Archives

Author Archive for savvas

Rumex pulcher subsp. anodontus 

Name/Όνομα:  Ρούμεξ ο ωραίος υποείδ. άδοντος 

Scientific name/Επιστημονικό όνομαRumex pulcher subsp. anodontus (Hausskn.) Rech. f. 

Common name/Κοινό Όνομα:  Λάπαθο   

Family/Οικογένεια:  POLYGONACEAE

 

* άδοντος εννοείται με λίγα δόντια, είναι όπως η έννοια αβαθής, δε σημαίνει ότι δεν έχει βάθος.  Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

Description

 

Plant:  Perennial with thick root, growing up to 80 cm high.    

Stem/s:  Erect, much-branched, ribbed, angled, articulated with zig-zag tension, glabrous, green, often tinged red during flowering time, branches several, spreading; ochreae (sheaths surrounding the stem) tubular, close-fitting, glabrous.  

Leaves:  Alternate, oblong or oblong-lanceolate, simple, margins entire or irregularly undulate, glabrous, apex acute, base cuneate, sometimes truncate, petiolate, venation clearly visible especially beneath.   

Flowers:  Inflorescences in terminal panicles; flowers actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, evenly spaced, whorls; pedicels articulated; perianth with 6 segments, in 2 whorls; outer perianth segments oblong or oblong-ovate, concave, remain small, the inner ovate-deltoid, longer, entire, with spinulose margins and rather few teeth near the base, enveloping the fruit; stamens in 2 whorls of 3; ovary superior, styles 3.

Flowering time:  April-July.  

Fruit:  3-sided, dark reddish, Achene.         

Habitat:  Stream banks, lake shores, moist places, from0-900 m alt.  

Native:  Europe, Mediterranean region, Western Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετές φυτό με χοντρή ρίζα και ύψος μέχρι 80 εκ.

Βλαστός:  Όρθιος, διακλαδωμένος, ραβδωτός, γωνιώδης, αρθρωτός με τάση ζιγκ-ζαγκ, άτριχος, πράσινος, με χροιά κόκκινη κατά την ανθοφορία, κλάδοι αρκετοί και απλωμένοι. Τα παράφυλλα συμφύονται και δημιουργούν ένα άτριχο και εφαρμοστό σωλήνα γύρω από τον βλαστό.  

Φύλλα: Κατ εναλλαγή, προμήκη ή προμήκη-λογχοειδή, απλά, ακέραια ή χείλη ανομοιόμορφα κυματοειδή, άτριχα, οξύκορφα, βάση οξεία, κάποτε ευθύγραμμη, έμμισχα, νεύρωση πολύ εμφανής κυρίως στην κάτω επιφάνεια.

Άνθη:  Ταξιανθίες σε επάκριους βότρεις.  Άνθη ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς και σχεδόν σε ίσες αποστάσεις τοποθετημένους σπονδύλους.  Ποδίσκοι αρθρωτοί.  Περιάνθιο με 6 τμήματα, σε 2 σειρές των 3, εξωτερικά τμήματα προμήκη ή προμήκη-ωοειδή, κοίλα, παραμένουν μικρά σε μέγεθος, τα εσωτερικά είναι μεγαλύτερα, ωοειδή-δελτοειδή, ακέραια με αγκαθωτά χείλη και συνήθως με λίγα δόντια στη βάση τους, παραμένουν και περιβάλλουν τον καρπό.  Στήμονες σε 2 σειρές των 3.  Ωοθήκη επιφυής, στύλοι 3.

Άνθιση:  Απρίλιος-Ιούλιος.

Καρπός:   Τρίπλευρο και κοκκινωπό αχαίνιο.

Ενδιαίτημα:   Όχθες ρυακιών, γύρω από λίμνες, υγρές περιοχές, από 0-900 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Ευρώπη, Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία.

Cynoglossum natolicum

Name/Όνομα:  Κυνόγλωσσο το ανατολικό*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Cynoglossum natolicum (Bornm.) Sutorý     

Family/Οικογένεια:  BORAGINACEAE 

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Biennial herb growing up to 70 cm high.

Stem/s:   Erect, unbranched or branched near the base or branched at the upper part of the plant, where inflorescences occur, slightly striate, densely covered with spreading or ± adpressed, long whitish hairs.

Leaves:  Basal leaves ± crowded, alternate, simple, oblong-elliptical, petiolate, hairy on both surfaces, acute or obtuse; cauline leaves alternate, simple, entire, ovate-oblong, hairy both surfaces, amplexicaule, subacute or obtuse; upper cauline leaves very small, oblong-ovate.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, terminal or subterminal branches; flowers evenly spaced, pedicels densely hairy; calyx 5-lobed; lobes oblong, densely hairy; corolla 5-lobed; lobes united at the base, free parts nearly Π shaped, ± shallowly emarginated, red, purple, violet, glabrous; stamens 5, included; ovary superior, style 1, stigma 1.

Flowering time:  May-July.  

Fruit:  4, convex or subovoid, pale nutlets, evenly covered with small and straight spines.

Habitat:  High altitude, from 1600-1900 m, at igneous soil, forests of Pinus nigra ssp pallasiana.

Native:  Mediterranean region, Western Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Διετής πόα με ύψος μέχρι 70 εκ.  

Βλαστός:  Όρθιος, απλός ή με διακλάδωση στη βάση ή στα ψηλότερα μέρη όπου θα σχηματισθούν τα άνθη, ελαφρά ραβδωτός, καλυμμένος με απλωμένες, πυκνές και ± σχεδόν παράλληλες και κοντά στον βλαστό, μακριές και ασπριδερές τρίχες.  

Φύλλα:  Φύλλα βάσης ± μαζεμένα, κατ εναλλαγή, απλά, προμήκη-ελλειψοειδή, έμμισχα, τριχωτά και στις 2 επιφάνειες, μυτερά ή πλατύκορφα.  Φύλλα βλαστού κατ εναλλαγή, απλά, ακέραια, προμήκη-ωοειδή, τριχωτά, περίβλαστα, πλατύκορφα ή σχεδόν οξύκορφα.  Ανώτερα φύλλα βλαστού πολύ μικρότερα, προμήκη-ωοειδή.

Άνθη:  Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε  πολυανθείς, επάκριους ή πλευρικούς κλάδους.  Άνθη ομοιόμορφα τοποθετημένα σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις.  Ποδίσκος πυκνά τριχωτός.  Κάλυκας 5-λοβος.  Λοβοί προμήκεις και πυκνά τριχωτοί.  Στεφάνη 5-λοβη, λοβοί ενωμένοι στη βάση τους, το ελεύθερο τμήμα έχει σχήμα περίπου Π, ± με μικρή εγκοπή στην κορυφή τους, κόκκινα, πορφυρά ή με βαθύ βιολετί χρώμα.  Στήμονες 5, μέσα στη στεφάνη.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1.

Άνθιση:   Μάιος-Ιούλιος.

Καρπός:   4, κυρτά ή υποσφαιρικά κάρυα, ομοιόμορφα καλυμμένα με ίσιες άκανθες.

Ενδιαίτημα:  Σε μέρη μεγάλου υψομέτρου, από 1600- 1900 μ, σε πυριγενή πετρώματα και σε δάση μαύρης πεύκης (μαντόπευκος).

Πατρίδα:  Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία.

Nasturtium officinale

Name/Όνομα:  Ναστούρτιο το φαρμακευτικό

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Nasturtium officinale R.Br.  

Common name/Κοινό Όνομα:  Watercress, Νεροκάρδαμο, Καρταμίλλα.   

Family/Οικογένεια:  BRASSIGACEAE  

 

 

Description

Plant:  Perennial herb growing up to 60 cm high.      

Stem/s:  Ascending or decumbent, ribbed or angled, green, glabrous or nearly so, rooting at the lower nodes, sometimes floating.  

Leaves:  Alternate, compound, pinnate, and glabrous; petiole channeled above, with 2, narrow lobes at the base; leaflets usually up to 7-8, simple, ovate, oblong or elliptical, irregularly distant, entire or sinuate-serrate, sessile, obtuse at apex, cuneate at the base; terminal leaflet larger, ovate or lyrate, entire or sinuate-dentate; lower leaves with less leaflets.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, terminal corymbs; pedicels erect or ascending, sparsely covered with short whitish hairs (glabrescent); sepals 4, erect, concave, the inner acute, the outer obtuse, yellowish, glabrescent; petals 4, spreading, white, obscurely 3-veined, glabrescent, rounded at apex, reduced to a claw at the base; stamens 6, anthers oblong and yellow; ovary superior, style 1, stigma capitate, yellowish.

Flowering time:  March-May.    

Fruit:  Linear and elongate siligue, patent at the middle and lower part, ascending near apex, glabrescent, longer than stalk, green, becoming purplish at maturity, slightly restricted between the ovoid seeds.       

Habitat:  Places near running water, springs, stream banks, from 0-1200 m alt.  

Native:  Europe, Asia. 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα με ύψος μέχρι 60 εκ.  

Βλαστός:   Ανερχόμενοι ή κατακλιμένοι, ραβδωτοί η γωνιώδεις, πράσινοι, άτριχοι ή σχεδόν άτριχοι, ριζοβολώντας  από τα χαμηλά γόνατα, ενώ κάποτε μπορεί και να επιπλέουν στο νερό.

Φύλλα:  Κατ εναλλαγή, σύνθετα, πτεροειδή και άτριχα.  Μίσχος αυλακωτός από πάνω, με 2 στενούς λοβούς στη βάση του.  Φυλλάρια συνήθως 7-8, απλά, προμήκη, ωοειδή ή ελλειψοειδή, σε άνισες αποστάσεις τοποθετημένα, ακέραια ή με μικρές οδοντώσεις κατά μήκος του χείλους, άμισχα, πλατύκορφα, μυτερά στη βάση.  Τελικό φυλλάριο μεγαλύτερο, ωοειδές ή λυροειδές, ακέραια ή με μικρές οδοντώσεις.  Χαμηλότερα φύλλα με λιγότερα φυλλάρια.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα σε πολυανθείς επάκριους κορύμβους.  Ποδίσκοι όρθιοι ή ανερχόμενοι, με διάσπαρτες κοντές και ασπριδερές τρίχες.  Σέπαλα 4, όρθια, κοίλα, τα εσωτερικά μυτερά, τα εσωτερικά πλατύκορφα, κιτρινωπά και με διάσπαρτες και κοντές ασπριδερές τρίχες.  Πέταλα 4, λευκά, απλωμένα, με 3 σχεδόν αφανή νεύρα, με τρίχωμα όπως των σεπάλων, με στρογγυλεμένη κορυφή και στενή βάση που καταλήγει σε νύχι.  Στήμονες 6, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1, κεφαλωτό και κιτρινωπό.

Άνθιση:   Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:   Επίμηκες και γραμμοειδές κέρας, οριζόντιο στη μέση του βλαστού ή και χαμηλότερα, ανεχόμενο κοντά στην κορυφή, με διάσπαρτες, κοντές και ασπριδερές τρίχες, μακρύτερο του μίσχου, πράσινο, γινόμενο πορφυρό στην ωρίμανση, ελαφρά συμπιεσμένο μεταξύ των ωοειδών σπερμάτων.

Ενδιαίτημα:   Σε υγρά μέρη, κοντά σε τρεχούμενο νερό ή κοντά σε πηγές και ρυάκια, από 0-1200 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ευρώπη, Ασία.

Filago pyramidata

Name/Όνομα:  Φιλάκο  η πυραμιδοειδής.*  

Scientific name/Επιστημονικό όνομαFilago pyramidata L.

Common name/Κοινό όνομα:  Broad leaved cudweed.   

Family/Οικογένεια:  ASTERACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Annual herb growing up to 30 cm high.  

Stem/s:  Erect, spreading, or decumbent, ± branched, nearly cylindrical, covered with ± dense grey-white indumentum.  

Leaves:  Alternate, erect, numerous, simple, entire, oblong, oblanceolate or spathulate, sessile, acute or obtuse, ± densely covered with grey-white indumentum, margins sometimes undulate, central vein distinct beneath.

Flowers:  Male, female or hermaphrodite flowers, in terminal capitula, on forked branches; capitula yellow, numerous, subglobose in outline, surrounded by floral leaves; florets tubular,   equal or topped by the subtending floral leaves; receptacle scales (bracts) 5, erect, ovate-acuminate, membranous, radically arranged along the radius of the floret, so that several florets form a 5-angled, pyramidal capitulum; outer florets female without pappus, inner florets female or hermaphrodite with pappus or functionally male; stamens 5, anthers linear; ovary inferior, style 1, branched.  

Flowering time:  March-June.  

Fruit:  Achenes.       

Habitat:  Roadsides, dry slopes, waste ground, cultivated fields, open forests, from 0-1600 m alt.  

Native:  Mediterranean region, Western and Central Asia.  

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 30 εκ.

Βλαστός/οί:  Όρθιοι, απλωμένοι ή αναπτυσσόμενοι κοντά στο έδαφος, σχεδόν κυλινδρικοί,    και καλυμμένοι με ± πυκνό γκρίζο ή ασπριδερό χνούδι.

Φύλλα:  Κατ εναλλαγή, όρθια, πολυάριθμα, απλά, ακέραια, προμήκη, αντιλογχοειδή ή σπατουλοειδή, άμισχα, μυτερά ή πλατύκορφα,  με ± πυκνό γκρίζο ή ασπριδερό χνούδι, με ευδιάκριτο το κύριο νεύρο στην κάτω επιφάνεια και κάποτε με κυματοειδή χείλη.     

Άνθη:  Αρσενικά. θηλυκά ή ερμαφρόδιτα, σε επάκρια κεφάλια, πάνω σε διχαλωτούς κλάδους.  Κεφάλια πολυάριθμα, κίτρινα, υποσφαιρικά στο περίγραμμα, περιβαλλόμενα από αρκετά ανθοφόρα φύλλα.  Ανθίδια σωληνοειδή, στο ίδιο ή χαμηλότερο ύψος από τα υποκείμενα ανθοφόρα φύλλα.  Βράκτια 5, μεμβρανώδη, όρθια, ωοειδή και μυτερά, ακτινωτά τοποθετημένα κατά μήκος της ακτίνας του ανθιδίου έτσι ώστε αρκετά ανθίδια, σχηματίζουν ένα 5-γωνικό και σε σχήμα πυραμίδας κεφάλιο.  Τα εξωτερικά ανθίδια είναι θηλυκά χωρίς πάππο, τα εσωτερικά είναι θηλυκά ή ερμαφρόδιτα με πάππο ή δρώντα ως αρσενικά.  Στήμονες 5, ανθήρες γραμμοειδείς.  Ωοθήκη υποφυής, στύλος 1, με διακλάδωση.

Άνθιση:  Μάρτιος-Ιούνιος.

Καρπός:   Αχαίνια.

Ενδιαίτημα:  Ξηρές πλαγιές, κατά μήκος δρόμων, σε άγονα εδάφη και ανοικτά δάση, από 0-1600 μ υψόμετρο.  

Πατρίδα:  Μεσογειακή ζώνη, Κεντρική και Δυτική Ασία.

Andrachne telephioides

Name/Όνομα:  Ανδράχνη η τελεφιοειδής**   

Scientific name/Επιστημονικό όνομαAndrachne telephioides** L.   

Common name/Κοινό Όνομα:  Andrachne, False orpine   

Family/Οικογένεια:  EUPHORBIACEAE  

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Monoecious perennial herb with woody root system, growing up to 40 cm high.    

Stem/s:  Prostrate or semi-erect, little branched below, slightly ribbed, with numerous green and glabrous branches.      

Leaves:  Alternate, simple, entire, obovate, elliptical or suborbicular, glaucous green, petiolate, acute, subacute or obtuse, cuneate or rounded at the base; stipules ovate-lanceolate, silvery, reddish at the base.   

Flowers:  Yellowish to yellowish-green, axillary, solitary or in bundles; male and female flowers are separated but on the same plant; usually in a bundle there are 2 male flowers and 1 female; male flower: sepals 5, ovate-rhomboid, entire, yellowish-green centrally, whitish marginally, petals smaller, obovate or oblanceolate, whitish, slightly reddish at the center, stamens 5, connate at the base, yellow unfertile stamens at the base of the disk (pistillodes); female flowers: petals minute, sepals ovate-rhomboid, green with whitish margins, disk-lobes yellow, emarginated, ovary superior, subglobose, yellowish-green and glabrous, styles 3, bifid, persistent.    

Flowering time:  February-October.  

Fruit:  Schizocarpic capsule (regma) with flat 3-sided seeds.  

Habitat:  Roadsides, dry hillsides on sedimentary or igneous ground, from 0-1300 m alt.

Native:  Mediterranean region, Southern Europe, Northern Africa, Central and western Asia.

 **As the leaves look like the leaves of “hylotelephium telephium”

Scorzonera troodea

Name/Όνομα:  Σκορζονέρα η τροόδια   

Scientific name/Επιστημονικό όνομαScorzonera troodea Boiss.

Family/Οικογένεια:  ASTERACEAE

 

Description

Plant:  Perennial herb with thick taproot, growing less than 8 cm high.    

Stem/s:  Stemless or stem short growing along the ground up to 20 cm long, slightly angled, covered with short, whitish hairs (canescent).    

Leaves:  Variable; simple, entire, linear, obovate, oblanceolate, lanceolate, elliptic or oblong in outline, glaucous green, subglabrous or with short, greyish hairs especially beneath, subacute or obtuse, cuneate at the base or sometimes slightly asymmetric, lower leaves numerous, bigger and short-petiolate, upper leaves alternate, few, smaller, partly surrounded the stem (amplexicaule).

Flowers:  In 1-20, terminal and solitary heads; peduncles erect or ascending, greenish or purplish, shortly hairy; involucre campnanulate; phyllaries in 2 series, green and shortly hairy, the outer phyllaries erect, ovate, subacute and imbricate, the inner are oblong-ovate, larger than the outer, apex obtuse, reflexed, often tinged purplish; florets yellow, tinged purplish externally, ligules oblong, 5-toothed, 6-nerved; corolla tube straight, purplish-brown; ovary inferior, styles yellow, straight, about the half as long as ligules, branched.

Flowering time:  May-July.

Fruit:   Achene with whitish pappus.      

Habitat:  Rocky slopes, Pinewoods, usually on igneous ground, from 700-1900 m alt.

Native:  Endemic to Cyprus, locally common.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα με χοντρή ρίζα και ύψος λιγότερο από 8 εκ.

Βλαστός:  Χωρίς βλαστό ή με κοντό βλαστό που αναπτύσσεται κατά μήκος μέχρι 20 εκ, ελαφρά γωνιώδης, καλυμμένος με πολύ κοντές και ασπριδερές τρίχες.

Φύλλα:  Ποικίλα, απλά, ακέραια, γραμμοειδή, αντωειδή, αντιλογχοειδή, ελλειπτικά ή προμήκη στο περίγραμμα, γλαυκοπράσινα, σχεδόν άτριχα ή με κοντές γκρίζες τρίχες, ειδικά στην κάτω επιφάνεια, με πλατειά ή σχεδόν μυτερή κορυφή, με μυτερή βάση που κάποτε μπορεί να είναι ασύμμετρη.  Χαμηλότερα φύλλα πολυάριθμα, μεγαλύτερα και κοντόμισχα, ανώτερα φύλλα κατ εναλλαγή, λίγα, μικρότερα και περίβλαστα.

Άνθη:  Σε 1-20, επάκρια και μεμονωμένα κεφάλια.  Ποδίσκος όρθιος ή ανερχόμενος, πρασινωπός ή πορφυρός και κοντότριχος.  Σύνολο βρακτίων σε καμπανοειδές σχήμα.  Βράκτια σε 2 σειρές, πράσινα και κοντότριχα, τα εξωτερικά όρθια, ωοειδή, σχεδόν μυτερά και αλληλεπικαλυπτόμενα, τα εσωτερκά προμήκη-ωοειδή, μεγαλύτερα των εξωτερικών, με πλατειά κορυφή που συχνά είναι πορφυρή και στρέφεται προς τα πίσω.  Ανθίδια κίτρινα με πορφυρή χροιά εξωτερικά, γλωσσίδια προμήκη, 5-δοντα και 6-νευρα.  Σωλήνας στεφάνης ευθύς, με ± πορφυροκαστανό χρώμα.  Ωοθήκη υποφυής, στύλος κίτρινος, ευθύς, περίπου στο μισό μήκος του γλωσσιδίου, 2-κλαδος.    

Άνθιση:  Μάιος-Ιούλιος

Καρπός:   Αχαίνιο με λευκό πάππο.

Ενδιαίτημα:   Βραχώδεις πλαγιές, πευκοδάση, συνήθως πάνω σε πυριγενή πετρώματα, από 700-1900 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ενδημικό της Κύπρου, τοπικά κοινό.

 

 

Hypericum perforatum subsp. veronense 

Name/Όνομα:  Ηπερικό το διάτρητο υποείδ. της βερόνας   

Scientific name/Επιστημονικό όνομαHypericum perforatum subsp. veronense (Schrank) H. Lindb.

Common name/Κοινό Όνομα:  Perforate St John’s-wort, Βαρσαμόχορτο, Σπαθόχορτο   

Family/Οικογένεια:  HYPERICACEAE  

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:   Perennial herb with woody, rhizomatous rootstock, growing up to 100 cm high.          

Stem/s:  Erect or decumbent, at first 2-4 lined, nearly cylindrical later, with lateral and ascending branches, whitish green and glabrous, sometimes with very few black dots..         

Leaves: Opposite, simple, entire, ovate-oblong, linear or lanceolate-elliptic, sessile or subsessile, apex obtuse, base cuneate or rounded, with few black dots and numerous, scattered pellucid or translucent superficial dots.

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered pyramidal or corymbose cymes; sepals 5, spreading, connected at the base, 5-nerved, linear, elliptic or lanceolate, entire, acute, with longitudinal translucent or pellucid streaks, sometimes with few black superficial dots; petals 5, ovate-oblong or oblanceolate, longer than sepals, spreading, golden-yellow, without red veins, with black-dotted margins, sometimes with very few scattered black dots, translucent dots and longitudinal  pellucid streaks; stamens, numerous, erect, filaments yellow and glabrous, fused at the base into 3 bundles, anthers yellow, with a black gland; ovary  superior, erect, yellowish and glabrous, styles 3.

Flowering time:  June-July.

Fruit:  Capsule.       

Habitat:   Open woodland, dry hillsides, cultivated ground, near water, from 600 m-1500 m alt.

Native:  Europe, Mediterranean region, Western Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα με ριζοματώδη ξυλώδη ρίζα και ύψος μέχρι 100 εκ.    

Βλαστός:  Όρθιος ή κοντά στο έδαφος, δίπλευρος ή τετράπλευρος, αργότερα σχεδόν κυλινδρικός, με πλάγιους, ανερχόμενους, λευκοπράσινους και γυμνούς κλάδους, κάποτε με πολύ λίγα μαύρα στίγματα.

Φύλλα:     Αντίθετα, απλά, ακέραια, προμήκη-ωοειδή. γραμμοειδή ή λογχοειδή-ελλειπτικά, άμισχα ή σχεδόν άμισχα, πλατύκορφα, με μυτερή ή στρογγυλεμένη βάση, με λίγα μαύρα στίγματα και πολυάριθμους ημιδιαφανείς ή διαφανείς επιφανειακούς πόρους.

Άνθη:  Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς, πυραμιδοειδείς ή κορυμβοειδείς, κυματοειδείς ταξιανθίες.  Σέπαλα 5, απλωμένα, ενωμένα στη βάση τους, 5-νευρα, γραμμοειδή, ελλειπτικά ή λογχοειδή, ακέραια, μυτερά, με επιμήκεις ημιδιαφανείς ή διαφανείς γραμμώσεις, κάποτε με λίγα επιφανειακά μαύρα στίγματα.  Πέταλα 5, προμήκη-ωοειδή, μακρύτερα των πετάλων, απλωμένα, χρυσοκίτρινα, χωρίς κόκκινα νεύρα, με μαύρα περιφερειακά στίγματα, κάποτε και διάσπαρτα στο εσωτερικό του ελάσματος, και με επιμήκεις, στενές, και διαφανείς γραμμώσεις.  Στήμονες πολυάριθμοι, όρθιοι, νήματα κίτρινα και γυμνά, ενωμένα στη βάση σε 3 δέσμες, ανθήρες κίτρινοι με μαύρο αδένα.  Ωοθήκη επιφυής, όρθια, κιτρινωπή και γυμνή, στύλοι 3.

Άνθιση:   Ιούνιος-Ιούλιος.

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Ανοικτές δασώδεις περιοχές, ξηρές πλαγιές, καλλιεργημένα εδάφη, περιοχές κοντά σε νερό, από 600-1500 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Ευρώπη, Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία.

 

Hypericum repens

Name/Όνομα:  Ηπερικό το έρπον

Scientific name/Επιστημονικό όνομαHypericum repens L.   

Family/Οικογένεια:  HYPERICACEAE

 

Plant:  Perennial herb growing up to 10 cm high.    

Stem/s:  Prostrate or ascending, at first 2-lined, nearly cylindrical later, glabrous, whitish green, becoming reddish with age.      

Leaves:  Opposite, about 8 mm l x 3 mm w, simple, entire or with papillose margins, glaucous-green, sessile or subsessile, apex rounded or with very small projection, with marginal or scattered black dots and several pellucid dots; lower leaves obovate, upper leaves oblong or oblanceolate;      

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in rather few-flowered and terminal corymbs* or solitary; sepals 5, 5 mm l x 1.5 mm w, entire, spathulate-elliptic, acute or apiculate, with conspicuous marginal black dots; petals 5, about 8 mm l x 5 mm w, obovate, spreading, golden-yellow, with distinct red veins, black marginal dots and numerous pellucid pores; stamens numerous, erect, filaments 4-8 mm l, yellow and glabrous, fused at the base into 3-5 bundles, anthers yellow with black gland; ovary 2-3 mm l x 1.5 mm w, superior, erect, yellowish and glabrous, styles usually 5, sometimes 3.

Flowering time:  May-July.

Fruit:  Capsule.       

Habitat:  Stony plains, pastures and hillsides, on sedimentary or igneous ground, from 0-1450 m alt.

NativeEndemic to Cyprus.    

corymb*= inflorescence in which the individual flowers bearing unequal pedicels, are at the same level. 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα με ύψος μέχρι 10 εκ.

Βλαστός:   Κατακλιμένος ή ανερχόμενος, δίπλευρος στην αρχή, σχεδόν κυλινδρικός αργότερα, άτριχος, λευκοπράσινος στην αρχή, κοκκινωπός τελικά.

Φύλλα:     Αντίθετα, περίπου 8 χιλ. μ. χ 3 χιλ. πλ., απλά, ακέραια ή με παπιλλοειδή χείλη, γλαυκοπράσινα, άμισχα ή σχεδόν άμισχα, με στρογγυλεμένη κορυφή ή με πολύ μικρή προεκβολή, με περιφερειακά ή διάσπαρτα μαύρα στίγματα και αρκετούς διαφανείς πόρους.  Χαμηλά φύλλα αντωειδή, ανώτερα φύλλα προμήκη ή αντιλογχοειδή.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε κάπως ολιγοανθείς και επάκριους κορύμβους* ή μεμονωμένα.  Σέπαλα 5, 5 χιλ. μ. χ 1.5 χιλ. πλ., ακέραια, σπατουλοειδή-ελλειψοειδή, μυτερά ή με μικρή προεκβολή, με αξιοσημείωτα περιφερειακά μαύρα στίγματα.  Πέταλα 5, 8 χιλ. μ. χ 5 χιλ. πλ., αντωειδή, απλωμένα, χρυσοκίτρινα, με εμφανή κόκκινα νεύρα, περιφερειακά μαύρα στίγματα και πολυάριθμους διαφανείς πόρους.  Στήμονες πολυάριθμοι, όρθιοι, νήμα 4-8 χιλ. μ., κίτρινα και άτριχα, ενωμένα στη βάση σε 3-5 δέσμες, ανθήρες κίτρινοι με μαύρο αδένα.  Ωοθήκη 2-3 χιλ. μ. χ 1.5 χιλ. πλ., επιφυής, όρθια, κιτρινωπή και άτριχη, στύλοι συνήθως 5, κάποτε 3.

Άνθιση:  Μάιος-Ιούλιος.  

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Χαλικώδεις πεδιάδες, βοσκοτόπια και πλαγιές λόφων σε ιζηματογενή ή πυριγενή πετρώματα, από 0-1450 μ. υψόμετρο.

Πατρίδα:  Ενδημικό της Κύπρου.

κόρυμβος* = βοτρυοειδής ταξιανθία όπου οι ποδίσκοι των κατωτέρων ανθέων είναι μεγαλύτεροι των υπερκειμένων , ώστε να φθάνουν όλοι στο ίδιο επίπεδο.   

 

 

Pimpinella peregrina

Name/Όνομα:  Πιμπινέλλα η ξενική*.  

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Pimpinella peregrina L.   

Common name/Κοινό Όνομα:  Southern burnet-saxifrage   

Family/Οικογένεια:  APIACEAE 

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Biennial with woody rootstock growing up to 100 cm high.    

Stem/s:  Erect, slightly ribbed, unbranched and hispid at the lower part, branched and ± densely hairy or hispid at the upper part.     

Leaves:  Lower leaves simple, cordate, serrate, petiolate or compound, oblong in outline, pinnate, with 5-9, opposite (except the terminal lobe), sessile, suborbicular, cordate, asymmetric and serrate lobes, subglabrous above, sparsely hispid beneath, especially on the main nerves; petiole of lower leaves hispid and channeled above; terminal lobe cordate and larger; middle leaves alternate, oblong in outline, pinnate, with 5-7 petiolate or subsessile lobes, with acute or subacute teeth, sparsely hispid, with the terminal lobe deeply 3-lobed; upper leaves triangular in outline, bipinnate, sessile or subsessile,  with linear, hispid, entire or serrate and pointed lobes.

Flowers: Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, terminal and compound sciadia*(umbels); umbels nodding before flowering time; bracts and bracteols absent; rays spreading, up to 50 or more, unequal and hispid; petals 5, obovate, white, hairy externally, slightly emarginated or lobed, apex often incurved; stamens 5, alternate with petals, filaments white and glabrous, anthers yellow; ovary inferior, styles 2 arising from a conical stylopodium**.    

Flowering time:  May-July.  

Fruit:  Ovoid, slightly compressed, brown, densely covered with erect or spreading, white and bristly hairs; few longitudinal and obscure ridges.

Habitat: Roadsides, dry hillsides, margins of cultivated fields, from 100-1200 m alt.  

Native:  Mediterranean region, Eestern Europe, Western Asia.  

 

Sciadium** = Greek word referring to umbel-like inflorescence.

Stylopodium** = a nectariferous disk coming from an enlarged style´s base.

Περιγραφή

Φυτό:  Διετές φυτό με ξυλώδη ρίζα και ύψος μέχρι 100 εκ.  

Βλαστός:  Όρθιος, ελαφρά ραβδωτός, χωρίς διακλάδωση και με αδρές τρίχες χαμηλά, με διακλάδωση και πυκνά τριχωτός ή καλυμμένος με αδρότριχες ψηλότερα.  

Φύλλα:     Τα χαμηλότερα είναι απλά, καρδιοειδή, πριονωτά και έμμισχα ή προμήκη στο περίγραμμα, πτεροειδή, με 5-9 αντίθετους (εκτός του τελευταίου λοβού), άμισχους, υποκυκλικούς ή καρδιοειδείς, λίγο ασύμμετρους και πριονωτούς λοβούς, σχεδόν άτριχους στην άνω επιφάνεια, με αραιές αδρότριχες στην κάτω, ιδίως πάνω στα κυρίως νεύρα, ενώ ο τελικός λοβός είναι καρδιόσχημος και μεγαλύτερος.  Πιο πάνω τα φύλλα είναι κατ εναλλαγή, προμήκη στο περίγραμμα, πτεροειδή, με 5-7 σχεδόν άμισχους ή με ελάχιστο μίσχο λοβούς, με σχεδόν μυτερή κορυφή, αραιά αδρότριχα και με τον τελευταίο λοβό να είναι 3-μερής και οξύκορφος.  Ανώτερα φύλλα τριγωνικά στο περίγραμμα, δις-πτεροσχιδή, με γραμμοειδείς, αδρότριχους, ακέραιους ή πριονωτούς και μυτερούς λοβούς.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθή, επάκρια και σύνθετα σκιάδια, τα οποία κυρτώνουν προς τα κάτω πριν την άνθιση.  Βράκτια και βρακτίδια ελλείπουν.  Ακτίνες σκιαδίου μέχρι 50 ή και περισσότερο, άνισες και με αραιές αδρότριχες.  Πέταλα 5, αντωειδή, λευκά, τριχωτά εξωτερικά, λοβωτά ή με μικρή εγκοπή ψηλά, ενώ η κορυφή  συχνά κυρτώνει προς τα πίσω.  Στήμονες 5, κατ εναλλαγή με τα πέταλα, νήμα λευκό, ανθήρες κίτρινοι.  Ωοθήκη υποφυής, στύλοι 2, αναδυόμενοι από το κωνικό στυλοπόδιο.

Άνθιση:  Μάιος-Ιούλιος.  

Καρπός:   Ωοειδής, ελαφρά πιεσμένος, με σκούρο καφέ χρώμα,  με πυκνές, λευκές και όρθιες ή απλωμένες αδρότριχες και με λίγες σχεδόν αφανείς ραβδώσεις. 

Ενδιαίτημα:  Κατά μήκος δρόμων, ξηρές πλαγιές και όρια καλλιεργημένων χωραφιών, από 100-1200 μ υψόμετρο.  

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη, Ανατολική Ευρώπη, Δυτική Ασία.

 

Klasea cerinthifolia

Name/Όνομα:  Κλασέα η κηριόφυλλη 

Scientific name/Επιστημονικό όνομαKlasea cerinthifolia (Sm.) Greuter & Wagenitz  

Common name/Κοινό Όνομα: Karkefan tzahov, Topbaş

Family/Οικογένεια:  ASTERACEAE  

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

 Synon. “ Serratula cerinthifolia” (Sm.) Boiss.

 

Description

Plant:  Perennial herb growing up to 50 cm high.    

Stem/s:   Erect, slightly ribbed, and branched above base, green and glabrous.

Leaves:  Alternate, simple, glaucous-green and glabrous; basal leaves much longer than stem leaves, oblong-elliptic or lyrate, simple, entire, with undulate margins or with few unequal lobes laterally, terminating in a much longer lobe; stem leaves, simple, entire, oblong or ovate, sessile, amplexicaule, auriculate at the base with 2 rounded lobes, apex rounded or slightly acute.      

Flowers:  In solitary and terminal capitula; involucre cylindrical; bracts erect, membranous with rough surface, imbricate, 5-nerved, green with yellowish margins, acute, the outer ovate, shortly acute, the inner linear, longer than the outer ones; all bracts are acute and brown at apex, the tips becoming gradually longer towards the top of involucre; stamens 5, anthers linear, yellow; ovary inferior, style 1 with acute branches.

Flowering time:  June-August.  

Fruit:  Achenes, ribbed and glabrous with white pappus.     

Habitat:  Roadsides, hillsides, on calcareous or igneous areas, from 0-1200 m alt.

Native:  Eastern Mediterranean region, Western Asia. 

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα με ύψος μέχρι 50 εκ.  

Βλαστός:  Όρθιος, ελαφρά ραβδωτός, διακλαδωμένος πιο πάνω από τη βάση, πράσινος και άτριχος.  

Φύλλα:  Κατ εναλλαγή, απλά, γλαυκοπράσινα και άτριχα.  Φύλλα βάσης πολύ μακρύτερα από τα φύλλα του βλαστού, προμήκη-ελλειπτικά ή λυροειδή, απλά, ακέραια, με κυματοειδή χείλη ή με λίγους, άνισους και πλευρικούς λοβούς και με τον τελευταίο λοβό αρκετά μεγαλύτερο των άλλων.  Φύλλα βλαστού, απλά, ακέραια, προμήκη ή ωοειδή, άμισχα, περίβλαστα, με 2 στρογγυλεμένους λοβούς που προεξέχουν στη βάση τους, με ελαφρά μυτερή ή στρογγυλεμένη κορυφή.     

Άνθη:  Σε μεμονωμένα και επάκρια κεφάλια.  Σύνολο βρακτίων σε κυλινδρικό σχήμα.  Βράκτια όρθια με ανώμαλη επιφάνεια, αλληλεπικαλυπτόμενα, 5-νευρα, πράσινα με κιτρινωπά χείλη και μυτερή κορυφή, εκ των οποίων τα εξωτερικά είναι ωοειδή και με κοντή και μυτερή κορυφή, ενώ τα εσωτερικά είναι γραμμοειδή και μακρύτερα των εξωτερικών.  Όλα τα βράκτια έχουν μυτερή και με καφέ χρώμα κορυφή, η οποία σταδιακά μακραίνει προς την κορυφή.  Στήμονες 5, ανθήρες γραμμοειδείς, και κίτρινοι.  Ωοθήκη υποφυής, στύλος 1 με μυτερούς κλάδους.

Άνθιση:  Ιούνιος-Αύγουστος.  

Καρπός:  Αχαίνια, ραβδωτά και γυμνά με λευκό πάππο.  

Ενδιαίτημα:  Κατά μήκος δρόμων, πλαγιές, σε ασβεστολιθικά ή πυριγενή εδάφη από 0-1200 μ υψόμετρο.    

Πατρίδα:  Ανατολική Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία.