Ziziphus spina-Christi

July 21, 2018 by savvas

Ziziphus spina-Christi

Name/Όνομα:  Ζίζιφος η άκανθα του Χριστού   

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Ziziphus spina-Christi (L.) Wild

Common name/ Κοινό όνομα:  Christ’s thorn jujube, Epine du Christ Δέντρον τΆϊ Βαρνάβα, Κουνναπκιά   

Family/Οικογένεια:  RHAMNACEAE

  

 Description

Ziziphus spina-Christi is an evergreen tree growing up to 14m high but usually conspicuously smaller.  Trunk is twisted, much branched with thick and rounded crown; bark is cracked and scaly, light-grey or brownish; shoots are slightly zig-zag, whitish and hairless, often bending downwards.  Leaves alternate, simple, oblong elliptic or ovate-lanceolate, with 3 prominent longitudinal nerves, hairless above, slightly hairy below, margins entire or minutely crenate-serrate, apex rounded or obtuse, base obtuse or truncate, petiolate; stipules spiny in pairs (when present), one of which is straight and longer and the other is curved or hooked.  Flowers small, actinomorphic and hermaphrodite arranged in cymes; petals 5, obovate with narrow base, whitish-yellowish, glabrous, smaller than sepals; sepals 5, ovate-triangular, acute, densely pubescent; stamens 5, opposite petals, alternating between sepals, filaments free, whitish, glabrous, anthers oblong; disk rather flat, yellowish, 5-lobed, lobes emarginate (looking like it has 10 very small lobes); ovary below disk, styles 2, very short, yellowish, stigmas 2.  The fruit is a globose yellowish to reddish drupe*, edible.  Flowering time June-September (October).  Native to northern and tropical Africa, Middle East and southern and western Asia.  Rare tree in Cyprus and it is found in gardens from 0-25m alt.

 drube*= 1-celled fruit in which exocarp is thin, mesocarp is fleshy and the seed is enclosed in a hard endocarp (cherry, olive, plum).

Περιγραφή

Φυλλοβόλος θάμνος που φθάνει τα 14μ αλλά συνήθως πολύ λιγότερο.  Κορμός στρεβλός, πολύκλαδος με χοντρή και στρογγυλή κώμη.  Φλοιός ραγισμένος και σκαλωτός, με ανοικτό γκρίζο ή καστανό χρώμα.  Νεαροί κλάδοι παρουσιάζουν ένα ελαφρό ζιγκ-ζαγκ, είναι ασπριδεροί και άτριχοι και συχνά λυγίζουν προς τα κάτω.  Φύλλα κατ εναλλαγή, απλά, επιμήκη-ελλειψοειδή ή ωοειδή-λογχοειδή, με 3 εμφανή επιμήκη νεύρα, άτριχα στην πάνω και ελαφρά χνουδωτά στην κάτω επιφάνεια, χείλος ακέραιο ή ελαφρά κυματιστό ή πριονωτό, πλατειά ή στρογγυλεμένη κορυφή, βάση πλατειά ή ευθύγραμμη, έμμισχα.  Στη βάση των φύλλων υπάρχουν αγκάθια που είναι μεταμορφωμένα παράφυλλα και εμφανίζονται ανά 2, το ένα είναι ίσιο και μεγαλύτερο και το άλλο λυγισμένο ή αγκιστρωτό, είναι πολύ αιχμηρά και έχουν καφέ χρώμα.  Άνθη μικρά, κιτρινωπά, ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα σε κύματα.  Πέταλα 5, αντωειδή με στενή βάση, ασπριδερά έως κιτρινωπά, άτριχα και μικρότερα των σεπάλων.  Σέπαλα 5, ωοειδή-τριγωνικά, οξύκορφα και εξωτερικά πυκνά τριχωτά.  Στήμονες 5, συνήθως με κλίση προς τα έξω, είναι ακριβώς μπροστά από τα πέταλα και κατ εναλλαγή με τα σέπαλα, με νήμα ελεύθερο, ασπριδερό και γυμνό και ανθήρες προμήκεις.  Μελιτοφόρος δίσκος μάλλον επίπεδος, κιτρινωπός με 5 λοβούς που φέρουν μικρή εγκοπή στην κορυφή τους ώστε να φαίνονται σαν 10 πολύ μικροί περιφερειακοί λοβοί.  Η ωοθήκη βρίσκεται κάτω από το δίσκο, υπάρχουν 2 πολύ κοντοί και κιτρινωποί στύλοι που καταλήγουν σε 2 πολύ μικρά στίγματα.  Ανθίζει Ιούνιο – Σεπτέμβριο (Οκτώβριο).  Ο καρπός είναι μια κιτρινωπή προς κοκκινωπή σφαιρική δρύπη που είναι εδώδιμη.  Πατρίδα του η Βόρεια και τροπική Αφρική, Μέση Ανατολή και η νότια και δυτική Ασία.  Σπάνιο δένδρο στην Κύπρο και απαντάται κυρίως σε κήπους και αυλές από 0-25μ υψόμετρο.

Δρύπη *= Καρπός με μεμβρανώδες εξωκάρπιο, σαρκώδες μεσοκάρπιο και ξυλώδες ενδοκάρπιο πχ κεράσι, ροδάκινο, ελιά.

Comments are closed.