Archives

Category Archive for ‘Ρόδινα’

Crassula vaillantii

Name/Όνομα:  Κράσσουλα του βάιλαντ*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Crassula vaillanti*i (Willd.) Roth

Common name/Όνομα:   Narrow-leaves Mossy  stonecrop

Family/Οικογένεια:   CRASSULACEAE

 SynTillaea vaillantii  Willd.

 *Sebastien Vaillant-French botanist

*Προς τιμή του Γάλλου βοτανολόγου Sebastien Vaillant

Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα

 

Description 

Crassula vaillantii is an annual small plant growing up to 8cm tall.  Stem is prostrate or erect, green when young, reddish or red at maturity, fleshy and glabrous.  Leaves are opposite, oblong-linear, simple, entire, rather concave, succulent, slightly upcurved, green and glabrous, obtuse at apex, connate at the base with the stem.  Flowers tiny, hermaphrodite, actinomorphic solitary and axillary or in lax cymes; sepals 4, triangular, green and glabrous, obtuse at apex, connate at the base; petals 4, oblong-ovate, pink, glabrous, obtuse; stamens 4, alternate between petals; ovary superior, carpels 4, distinctly ovoid, erect, brownish becoming red at maturity, apex minute; stigma minute capitate.  The fruit is a follicle.  Flowering time February-April.  Native to Southern Europe, Mediterranean zone and Northern Africa.  Rare plant in Cyprus and it is found on temporary pools on limestones and on muddy and sandy wet places, from 0m-150m alt.

 

Περιγραφή

Μονοετής και αμφίβια πόα που φθάνει τα 8εκ ύψος.  Βλαστοί όρθιοι ή κατακλιμένοι, πράσινοι οι νεαροί, κοκκινωποί ή κόκκινοι στην ωρίμανση, σαρκώδεις και άτριχοι.  Φύλλα αντίθετα, απλά, ακέραια, επιμήκη γραμμοειδή, μάλλον κοίλα, σαρκώδη, ελαφρά λυγισμένα προς τα πάνω, πράσινα και άτριχα, κορυφή πλατιά, ενώ στη βάση συμφύονται και ενώνονται με το βλαστό.  Άνθη πολύ μικρά, ερμαφρόδιτα, ακτινόμορφα, μεμονωμένα και μασχαλιαία ή σε χαλαρή κυματοειδή ταξιανθία.  Πέταλα και σέπαλα άτριχα.  Σέπαλα 4, τριγωνικά, πράσινα και αμβλύκορφα.  Πέταλα 4,   επιμήκη-ωοειδή, ρόδινα κα αμβλύκορφα.  Στήμονες 4, κατ εναλλαγή μεταξύ των πετάλων.  Ωοθήκη επιφυής, 4-μερής, καρπόφυλλα όρθια, εμφανώς ωοειδή αλλά με στενή και πολύ μικρή και μαυριδερή κορυφή και με καστανό χρώμα, που τελικά γίνεται κόκκινο.  Στίγμα πολύ μικρό κεφαλωτό.  Καρπός θύλακας.  Άνθιση Φεβρουάριος –Απρίλιος.  Πατρίδα του η Νότια Ευρώπη, η Μεσογειακή ζώνη και η Βόρεια Αφρική.  Σπάνιο φυτό στην Κύπρο και απαντάται σε εποχιακά λιμνία ασβεστολίθων και σε λασπώδη, αμμώδη και υγρά εδάφη από 0- 150μ υψόμετρο.

Elatine macropoda

Name/Όνομα:   Ελατίνη η μακρόποδη              

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Elatine macropoda Guss.

Family/Οικογένεια:  ELATINACEAE 

  Description

Elatine macropoda is an annual amphibious small plant, living on the mud of temporary small pools, created by the limestone’s erosion.  Stems branched, glabrous, often reddish, prostrate, trailing, rooting at the nodes.  Leaves opposite, simple, entire, obovate, petiolate, subglabrous, apex obtuse.  Flowers very small, hermaphrodite, actinomorphic, solitary and axillary; sepals 4, oblong-ovate, green, apex obtuse; petals 4, much smaller than sepals, oblong-ovate, white or pinkish, glabrous, apex obtuse; stamens 8, anthers pinkish, filaments white-pinkish, often bending towards the center of the flower; ovary superior, 4-locular, depressed, rounded in outline, green and glabrous; styles 4, stigmas 4, white; flowering time Feb-March (April).  Fruit is capsule.  Native to Europe, Mediterranean region and Northern Africa.  Uncommon plant in Cyprus and it is found on the mud of temporary pools on limestone rocks, from 0-200m alt.

Περιγραφή

Μικρό, μονοετές και αμφίβιο φυτό που ζει στη λάσπη ευκαιριακών λιμνίων που δημιουργούνται από τη δάβρωση ασβεστολιθικών πετρωμάτων εξ αιτίας της συνεχούς δράσης του νερού.  Βλαστοί με διακλάδωση, γυμνοί, συχνά κοκκινωποί, κατακλιμένοι και έρποντες, ριζοβολούν από τους οφθαλμούς των γονάτων.  Φύλλα αντίθετα, απλά, ακέραια, αντωειδή, έμμισχα, σχεδόν άτριχα και αμβλύκορφα.  Άνθη πολύ μικρά, μονήρη, ερμαφρόδιτα, ακτινόμορφα και μασχαλιαία.  Σέπαλα 4, επιμήκη-ωοειδή, πράσινα και αμβλύκορφα.  Πέταλα 4, πολύ μικρότερα από τα σέπαλα, επιμήκη-ωοειδή, λευκά ή ρόδινα, γυμνά και αμβλύκορφα.  Στήμονες 8, ανθήρες ρόδινοι, νήμα λευκο-ρόδινο, συχνά λυγισμένο προς το κέντρο του άνθους.   Ωοθήκη επιφυής, 4-χωρη, συμπιεσμένη,  κυκλική, πράσινη και άτριχη.  Στύλοι 4, στίγματα 4, λευκά.  Άνθιση Φεβρουάριος-Μάρτιος (Απρίλιος).  Καρπός κάψα.  Πατρίδα του η Ευρώπη, η Μεσογειακή ζώνη και η Βόρεια Αφρική.  Ασύνηθες φυτό στην Κύπρο και απαντάται στο πυθμένα εποχιακών λιμνίων πάνω σε ασβεστολιθικούς βράχους, από 0-200μ υψόμετρο

Erodium crassifolium subsp. crassifolium

Name/Όνομα:  Ερωδιός ο αδρόφυλλος υποείδος αδρόφυλλος*          

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:    Erodium crassifolium L’Hér. subsp. crassifolium

Family/Οικογένεια:   GERANIACEAE

 *Η απόδοση του ονόματος στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

Description 

Erodium crassifolium  subsp. crassifolium is a perennial plant growing to 30cm tall.  Stems spreading, ascending or erect, much-branched, greenish to purplish, sparsely covered with short and soft hairs.  Basal leaves alternate, simple, petiolate, triangular or deltoid in outline, deeply dissected twice (bipinnatisect) into linear, dentate, rather fleshy and subglabrous lobes (usually 3-7 or more lobes); petiole as long as the blade of the basal leaves; cauline leaves smaller, petiole short.  Flowers are hermaphrodite and actinomorphic, 2-6 flowered sciadiums* (umbells); sepals 5, oblong, mucronate, slightly pubescent; petals 5, unequal, obovate, imbricate**, light pink with a dark purple blotch at the base of each petal, glabrous; stamens 10 in 2 rows (5 fertile + 5 staminodes-sterile stamens), anthers reddish; ovary superior, styles 5, beak-like, stigmas 5, dark purple.  The fruit is compound, consisting of 5 beak-like fruitlets.  Flowering time March-May.  Native to Northern Africa and to Mediterranean region.  Rare plant in Cyprus, on coastal chalk cliffs and margins of salt lakes, from 0-75m alt.

 

*sciadium = inflorescence umbel-like

**imbricate = having their edges overlapping

 Περιγραφή

Πολυετές φυτό που φθάνει σε ύψος τα 30εκ.  Βλαστοί απλωμένοι, ανερχόμενοι ή όρθιοι, πολύκλαδοι, πρασινωποί μέχρι πορφυροί, καλυμμένοι με κοντές και μαλακές τρίχες.  Φύλλα βάσης κατ εναλλαγή, απλά, έμμισχα, με τριγωνικό ή δελτοειδές περίγραμμα, βαθειά σχισμένα 2 φορές σε γραμμοειδείς, οδοντωτούς, κάπως σαρκώδεις και σχεδόν άτριχους λοβούς (συνήθως 3-7 ή περισσότεροι λοβοί).  Μίσχος σχεδόν ισομήκης με το έλασμα του φύλλου.  Φύλλα βλαστού μικρότερα με κοντό μίσχο.  Άνθη ερμαφρόδιτα και ακτινόμορφα, σε σκιάδια* των 2-6 ανθέων.  Σέπαλα 5, επιμήκη, με μικρή προεκβολή στο άκρο τους, ελαφρά χνουδωτά.  Πέταλα 5, άνισα, αντωειδή, γυμνά, αλληλοκαλυπτόμενα δηλ. εκεί που πλησιάζουν, ένα σέπαλο επικαλύπτει μέρος του άλλου, έχουν ανοικτό πορφυρό χρώμα και μια έντονη σκούρα πορφυρή κηλίδα στη βάση τους.  Στήμονες 10 σε 2 σειρές ( 5 γόνιμους + 5 μη γόνιμους ), ανθήρες κοκκινωποί.  Ωοθήκη επιφυής, στύλοι 5 με ραμφοειδή μορφή, στίγματα 5 σκούρα πορφυρά.  Καρπός σύνθετος αποτελούμενος από 5 ραμφοειδή καρπίδια.  Άνθιση Μάρτιος-Μάιος.  Πατρίδα του η Βόρεια Αφρική και η Μεσογειακή ζώνη.  Σχετικά σπάνιο φυτό στην Κύπρο και απαντάται σε παραλιακούς λόφους ασβεστολιθικών πετρωμάτων και στα όρια αλυκών, από 0-75μ υψόμετρο.

*σκιάδιο = ταξιανθία στην οποία οι ποδίσκοι των ανθέων φύονται από ένα κοινό σημείο και φθάνουν στο ίδιο ύψος, ώστε να σχηματίζουν  ταξιανθία που μοιάζει με ομπρέλα.

 

Lythrum junceum

Name/Όνομα:      Λύθρον το σχοινοειδές

Scientific name/Επιστημονικό όνομα   Lythrum junceum Banks et Sol.

Common name/Κοινό όνομα:   False grass-poly, salicaire jonc, lythrum de Graeffer sparriger weiderich, salcerella meridionale

Family/ Οικογένεια:  LYTHRACEAE

 

Description

Lythrum junceum is a perennial herb growing to 40cm high.  Stem spreading or semi erect, branched near the base, squared or distingly angled, greenish and glabrous.  Lower leaves opposite, upper leaves alternate, simple, oblong, elliptic or oblong-linear, entire, glaucous green, glabrous, subsessile, apex subacute or obtuse, base auriculate.  Flowers small, actinomorphic, hermaphrodite, axillary and solitary; hypantium forms a conical tube, with reddish spots about half the way towards base, wide at apex; sepals 6, triangular; petals 6, oblong-obovate, subequal, crumpled, purple or deep pink, glabrous, reduced to a short claw at base ; stamens 12, in 2 rows, some exserted, filaments free, unequal, whitish and glabrous, anthers 2-thecous, oblong, yellow; ovary superior, style filiform, stigma capitate, whitish; flowering time March-September.  The fruit is a dry, cylindrical and dark brown, dehiscent capsule.  Common plant in Cyprus, on wet places, near streams and springs, from 0-1675m alt.  Native to Mediterranean region.

 

Ononis spinosa ssp leiosperma

Name/Όνομα :   Ονωνίς η ακανθώδης

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Ononis spinosa ssp leiosperma L.

Common name/Όνομα:   Spiny Restharrow, Ανωνίδα   

Family/Οικογένεια:  FABACEAE

 

Description

Ononis spinosa is a perennial subshrub growing up to 1m high.  Stems are solid, erect or ascending, young stems hairy, greenish-yellowish when young, purplish later, armed with alternate, cylindrical and long, whitish spines.  Leaves alternate and compound, basal leaves 3-foliate, upper leaves smaller and unifoliate, oval, margin dentate, glandular pubescent.  Flowers zygomorphic, papilionaceous, hermaphrodite, axillary, generally solitary, sometimes in pairs; corolla with 5 petals, 2-lipped, upper lip(2 petals) is the standard petal, lower lip(3 petals), consisted of 2 lateral wings and a keel ; standard petal is whitish-pink or pink, with darker pink or purplish venation, obovate, apex normal or emarginated or notched, often bending backwards, with glandular hairs externally; wings oblong, usually white; keel pink, longer than wings, upcurved, ending in a sharp beak;  calyx 2-lipped, united at base, 5-toothed, teeth lanceolate with glandular hairs; stamens 10, 9 fused, 1 free; ovary superior; stigma capitate; flowering time May-October(Cyprus).  Pods are ovoid with soft hairs bearing rounded seeds(usually one).  Native to Eastern Mediterranean region.  Common plant in Cyprus, on dry hillsides, waste ground and roadsides from o-1300m alt.

Περιγραφή

Πολυετής ημίθαμνος που μπορεί να φθάσει το 1m ύψος.  Βλαστοί κάπως σκληροί, όρθιοι ή ανερχόμενοι, τριχωτοί, πρασινωποί προς κιτρινωποί οι νεαροί, λίγο ή πολύ  , οπλισμένοι με κατ εναλλαγή, επιμήκεις και κυλινδρικές άσπρες άκανθες.  Φύλλα κατ εναλλαγή και σύνθετα, φύλλα βάσης 3-λοβα, ψηλότερα φύλλα μικρότερα, οβάλ και χωρίς λοβούς, φέρουν αδενώδεις τρίχες, ενώ το χείλος είναι οδοντωτό (σε όλα).  Άνθη   ζυγόμορφα, ερμαφρόδιτα, σε σχήμα πεταλούδας( γι αυτό και λέγονται ψυχανθή), μασχαλιάια, μεμονωμένα ή σπανιότερα ανά 2.  Στεφάνη με 5 πέταλα, 2-χειλη, το άνω χείλος είναι ο πέτασος (2 πέταλα), ενώ το κάτω χείλος αποτελείται από 3 πέταλα, 2 πτέρυγες στο πλάι και μεταξύ αυτών την τρόπιδα.  Ποδίσκος πράσινος και τριχωτός.  Κάλυκας με 5 ενωμένα στη βάση σέπαλα, ενώ στην κορυφή έχει 5 τριγωνικά ή λογχειδή, πράσινα και με αδενώδεις τρίχες δόντια.  Ο πέτασος είναι ασπρορόδινος ή απλά ρόδινος με πιο σκούρα νεύρωση, ενώ η κορυφή του είναι ομαλή ή φέρει μικρή εγκοπή ή μικρή ακίδα και έχει την τάση να γέρνει προς τα πίσω, ενώ εξωτερικά φέρει αδενώδεις τρίχες.  Πτέρυγες επιμήκεις με περίπου κυκλική κορυφή και με συνήθως λευκό χρώμα.  Η τρόπιδα είναι ρόδινη, μακρύτερη των πτερύγων, μοιάζει με καρίνα βάρκας με το άκρο της να ανεβαίνει προς τα πάνω.  Στήμονες 10, 9 συμφυείς και 1 ελεύθερος.  Ωοθήκη επιφυής, στίγμα κεφαλωτό.  Άνθιση Μάιος-Οκτώβριος( Κύπρος).  Ο καρπός είναι ένας ωοειδής χέδρωψ (λοβός) με 1 συνήθως στρογγυλό σπέρμα.  Πατρίδα του η Μεσογειακή ζώνη.  Κοινό φυτό στην Κύπρο και απαντάται σε καλλιεργημένα και ακαλλιέργητα χωράφια, εγκαταλειμμένα εδάφη και κατά μήκος δρόμων από 0-1300m υψόμετρο.

 

Dianthus tripunctatus

Name/Όνομα: Δίανθος ο τρίστικτος*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Dianthus tripunctatus Sm.

Family/Οικογένεια:  CARYOPHYLLACEAE

Description

Dianthus tripunctatus is an annual herb growing up to 40cm tall.  Stem erect, branched, green, cylindrical and glabrous.  Lower leaves opposite in right angles (decussate), simple, entire, narrowly lanceolate, connected at base, pointed, margin hairy; upper leaves linear.  Flowers actinomorphic, hermaphrodite, solitary and terminal; petals 5, obovate, pink, sometimes tinged yellowish(externally), whitish at base and sparsely hairy(internally), apex irregularly dentate with 2-8 or more, sharp triangular teeth; internally there are 3 prominent reddish-pink spots or short lines; sepals 5, green, fused, forming a long conical tube, narrower at apex; tube with prominent longitudinal blackish lines (nerves); apex 5-toothed, teeth lanceolate, acute, green sometimes tinged pinkish; round the tube̕ s base there are 4 calyx-bracts , awn-like, elliptical, pointed, brownish, except the whitish membranous margin; ovary superior with 2 carpels; stamens 10, filaments whitish-pink, glabrous, anthers 2-locular, pinkish-mauve; styles 2, free.  Flowering time May- June.  The fruit is a capsule.  Rare plant in Cyprus, on cultivated fields, dry places and coasts, from 140m-450m alt.

Περιγραφή

Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 40cm.  Βλαστός όρθιος, με διακλάδωση, πράσινος, κυλινδρικός και άτριχος.  Χαμηλότερα φύλλα αντίθετα, σε ορθή γωνία το ένα ζευγάρι με το υποκείμενο ή υπερκείμενο ζευγάρι, απλά, στενά λογχοειδή ή γραμμοειδή, ακέραια, οξύληκτα, ενωμένα στη βάση , μυτερά και με τριχωτό χείλος.  Ανώτερα φύλλα γραμμοειδή.  Άνθη ακτινόμορφα, ερμαφρόδιτα, μεμονωμένα και επάκρια.  Πέταλα 5, αντωειδή, ρόδινα, κάποτε με εξωτερική κιτρινωπή απόχρωση, ενώ εσωτερικά υπάρχουν 3 εμφανή και με πιο έντονο ρόδινο χρώμα στίγματα ή κοντές γραμμές, υπάρχει επίσης αραιό τρίχωμα, η βάση των πετάλων είναι με ανοικτό ρόδινο ή λευκωπό χρώμα και η κορυφή τους είναι άνισα οδοντωτή με 2-8 ή περισσότερα οξύληκτα δόντια.  Σέπαλα 5, πράσινα ενωμένα ώστε να σχηματίζουν ένα μακρύ και κωνικό σωλήνα που ψηλά είναι πιο στενός, εξωτερικά φέρει κάθετες μαυριδερές γραμμώσεις (νεύρα), ενώ στην κορυφή καταλήγει σε 5 λογχοειδή, οξύληκτα και πράσινα δόντια, τα οποία κάποτε έχουν ανοικτή ρόδινη απόχρωση.  Στη βάση του σωλήνα υπάρχουν 4 ελλειπτικά και καστανά βράκτια εκτός από το μεμβρανώδες χείλος του που είναι ασπριδερό, ενώ η κορυφή είναι στενή και μυτερή (μοιάζει με αθέρα σιταριού).  Στήμονες 10, ανθήρες λευκο-ρόδινοι, άτριχοι, ανθήρες δίχωροι, με λιλά χρώμα.  Ωοθήκη επιφυής με 2 καρπόφυλλα, στύλοι 2, ελεύθεροι.  Άνθιση Μάιος – Ιούνιος.  Καρπός είναι  κάψα.  Σχετικά σπάνιο φυτό της Κύπρου και απαντάται σε καλλιεργημένα χωράφια, σε ξηρά εδάφη και παραλίες, από 140m-450m υψόμετρο.

* το όνομα του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα

Agrostemma githago

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Agrostemma githago L.

Common name/Κοινό όνομα:   Corn-cockle, Corncockle,

Family/Οικογένεια:  CARYOPHYLLACEAE

Description

Agrostemma githago is an annual herb, growing(usually) up to 60cm tall or more.  Stem erect, slender, hairy, usually unbranched.  Leaves opposite, simple, narrowly lanceolate or linear, entire, more or less erect, pointed, hairy, sessile clasping the stem.  Flowers actinomorphic, hermaphrodite, solitary, axillary or terminal; corolla reddish-pink to purple, white at base, petals 5, free, unequal, obovate, slightly notched at apex with 2-3 short black lines internally, partially overlapped; sepals 5, linear, green and hairy, much longer than petals exceed corolla, fused below, forming a swollen, 10-ribbed tube; stamens 10, anthers 2-locular, purplish; ovary superior; styles and stigmas 5.  Flowering time May- June.  The fruit is an ovoid capsule.  Common plant in Cyprus, on cultivated soil, wasteland, roadsides, from 250m -1500m alt.

Περιγραφή

Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 60cm ή περισσότερο.  Βλαστός όρθιος, λεπτός, τριχωτός και συνήθως χωρίς διακλάδωση.  Φύλλα αντίθετα, απλά, στενά λογχοειδή προς γραμμοειδή, ακέραια, λίγο ή πολύ όρθια, μυτερά, τριχωτά και άμισχα.  Άνθη ακτινόμορφα, ερμαφρόδιτα, μεμονωμένα ή επάκρια.  Στεφάνη με ρόδινο προς κοκκινωπό ή μωβ χρώμα ενώ ή βάση τους είναι λευκή.  Πέταλα 5, ελεύθερα, άνισα, αντωειδή, με μικρή εγκοπή στην κορυφή, με 2-3 κοντές και μαύρες γραμμές εσωτερικά, ενώ η διάταξή τους είναι τέτοια ώστε το ένα πέταλο να καλύπτει μέρος του άλλου.  Σέπαλα 5, γραμμοειδή, πράσινα και τριχωτά, πολύ μεγαλύτερα από τα πέταλα και γι αυτό φαίνονται να εξέρχονται αρκετά από τη στεφάνη, ενώ στη βάση ενώνονται και σχηματίζουν ένα 10-πλευρο διογκωμένο σωλήνα.  Στήμονες 10, ανθήρες δίχωροι, πορφυροί.  Ωοθήκη επιφυής με 5 στύλους και ισάριθμα στίγματα.  Άνθιση Μάιος – Ιούνιος.  Καρπός είναι μια ωοειδής κάψα.  Κοινό φυτό της Κύπρου και απαντάται σε καλλιεργημένα χωράφια, σε ακαλλιέργητα εδάφη και κατά μήκος δρόμων από 250m-1500m υψόμετρο.

 

 

 L.

Common name/Κοινό όνομα:   Corn-cockle, Corncockle,

Family/Οικογένεια:  CARYOPHYLLACEAE

Description

Agrostemma githago is an annual herb, growing(usually) up to 60cm tall or more. .  Stem erect, slender, hairy, usually unbranched.  Leaves opposite, simple, narrowly lanceolate or linear, entire, more or less erect, pointed, hairy, sessile clasping the stem.  Flowers actinomorphic, hermaphrodite, solitary, axillary or terminal; corolla reddish-pink to purple, white at base, petals 5, free, unequal, obovate, slightly notched at apex with 2-3 short black lines internally, partially overlapped; sepals 5, linear, green and hairy, much longer than petals exceed corolla, fused below, forming a swollen, 10-ribbed tube; stamens 10, anthers 2-locular, purplish; ovary superior; styles and stigmas 5.  Flowering time May- June.  The fruit is an ovoid capsule.  Common plant in Cyprus, on cultivated soil, wasteland, roadsides, from 250m -1500m alt.

 

Orchis  italica

Name/Όνομα:  Όρχις ο ιταλικός

Scientific name/Επιστημονικό όνομαOrchis  italica  Poir.

Common name/Κοινό όνομα: Naked man orchid, Italian orchid   

Family/Οικογένεια:  ORCHIDACEAE

 

Description

It is a perennial tuberous plant growing up to 50m high.  Stem erect, green, unbranced, hairless.  Basal leaves 5-8 in a rosette, simple, entire, narrowly elliptic, dark green, glabrous, apex obtuse or subacute, often spotted, rarely unspotted, margin wavy;  cauline leaves lanceolate, erect, unspotted, sheathing the stem.  Flowers numerous in dense terminal, conical or globose spike; sepals and petals are generally whitish-pink or pink-violet but there is also white hybrid(rare); sepals ovate to elliptic, more or less equal, veins dark purple, apex free, acuminate; dorsal sepal often bending forward; petals ovate, obtuse, curving forward over gynostegium;  occasionally, one petal is overlapped by the otherLabellum 3-lobbed, flat, white or pink; median lobe longer, white or pink, spotted with darker pink, bearing 2 linear and flat lobules at base with a linear and pointed projection between them;  lateral lobes linear and flat; pollinia dark brown-violet; viscidium pink;spur white;  flowering time  March-April (May).  The fruit is a capsule.  It is native to Mediterranean region from Morocco to Cyprus, Syria, Lebanon and Turkey.  It is common plant in Cyprus. Hab:  on grasslands, garrigue, abandoned stony hillsides and roadsides on calcareous ground, from 100-700m alt.

 Περιγραφή

 Πολυετής και κονδυλώδης πόα με ύψος μέχρι 50cm.  Βλαστός όρθιος, πράσινος, χωρίς διακλάδωση, άτριχος.  Φύλλα βάσης 5-8, απλά, ακέραια, στενά ελλειψοειδή, με σκούρο πράσινο χρώμα, άτριχα, με λίγο ή πολύ στρογγυλή κορυφή, συνήθως με στίγματα, κάποτε χωρίς στίγματα και με κυματιστό χείλος.  Φύλλα βλαστού λογχοειδή, όρθια, χωρίς στίγματα, περιβάλλουν εν μέρει τον βλαστό.  Ταξιανθία σε πυκνό επάκριο στάχυ.  Τα πέταλα και τα σέπαλα γενικά είναι λευκορόδινα ή με ρόδινο προς βιολετί χρώμα, υπάρχει όμως και υβρίδιο με λευκό χρώμα (σπάνιο).  Τα πέταλα είναι ωοειδή, χωρίς μυτερή κορυφή και είναι λυγισμένα προς τα εμπρός πάνω από το γυνοστήμιο, ενώ κάποτε το ένα πέταλο καλύπτει μέρος του άλλου.  Τα σέπαλα είναι ωοειδή προς ελλειψοειδή, λίγο ή πολύ ισομήκη, με νεύρα που έχουν σκούρο πορφυρό χρώμα, ελεύθερη και μυτερή κορυφή, ενώ το ραχιαίο σέπαλο συνήθως γέρνει μπροστά.  Χείλος 3-λοβο, επίπεδο, λευκό ή ρόδινο.  Μεσαίος λοβός μεγαλύτερος, με λευκό ή ρόδινο χρώμα, φέρει στίγματα με πιο έντονο ρόδινο χρώμα και 2 στενούς και επίπεδους μικρούς λοβούς στη βάση του, μεταξύ των οποίων υπάρχει μια γραμμοειδή προεκβολή σαν «ουρά».   Pollinia(σάκοι με γύρη) με σκούρο καφέ-μωβ χρώμα και ρόδινη βάση.  Πλήκτρο λευκό.  Ανθίζει  Μάρτιο-Απρίλιο(Μάιο).  Καρπός κάψα.  Πατρίδα του η Μεσογειακή ζώνη από το Μαρόκο μέχρι την Κύπρο, Συρία, Λίβανο και Τουρκία.  Κοινό φυτό στην Κύπρο και απαντάται σε χορταριασμένη γη, γκαρίγκες, σε ακαλλιέργητες και πετρώδεις πλαγιές, κοντά σε δρόμους και σε ασβεστολιθικά εδάφη από 100-700m υψόμετρο.

Lithodora hispidula ssp versicolor

Name/Όνομα:  Λιθοδώρα η τριχωτή υποείδ. η ποικιλόχρωμη    

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Lithodora hispidula ( Sm.) Griseb. subsp.versicolor Meikle

Common name/Κοινό όνομα:  Shrubby gromwell, borstiger steinsame, γαουρόθρουμπος   

Family/Οικογένεια: BORAGINACEAE

Description

It is a perennial, much- branched shrub, growing to 1m high.  Branches are many, erect, semi-erect or spraeding, whitish-purple, covered with whitish bristle.  Leaves alternate, simple, oblong obovate, dark green and bristly on margin and on the surface above, pale green to silver green below with a prominent green and bristly midvein, while the rest area is covered with dense, shorter and lying whitish bristles, almost sessile, margin slightly folded inwards.  Flowers small, actinomorphic, hermaphrodite, tubular, 1-3 on terminal clusters; petals 5, semicircular at apex, glabrous externally, white, pink or red becoming blue in maturity , fused, forming a funnel-shaped or campanulate corolla which  is narrower at base and it is located above bristly leaf-like bracts; calyx tubular as a result of the fusion of the 5, greenish at base, purplish at apex, oblong lanceolate and bristly sepals; stamens 4, fused with corolla’s tube; ovary superior, style whitish-yellow, erect, cylindrical, glabrous, stigma subcapitate.  Flowering time February–May.  Fruit are 1-2 ,ovoid nutlets.  Locally common in Cyprus (nearly endemic), also in Turkey and Syria.  Hab: Rocky slopes, garigue, open pine forests, from 0-1025m alt.

  Περιγραφή

Πολυετής και πολύκλαδος θάμνος με ύψος μέχρι 1m.  Κλάδοι αρκετοί, όρθιοι, ημιόρθιοι ή απλωμένοι, λευκοπορφυροί και καλυπτόμενοι με ασπριδερές αδρές τρίχες.  Φύλλα κατ εναλλαγή, απλά, προμήκη αντωειδή, με σκούρο πράσινο χρώμα και με αραιές αδρές τρίχες στην άνω επιφάνεια και στο χείλος , με λευκοπράσινο ή ασημί χρώμα στην κάτω, με εμφανές πράσινο και αδρότριχο κεντρικό νεύρο, ενώ το υπόλοιπο της κάτω επιφάνειας είναι καλυμμένο με πυκνές και αδρές κατακλιμένες (πεσμένες) ασπριδερές τρίχες, σχεδόν άμισχα και με χείλη πολύ ελαφρά γυρισμένα προς τα μέσα.  Άνθη μικρά, ακτινόμορφα, ερμαφρόδιτα, σωληνοειδή, 1-3 σε δέσμες.  Πέταλα 5, ημικυκλικά στην κορυφή, γυμνά εξωτερικά, λευκά, ρόδινα ή κοκκινωπά και τα οποία τελικά παίρνουν μπλε χρώμα, συμφύονται και σχηματίζουν κωδωνοειδή στεφάνη που είναι πιο στενή στη βάση και που είναι εγκατεστημένη πάνω από πυκνά και αδρότριχα βράκτια που μοιάζουν με φύλλα.  Κάλυκας σωληνοειδής ως αποτέλεσμα της σύμφυσης των 5 σεπάλων, τα οποία στην κορυφή εμφανίζουν 5 πράσινους στη βάση και πορφυρούς στη κορυφή λογχοειδείς και τριχωτούς λοβούς.  Στήμονες 4, συμφυείς με το σωλήνα της στεφάνης.  Ωοθήκη επιφυής.  Στύλος όρθιος, ασπριδερός, γυμνός και κυλινδρικός με σχεδόν κεφαλωτό στίγμα.  Άνθιση Φεβρουάριος – Μάιος.  Ο καρπός είναι 1-2 ωοειδή μικρά κάρυα.  Τοπικά κοινό φυτό στην Κύπρο( σχεδόν ενδημικό), υπάρχει όμως στην Τουρκία και Συρία.  Απαντάται σε ανοικτά πευκοδάση, πετρώδεις πλαγιές και γκαρίγκες από 0-1025m υψόμετρο.  

Anemone coronaria

Name/Όνομα:  Ανεμώνη η στεφανωτή

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Anemone coronaria* L.

Common name/Κοινό όνομα:  Windflower, garden anemone, dağ lalesi, Kalanit, ανεμώνη, κούκος, λαλές

Family/Οικογένεια:  RANUNCULACEAE

 

Description

It is herbaceous perennial plant growing up to 45cm tall; scape 1, simple, erect, greenish and pubescent, developing from a short woody rhizome.  Leaves compound, triangular, 3-lobed, thinly hairy; lobes dissected in smaller, pilose, crenate, petiolulate and green segments.  Flowers actinomorphic, hermaphrodite, solitary, terminal, poppy-like and they appear just above a whorl of 3 small deeply dissected, sessile and pubescent leaves; perianth of 5-8 ovate, pubescent externally, glabrous internally, red, white, blue or pink or with variable shades of the colors above, petal-like sepals; penducle hairy; stamens numerous, filaments unequal, pink, reddish or violet, glabrous, radically arranged from the center which is a globe-shaped receptacle, consisted of many carpels; anthers greenish-yellow, becoming dark purple, violet or black in mature; flowering time  January-April.  The fruit is an achene.  Native to Mediterranean region.  Hab:  On grassy slopes, calcareous stony hillsides, woodland edges, damp grassland, cultivated land and roadsides, from sea level to 875m alt.

  • Anemone comes from the Greek word anemos = wind, coronaria refers to a crown which is similar to the shape of the flower

Περιγραφή

Πολυετές και ποώδες φυτό ύψους μέχρι 45cm.  Βλαστός 1, απλός, όρθιος, πρασινωπός και ελαφρά τριχωτός, αναπτυσσόμενος από ένα κοντό και ξυλώδες ρίζωμα.  Φύλλα σύνθετα, τριγωνικά, 3-λοβα, χνουδωτά και διαιρεμένα σε μικρότερα, επίσης χνουδωτά, πράσινα, έμμισχα και οδοντωτά φύλλα.  Άνθη, ακτινόμορφα, ερμαφρόδιτα, επάκρια και μεμονωμένα, μοιάζουν με τα άνθη της παπαρούνας και αναπτύσσονται ακριβώς ψηλότερα από ένα σύνολο 3 σπονδυλωτών φύλλων που είναι άμισχα, χνουδωτά και βαθειά διαιρεμένα.  Περιάνθιο από 5-8 ωοειδή, χνουδωτά εξωτερικά, γυμνά εσωτερικά, κόκκινα, λευκά, μπλε, ή ροζ ή με ποικιλία χρωματισμών από τα πιο πάνω χρώματα σεπάλων που μοιάζουν με πέταλα(πέταλα απουσιάζουν).  Ποδίσκος όρθιος και χνουδωτός.   Στήμονες πολλοί με άνισο νήμα, με ροζ, κοκκινωπό ή μωβ χρώμα, διατεταγμένοι ακτινοειδώς γύρω από το κέντρο που είναι μια διογκωμένη ανθοδόχη αποτελούμενη από πολλά καρπόφυλλα.  Οι ανθήρες είναι στην αρχή πρασινοκίτρινοι, αλλά στην ωρίμανση παίρνουν χρώμα σκούρο μωβ, μαύρο ή βιολετί.   Ανθίζει Ιανουάριο-Απρίλιο. Ο καρπός είναι αχαίνιο.  Κοινό φυτό της Κύπρου, με πατρίδα την Μεσογειακή ζώνη και απαντάται σε πετρώδεις ασβεστολιθικές εκτάσεις, σε χορταριασμένες πλαγιές, σε καλλιεργημένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και κατά μήκος δρόμων από 0-875m υψόμετρο.  *Το όνομα του γένους αναφέρεται στον άνεμο και το όνομα του είδους αναφέρεται στο άνθος που μοιάζει με στεφάνι.