovary superior, ovoid and hairy,  style 1, stigma 1.

Flowering time:   March-May.

Fruit:   Capsule.    

Habitat:   Roadsides, waste ground, meadows, grassy places, hillsides, 0-1100 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Ημιπαρασιτικό, αδενώδες και μονοετές φυτό, με ύψος μέχρι 30 εκ ή και περισσότερο.

Βλαστός/οί:   Όρθιος και συνήθως απλός, ελαφρά γωνιώδεις ή σχεδόν κυλινδρικός, πρασινωπός ή πορφυρός, ελαφρά τριχωτός χαμηλά, περισσότερο τριχωτός ψηλότερα.

Φύλλα:     Χαμηλά φύλλα αντίθετα, προμήκη-γραμμοειδή, άμισχα, αδενώδη, με αφανή νεύρωση και με χείλη πριονωτά που φέρουν λοβούς με στρογγυλές κορυφές.  Ανώτερα φύλλα κάπως κατ εναλλαγή, καρδιοειδή, ακέραια, άμισχα και με αδενώδεις τρίχες.

Άνθη:   Εντυπωσιακά, με ή χωρίς ποδίσκο, ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πυκνούς επάκριους στάχεις.  Βράκτια παρόμοια των φύλλων αλλά μικρότερα.  Κάλυκας ωοειδής, 2-λοβος και αδενώδης.  Στεφάνη 2-χειλη, με λευκό ή ρόδινο χρώμα(συνήθως το κάτω είναι λευκό και το άνω ρόδινο), κάποτε και τα 2 είναι κίτρινα.  Άνω χείλος ακέραιο ή 2-λοβο, σαν κουκούλα και με πυκνές αδενώδεις τρίχες εξωτερικά.  Κάτω χείλος 3-λοβο, με λοβούς στρογγυλεμένους και με μικρότερο τον μεσαίο.  Κάθε πλάγιος λοβός σχηματίζει μια γραμμοειδή προβολή σε ύψος.  Στήμονες 4, 2 ψηλοί και 2 κοντοί, νήμα λευκό και άτριχο, ανθήρες ωοειδείς, 2-θηκοι, με προσανατολισμό προς το κέντρο, τριχωτοί, με κατά μήκος σχίσιμο, και με το άκρο του νήματος συνδεδεμένο με το κέντρο του ανθήρα.  Ωοθήκη επιφυής, ωοειδής και τριχωτή, στύλος 1, στίγμα 1.

Άνθιση:   Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη, λιβάδια, χορταριασμένες περιοχές και πλαγιές λόφων, από 0-1100 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

Tetraena alba

Name/Όνομα:   Τετρένα η λευκή.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Tetraena alba (L. f.) Beier & Thulin

Common name/Κοινό Όνομα:   Bean caper.

Family/Οικογένεια:   ZYGOPHYLLACEAE

 

Description

 

Plant:   Perennial dwarf shrub growing up to 1.5 m high, but generally shorter.

Stem/s:   Spreading, much branched, cylindrical with rough, greyish bark and jointed at the nodes; young stems minutely hairy and succulent.

Leaves:   Opposite (in pairs) and petiolate; leaflets 2, unequal, cylindrical or clavate, fleshy and covered with dense and whitish soft hairs; petiole cylindrical, similar to leaflets but a little longer.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, solitary, axillary and solitary or in pairs; pedicel short, thick, and wider at apex, hairy; sepals 5, broadly ovate, imbricate, concave, very often tinged with pink or red externally, white and glabrous internally; petals 5, ovate with narrow base, white and glabrous; stamens 10, free, filaments white and glabrous, anthers oblong and yellow; ovary superior, sessile, 4-5 angled, style 1, stigma 1.

Flowering time:    March-May.

Fruit:  Dehiscent angled capsule, enclosing brown seeds.     

Habitat:   Seashores and salty soils near the sea level.

Native:   Central Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής νανώδης θάμνος με ύψος μέχρι 1.5 μ, αλλά συνήθως αρκετά κοντύτερος.

Βλαστός/οί:   Απλωμένοι, πολύκλαδοι, αρθρωτοί και κυλινδρικοί με ανώμαλο γκριζωπό φλοιό, ενώ οι νεαροί βλαστοί είναι σαρκώδεις με πολύ μικρές τρίχες.

Φύλλα:  Αντίθετα, εκφύονται ανά ζεύγη και είναι έμμισχα.  Φυλλάρια 2, άνισα, κυλινδρικά έως ροπαλοειδή, σαρκώδη και καλυμμένα με πυκνές και ασπριδερές μαλακές τρίχες.  Μίσχος παρόμοιος των φύλλων αλλά λίγο μακρύτερος.    

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, μεμονωμένα, μασχαλιαία ή επάκρια.  Ποδίσκοι κοντοί, τριχωτοί και χοντροί, πλατύτεροι στην κορυφή τους.    Σέπαλα 5, πλατειά ωοειδή, αλληλεπικαλυπτόμενα, κοίλα, πολύ συχνά με κόκκινη ή ρόδινη απόχρωση εξωτερικά, ενώ εσωτερικά είναι λευκά και άτριχα.  Πέταλα 5, ωοειδή με στενή βάση, λευκά και γυμνά.  Στήμονες 10, ελεύθεροι, με λευκά και γυμνά νήματα, ενώ οι ανθήρες είναι προμήκεις και κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής και άμισχη με 4 ή 5 πλευρές, στύλος 1, στίγμα 1.

Άνθιση:   Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:   Διαρρηκτή και γωνιώδης κάψα με καστανά σπέρματα.

Ενδιαίτημα:  Σε παραλίες και αλατούχα εδάφη στο ύψος της θάλασσας.

Πατρίδα:   Κεντρική Ασία.

 

Mesembryanthemum nodiflorum

Name/Όνομα:   Μεσημβριάνθεμον το γονατανθές*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Mesembryanthemum nodiflorum** L.

Common name/Κοινό Όνομα:  Slender-leaf ice-plant,Knotenblütige Mittagsblume, erba cristallina stretta, Algazul.

Family/Οικογένεια:   AIZOACEAE

 

Description

 

Plant:  Annual herb growing up to 20 cm long.

Stem/s:  Sprawling, cylindrical, forming clumps or mats, glaucous green, covered with dense translucent, nipple-like projections.

Leaves:  Succulent and sessile; lower leaves opposite, linear, nearly cylindrical or slightly angled, the upper alternate or opposite; all leaves are covered with translucent, shining papillae.   

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, solitary, axillary or terminal; bracts foliaceous; hypanthium campanulate; calyx with 5 very unequal and succulent sepals, covered with crystalline papillae; petals ± 20, free, spreading, white or pale yellow, petaloid staminodes linear, numerous; stamens numerous, anthers oblong and yellow; ovary semi-inferior, styles 5, stigmas 5.

Flowering time:    April-July

Fruit:    Capsule.   

Habitat:    Common plant and is found at seashores, wetlands and dunes, from 0-100 m alt.

Native:   Southern Africa.

mesembryanthemum** = flowers open at “mesembria = greek word meaning midday, and close afternoon.

nodiflorum** = flowers arise from the nodes.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με μήκος μέχρι 20 εκ.

Βλαστός/οί: Έρποντες και κυλινδρικοί, αναπτυσσόμενοι κοντά στο έδαφος σχηματίζοντας μάζες, είναι γλαυκοπράσινοι και καλυμμένοι με πυκνές, διαφανείς και γυαλιστερές θηλές που χρησιμεύουν για αποθήκευση νερού.

Φύλλα:     Σαρκώδη και άμισχα, τα κατώτερα αντίθετα, γραμμοειδή, σχεδόν κυλινδρικά ή ελαφρά γωνιώδη, τα ανώτερα κατ εναλλαγή ή αντίθετα.  όλα τα φύλλα είναι όπως και οι βλαστοί, καλυμμένα με πυκνές και γυαλιστερές θηλές.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, μεμονωμένα, μασχαλιαία ή επάκρια.  Βράκτια παρόμοια με φύλλα.  Κάλυκας καμπανοειδής, με 5 πολύ άνισα και σαρκώδη σέπαλα, που φέρουν και αυτά διαφανείς θηλές.  Πέταλα περίπου 20, ελεύθερα, απλωμένα, λευκά ή κιτρινωπά.  Υπάρχουν επίσης πολυάριθμα γραμμοειδή¨ψευδοπέταλα¨.  Στήμονες πολυάριθμοι, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι.  Ωοθήκη ημιεπιφυής, στύλοι 5, στίγματα 5.

Άνθιση:   Απρίλιος-Ιούλιος.

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Κοινό φυτό σε αμμώδεις παραλίες και θίνες, από 0-100 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Νότια Αφρική.

Μεσημβριάνθεμον το γονατανθές* = Ονομάζεται έτσι γιατί τα άνθη αοίγουν  προμεσημβρία και κλείνουν το απόγευμα. Το είδος nodiflorum προέρχεται από την ιδότητά του να ανθίζει από τα γόνατα (nodes = γόνατα  )

 

Trifolium clypeatum

Name/Όνομα:   Τριφύλλι το ασπιδοειδές*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Trifolium clypeatum L.

Common name/Κοινό Όνομα:  Helmet clover, Shield clover.

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Annual herb growing up to 40 cm high. 

Stem/s:  Decumbent or semi-erect, much branched, greenish or purplish, thinly hairy.

Leaves:  Compound, trifoliate, with broadly ovate and sessile leaflets, thinly hairy above, more hairy beneath, especially on margins and on the main nerves, margins subentire or thinly denticulate; petiole much longer than blade, greenish and sparsely covered with straight whitish hairs; lower leaves alternate, upper leaves opposite; stipules broadly ovate, often with a distinct dark purple area at the base, connate for most of their length at the upper leaves.   

Flowers: Zygomorphic and hermaphrodite, in terminal, many-flowered, egg-shaped heads; peduncle thinly hairy; sepals 5, tubular and distinctly 10-nerved at the base, while at the top there are 5 unequal and ovate-acuminate teeth, the lower much longer; petals 5, white or pink; standard petal erect, oblong, slightly notched at apex, lined with pale purple lines; wings and keel oblong; stamens 10, 9 connate, 1 free, anthers oblong yellow; ovary superior, style 1, stigma 1.   

Flowering time: February-May.   

Fruit:   Legume enclosing brown seeds.

Habitat:  Roadsides, hills, waste ground, grassy places, from 0-750 m alt.

Native:   Eastern Mediterranean region.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 40 εκ.

Βλαστός/οί:  Κοντά στο έδαφος ή ημιανεχόμενοι, πολύκλαδοι, πρασινωποί ή πορφυροί, ελαφρά τριχωτοί.

Φύλλα:     Σύνθετα, τρίφυλλα με πλατειά ωοειδή και άμισχα φυλλάρια, που είναι ελαφρά τριχωτά στην άνω και πιο τριχωτά στην κάτω επιφάνεια, ιδιαίτερα στα κύρια νεύρα και στα σχεδόν ακέραια ή ελαφρά οδοντοειδή χείλη.  Μίσχος πολύ μακρύτερος του ελάσματος, πρασινωπός και ελαφρά καλυπτόμενος με αραιές και ίσιες ασπριδερές τρίχες.  Κατώτερα φύλλα κατ εναλλαγή, ανώτερα αντίθετα.  Παράφυλλα πλατειά ωοειδή, συχνά με έντονη πορφυρή περιοχή στη βάση τους, ενώ στα ανώτερα φύλλα τα παράφυλλα είναι ενωμένα στο μεγαλύτερό τους μήκος.

Άνθη:   Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθή επάκρια ωοειδή κεφάλια.  Ποδίσκος ελαφρά τριχωτός.  Σέπαλα 5 ελαφρά τριχωτά.  Κάθε σέπαλο είναι σωληνοειδές και με 10 έντονα νεύρα στο κάτω μέρος, ενώ στην κορυφή υπάρχουν 5 ωοειδή και μυτερά δόντια, εκ των οποίων τα κοιλιακά είναι πολύ μακρύτερα των ραχιαίων.  Πέταλα 5 λευκά ή ρόδινα.  Πέτασος όρθιος και προμήκης, με μικρή εγκοπή στην κορυφή του και φέρει ανοικτού ροζ χρώματος γραμμώσεις.  Πτέρυγες και τρόπιδα προμήκεις.  Στήμονες 10, 9 συνφυείς και 1 ελεύθερος, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Μάιος.

Καρπός:   Λοβός(χέδρωψ) με καφέ σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη, λόφοι και χορταριασμένες επιφάνεις, από 0-750 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ανατολική Μεσογειακή ζώνη.

 

Lobularia maritima

Name/Όνομα:   Λομπουλάρια η παράλιος.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Lobularia maritima* (L.) Desv.

Common name/Κοινό Όνομα:   Sweet alyssum

Family/Οικογένεια:   BRASSIGACEAE

 

Description

Plant:   Annual herb growing up to 30 cm high. 

Stem/s:    Ascending or spreading, much-branched, ribbed, covered with dense, whitish, adpressed hairs.

Leaves:  Alternate, simple and entire, oblanceolate, acute at apex, cuneate at the base, sessile, covered both surfaces with adpressed whitish hairs, obscurely veined.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, dense  corymbs at first, becoming a lax cylindrical raceme after fertilization; peticels green, adpressed-pilose; sepals 4, green, curved, thinly hairy externally; petals 4, crucially arranged, white, suborbicular, rounded at apex, truncate at the base, ending into a narrow claw; stamens 6, faced inwards, filaments free, greenish, anthers oblong and yellow, dehiscent longitudinally; ovary superior, sessile, suborbicular, style 1, persistent in fruit, stigma 1.

Flowering time:  February-January.  

Fruit:   Small, suborbicular silicle, topped by the persistent style and covered with adpressed whitish hairs; seeds ovate.

Habitat:    Waste ground, hillsides, from 300 – 1100 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

* Lobularia = from the Latin word “lobulus” = small pod.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 30 εκ.

Βλαστός/οί:   Ανερχόμενοι ή απλωμένοι, πολύκλαδοι, αυλακωτοί και καλυμμένοι με πυκνές, ασπριδερές και παράλληλές με τον βλαστό τρίχες.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, απλά και ακέραια, αντιλογχοειδή, μυτερά στην κορυφή και στη βάση, άμισχα και καλυμμένα και στις δυο επιφάνειες με ασπριδερές και παράλληλες με το έλασμα τρίχες.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς κορύμβους αρχικά, αλλά μετά την γονιμοποίηση η ταξιανθία μετατρέπεται σε αραιό και κυλινδρικό βότρυ.  Ποδίσκοι πράσινοι και με ασπριδερές κατακλιμένες τρίχες.  Σέπαλα 4, πράσινα, λυγισμένα και ελαφρά τριχωτά εξωτερικά.  Πέταλα 4, σταυρωτά τοποθετημένα, λευκά, σχεδόν κυκλικά με ίσια βάση που καταλήγει σε στενό νύχι.  Στήμονες 6, νήμα ελεύθερο και πρασινωπό, ανθήρες προμήκεις, κίτρινοι, με κατά μήκος σχίσιμο και με μέτωπο προς το κέντρο του άνθους.  Ωοθήκη επιφυής, άμισχη, σχεδόν στρογγυλή στύλος 1 που παραμένει στον καρπό, στίγμα 1.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Ιανουάριος.

Καρπός:   Μικρό σχεδόν σφαιρικό κεράτιο στεφανωμένο με τον παραμένοντα στύλο και καλυμμένο με ασπριδερές κατακλιμένες τρίχες.  Ωάρια ωοειδή.

Ενδιαίτημα:   Άγονα εδάφη και λοφοπλαγιές, από 300-1100 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

* Lobularia = από την Λατινική λέξη “ lobulus” που σημαίνει μικρό κεράτιο.

 

Mirabilis jalapa

Name/Όνομα:  Μιράμπιλις γιαλάπα (το θαύμα της Γιαλάπα)

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Mirabilis jalapa*L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Marvel of Peru, Four o´ clock flower, Beauty of the night, Νυχτολούλουδο, Δειλινό.

Family/Οικογένεια:  NYCTAGINACEAE

 

Description

 

Plant:  Perennial bushy plant with tuberous root, growing up to 1 m high, sometimes more.  

Stem/s:  Erect, much branched, robust, thick, quadrangular, glabrous or slightly hairy, swollen at nodes, green when young becoming purplish later.

Leaves:    Opposite, petiolate, simple and entire, ovate, acuminate at apex, cordate at the base.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite in many-flowered, terminal cymes; perianth is trumpet-shaped, thinly hairy externally, red, crimson, yellow or white, but different combination of colors can be found on the same plant; the base of perianth is surrounded by short, calyx-like, ovate and hairy at the margins, bracts; the flowers bloom in late afternoon or early night and close next morning; stamens 5, filaments free, pink and glabrous, anthers 2-thecous, oblong, bassifixed, dehiscing longitudinally; ovary superior, 1-locular, stigma shortly lobed.

Flowering time:    May-December.

Fruit:    Indehiscent, spherical and wrinkled capsule, green becoming black at maturity.   

Habitat:   Naturalized in Cyprus and it is found in gardens and waste ground, cultivated as ornamental plant, 50 m alt.

Native:   Tropical America ( possible Peru or Mexico)

 

Jalapa* = capital of the state Vera Cruz in Mexico.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετές και θαμνώδες φυτό με κονδυλώδη ρίζα και ύψος μέχρι 1 μ, κάποτε περισσότερο.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, πολύκλαδοι, χοντροί και δυνατοί, σχεδόν τετράγωνοι, γυμνοί ή ελαφρά τριχωτοί, διογκωμένοι στα γόνατα, πράσινοι οι νεαροί, πορφυροί οι παλαιότεροι.

Φύλλα:     Αντίθετα , έμμισχα, απλά και ακέραια, ωοειδή, μυτερά στην κορυφή καρδιόσχημα στη βάση.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς και επάκριες θυσανοειδείς ταξιανθίες.  Περιάνθιο σε σχήμα τρομπέτας, ελαφρά τριχωτό εξωτερικά, σε κόκκινο, βυσσυνί, κίτρινο ή λευκό χρώμα, αλλά διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμάτων μπορούν να υπάρχουν στο ίδιο φυτό.  Η βάση του περιανθίου περιβάλλεται από κοντά και τριχωτά στα χείλη βράκτια που μοιάζουν με κάλυκα.  Τα άνθη ανοίγουν αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ και κλείνουν το επόμενο πρωί  Στήμονες 5, νήματα ελεύθερα, ρόδινα και γυμνά, ανθήρες 2-θηκοι, προμήκεις και με κατά μήκος σχίσιμο.  Ωοθήκη επιφυής και μονόχωρη, στίγμα με κοντούς λοβούς.

Άνθιση:   Μάιος-Δεκέμβριος.

Καρπός:  Αδιάρρηκτη, σφαιρική και ρυτιδωμένη κάψα, πράσινη αρχικά, μαύρη τελικά.

Ενδιαίτημα:   Ιθαγενές στην Κύπρο και απαντάται σε κήπους, πάρκα και άγονα εδάφη, σε χαμηλά υψόμετρα.

Πατρίδα:  Τροπική Αμερική, πιθανόν Μεξικό και Περού.

Jalapa* = capital of the state Vera Cruz in Mexico.

 

 

Coriandrum sativum

Name/Όνομα:   Κορίανδρον το εδώδιμον.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Coriandrum sativum L.

Common name/Κοινό Όνομα:  Coriander,  Κόλιαντρος.

Family/Οικογένεια:   APIACEAE

 

Description

Plant:    Annual herb growing up to 50 cm high. 

Stem/s:   Erect, much branched, distinctly ribbed, green and glabrous.

Leaves:   Alternate and petiolate; basal leaves oblong in outline, pinnate, segments in few opposite pairs except the terminal segment, obovate, irregularly toothed, with glabrous  petiolule; rachis, petiole and petiolules distinctly channeled; petioles widen at the base sheathing the stem; terminal segment rather larger with more lobes; upper leaves 3-pinnate with linear lobes,  sessile or nearly so.      

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in leaf-opposed, compound and terminal sciadia (umbels); bracts 0-1, bracteoles 3-5, linear; calyx cup-shaped, green and glabrous, with 5, unequal, ovate-triangular and subacute lobes; petals 5, unequal, obovate, white or tinged pink, the outer distinctly enlarged, 2-lobed, the inner petals small, obovate, with reflexed and emarginated apex; stamens 5, alternating with petals, filaments white, anthers oblong and yellow, becoming purple with age; ovary inferior, styles 2, arising from stylopodium*.

Flowering time:  April-May ( June).

Fruit:   Globose, with undivided mericarps.

Habitat:  Roadsides, waste or cultivated ground, from 0-1200 m alt.

Native:  Most possible Greece, Israel and Egypt.

Stylopodium* = a nectariferous disk coming from an enlarged style´s base.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 50 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, πολύκλαδοι, έντονα ραβδωτοί, πράσινοι και άτριχοι.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή κα έμμισχα.  Τα φύλλα της βάσης είναι προμήκη στο περίγραμμα, πτεροειδή, με λίγα και αντίθετα τμήματα εκτός του τελευταίου που είναι μεγαλύτερο και με μεγαλύτερους λοβούς, είναι αντωειδή με άνισα δόντια στα χείλη και με γυμνό μίσχο. Ο άξονας του φύλλου, ο μίσχος και ο μίσχος των τμημάτων παρουσιάζουν ισχυρή αυλάκωση.  Ο μίσχος διαπλατύνεται στη βάση και περιβάλλει στον βλαστό. Τα ανώτερα φύλλα είναι άμισχα ή σχεδόν άμισχα, και είναι έντονα διαιρεμένα 3 φορές σχηματίζοντας γραμμοειδείς λοβούς.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε σύνθετα και επάκρια σκιάδια που εκφύονται απέναντι των φύλλων.  Βράκτια 0-1, βρακτίδια γραμμοειδή 3-5.  Κάλυκας κυπελλοειδής, πράσινος και άτριχος, με 5 άνισους, ωοειδείς-τριγωνικούς λοβούς.  Πέταλα 5, άνισα, αντωειδή, λευκά ή με ρόδινη απόχρωση, με τα εξωτερικά εμφαντικά μεγαλύτερα και 2-λοβα, τα εσωτερικά είναι μικρότερα, αντωειδή, με λυγισμένη προς τα πίσω την με μικρή εγκοπή κορυφή τους.  Στήμονες 4, κατ εναλλαγή με τα πέταλα, νήμα λευκό, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι, γινόμενοι πορφυροί με την πάροδο του χρόνου.  Ωοθήκη υποφυής, στύλοι 2, εκφυόμενοι από το στυλοπόδιο.*

Άνθιση:   Απρίλιος-Μάιος (Ιούνιος).

Καρπός:   Στρογγυλός με αδιαίρετα μερικάρπια.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, σε άγονα και καλλιεργημένα εδάφη, από 0-1200 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Πιο πιθανές Ελλάδα,  Ισραήλ και Αίγυπτος.

Στυλοπόδιο* = Νεκταριοφόρος δίσκος που προέρχεται από τη διαπλατυσμένη βάση των στύλων ( Apiaceae ).

Silene vulgaris ssp macrocarpa

Name/Όνομα:   Σιληνή η κοινή υποείδος μακρόκαρπη.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Silene vulgaris ssp macrocarpa Turrill.

Common name/Κοινό Όνομα:   Bladder campion, στρουθκιά, τσακρούθκια

Family/Οικογένεια:   CARYOPHYLLACEAE

 

Description

Plant:    Perennial herb with woody rootstock, sometimes forming stolons, growing up to 70 cm high.

Stem/s:   Erect, branched about the middle, cylindrical, glaucous-green and glabrous.

Leaves:    Opposite, simple and entire, glaucous-green and glabrous, the lower are oblong or oblanceolate with narrow, short and flat petiole, the upper are lanceolate, acute and subsessile.

Flowers:   Showy, actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, lax dichasial cymes or solitary; pedicels generally glabrous; calyx conspicuous, inflated, subglobose, many-nerved, distinctly restricted at apex, greenish to purplish and glabrous; teeth 5, short-triangular, minutely hairy on the margins; petals 5, distinctly bifid almost to base, lobes glabrous, narrowly obovate, white, sometimes pink or reddish, with a rounded coronal scale at the base of each lobe, apex very often reflexed; stamens 5, easily exserted, filaments white and glabrous, anthers basifixed, oblong and purplish; ovary superior, ovoid, sessile, dark green and glabrous, topped by a dome-like stylophore*; styles 3,

Flowering time:   March-July.

Fruit:  Flask-shaped capsule enclosing kidney-shaped seeds.

Habitat:  Roadsides, stony slopes, from 800-1900 m alt.

Native:   Europe.

stylophore*= a structure at the top of a pistil, functions like a base from which styles arise.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής πόα με ξυλώδη ρίζα, σχηματίζοντας κάποτε αποικίες και έχοντας ύψος μέχρι 70 εκ.

Βλαστός/οί:  Όρθιοι, με διακλάδωση περίπου από το μέσον του φυτού, κυλινδρικοί, γλαυκοπράσινοι και άτριχοι.

Φύλλα:  Αντίθετα, απλά και ακέραια, γλαυκοπράσινα και γυμνά, τα χαμηλότερα προμήκη ή αντιλογχοειδή, με στενό, κοντό και επίπεδο μίσχο, ενώ τα ανώτερα είναι λογχοειδή, μυτερά και σχεδόν άμισχα.

Άνθη:   Εντυπωσιακά, ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθή και αραιά διχάσια ή βγαίνουν μεμονωμένα.  Ποδίσκοι γενικά άτριχοι.  Κάλυκας εντυπωσιακός, διογκωμένος, ωοειδής και πολύνευρος, με έντονη περίσφιξη στην κορυφή του, πρασινωπός ή ελαφρά πορφυρός και άτριχος, δόντια 5, τριγωνικά και ελάχιστα τριχωτά στα χείλη.  Πέταλα 5, έντονα δίλοβα σχεδόν μέχρι τη βάση, λοβοί γυμνοί, στενοί, αντωειδείς, λευκοί ή κάποτε ρόδινοι ή κοκκινωποί, με μια στρογγυλή πτέρυγα στη βάση κάθε λοβού, κορυφή πολύ συχνά γυρισμένη προς τα μέσα.  Στήμονες 5, εύκολα εξερχόμενοι της στεφάνης, νήμα λευκό και άτριχο προσκολλημένο με το μέσο του ανθήρα, ανθήρες προμήκεις και πορφυροί.  Ωοθήκη επιφυής, ωοειδής και γυμνή με σκούρο πράσινο χρώμα, στεφανωμένη με τον στυλοφόρο*, απ´ όπου εκφύονται οι 3 στύλοι

Άνθιση:   Μάρτιος-Ιούλιος.

Καρπός:   Διογκωμένη σαν ασκί κάψα που περικλείει νεφροειδή σπέρματα

Ενδιαίτημα:  Κατά μήκος δρόμων και σε βραχώδεις πλαγιές, από 800-1900 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ευρώπη.

 

Ammi majus

Name/Όνομα:   Άμμι το μείζον*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Ammi majus L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Bishop´s flower, lady´s lace, bullwort, false bishop´s weed, Θεορής

Family/Οικογένεια:   APIACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:     Annual or biennial herb, up to 1 m high.

Stem/s:   Branched above, terete, striate and glabrous; main stem erect, lateral stems ascending.

Leaves:  Alternate, compound, petiolate and glabrous, 1-3 pinnate, leaflets sharply serrate; lower leaves triangular-ovate in outline, 1-2 pinnate, ultimate leaflets oblong-elliptic or narrowly-obovate, inconspicuously sheathing at the base; upper leaves 2-3 pinnate, linear-lanceolate, the uppermost entire or nearly so; petiole channeled above.

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in compound and many-flowered terminal umbels; rays up to 40, subequal, erecto-patend (ascending to erect); peduncles striate; bracts 1-2 pinnate, segments linear, acute; bracteoles linear-lanceolate, acuminate; petals 5, spreading, white, asymmetrically 2-lobed; stylopodium* slightly convex, obscurely bipartite, white; stamens 5, alternate with petals, filaments white, anthers oblong, white or pink; ovary inferior with 2 carpels, styles 2, stigmas 2 capitate.

Flowering time:   April-June.

Fruit:   Bipartite, dry and compressed schizocarp, with brown, 5-ridged mericarps.      

Habitat:    Roadsides, field limits, waste ground, from 0-900 m alt.

Native:   Uncertain, hypothetically Nile river valley.

 

Stylopodium = a nectariferous disk coming from an enlarged style´s base.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Μονοετής ή διετής πόα με ύψος μέχρι 1 μ.  

Βλαστός/οί:   Διακλαδωμένοι ψηλά, κυλινδρικοί, ραβδωτοί και γυμνοί.  Κύριος βλαστός όρθιος, πλάγιοι βλαστοί ανερχόμενοι.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, σύνθετα, έμμισχα και 1-3 φορές πτεροειδή, φυλλάρια έντονα πριονωτά.  Χαμηλά φύλλα τριγωνικά-ωοειδή στο περίγραμμα, 1 έως 2 φορές πτεροειδή, τελικά φυλλάρια προμήκη-ελλειψοειδή ή στενά-αντωειδή, με μη εντυπωσιακούς κολεούς στη βάση.  Ανώτερα φύλλα2 έως 3 φορές πτεροειδή, γραμμοειδή-λογχοειδή, ενώ τα τελευταία προς τα πάνω είναι ακέραια ή σχεδόν ακέραια.  Μίσχος αυλακωτός από πάνω.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε σύνθετα και πολυανθή επάκρια σκιάδια.  Ακτίνες μέχρι 40, σχεδόν ισοϋψείς με κατεύθυνση μεταξύ ανερχόμενου και όρθιου.  Ποδίσκοι ραβδωτοί.  Βράκτια 1-2 φορές πτεροειδή, με γραμμοειδή και μυτερά τμήματα.  Βρακτίδια γραμμοειδή-λογχοειδή και μυτερά.  Πέταλα 5, απλωμένα, λευκά και με ασύμμετρους 2 λοβούς.  Στυλοπόδιο* ελαφρά κυρτό, αφανώς διμερές και λευκό.  Στήμονες 5, κατ εναλλαγή με τα πέταλα, νήμα λευκό, ανθήρες προμήκεις, λευκοί ή ρόδινοι.  Ωοθήκη υποφυής με 2 καρπόφυλλα, στύλοι 2, στίγματα 2, κεφαλωτά.

Άνθιση:   Απρίλιος-Ιούνιος.

Καρπός:   Διμερές, ξηρό και συμπιεσμένο σχιζοκάρπιο, με καφέ μερικάρπια που φέρουν 5 ραβδώσεις.

Ενδιαίτημα:  Κατά μήκος δρόμων, όρια χωραφιών και άγονα εδάφη, από 0-900 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Αβέβαιη, υποθετικά η κοιλάδα του Νείλου.

Στυλοπόδιο*  =  Νεκταριοφόρος δίσκος που προέρχεται από τη διαπλατυσμένη βάση των στύλων ( Apiaceae ).